Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PÍREK, Ondřej, Natálie RAFČÍKOVÁ, Xenie BUDÍNSKÁ, Jaroslav NÁDENÍČEK, Michal HENDRYCH, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, Magdaléna ŠUDÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Animal model of mucosal inflammation (gastritis) and its application in balneology. In 31st Meeting of the European Society of Paediatric Clinical Research (ESPCR 2023). 2023.
  2. RAFČÍKOVÁ, Julie, Marie NOVÁKOVÁ a Tibor STRAČINA. Exploring the Association between Schizophrenia and Cardiovascular Diseases: Insights into the Role of Sigma 1 Receptor. Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2023, roč. 72, Supplement 2, s. "S113"-"S126", 14 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.935099.
  3. BARTÁKOVÁ, Anna, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Iveta SELINGEROVÁ, Tibor STRAČINA, Tomáš KAZDA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární farmakoterapie u pacientek s triple negativním karcinomem prsu před a po léčbě antracykliny. 2023. doi:10.48095/ccko2023S123.
  4. BARTÁKOVÁ, Anna, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Iveta SELINGEROVÁ, Tibor STRAČINA, Tomáš KAZDA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární farmakoterapie u pacientek s triple negativním karcinomem prsu před a po léčbě antracykliny. In 47. Brněnské onkologické dny. 2023.
  5. BARTÁKOVÁ, Anna, Ivana KOLOUŠKOVÁ, Miloš HOLÁNEK, Iveta SELINGEROVÁ, Tibor STRAČINA, Tomáš KAZDA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární systém u pacientek s triple negativním karcinomem prsu před zahájením antracyklinové léčby. In 98. Fyziologické dny. 2023.
  6. STRAČINA, Tibor, Anna BARTÁKOVÁ, Jaroslav NÁDENÍČEK, Omar ŠERÝ a Marie NOVÁKOVÁ. Pokusy na zvířatech v experimentální kardiologii: Metodické výzvy a cesty k spolehlivým výsledkům. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.
  7. LAŠKA, Michal, Jaroslav NÁDENÍČEK, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Rozšíření QRS komplexu v souvislosti a myokardiální fibrózou u potkana. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.
  8. STRAČINA, Tibor. Shaping the Future of Heart Remodeling Research: Our DOCA/Salt Rat Model Experience. In Application of Ultra-High-Field MRI in Preclinical Research. 2023.
  9. VITOUŠ, Jiří, Radovan JIŘÍK, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Ondřej MACÍČEK, Tian YE, Lucie KRÁTKÁ, Eva DRAŽANOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Roman PANOVSKÝ, Edward DIBELLA a Zenon STARČUK. T1 mapping of myocardium in rats using self-gated golden-angle acquisition. Magnetic Resonance in Medicine. HOBOKEN: WILEY, 2023. ISSN 0740-3194. doi:10.1002/mrm.29846.
  10. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, Julie RAFČÍKOVÁ, Anna BARTÁKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Vede časná sociální izolace u potkana k amplifikaci nežádoucích účinků haloperidolu na srdce? In 98. fyziologické dny. 2023.
  11. RAFČÍKOVÁ, Julie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Radka DZIEDZINSKÁ, Sarah SÝKOROVÁ, Vojtěch REJTAR, Tomáš ZEMAN, Anna BARTÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Omar ŠERÝ a Tibor STRAČINA. Vliv časné sociální izolace na chování a genovou expresi sigma 1 receptoru u samců a samic laboratorního potkana. In 50. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2023. ISBN 978-80-11-03840-3.
  12. STRAČINA, Tibor, Michal LAŠKA, Jaroslav NÁDENÍČEK, Michal HENDRYCH a Marie NOVÁKOVÁ. Změny EKG u potkana s indukovanou remodelací myokardu: optimalizace, význam a komplexnost animálních experimentů. 2023.
  13. NOVÁKOVÁ, Marie a Tibor STRAČINA. 50. pracovní konference „Komise experimentální kardiologie“. 1. vyd. Brno: SYMMA, spol. s r.o., 2023. 80 s. ISBN 978-80-11-03840-3.

  2022

  1. LAŠKA, Michal, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Tibor STRAČINA. Analýza EKG u potkanů s myokardiální fibrózou. In 49. pracovní konference Komise experimentální kardiologie 2022. 2022.
  2. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Radovan JIŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Analýza T1 relaxačního času jako nástroj pro detekci myokardiální fibrózy u potkana. In 97. Fyziologické dny. 2022.
  3. BARTÁKOVÁ, Anna, Marie NOVÁKOVÁ a Tibor STRAČINA. Anesthetized Guinea Pig as a Model for Drug Testing. Physiological Research. PRAGUE: ACAD SCIENCES CZECH REPUBLIC, 2022, roč. 71, Supplement 2, s. "S211"-"S218", 8 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.934994.
  4. HOKYNKOVÁ, Alica, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Daniela CHARWÁTOVÁ a Tibor STRAČINA. Fatty Acid Supplementation Affects Skin Wound Healing in a Rat Model. Nutrients. Basel: MDPI, 2022, roč. 14, č. 11, s. 1-13. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu14112245.
  5. STRAČINA, Tibor, Ronzhina MARINA, Richard ŘEDINA a Marie NOVÁKOVÁ. Golden Standard or Obsolete Method? Review of ECG Applications in Clinical and Experimental Context. Frontiers in Physiology. Lausanne: Frontiers, 2022, roč. 13, April 2022, s. 1-20. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2022.867033.
  6. VRAVCOVÁ, Anna, Tibor STRAČINA, David DUFEK a Marie NOVÁKOVÁ. LEVOSIMENDAN v liečbe zlyhania srdca: očakávanie vs. realita. Československá Fyziologie. Praha: Nakladatelské Středisko ČLS J.E. Purkyně, 2022, roč. 71, č. 1, 8 s. ISSN 1210-6313.
  7. BUDÍNSKÁ, Xenie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Tibor STRAČINA, Michal HENDRYCH, Ondřej PÍREK, Anna BARTÁKOVÁ, Magdaléna ŠUDÁKOVÁ, Vojtěch SVÍZELA, Zuzana NOVÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Petr BABULA. Mineral Water Vincentka and its Influence on Mucosal Ulcers. Physiological Research. Praha: Akademie věd České republiky, 2022, roč. 71, Suppl. 2, s. "S251"-"S257", 7 s. ISSN 0862-8408. doi:10.33549/physiolres.935013.
  8. RAFČÍKOVÁ, Julie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Anna BARTÁKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Tibor STRAČINA. Pohlaví a sociální izolace u potkana. In 49. pracovní konference Komise experimentální kardiologie 2022. 2022.
  9. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. Role sigma 1 receptorů v regulaci vápníkové signalizace. In 49. pracovní konference Komise experimentální kardiologie 2022. 2022.
  10. NOVÁKOVÁ, Marie a Tibor STRAČINA. Sigma receptor as a potential target for cardiac remodelling. In 14th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. 2022. ISBN 978-80-8240-024-6.
  11. NOVÁKOVÁ, Marie a Tibor STRAČINA. Sigma receptor as a potential target for cardiac remodelling. In 14th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. 2022. ISBN 978-80-8240-024-6.
  12. BARTÁKOVÁ, Anna, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Testování potenciálních léčiv na celotělovém modelu anestezovaného morčete. In 97. Fyziologické dny. 2022.

  2021

  1. BARTÁKOVÁ, Anna, Tibor STRAČINA, Eva OPATŘILOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Anestezované morče jako model pro testování nových léčiv. In 48. pracovní setkání Komise Experimentální Kardiologie. 2021.
  2. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Ondřej MACÍČEK, Lucie KRÁTKÁ, Michal HENDRYCH, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. Detection of myocardial fibrosis using MRI in rat model. In Imaging Principles of Life 2021. 2021.
  3. RONZHINA, Marina, Tibor STRAČINA, Lubica LACINOVA, Katarina ONDACOVA, Michaela PAVLOVICOVA, Lucie MARSANOVA, Radovan SMISEK, Oto JANOUSEK, Kateřina FIALOVÁ, Jana KOLAROVA, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNIK. Di-4-ANEPPS Modulates Electrical Activity and Progress of Myocardial Ischemia in Rabbit Isolated Heart. Frontiers in Physiology. Lausanne: Frontiers Media, 2021, roč. 12, June, s. 1-15. ISSN 1664-042X. doi:10.3389/fphys.2021.667065.
  4. RAFČÍKOVÁ, Julie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Marie NOVÁKOVÁ a Tibor STRAČINA. Dobutaminový test u sociálně izolovaných a skupinově ustájených potkanů. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
  5. BARTÁKOVÁ, Anna, Tibor STRAČINA, Eva OPATŘILOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Guinea Pig ECG Changes under the Effect of New Drug Candidate TP28b. In Computing in Cardiology 2021. Neuveden: IEEE, 2021. s. 1-4. ISBN 978-1-6654-7916-5. doi:10.23919/CinC53138.2021.9662793.
  6. BARTÁKOVÁ, Anna, Tibor STRAČINA, Eva OPATŘILOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Guinea Pig ECG Changes under the Effect of New Drug Candidate TP28b. In 48. ročník konference "Computing in Cardiology". 2021.
  7. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. T1 relaxační čas v detekci myokardiální fibrózy v potkaním modelu. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.

  2020

  1. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. Non-invasive methods in experimental cardiology - benefits and drawbacks. In Germain Cornelissen, Jarmila Siegelová, Petr Dobšák. Noninvasive methods in cardiology 2020. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 113-117. ISBN 978-80-210-9715-5.
  2. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. Non-invasive methods in experimental cardiology - benefits and drawbacks. In Noninvasive methods in cardiology 2020. 2020. ISBN 978-80-210-9715-5.

  2019

  1. VESELÝ, Petr, Tibor STRAČINA, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Josef HALÁMEK, Jana KOLÁŘOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Veronika MRKVICOVÁ, Hana PAULOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Haloperidol affects coupling between QT and RR intervals in guinea pig isolated heart. JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES. KYOTO: JAPANESE PHARMACOLOGICAL SOC, 2019, roč. 139, č. 1, s. 23-28. ISSN 1347-8613. doi:10.1016/j.jphs.2018.11.004.
  2. MOHR, Jan Alexander, Vladimír PEKAŘÍK, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Ovlivňují beta-blokátory toxicitu paclitaxelu? In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
  3. OPATŘILOVÁ, Eva, Denis LEKEŠ, Tibor STRAČINA a Petr BABULA. Testování nových látek s potenciálními beta-blokačními účinky na vybraných biomodelech. In 63. Studentská vědecká konference. 2019. ISBN 978-80-210-9285-3.
  4. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Alica HOKYNKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Miroslava SEDLÁČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv různého poměru n-3 a n-6 PUFA na hojení rány v experimentu. In 47. setkání Komise Experimentální Kardiologie: Kardioprotekcia: od buniek a proteínov až po celý organizmus. 2019.

  2018

  1. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. Cardiac sigma receptors - An update. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2018, roč. 67, Suppl. 4, s. 561-576. ISSN 0862-8408.
  2. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, David DUFEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Experimentální měření EKG u laboratorních potkanů. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018.
  3. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, David DUFEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Experimentální měření EKG u laboratorních potkanů. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018.
  4. KUBICKOVA, J., L. LENCESOVA, L. CSADEROVA, Tibor STRAČINA, S. HUDECOVA, Petr BABULA, E. ROZBORILOVA, Marie NOVÁKOVÁ a Oľga KRIŽANOVÁ. Haloperidol Affects Plasticity of Differentiated NG-108 Cells Through sigma 1R/IP(3)R1 Complex. Cellular and Molecular Neurobiology. New York: Springer/Plenum Publishers, 2018, roč. 38, č. 1, s. 181-194. ISSN 0272-4340. doi:10.1007/s10571-017-0524-y.
  5. HOKYNKOVÁ, Alica, Zdeněk WILHELM, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Miroslava SEDLÁČKOVÁ. Wound healing effects after application of polyunsaturated fatty acids in rat. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2018, roč. 81, Suppl. 1, s. "S29"-"S31", 3 s. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2018S29.
  6. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. Sborník abstrakt. Brno: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2018. 23 s.

  2017

  1. NOVOTNÁ, Petra, Jakub HEJČ, Marina RONZHINA, Oto JANOUŠEK, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Jana KOLAROVA. Analysis of Hemodynamic Related Changes in High Frequency Content of QRS Complex in Working Isolated Rabbit Heart. In 2017 COMPUTING IN CARDIOLOGY (CINC). LOS ALAMITOS: IEEE Computer Society, 2017. s. 1-4. ISSN 0276-6574. doi:10.22489/CinC.2017.293-442.
  2. NOVÁK, Jan, Jiří ŠÁNA, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Ondřej SLABÝ. Doxorubicin and Liposomal Doxorubicin Differentially Affect Expression of miR-208a and let-7g in Rat Ventricles and Atria. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2017, roč. 17, č. 3, s. 355-359. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-016-9393-8.
  3. RONZHINA, M., Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, O. JANOUSEK, J. HEJC, J. KOLAROVA, Miroslava HLAVÁČOVÁ a Hana PAULOVÁ. Effect of increased left ventricle mass on ischemia assessment in electrocardiographic signals: rabbit isolated heart study. BMC Cardiovascular Disorders. London: Biomed Central Ltd, 2017, roč. 17, č. 216, s. 1-11. ISSN 1471-2261. doi:10.1186/s12872-017-0652-9.
  4. STRAČINA, Tibor, David DUFEK, Jaroslav NÁDENÍČEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Non-invasive and telemetric methods for measurement of blood pressure and ECG in rodents. In 20. konference Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech. 2017.
  5. STRAČINA, Tibor, Marina RONZHINA, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Oto JANOUŠEK, Denis LEKEŠ, Vincenzo MICALE, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Ovlivňuje schizofrenní fenotyp u potkana parametry elektrogramu izolovaného srdce? In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
  6. STRAČINA, Tibor, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Marina RONZHINA, Denis LEKEŠ, Vincenzo MICALE, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Prodloužení QT intervalu u MAM modelu schizofrenie je výraznější po podání haloperidolu. In 59. česko - slovenská psychofarmakologická konference. 2017. ISSN 1211-7579.
  7. STRAČINA, Tibor, Marina RONZHINA, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Eva OLŠANSKÁ, Petr VESELÝ, Vincenzo MICALE a Marie NOVÁKOVÁ. Prolonged QT Interval in Neurodevelopmental Rat Model of Schizophrenia. In Computing in Cardiology 2016. Washington: IEEE Computer Society, 2017. s. 1049-1052. ISBN 978-1-5090-0896-4.
  8. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Tibor STRAČINA, Martina RAUDENSKÁ, Anna SKOTÁKOVÁ, Markéta VACULOVIČOVÁ, Vojtech ADAM, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Reduction of Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity Using Nanocarriers: A Review. Current Drug Metabolism. Sharjah: Bentham Science Publishers B.V., 2017, roč. 18, č. 3, s. 237-263. ISSN 1389-2002. doi:10.2174/1389200218666170105165444.
  9. HEJC, Jakub, Oto JANOUSEK, Marina RONZHINA, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Jana KOLAROVA a Marie NOVÁKOVÁ. Response of Ventricular Repolarization Parameters to Preload Changes in the Isolated Working Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2016. Washington: IEEE Computer Society, 2017. s. 409-412. ISBN 978-1-5090-0896-4.
  10. JANOUSEK, Oto, Marina RONZHINA, Jakub HEJC, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. The Effect of Cardiac Filling on Heart Rate Variability in Rabbit Isolated Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2016. Washington: IEEE Computer Society, 2017. s. 501-504. ISBN 978-1-5090-0896-4.
  11. JANOUŠEK, Oto, Tibor STRAČINA, Marina RONZHINA, Jakub HEJČ, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Vincenzo MICALE, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. The Effect of Haloperidol Administration on Heart Rate Variability in Isolated Heart of Schizophrenia-like and Control Rats. In 2017 COMPUTING IN CARDIOLOGY (CINC). LOS ALAMITOS: IEEE Computer Society, 2017. s. 1-4. ISSN 0276-6574. doi:10.22489/CinC.2017.150-161.
  12. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, M. RONZHINA, Tibor STRAČINA, O. JANOUŠEK, Marie NOVÁKOVÁ, Petr BABULA, J. KOLÁŘOVÁ, I. PROVAZNÍK a Hana PAULOVÁ. Tolerance of isolated rabbit hearts to short ischemic periods is affected by increased LV mass fraction. Physiological research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2017, roč. 66, č. 4, s. 581-589. ISSN 0862-8408.
  13. STRAČINA, Tibor, David DUFEK, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Vliv aplikace sunitinibu v mladém věku na EKG u laboratorního potkana. In 45. konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
  14. NÁDENÍČEK, Jaroslav, Tibor STRAČINA, Jana RUDÁ, Zuzana BABINSKÁ, Matej ĽUPTÁK a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv dlouhodobé aplikace diazepamu a jeho odnětí na srdeční frekvenci u laboratorního potkana. In 20. konference Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech. 2017.
  15. CHARWÁTOVÁ, Daniela, Marie NOVÁKOVÁ, Tibor STRAČINA, Petr BABULA a Alica HOKYNKOVÁ. Vliv mastných kyselin na hojení ran u potkanů. In 61. Studentská vědecká konference. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
  16. DUFEK, David, Tibor STRAČINA, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Změny růstu potkanů po aplikaci sunitinibu v mladém věku. In 45. konference Komise experimentální kardiologie. 2017.

  2016

  1. FOJTŮ, Michaela, Tibor STRAČINA, Jan BALVAN, Jaromír GUMULEC, Martina RAUDENSKÁ, Simona DOSTÁLOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Vaculovičová MARKÉTA, Adam VOJTĚCH a Michal MASAŘÍK. Nanonosiče jako prostředek redukce doxocubicinem indukované kardiotoxicity. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2016, roč. 29, s. 2S134, 2S152. ISSN 0862-495X.
  2. STRAČINA, Tibor. Nežádoucí kardiovaskulární účinky antipsychotik: Od modelu k pacientovi a zpět. In XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2016.
  3. STRAČINA, Tibor, Marina RONZHINA, Tibor ŠTARK, Jana RUDÁ, Eva OLŠANSKÁ, Vincenzo MICALE, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Prodloužení QT intervalu u neurovývojového modelu schizofrenie potkana. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.
  4. HUDECOVA, Sona, Jana MARKOVA, Veronika SIMKO, Lucia CSADEROVA, Tibor STRAČINA, Marta SIROVA, Michaela FOJTŮ, Eliska SVASTOVA, Paulina GRONESOVA, Michal PASTOREK, Marie NOVÁKOVÁ, Dana CHOLUJOVA, Juraj KOPACEK, Silvia PASTOREKOVA, Jan SEDLAK a Olga KRIZANOVA. Sulforaphane-induced apoptosis involves the type 1 IP3 receptor. Oncotarget. Albany: Impact Journals LLC, 2016, roč. 7, č. 38, s. 61403-61418. ISSN 1949-2553.
  5. DUFEK, David, Tibor STRAČINA, Petr BABULA a Marie NOVÁKOVÁ. Využití neinvazivních metod pro měření krevního tlaku a EKG u malých laboratorních zvířat. In 44. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie. 2016. ISBN 978-80-971699-6-1.

  2015

  1. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. ALTERACE EXPRESE GENŮ OXIDATIVNÍHO STRESU ÚČINKEM NANOČÁSTICOVÝCH FOREM DOXORUBICINU. In XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 2015. ISSN 0862-495X.
  2. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM a Michal MASAŘÍK. Decreasing doxorubicin-induced oxidative stress using nanocarriers. 2015. ISBN 978-80-210-7825-3.
  3. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Jaromír GUMULEC, Tibor STRAČINA, Michaela FOJTŮ, Martina RAUDENSKÁ, Michal MASAŘÍK, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Different Doxorubicin Formulations Affect Plasma 4-Hydroxy-2-Nonenal and Gene Expression of Aldehyde Dehydrogenase 3A1 and Thioredoxin Reductase 2 in Rat. Physiological Research. Praha: Fyziologický ústav AV ČR, 2015, roč. 64, Suppl. 5, s. "S653"-"S660", 8 s. ISSN 0862-8408.
  4. FOJTŮ, Michaela, Jaromír GUMULEC, Markéta SVOBODOVÁ, Martina RAUDENSKÁ, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ, René KIZEK, Vojtěch ADAM, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Hana PAULOVÁ a Michal MASAŘÍK. Changes in oxidative stress status after administration of doxorubicin-loaded nanocarriers. In 20th World Congress on Advances in Oncology and 18th International Symposium on Molecular Medicine. 2015. ISSN 1107-3756.
  5. STRAČINA, Tibor, Iva SLANINOVÁ, Hana POLANSKÁ, Martina AXMANOVÁ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Petr KONEČNÝ, Michal MASAŘÍK, Olga KRIZANOVA a Marie NOVÁKOVÁ. Long-term haloperidol treatment prolongs QT interval and increases expression of sigma 1 and IP3 receptors in guinea pig hearts. Tohoku Journal of Experimental Medicine. Miyagi: Tohoku University Medical Press, 2015, roč. 236, č. 3, s. 199-207. ISSN 0040-8727. doi:10.1620/tjem.236.199.
  6. DUFEK, David, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Hana PAULOVÁ. Nové nosiče snižují nežádoucí účinky doxorubicinu u laboratorního potkana. In 43. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2015.
  7. JANOUŠEK, Oto, Marina RONZHINA, Jakub HEJČ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Tibor STRAČINA, Kateřina FIALOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ, Ivo PROVAZNÍ a Jana KOLÁŘOVÁ. The Effect of Voltage-Sensitive Dye di-4-ANEPPS on Heart Rate Variability in Langendorff-Perfused Isolated Rabbit Heart. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2015. Washington: IEEE Computer Society, 2015. s. 1049-1052. ISSN 2325-8861.
  8. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Vplyv rôznych foriem doxorubicínu na hladinu 4-hydroxy-2-nonenalu ako markera lipoperoxidácie u potkanov. In in Fyziologické dny 2015. 2015. ISSN 1801-6103.

  2014

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Ronzhina MARINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Citlivost izolovaných srdcí králíka s levostrannou remodelací k opakované ischemii. In In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
  2. NOVÁK, Jan, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Doxorubicin and liposomal doxorubicin affect microRNA expression in rat right ventricles. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2014. 2014. ISBN 978-80-8141-064-2.
  3. RONZHINA, Marina, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Oto JANOUŠEK, Tibor STRAČINA, Tomáš POTOČŇÁK, Jana KOLÁŘOVÁ, Marie NOVÁKOVÁ a Ivo PROVAZNÍK. Effects of Left Ventricular Enlargement on QRS of Rabbit Isolated Heart Electrogram. 2014.
  4. DUFEK, David, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Kardiovaskulární nežádoucí účinky protinádorových léčiv. Onkologie. Olomouc: Solen, 2014, roč. 8, č. 6, s. 264-268. ISSN 1802-4475.
  5. STRAČINA, Tibor, Petr VESELÝ, Veronika OLEJNÍČKOVÁ, Vlastimil VONDRA, Josef HALÁMEK a Marie NOVÁKOVÁ. Ovlivňuje haloperidol délku RR a QT intervalu u izolovaného srdce morčete? In 42. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2014.
  6. HLAVÁČOVÁ, Miroslava, Hana PAULOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Stanovenie 4-hydroxynonenalu v plazme potkanov po aplikácii doxorubicinu. In in Symposium FONS 2014. 2014. ISBN 978-80-87436-05-9.
  7. OLEJNÍČKOVÁ, Veronika, Marina RONZHINA, Hana PAULOVÁ, Miroslava HLAVÁČOVÁ, Tibor STRAČINA a Marie NOVÁKOVÁ. Susceptibility of Isolated Rabbit Hearts with Various Left Ventricular Mass to Short Ischemic Periods. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2014. Cambridge, Massachusetts, USA: IEEE/EMBS, 2014. s. 1097-1100. ISBN 978-1-4799-4346-3.

  2013

  1. GUMULEC, Jaromír, Martina RAUDENSKÁ, Marián HLAVNA, Tibor STRAČINA, Markéta SZTALMACHOVÁ, Veronika TANHÄUSEROVÁ, Lukáš PÁCAL, Branislav RUTTKAY-NEDECKÝ, Jiří SOCHOR, Ondřej ZÍTKA, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Determination of oxidative stress and activities of antioxidant enzymes in guinea pigs treated with haloperidol. Experimental and Therapeutic Medicine. Athens: Spandidos Publications Ltd., 2013, roč. 5, č. 2, s. 479-484. ISSN 1792-0981. doi:10.3892/etm.2012.822.
  2. RAUDENSKÁ, Martina, Jaromír GUMULEC, Petr BABULA, Tibor STRAČINA, Markéta SZTALMACHOVÁ, Hana POLANSKÁ, Vojtech ADAM, Rene KIZEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. Haloperidol Cytotoxicity and Its Relation to Oxidative Stress. MINI-REVIEWS IN MEDICINAL CHEMISTRY. SHARJAH: BENTHAM SCIENCE PUBL LTD, 2013, roč. 13, č. 14, s. 1993-1998. ISSN 1389-5575. doi:10.2174/13895575113136660100.
  3. PAULOVÁ, Hana, Tibor STRAČINA, Jiří JARKOVSKÝ, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. Hydroxyl radicals’ production and ECG parameters during ischemia and reperfusion in rat, guinea pig and rabbit isolated heart. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Veda, 2013, roč. 32, č. 2, s. 221-228. ISSN 0231-5882. doi:10.4149/gpb_2013016.
  4. VESELÝ, Petr, Josef HALÁMEK, Tibor STRAČINA, Lenka KREJČÍŘOVÁ a Marie NOVÁKOVÁ. QT Interval Analysis in Electrograms of Isolated Guinea Pig Hearts Treated with Haloperidol. In Alan Murray. Computing in Cardiology 2013. New York: IEEE, 2013. s. 69-72. ISBN 978-1-4799-0884-4.
  5. STRAČINA, Tibor, Radka ŠTĚPÁNOVÁ a Hana POLOCZKOVÁ. Roční sledování pacientů s čerstvě vzniklou dilatační kardiomyopatií. In 57. Studentská vědecká konference. 2013. ISBN 978-80-210-6234-4.

  2012

  1. NOVÁKOVÁ, Marie, Pavel BRAVENÝ a Tibor STRAČINA. Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. 2012.
  2. HLAVNA, Marián, Tibor STRAČINA, Jiří SOCHOR, Ondřej ZÍTKA, Jaromír GUMULEC, Markéta SZTALMACHOVÁ, Petr BABULA, Vojtěch ADAM, René KIZEK, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. DETERMINATION OF OXIDATIVE STRESS IN GUINEA PIG TREATED BY HALOPERIDOL. In 12th Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 2012. ISBN 978-80-7375-618-5.
  3. STRAČINA, Tibor a Marie NOVÁKOVÁ. VLIV DLOUHODOBÉ APLIKACE HALOPERIDOLU NA ELEKTROGRAM IZOLOVANÉHO SRDCE A EXPRESI SIGMA 1 A IP3 RECEPTORŮ U MORČETE. In 56. Studentská vědecká konference. 2012. ISBN 978-80-210-5857-6.
  4. STRAČINA, Tibor, Marie NOVÁKOVÁ a Michal MASAŘÍK. VLIV DLOUHODOBÉ APLIKACE HALOPERIDOLU NA ELEKTROGRAM IZOLOVANÉHO SRDCE A EXPRESI SIGMA 1 A IP3 RECEPTORŮ U MORČETE. In Čtyřicet let komise experimentální kardiologie: Odkud jsme vyšli a kam směřujeme. 2012. ISSN 1801-6103.

  2011

  1. PAULOVÁ, Hana, Tibor STRAČINA, Marie NOVÁKOVÁ a Eva TÁBORSKÁ. In vivo determination of hydroxyl radicals in isolated guinea pig hearts during ischemia and reperfusion. In 11th International Nutrition and Diagnostics Conference INDC 2011. 2011. ISBN 978-80-7395-378-2.

  2010

  1. STRAČINA, Tibor. ELEKTROFYZIOLOGICKÉ ZMĚNY A PRODUKCE HYDROXYLOVÝCH RADIKÁLŮ U IZOLOVANÉHO SRDCE POTKANA, MORČETE A KRÁLÍKA V PRŮBĚHU ISCHÉMIE A REPERFUZE. In 54. Studentská vědecká konference. 2010.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 02:21