Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KROČA, David. Mezinárodní festival poezie ve Valašském Meziříčí dospěl k 58. ročníku. In Javisko. 1. vyd. Bratislava: Národné osvetové centrum Bratislava, 2024. ISSN 2730-1257.
  2. KROČA, David. Současné české drama jako literární dílo. In Přednáška pro Literárněvědnou společnost a studující Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava. 2024.

  2023

  1. KROČA, David. Člen odborné poroty v uměleckém přednesu mládeže a dospělých na Slovensku. 69. Hviezdoslavův Kubín, 2023.
  2. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Není čeština jako čeština. Příprava budoucích učitelů na výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka na Katedře českého jazyka a literatury PdF MU. CASALC Review. Czechia: MUNI Press, 2023, roč. 13, č. 2, s. 98-101. ISSN 1804-9435.
  3. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Není čeština jako čeština. Příprava budoucích učitelů na výuku češtiny jako druhého/cizího jazyka na Pedagogické fakultě MU. In Potenciál jazykové různorodosti: Čeština pro specifické účely jako cesta ke kariéře. 2023.
  4. KROČA, David. Obsažná antologie surrealistické dramatiky. Divadelní revue. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2023, roč. 34, č. 3, s. 125-127. ISSN 0862-5409.
  5. KROČA, David. Poetika české absurdní dramatiky. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2023.
  6. KROČA, David. Poetika jmen literárních postav. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2023.
  7. KROČA, David. Předseda poroty Fóra přednesu poezie a prózy 1. kategorie. 60. Poděbradské dny poezie, 2023.
  8. KROČA, David. Tázání a sebereflexe: dramatická tvorba Vítězslava Gardavského. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2023, roč. 71, č. 4, s. 407-429. ISSN 0009-0468. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.51305/cl.2023.04.01.
  9. KROČA, David. Tematizace uzavřeného prostoru v groteskách Ladislava Smočka. In Přednáška pro studující doktorského programu. Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc. 2023.

  2022

  1. SVOBODOVÁ, Hana a David KROČA. Das Bild von Jan Amos Komenský in der Prosa von František Kožík. In Comenius-Jahrbuch: Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Comenius-Gesellschaft von Andreas Fritsch, Andreas Lischewski & Uwe Voigt. Baden-Baden: Academia Verlag, 2022, s. 57-63. Comenius-Jahrbuch; Band 30 / 2022. ISBN 978-3-98572-071-2.
  2. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die stilisierte Form der Sprache in den Stücken von Alena Vostrá. In XVII. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2022.
  3. KROČA, David. Drama a filozofie: Legenda o Františkovi a Kláře Vítězslava Gardavského. In VI. kongres světové literárněvědné bohemistiky. Na křižovatkách. Koncepce, otázky a perspektivy literárněvědné bohemistiky v globálním světě. 2022.
  4. KROČA, David. Předseda poroty Fóra přednesu poezie a prózy 1. kategorie. 59. Poděbradské dny poezie, 2022.
  5. KROČA, David. Vedlejší text ve Vančurových dramatech. In Jiří Poláček. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, s. 50-60. ISBN 978-80-280-0138-4.
  6. POLÁČEK, Jiří, Jan BÍLEK, Erik GILK, Lukáš HOLEČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA, Marek LOLLOK, Petr MAREŠ, Radomil NOVÁK, Ester NOVÁKOVÁ, Ondřej SLÁDEK, Hana SVOBODOVÁ, Martin TICHÝ, Veronika VALENTOVÁ a Adam VEŘMIŘOVSKÝ. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 190 s. ISBN 978-80-280-0139-1.
  7. POLÁČEK, Jiří, Jan BÍLEK, Erik GILK, Lukáš HOLEČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA, Marek LOLLOK, Petr MAREŠ, Radomil NOVÁK, Ester NOVÁKOVÁ, Ondřej SLÁDEK, Hana SVOBODOVÁ, Martin TICHÝ, Veronika VALENTOVÁ a Adam VEŘMIŘOVSKÝ. Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 190 s. ISBN 978-80-280-0138-4.
  8. KROČA, David. Z fikčního světa Jaroslava Foglara: Zkáza Jezerní kotliny. Bohemica litteraria. Brno: Masaryk University Press, 2022, roč. 25, č. 1, s. 43-54. ISSN 1213-2144. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/BL2022-1-3.

  2021

  1. KROČA, David. Čechovskaja tragikomedija. Interpretacija Trech sester v Gorodskom teatre Brno. Novaja rusistika. Brno: Česká asociace slavistů ve spolupráci s FF MU, 2021, roč. 14, č. 1, s. 31-39. ISSN 1803-4950. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/NR2021-1-3.
  2. SVOBODOVÁ, Hana a David KROČA. Das Bild von Jan Amos Komenský in den Prosawerken von František Kožík. In Jan Amos Komenský, Johann Amos Comenius: Tschechisch und International. 12. Bohemicum Dresdense. 2021.
  3. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. In Holger Kusse, Šárka Atzenbeck (Hrsg.). Václav Havel: Sprache und Diskurs. 1. vyd. Berlin: Peter Lang, 2021, s. 97-102. Specimina philologiae Slavicae 205. ISBN 978-3-631-86035-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3726/b18603.
  4. KROČA, David. Expresionistická dramatika v textech a kontextech. Divadelní revue. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2021, roč. 32, č. 2, s. 107-109. ISSN 0862-5409.
  5. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Sprachexperiment in Miloš Macoureks Theaterstücken. In Anna Weigl, Norbert Nübler, Tomasz Lis, Damian Mrowinski, Lena Hansen, Stefan Krumbeck. Junge Slavistik im Dialog X. Beiträge zur XV. Internationalen Slavistischen Konferenz. 1. vyd. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2021, s. 139-145. ISBN 978-3-339-12232-2.
  6. KROČA, David. Vedlejší text v dramatech Vladislava Vančury. In Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 2021.
  7. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Zur sprachlichen Charakterisierung der Figuren in Ladislav Smočeks Theaterstücken. In XVI. Internationale Slavistische Konferenz. Junge Slavistik im Dialog. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. 2021.

  2020

  1. KROČA, David. Cena děkana. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2020.
  2. KROČA, David. Lyrické drama Františka Hrubína: k interpretaci Křišťálové noci. In Borislav Borisov. V bezkraja večen i nezrim. 1. vyd. Plovdiv, Bulharsko: Universitetsko izdatelstvo Paisij Chilendarski, 2020, s. 201-205. ISBN 978-619-202-612-7.
  3. SVOBODOVÁ, Hana a David KROČA. Sprachexperiment in Theaterstücken von Miloš Macourek. 2020.
  4. KROČA, David. Tematizacija na zatvorenoto prostranstvo v groteskovite piesi na pražkija teatar „Činoherní klub“. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologičeski fakultet Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, 2020, roč. 17, č. 25, s. 67-75. ISSN 1312-5346.
  5. KROČA, David. Zpráva vášnivého čtenáře. In Barbora Svobodová, Michal Fránek, Aleš Merenus, Ondřej Sládek. Čtení jako radost a dobrodružství. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020, s. 177-182. ISBN 978-80-88069-98-0.

  2019

  1. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019.
  2. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9541-0. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019.
  3. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3.
  4. KROČA, David. Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 227 s. ISBN 978-80-210-9540-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9541-2019.
  5. KROČA, David. České realistické drama 80. let 19. století. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2019.
  6. KROČA, David. Čovekat v sistemata i protiv sistemata. Obrazite na žertvite i buntarite v češkata dramaturgija ot 60-te godini na XX vek. Slavjanski dialozi. Spisanie za slavjanski ezici, literaturi i kulturi. Plovdiv: Filologičeski fakultet Plovdivski universitet „Paisij Chilendarski“, 2019, roč. 16, č. 24, s. 93-104. ISSN 1312-5346.
  7. KROČA, David a Hana SVOBODOVÁ. Die Entwertung der Sprache in den Stücken von Václav Havel aus den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts. In 11. Bohemicum Dresdense. Václav Havel: Sprache und Diskurs. Institut für Slavistik der TU Dresden. 2019.
  8. KROČA, David. Domácí dramatická produkce na jevišti Národního divadla v Praze v 90. letech 19. století. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2019.
  9. KROČA, David. Husa na provázku v 70. letech. In Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019, s. 54-56. ISBN 978-80-7326-310-2.
  10. KROČA, David. Knižní publikování dramatického textu jako znak literárnosti. In Aleš Merenus, Iva Mikulová, Jitka Šotkovská. Text a divadlo. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Academia, 2019, s. 248-257. Edice Theatrologica, svazek první. ISBN 978-80-200-3108-2.
  11. KROČA, David. Literary Conception of Drama in the Work of Jiří Veltruský. In Central European Literary Theory: Sources, Context, and Dissemination. 2019.
  12. KROČA, David. Současný český dramatický text jako kniha a literární dílo. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2019.
  13. KROČA, David. Téma medializace společnosti v dramatech Davida Drábka. In Ivo Pospíšil. Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000-2017). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – GALIUM, 2019, s. 89-94. ISBN 978-80-88296-05-8.
  14. KROČA, David. Tematika televizního a rozhlasového vysílání v současné české dramatice. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2019.

  2018

  1. KROČA, David. Knižní publikování dramatu jako znak literárnosti. In Text a divadlo. 2018.
  2. KROČA, David. Postava cizince v české absurdní dramatice. In Obraz cizince v literatuře. 2018.
  3. KROČA, David. Téma medializace společnosti v dramatech Davida Drábka. In Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literatury (2000-2017). XXI. brněnská česko-slovenská konference. 2018.

  2017

  1. KROČA, David. Báseň jako synekdocha autorské poetiky. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2017.
  2. KROČA, David. České drama čechovovské inspirace. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2017.
  3. KROČA, David. Česko-slovenský festival poezie jako společenský a kulturní fenomén. In Ivo Pospíšil. Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost ‒ nevzájemnost vstřícnost – rezistence ústup – expanze). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2017, s. 123-128. ISBN 978-80-906183-9-8.
  4. KROČA, David. Devadesátiny Jiřího Rambouska. In Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2017, s. 55-58. ISBN 978-80-7326-288-4.
  5. KROČA, David. Hodnocení přednesu poezie a prózy. In Poděbradské dny poezie. 2017.
  6. KROČA, David. Modelovost v divadelních hrách Josefa Topola. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2017.
  7. KROČA, David. Na koho to slovo padne. Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, 1, Supplementum, s. 44-48. ISSN 1803-845X.
  8. KROČA, David. Poetics of Names of Drama Characters in Czech Theatre of the Absurd. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya, Tomsk State University Journal of Philology. Tomsk: Tomsk State University, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 186-192. ISSN 1998-6645. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17223/19986645/45/13.
  9. KROČA, David. Sémantické gesto v pojetí Jana Mukařovského. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2017.

  2016

  1. KROČA, David. Dramatická a básnická tvorba Josefa Topola (1935-2015). In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2016.
  2. KROČA, David. Hlavní a vedlejší text při interpretaci dramatu. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2016.
  3. KROČA, David. Hledání nové české hry po roce 1990. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2016.
  4. KROČA, David. K typologii české absurdní dramatiky v 60. letech 20. století. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2016.
  5. KROČA, David. Mezinárodní festival poezie jako společenský a kulturní fenomén. In Český a slovenský kulturní a politický prostor (vzájemnost – nevzájemnost, vstřícnost – rezistence, ústup – expanze). 2016.
  6. KROČA, David. Od politické satiry ke groteskám: současné české drama. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2016.
  7. KROČA, David. Otázka tzv. zakázané literatury pro děti a mládež. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2016.
  8. KROČA, David. Paradoxy válečné paraboly: Performativita Mahlerova Mlýna. In Lenka Jungmannová. Performativita válek a konfliktů. 1. vyd. Praha: Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, Akropolis, 2016, s. 169-175. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře. ISBN 978-80-7470-118-4.
  9. KROČA, David. Problematika klasifikace literárních druhů a literárních žánrů. In Výukový pobyt Erasmus+: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika. 2016.
  10. KROČA, David. Sémantická analýza jako klíč k interpretaci literárního díla. In Výukový pobyt Erasmus+: University of Ljubljana, Slovenia, Faculty of Arts, Department of Slavistics. 2016.

  2015

  1. KROČA, David. Básník tónů a lyrických zkratek. Nad poezií Otakara Horkého. In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2015, s. 95-101. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4.
  2. KROČA, David. Drama problémů a podobenství. In Výukový pobyt Erasmus+, Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2015.
  3. KROČA, David. Drama: vývoj a žánrové varianty. In Výukový pobyt Erasmus+, Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2015.
  4. KROČA, David. Jeviště plné života: stále a vytrvale. In Slovácké divadlo Uherské Hradiště 2005-2015. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, 2015, s. 9. Almanach k 70. výročí založení divadla.
  5. KROČA, David. K interpretaci české meziválečné dramatiky. In Výukový pobyt Erasmus+, Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2015.
  6. KROČA, David. Performativita dramatu Zdeňka Mahlera Mlýn. In V. kongres světové literárněvědné bohemistiky. 2015.
  7. KROČA, David. Proměny českého absurdního dramatu. In Výukový pobyt Erasmus+, Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2015.

  2014

  1. KROČA, David. Básník tónů a lyrické zkratky (Otakar Horký). In Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 2014.
  2. KROČA, David. Blahopřání aneb Zpráva o mnohosti představ. 1. vyd. Valašské Meziříčí: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, 2014, s. 199-200. In 50 let s poezií ve Valašských Athénách. MFP 1965-2014. ISBN 978-80-902742-8-0.
  3. KROČA, David. Bůh masakru v Národním divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.
  4. KROČA, David. Cena facky ve Slováckém divadle. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.
  5. KROČA, David. Hostina dravců v Národním divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.
  6. KROČA, David. Jiří Rambousek: Opravny - polemiky - vzpomínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 2 s. Universitas. Revue Masarykovy univerzity. ISSN 1211-3387.
  7. KROČA, David. Jména postav v české absurdní dramatice. In Vlastní jména v textech a kontextech. 2014.
  8. KROČA, David. Jména postav v české absurdní dramatice 60. let 20. století. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 164-169. ISBN 978-80-210-6631-1.
  9. KROČA, David. Lysistrata a Aias v Národním divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.
  10. KROČA, David. Princ Homburský v Městském divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.
  11. KROČA, David. Příběh zrání a proměny. Nad románovým debutem Jaroslava Nováka. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 17, č. 2, s. 85-98. ISSN 1213-2144.
  12. KROČA, David. Recenze nové hry: Pohřbívání. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.
  13. KROČA, David. Recenzní posudek na monografii - Jiří Rambousek: Opravny, polemiky, vzpomínky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 160 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 166. ISBN 978-80-210-6738-7.
  14. KROČA, David. Recenzní posudek pro časopis Motus in verbo: Young Scientist Journal. 1. vyd. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2014. ISSN 1339-0392.
  15. KROČA, David. Strýček Váňa v Městském divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2014, 2 s. Pořad Mozaika.

  2013

  1. KROČA, David. A Reciter with Handicap. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from the Viewpoint of Language and Literary Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, s. 59-69. ISBN 978-80-210-6281-8.
  2. KROČA, David. Brněnská premiéra hry Všemocný pan Krott. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  3. KROČA, David. České drama po roce 1989. In Výukový pobyt Erasmus: Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2013.
  4. KROČA, David. Ende gut, alles gut. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  5. KROČA, David. Handicapovaný hrdina v české chlapecké próze 20. století. In Výukový pobyt Erasmus: Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2013.
  6. KROČA, David. Kočky v Městském divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  7. KROČA, David. Králova řeč v Národním divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  8. KROČA, David. Lichožrouti: do třetice všeho dobrého. 1. vyd. Sdružení pro iLiteraturu, 2013, 3 s. iLiteratura.cz. Časopis o literatuře z celého světa. ISSN 1214-309X.
  9. KROČA, David. Liška Bystrouška v Mahenově činohře. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  10. KROČA, David. Oh! Jaká podívaná aneb Ze života hmyzu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  11. KROČA, David. Podivný případ se psem v Městském divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  12. KROČA, David. Sedmá pečeť v Mahenově činohře. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.
  13. TUŠKOVÁ, Jana Marie, Květoslava KLÍMOVÁ, Ivana KOLÁŘOVÁ, Ivo MARTINEC a David KROČA. Stylistika v kontextu historie a současnosti. 2013.
  14. KROČA, David. Úvod do versologie: metrické útvary českého sylabotónického verše. In Výukový pobyt Erasmus: Univerza v Ljubljani, Slovenija. 2013.
  15. ŠUBRTOVÁ, Milena, Jitka ZÍTKOVÁ, Naděžda SIEGLOVÁ, Jiří POLÁČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA a Ivan NĚMEC. Zlatá stuha. Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, 2013.
  16. KROČA, David. Zlatá šedesátá. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2013, 2 s. Pořad Mozaika.

  2012

  1. KROČA, David. Aktuální otázky literární teorie. In Forum bohemicum XXX. 2012.
  2. KROČA, David. CAHA Arnošt. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 82. ISBN 978-80-7277-506-4.
  3. KROČA, David. CACH Vojtěch. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 82-83, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  4. KROČA, David. ČEMUS Jan Karel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 94-95, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  5. KROČA, David. Devět postav volá o pomoc. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2012, 7 s. Ročenka Městského divadla v Brně č. 17.
  6. KROČA, David. Dramatizace Války s mloky ve Slováckém divadle. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2012, 2 s. Pořad Mozaika.
  7. KROČA, David. Dva jubilanti brněnské literární vědy. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2012, roč. 60, č. 6, s. 958-961. ISSN 0009-0468.
  8. KROČA, David. ELSTNER František Alexander. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 119. ISBN 978-80-7277-506-4.
  9. KROČA, David. Faidra v Městském divadle Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2012, 2 s. Pořad Mozaika.
  10. KROČA, David. FOGLAR Jaroslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 133-135, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  11. KROČA, David. Fyzicky handicapovaný hrdina v české chlapecké próze. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 155-162. ISBN 978-80-210-6053-1.
  12. KROČA, David. GOLDFLAM Arnošt. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 144-145, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  13. KROČA, David. Interpretace české prózy z počátku 20. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 1 s. Komenský, roč. 137, č. 2, s. 58. ISSN 0323-0449.
  14. KROČA, David. JILÍK Jiří. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 189. ISBN 978-80-7277-506-4.
  15. KROČA, David. Kabaret Kafka v brněnské Redutě. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2012, 2 s. Pořad Mozaika.
  16. KROČA, David. Kultivace mluveného projevu žáků s ADHD z hlediska jejich profesní úspěšnosti. In Friedmann, Z. et al. Specifika profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich pracovní uplatnění. Professional Orientation of Pupils with Special Educational Needs and their Job Opportunities. 1. vyd. Brno: Paido, 2012, s. 213-218. ISBN 978-80-7315-236-9.
  17. KROČA, David. MALÍK Jan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 261-262, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  18. KROČA, David. MAN Lubomír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 265-266, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  19. KROČA, David. Milan Uhde: Divá Bára. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2012, 2 s. Pořad Mozaika.
  20. KROČA, David. Na motivy Anny Kareniny. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2012, 2 s. Pořad Mozaika.
  21. KROČA, David. Nastasja Filippovna v Divadle U stolu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2012, 2 s. Pořad Mozaika.
  22. KROČA, David. NEFF Ondřej. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 283-285, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  23. KROČA, David. NOVÁK Jaroslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 296-297, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  24. KROČA, David. PAŘÍZEK Ladislav Mikeš. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 304-305, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  25. KROČA, David. PEŘINOVÁ Iva. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 310-311, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  26. KROČA, David. POHL Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 321-322, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  27. KROČA, David. Přednes žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. In SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et al. Otázky komunikace a téma handicapu se zřetelem k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Questions of Communication and the Topic of Handicap Regarding Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 59-67. ISBN 978-80-210-6053-1.
  28. KROČA, David. SOUČEK Ludvík. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 372-373, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  29. KROČA, David. STEKLAČ Vojtěch. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 377-378, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  30. KROČA, David. STŘEDA Ludvík. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 381-382, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  31. KROČA, David. STUCHL Vladimír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 382-383, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  32. KROČA, David. Stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 1 s. Komenský, roč. 137, č. 1, s. 65. ISSN 0323-0449.
  33. KROČA, David. ŠVANDRLÍK Miloslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 414-415, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  34. KROČA, David. WERICH Jan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 448-450, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  35. KROČA, David. ZAPLETAL Miloš. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 453-455, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
  36. KROČA, David. ZÍKA Vláďa. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 458. ISBN 978-80-7277-506-4.
  37. KROČA, David. ŽÁK Jaroslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012, s. 462-464, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.

  2011

  1. KROČA, David. Balada o lásce a smrti Hany Maškové a Jiřího Štaidla. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  2. KROČA, David. Denní dům, noční dům. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  3. KROČA, David. Dramatizace Dostojevského povídky Něžná v Divadle U stolu. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  4. KROČA, David. Hodnotící kritéria přednesu žáků s vývojovými poruchami učení a chování. In Miroslava Bartoňová, Marie Vítková et al. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V. Education of pupils with special educational needs V. 1. vyd. Brno: Paido, 2011, s. 183-191. Paido sv. 330. ISBN 978-80-7315-220-8.
  5. KROČA, David. Jméno růže v Městském divadle v Brně. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  6. KROČA, David. Konec dobrý, všechno dobré. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  7. KROČA, David. Konkurz podle Grönholma. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  8. KROČA, David. Kouzelná noc a Letní den. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  9. KROČA, David. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. In Vítková, M. - Opatřilová, D. Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Inclusive Education of Students with Health Disabilities in Primary School. Education of Pupils with Special Educational Needs. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2011, s. 459-466. ISBN 978-80-7315-216-1.
  10. KROČA, David. Kritéria hodnocení přednesu dyslektických žáků. In Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2011. ISBN 978-80-7315-215-4.
  11. KROČA, David. Kvítek z horroru. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  12. KROČA, David. Leoš aneb Tvá nejvěrnější. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  13. KROČA, David. Měsíční kámen v Městském divadle v Brně. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  14. KROČA, David. Mojžíš v Městském divadle v Brně. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  15. KROČA, David. O vrtkavém štěstí smrtelníků. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2011, 5 s. Ročenka Městského divadla v Brně č. 16. ISBN 978-80-260-1889-6.
  16. KROČA, David. Prostředky humoru v pohádkách Arnošta Goldflama. In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 157-168. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
  17. KROČA, David. Přednes žáků s vývojovými poruchami učení a chování. In Konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2011.
  18. KROČA, David. Radúz a Mahulena v Brně. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  19. KROČA, David. Románové zaříkávání Michaela Scotta. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2011, 2 s. Ladění, č. 1-2, roč. 16, s. 41-42. ISSN 1211-3484.
  20. KROČA, David. Scapinova šibalství v inscenaci Národního divadla Brno. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.
  21. KROČA, David. Světový muzikál Chicago se vrací do Brna. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2011, 2 s. Pořad Mozaika.

  2010

  1. KROČA, David. Bohumil Hrabal: Příliš hlučná samota. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  2. KROČA, David. Člen odbornej poroty pre umelecký prednes na celoštátnej sútažnej prehliadke 56. Hviezdoslavov Kubín. Odborná porota celostátní soutěžní přehlídky 56. Hviezdoslavov Kubín, Dolný Kubín, Slovensko, 2010.
  3. KROČA, David. Divadlo, které baví, ptá se i provokuje. Nad 65. sezonou v Městském divadle Brno. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2010, 5 s. In Městské divadlo Brno 2009-2010, s. 157-161.
  4. KROČA, David. Elfriede Jelinek: Bambiland. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  5. KROČA, David. František Všetička: Morava a Slezsko literární. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 1 s. Komenský, roč. 135, č. 1. ISSN 0323-0449.
  6. KROČA, David. Hana Mikolášková: Starořecké báje a pověsti. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  7. KROČA, David. Handicapovaný hrdina v románové trilogii Miloše Zapletala. In Jirásek Ivo (ed.). Zet. Miloš Zapletal. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 102-106. ISBN 978-80-244-2662-4.
  8. KROČA, David. Jaroslav Žák, Hana Burešová: Škola základ života. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  9. KROČA, David. Jean Anouilh: Becket aneb Čest boží. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  10. KROČA, David. Jedenácté číslo teatrologického sborníku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 1 s. Universitas, roč. 43, č. 2. ISSN 1211-3387.
  11. KROČA, David. K problému problémové dramatiky: Já, Jákob Vítězslava Gardavského. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 59, č. 1-2, s. 189-197. ISSN 1213-2144.
  12. KROČA, David. Karel Čapek: Hordubal. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  13. KROČA, David. Práce s dyslektickým recitátorem. In Škola pro všechny. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. 2010.
  14. KROČA, David. Práce s dyslektickým recitátorem v inkluzivní škole. In Havel, J., Filová, H. et al. Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Inclusive Education in Primary School. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2010, s. 209-216. Paido. ISBN 978-80-7315-202-4.
  15. KROČA, David. Průvodce pro sólové recitátory. 1. vyd. Praha: NIPOS, 2010, 2 s. Tvořivá dramatika, 2010, roč. 21, č. 2, s. 39-40. ISSN 1211-8001.
  16. KROČA, David. Síla sdělení. 1. vyd. Piešťany: Národné osvetové centrum, 2010, 2 s. Spravodajca 56. Hviezdoslavovho Kubína, s. 12-13.
  17. KROČA, David. Sofokles, Jan Skácel: Oidipus král. 1. vyd. Praha: Český rozhlas Vltava, 2010, 2 s. Pořad Mozaika.
  18. KROČA, David. Škola a výzkum III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 96 s. ISBN 978-80-210-5265-9.
  19. KROČA, David. Škola a výzkum III. Studentská konference katedry české literatury PdF MU. 2010.
  20. KROČA, David. Tucet hrátek s detektivkou. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 2 s. Ladění, roč. 15, č. 1-2, s. 21-22. ISSN 1211-3484.

  2009

  1. KROČA, David. Aischylos: Oresteia I. Agamemnón. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  2. KROČA, David. Akční příběh ze starověku. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 14, č. 2-3, s. s. 32-33, 2 s. ISSN 1211-3484.
  3. KROČA, David. Alain Boublil, Claude-Michel Schonberg: Les Misérables. Praha: Český rozhlas Vltava., 2009, 2 s.
  4. KROČA, David. Anton Pavlovič Čechov: Tři sestry. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  5. KROČA, David. Čechov lehce stravitelný. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2009, 4 s. In Městské divadlo Brno 2008/2009. ISBN 978-80-254-6480-9.
  6. KROČA, David. Člen odbornej poroty pre umelecký prednes na celoštátnej súťažnej prehliadke, Dolný Kubín, Slovensko. Odborná porota celostátní soutěžní přehlídky 55. Hviezdloslavov Kubín, 2009.
  7. KROČA, David. Daniel Fikejz, Ivan Huvar, Rino Brezina, Petr Gazdík: Balada o lásce. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  8. KROČA, David. Gabriela Preissová: Gazdina roba. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  9. KROČA, David. Já píši vám. Evžen Oněgin v českých překladech. Praha: Literární noviny, 2009, 1 s. Literární noviny, roč. 20, č. 17, Nové knihy, s. C. ISSN 1210-0021.
  10. KROČA, David. Jaroslav Kvapil, bratři Formanové: Ubohá Rusalka bledá. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  11. KROČA, David. Karel Hynek Mácha: Cikáni. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  12. KROČA, David. Lenka Lagronová: Křídlo. Praha: Český rozhlas Vltava., 2009, 2 s.
  13. KROČA, David. Michael Kunze, Sylvester Levay: Mozart! Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  14. KROČA, David. Michal Viewegh: Růže pro Markétu. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  15. KROČA, David. Moliére: Lakomec. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  16. KROČA, David. Návraty do Želar. Praha: Literární noviny, 2009. Literární noviny, roč. 20, č. 13, Nové knihy, s. C. ISSN 1210-0021.
  17. KROČA, David. Neil Simon: Zlatí chlapci. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  18. KROČA, David. Steven Sater, Duncan Sheik: Probuzení jara. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  19. KROČA, David. Thomas Bernhard: Síla zvyku. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  20. KROČA, David. Umělecký přednes a divadlo poezie jako nástroj socializace (Zkušenosti z Wolkrova Prostějova v letech 2000-2008). In Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 1. vyd. Brno: Paido, 2009, s. 12-23. ISBN 978-80-7315-188-1.
  21. KROČA, David. Václav Cejpek, Zbyněk Srba, Jan Šotkovský: Betlém. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  22. KROČA, David. Václav Havel: Žebrácká opera. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  23. KROČA, David. Valašskomeziříčský festival na rozcestí. Nad 44. ročníkem Mezinárodního festivalu poezie. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2009, 3 s. Amatérská scéna, roč. 46, č. 1, s. 12-14. ISSN 0002-6786.
  24. KROČA, David. William Shakespeare: Antonius a Kleopatra. Praha: Český rozhlas Vltava., 2009, 2 s.
  25. KROČA, David. William Shakespeare: Hamlet. Praha: Český rozhlas Vltava, 2009, 2 s.
  26. KROČA, David. Žlutý Robert potřetí. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2009, roč. 14, č. 1, s. s. 17, 1 s. ISSN 1211-3484.

  2008

  1. KROČA, David. Alchymista: fantasy bez překvapení. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 21-22. Ladění. ISSN 1211-3484.
  2. KROČA, David. Čas ke snění. David Kroča vybírá a čte z knihy Anděly Janouškové Modlitby básníků. Praha: Český rozhlas Praha, 2008.
  3. KROČA, David. Čas ke snění. David Kroča vybírá a čte z knihy Jana Křesadla Vertikální spílání. Praha: Český rozhlas Praha, 2008. prem. 13. 4. 2008.
  4. KROČA, David. Jazzrockový rebel ve spárech lásky i smrti. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2008, 97 s. Městské divadlo Brno 2007-2008. ISBN 978-80-254-4512-9.
  5. KROČA, David. Krize řádu i jazyka: drama absurdní a modelové. Red. Pavel Janoušek. In Dějiny české literatury 1945-1989. III. 1958-1969. 1. vyd. Praha: Academia, 2008, s. 439-459. sv. 3. ISBN 978-80-200-1583-9.
  6. KROČA, David. Na dospělost času dost. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, 2 s. Ladění, roč. 13, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-3484.
  7. KROČA, David. Průvodce zaniklým světem. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, 2 s. Ladění, roč. 13, č. 4, s. 29-30. ISSN 1211-3484.
  8. KROČA, David. Příběhy zjizvených hrdinů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, 2 s. Ladění, roč. 13, č. 4., s. 19-20. ISSN 1211-3484.
  9. KROČA, David. Původní česká dramatika po roce 1990. In Forum bohemicum XXVII. 2008.
  10. KROČA, David. Román ve službách poznání světa. Brno: Host, 2008, s. 62-63. č. 10. ISSN 1211-9938.
  11. KROČA, David. Škola a výzkum 2. Studentská konference Katedry české literatury PdF MU. 2008.
  12. KROČA, David. Tajuplné příběhy z města B. 1. vyd. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2008, 3 s. Weles, č. 32-33. ISSN 1214-2948.
  13. KROČA, David. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In Komunikace a výuka českého jazyka a literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 105-108. ISBN 978-80-210-4533-0.
  14. KROČA, David. Umělecký přednes poezie a prózy ve znakovém jazyce (Pedagogická poema). In KLENKOVÁ, J. (ed.) Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova univerzita, 2008, s. 293-298. 1. sv. ISBN 978-80-7315-168-3.
  15. KROČA, David. Umělecký přednes poezie a prózy ve znakovém jazyce (Pedagogická poema). In Vzdělávání žáků s narušenou komunikační schopností. 1. vyd. Brno: Paido, 2008, s. 65 (anotace), 2 s. ISBN 978-80-7315-167-6.
  16. KROČA, David a Jiří RAMBOUSEK. Výuka literatury vyžaduje práci s konkrétními díly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 1 s. Muni.cz. Měsíčník Masarykovy univerzity, č. 3. ISSN 1801-0814.
  17. KROČA, David. Z deníku kulhavého dobrodruha. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008. Ladění. ISSN 1211-3484.
  18. KROČA, David. Základy mediální výchovy. 1. vyd. Brno: Komenský, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2008, s. 36. č. 5. ISSN 0323-0449.

  2007

  1. KROČA, David. Časopis rádcem učitelovým. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 131, č. 3, s. s.1, 1 s. ISSN 0323-0449.
  2. KROČA, David. Detektivka z antického Říma. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 1, s. 30-32. ISSN 1211-3484.
  3. RAMBOUSEK, Jiří a David KROČA. Doba, knihy, autoři. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 175 s. Spisy Pedagogické fakulty MU, sv. 109. ISBN 978-80-210-4465-4.
  4. KROČA, David. Dvě výstavy o Jaroslavu Foglarovi. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 2, s. 35-36. ISSN 1211-3484.
  5. KROČA, David. Hrdinný tatínek se vrací. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 2, s. 16-17. ISSN 1211-3484.
  6. KROČA, David. Jaroslav Foglar jako recenzent Zlatého máje. In Jirásek, I. (ed.) Fenomén Foglar. 1. vyd. Praha: Prázdninová škola Lipnice ve spolupráci se Sdružením přátel Jaroslava Foglara, 2007, s. 190-195. ISBN 978-80-239-9736-1.
  7. KROČA, David. K lokálním dějinám kinematografie. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 39, č. 3, s. s. 75-76, 2 s.
  8. KROČA, David. Květa Legátová, Dora Kaprálová: Návraty do Želar. Komenský, odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, roč. 132, č. 1, s. 37. ISSN 0323-0449.
  9. KROČA, David. Literatura optikou zoologie. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2007, roč. 23, č. 6, s. s. 93, 1 s. ISSN 1211-9938.
  10. KROČA, David. Magická vyprávění Petra Síse. Tvořivá dramatika. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007, roč. 18, č. 1, s. s. 53, 2 s. ISSN 1211-8001.
  11. KROČA, David. Moravský festival poezie: klasika i experiment. Amatérská scéna. Praha: Nipos, 2007, roč. 44, č. 1, s. 22-24. ISSN 0002-6786.
  12. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava. Specifické poruchy učení v kontextu vzdělávacích oblastí RVP ZV/ Specific learning difficulties in context of educational spheres of Framework education. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 249-256. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-162-1.
  13. KROČA, David. Recitační soutěž jako motivace pro jazykovou kultivaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (Krásenský zvoneček). In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, s. 98 (anotace), 8 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  14. KROČA, David. Romatnický příběh s ironií. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 2, s. 21-23. ISSN 1211-3484.
  15. KROČA, David. Sté výročí narození Jaroslava Foglara. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007, roč. 12, č. 3, s. 35-36. ISSN 1211-3484.
  16. KROČA, David a Miroslav CHOCHOLATÝ. Škola a výzkum I. Sborník ze studentské konference Katedry české literatury PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. Sborník prací Pedagogické fakulty MU, č. 211. ISBN 978-80-210-4470-8.
  17. KROČA, David. Škola a výzkum I. Studentská konference Katedry české literatury PdF MU. 2007.
  18. KROČA, David. Štochlův Wittgenstein, Ricoeur, Derrida... Host. Brno: Host - vydavatelství, 2007, roč. 23, č. 3, s. s. 90-91, 2 s. ISSN 1211-9938.

  2006

  1. KROČA, David. Dopisy o přátelství, tvorbě i samotě. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2006, roč. 22, č. 2, s. 46-48. ISSN 1211-9938.
  2. KROČA, David. Ivan Wernisch: Píseň o nosu. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006, roč. 130, č. 4, s. 47-48. ISSN 0323-0449.
  3. KROČA, David. Možnosti Meleté aneb Podoby prózy počtvrté. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2006, roč. 22, č. 10, s. 60-61. ISSN 1211-9938.
  4. KROČA, David. Muzikálový Oliver aneb Kde se láska schovává. In Městské divadlo Brno 2005-2006. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2006, s. 36-38.
  5. KROČA, David. Návrat námořního románu. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11, č. 1, s. 26-27. ISSN 1211-3484.
  6. KROČA, David. Nová česká fantasy? Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2006, roč. 11, č. 4, s. s. 17-19, 2 s. ISSN 1211-3484.
  7. KROČA, David. Umělecký přednes jako specifická forma literární komunikace. In Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2006.

  2005

  1. KROČA, David. Bořivoj Srba: Múzy v exilu. Universitas - revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 38, č. 2, s. 70-71. ISSN 1211-3384.
  2. KROČA, David. Divadlo, které mládne (Ohlédnutí za uplynulým desetiletím ve Slováckém divadle). In Slovácké divadlo Uherské Hradiště 1995-2005. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké divadlo, 2005, s. 16-18.
  3. KROČA, David. Hledání slova aneb Wolkrův Prostějov 2005. Amatérská scéna. Praha: Nipos, 2005, roč. 42, č. 4, s. 3-4. ISSN 0002-6786.
  4. KROČA, David. Matný kouř nad viaduktem. Weles. Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2005, roč. 2005, č. 22, s. 137-138. ISSN 1214-2948.
  5. KROČA, David. Orten v divadle poezie. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, roč. 129, č. 4, s. 43-44. ISSN 0323-0449.
  6. KROČA, David. Poetika dramat a básní Josefa Topola. 1. vyd. Brno: Paido, 2005, 123 s. Edice pedagogické literatury, č. 211. ISBN 80-7315-101-4.
  7. KROČA, David. Pohádky o šikovném tatínkovi. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10, č. 1, s. 23-24. ISSN 1211-3484.
  8. KROČA, David. První dva svazky edice Theoretica. Host - měsíčník pro literaturu a čtenáře. Brno: Host, 2005, roč. 21, č. 2, s. 52-53. ISSN 1211-9938.
  9. KROČA, David. Šedesátá. O jubilejní sezoně v Městském divadle Brno. In Městské divadlo Brno 2004-2005. 1. vyd. Brno: Městské divadlo Brno, 2005, s. 111-113.
  10. KROČA, David. Tvořivá interpretace ve škole (K jubileu Zdeňka Kožmína). Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005, roč. 129, č. 4, s. 48-48. ISSN 0323-0449.
  11. KROČA, David. V tišinách próz Oty Pavla. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2005, roč. 53, č. 1, s. 117-120. ISSN 0009-0468.

  2004

  1. KROČA, David. Hrnčířovy podivuhodné příběhy. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9, č. 3, s. s. 15-16, 2 s. ISSN 1211-3484.
  2. KROČA, David. Jihomoravské kolo Wolkrova Prostějova ovládla divadla poezie. Amatérská scéna. Praha: Nipos, 2004, roč. 41, č. 2,, s. 72. ISSN 0002-6786.
  3. KROČA, David. Kapitoly z dějin brněnských časopisů II. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2004, roč. 128, č. 4, s. 45-46. ISSN 0323-0449.
  4. KROČA, David. Krize mikrosvěta. K jednomu tématu v české dramatice 90. let. Weles. Brno: Wendryňská literárně-estetická spol., 2004, č. 20, s. 80-87. ISSN 1214-2948.
  5. KROČA, David. Literatura jako systém. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2004, roč. 20, č. 7, s. 56-58. ISSN 1211-9938.
  6. KROČA, David. Proměny a návraty v poezii Josefa Topola. Česká literatura : časopis pro literární vědu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 4, s. 485-503. ISSN 0009-0468.
  7. KROČA, David. Příběhy v barvách duhy. Ladění: časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 23-24. ISSN 1211-3484.
  8. KROČA, David. Šestero filmologických zastavení. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 37, č. 3, s. 73-74. ISSN 1211-3384.

  2003

  1. KROČA, David. Metafora jako model světa. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2003, roč. 19, č. 6, s. XVI-XVII, 2 s. ISSN 1211-9938.
  2. KROČA, David. Nahlédnutí "za hranice" aneb Nad čtvrtým číslem teatrologického a filmologického sborníku. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 36, č. 2, s. 73-74. ISSN 1211-3384.
  3. KROČA, David. Pečlivá edice mravokárného spisu. Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003, roč. 127, č. 3, s. 47-48. ISSN 0323-0449.
  4. KROČA, David. Povídky a písničky z Čudu. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003, roč. 8, č. 4, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
  5. KROČA, David. Sobotka o literární teorii. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2003, roč. 8, č. 3, s. s. 34, 1 s. ISSN 1211-3484.
  6. KROČA, David. Terminologie literární vědy nově. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2003, roč. 19, č. 7, s. XIV-XV, 2 s. ISSN 1211-9938.
  7. KROČA, David. Topolovy hry z časů prázdnoty. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2003, roč. 19, č. 1, s. XVIII-XIV, 2 s. ISSN 1211-9938.

  2002

  1. KROČA, David. Druhá desítka her Milana Uhdeho. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2002, roč. 18, č. 4, s. XIII-XIV., 2 s. ISSN 1211-9938.
  2. KROČA, David. Kniha, která vyvolává emoce. O fenoménu Harry Potter v několika glosách. Tvořivá dramatika. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002, roč.13, č. 3, s. s. 25, 2 s. ISSN 1211-8001.
  3. KROČA, David. Kompoziční výstavba jako klíč k interpretaci. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2002, roč. 18, č. 3, s. XV. ISSN 1211-9938.
  4. KROČA, David. Kratochvilovy fejetony ctí atmosféru Brna. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2002, roč. 127, č. 1, s. 44. ISSN 0323-0449.
  5. KROČA, David. O humoru (nejen) v literatuře. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2002, roč. 7, č. 1, s. 30. ISSN 1211-3484.
  6. KROČA, David. Pod lampou romantické teorie literatury. Host. Brno: Host - vydavatelství, 2002, roč. 18, č. 7, s. 17-18. ISSN 1211-9938.
  7. DOKOUPIL, Blahoslav, David KROČA, Tomáš KUBÍČEK, Petr LYČKA, Petr HRUŠKA, Alena PŘÍBÁŇOVÁ, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Milena ŠUBRTOVÁ, Libor VODIČKA a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. 1. vyd. Brno: Host - Votobia, 2002, 334 s. ISBN 80-7294-041-4.
  8. KROČA, David. Z teorie a dějin divadla a filmu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 2002, č. 1, s. 69-70. ISSN 1211-3384.

  2001

  1. KROČA, David. Doylův Ztracený svět. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6, č. 4, s. 29. ISSN 1211-3484.
  2. KROČA, David. Dramatická hříčka Mariana Pally. Host. Brno: Nakladatelství Host, 2001, roč. 17, č. 4, s. VI-VII. ISSN 1211-9938.
  3. KROČA, David. Dvojí průhled do světa literatury. Universitas : Revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 34, č. 3, s. 74-75. ISSN 1211-3384.
  4. KROČA, David. Hrdinové z Nautilu se vracejí. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6, č. 3, s. 21-22. ISSN 1211-3484.
  5. KROČA, David. Muzikál o říši písmen a slov. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6, č. 2, s. 44. ISSN 1211-3484.
  6. KROČA, David. Perná cesta za svobodou. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6, č. 3, s. 19. ISSN 1211-3484.
  7. KROČA, David. Poema aneb Setkání spřízněných duší. Amatérská scéna : dvouměsíčník pro otázky amatérského divadla a uměleckého přednesu. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2001, roč. 38, č. 6, s. 23. ISSN 0002-6786.
  8. KROČA, David. Průhledy do české literatury 20. století. Univerzitní noviny. Brno: MU a Nadace Universitas Masarykiana, 2001, roč. 8, č. 7-8, s. 50. ISSN 1211-6866.
  9. KROČA, David. Příběh o zemi zvané Prydain. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6, č. 2, s. 37-38. ISSN 1211-3484.
  10. KROČA, David. Skryté možnosti čtení. Host. Brno: Nakladatelství Host, 2001, roč. 17, č. 7, s. XIV. ISSN 1211-9938.
  11. KROČA, David. Strindberg znovu objevený. Host. Brno: Host - vydavatelství, s.r.o., 2001, roč. 17, č. 8, s. IV-V. ISSN 1211-9938.
  12. KROČA, David. Tři povzdechnutí odpovědného filozofa. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2001, roč. 17, č. 2, s. 16-17. ISSN 1211-9938.
  13. KROČA, David. Žánrové kontexty dětské literatury. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6, č. 4, s. s. 30, 2 s. ISSN 1211-3484.

  2000

  1. KROČA, David. Dětský přednes a současná poezie. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, 25 s. Edice Item. ISBN 80-7204-147-9.
  2. KROČA, David. Fantastický svět Wolfganga Hohlbeina. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU Brno, 2000, roč. 5, č. 2, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
  3. KROČA, David. Hrnčířův epigonský román. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU Brno, 2000, roč. 5, č. 3, s. 24-25. ISSN 1211-3484.
  4. KROČA, David. Monografie o secesi. In Sborník prací Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, řada literárněvědné slavistiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000, s. 128-129. Slavica Litteraria X, č. 4. ISBN 1212-1509.
  5. KROČA, David. O poetice Miroslava Horníčka. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 16, č. 4, s. 15. ISSN 1211-9938.
  6. KROČA, David. Topolovo Stěhování duší. In "Umělý člověk" dvacátého století. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2000, s. 191-194. ISBN 80-7041-939-3.
  7. KROČA, David. Trampoty čtrnáctileté Olivie. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2000, roč. 5, č. 4, s. 29-30. ISSN 1211-3484.
  8. KROČA, David. Umělecký přednes - texty. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000, 20 s. ISBN 80-7204-180-0.
  9. KROČA, David. Života delší je verš... Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2000, roč. 16, č. 5, s. 10-11. ISSN 1211-9938.

  1999

  1. KROČA, David. Ctitel tajemství a dobrodružství. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 1, s. 28. ISSN 1211-3484.
  2. PAVLOVSKÁ, Marie a David KROČA. Dramatická výchova a divadlo. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999, 26 s. ISBN 80-7204-110-X.
  3. KROČA, David. K literárnímu pojetí dramatu. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 10, s. 15-16. ISSN 1211-9938.
  4. KROČA, David. Mistr a Markétka divadelní. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 10, s. 18. ISSN 1211-9938.
  5. KROČA, David. Nesmrtelný příběh Jiřího Kratochvila. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 32, č. 2, s. 9-14. ISSN 1211-3384.
  6. KROČA, David. Po stopách kapitána Nema. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 3, s. 21. ISSN 1211-3484.
  7. KROČA, David. Pokus o Topola. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu HOST, 1999, roč. 15, č. 9, s. 12. ISSN 1211-9938.
  8. KROČA, David. Za moudrostí starověku. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1999, roč. 4, č. 2, s. 26-27. ISSN 1211-3484.

  1998

  1. KROČA, David. Bilancování jako cesta k poznání. K interpretaci Topolovy hry Hlasy ptáků. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 1, s. 39-44.
  2. KROČA, David. Moudré pohádky Daniely Fischerové. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1998, roč. 3, č. 4, s. 17. ISSN 1211-3484.

  1997

  1. KROČA, David. Kytička pro Jaroslava Foglara. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 1997, roč. 2, č. 3, s. 37. ISSN 1211-3484.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 04:23