Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. BROŽ, Pavel, Martina OUTLÁ, Vít VYKOUKAL, František ZELENKA, Jiří SOPOUŠEK, Jiří BURŠÍK a Ondřej ZOBAČ. Study of surface effects and catalytic properties of selected Ni-based bimetallic nanoparticles by Knudsen effusion mass spectrometry. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Elsevier Science, 2019, roč. 64, March, s. 334-341. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2019.01.013.
 2. BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Jiří SOPOUŠEK, Martina OUTLÁ, Tereza KUBĚNOVÁ a Ondřej ZOBAČ. Thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry combined in a specially-adapted commercial skimmer coupled instrument (Netzsch). CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Elsevier Science, 2019, roč. 65, June, s. 86-92. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2019.02.007.
 3. 2018

 4. BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Marcela VLKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Jiří SOPOUŠEK. AgCu bimetallic nanoparticles modified by polyvinyl alcohol - the cells viability study in vitro. Lékař a technika. Praha: Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT, 2018, roč. 48, č. 1, s. 5-10. ISSN 0301-5491.
 5. 2017

 6. SOPOUŠEK, Jiří, Anna KRYŠTOFOVÁ, Milena PREMOVIC, Ondřej ZOBAČ, Svatava POLSTEROVÁ, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Au-Ni nanoparticles: Phase diagram prediction, synthesis, characterization, and thermal stability. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2017, roč. 58, September, s. 25-33. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2017.05.002.
 7. BROŽ, Pavel, Martina HEJDUKOVÁ, Vít VYKOUKAL, František ZELENKA, Jiří SOPOUŠEK, Jiří BURŠÍK a Ondřej ZOBAČ. Study of surface effects and catalytic properties of selected Ni-based bimetallic nanoparticles by Knudsen effusion mass spectrometry. In KEMS Workshop 2017. 2017.
 8. BROŽ, Pavel, František ZELENKA, Jiří SOPOUŠEK, Martina HEJDUKOVÁ, Tereza KUBĚNOVÁ a Ondřej ZOBAČ. Thermal analysis and Knudsen effusion mass spectrometry combined in a specially-adapted commercial skimmer coupled instrument (Netzsch). In KEMS Workshop 2017. 2017.
 9. 2016

 10. HEJDUKOVÁ, Martina, Pavel BROŽ, Ondřej ZOBAČ a Vít VYKOUKAL. Study of surface effects of selected bimetallic nanoparticles. In XVI. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 2016. ISBN 978-80-210-8267-0.
 11. 2015

 12. ZOBAČ, Ondřej, Aleš KROUPA a Jiří SOPOUŠEK. Calphad-type assessment of the Sb-Sn-Zn ternary system. In CALPHAD XLIV, Program and Abstract Book. 2015.
 13. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK a Aleš KROUPA. Calphad-type assessment of the Sb–Sn–Zn ternary system. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. Elsevier Science, 2015, roč. 51, December, s. 51-56. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2015.08.002.
 14. SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Vít VYKOUKAL, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Heat-induced spinodal decomposition of Ag–Cu nanoparticles. PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS. Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 17, č. 42, s. 28277-28285. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/c5cp00198f.
 15. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK a Pavla ROUPCOVÁ. Chemical Wet Synthesis and Characterization of Copper-Silver Nanoparticles. In Jiřina Shrbená, Tanger Ltd. 6th International Conference NANOCON November 5th - 7th 2014. 1. vyd. Ostrava: AMOS repro Ltd., 2015. s. 152-157. ISBN 978-80-87294-53-6.
 16. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL a Jan VŘEŠŤÁL. Nanomateriály kovů a jejich slitin. In Zdeněk Černošek. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2015. s. 55-58. ISBN 978-80-7395-899-2.
 17. HEJDUKOVÁ, Martina, Pavel BROŽ a Ondřej ZOBAČ. Study of Surface Effects on AgCu Nanoparticles by KEMS. In NANOCON 2015. 2015.
 18. ZELENKA, František, Pavel BROŽ, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA a Ondřej ZOBAČ. Study of Surface Effects on Ag-Cu Nanoparticles by Knudsen Effusion Mass Spectrometry. In František ZELENKA, Pavel BROŽ, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ. NANOCON 2014, 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE, Conference Proceedings. 1 st ed. Ostrava, Česká Republika: TANGER Ltd., 2015. s. 820-825. ISBN 978-80-87294-53-6.
 19. ZELENKA, František, Ondřej ZOBAČ, Jiří SOPOUŠEK, Jiří BURŠÍK a Pavla ROUPCOVÁ. Synthesis and characterization of Au-Ni nanoparticles. In NANOCON 2015. 2015.
 20. VYKOUKAL, Vít, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří BURŠÍK, Jiří SOPOUŠEK, Ondřej ZOBAČ a Jiří PINKAS. Synthesis and characterization of Cu/Ag alloy nanoparticles. In ANM 2015. 2015.
 21. SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK, Pavla ROUPCOVÁ, Pavel BROŽ, Jiří PINKAS a Jan VŘEŠŤÁL. Temperature Stability of AgCu Nanoparticles. Journal of Nanoparticle Research. 2015, roč. 17, č. 12, s. "nestránkováno", 7 s. ISSN 1388-0764. doi:10.1007/s11051-015-3288-7.
 22. 2014

 23. BERNARD, Vladan, Ondřej ZOBAČ, Jiří SOPOUŠEK a Vojtěch MORNSTEIN. AgCu Bimetallic Nanoparticles under Effect of Low Intensity Ultrasound: The Cell Viability Study In Vitro. Journal of Cancer Research. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, č. 971769, s. 1-6. ISSN 2356-7201. doi:10.1155/2014/971769.
 24. SOPOUŠEK, Jiří, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK, Ondřej ZOBAČ, Jan VŘEŠŤÁL, Aleš HRDLIČKA a Jan ŠIMBERA. Ag-Cu Colloid Synthesis: Bimetallic Nanoparticle Characterisation and Thermal Treatment. Journal of Nanomaterials. USA: Hindawi Publishing Corporation, 2014, roč. 2014, "Art. ID 638964", s. 1-13. ISSN 1687-4110. doi:10.1155/2014/638964.
 25. SOPOUŠEK, Jiří, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Vít VYKOUKAL, David ŠKODA, Aleš STÝSKALÍK, Ondřej ZOBAČ, Jan VŘEŠŤÁL, Aleš HRDLIČKA a Jan ŠIMBERA. AG-CU NANOPARTICLE PREPARATION, CHARACTERISATION AND THERMAL TREATMENT. In COST ACTION MP0903 FINAL CONFERENCE. 2014.
 26. ZOBAČ, Ondřej a Jiří SOPOUŠEK. Assessment fázových diagramů nízkolegovaných ocelí 2014. Masarykova univerzita: Voestalpine Stahl, 2014. 3 s.
 27. SOPOUŠEK, Jiří, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří PINKAS, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ a Joonho LEE. Cu–Ni nanoalloy phase diagram – Prediction and experiment. CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY. OXFORD: Elsevier Science, 2014, roč. 45, June, s. 33-39. ISSN 0364-5916. doi:10.1016/j.calphad.2013.11.004.
 28. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Jiří BURŠÍK, Adéla ZEMANOVÁ a Pavla ROUPCOVÁ. Experimental study of the Sb-Sn-Zn alloy system. Metallurgical and Materials Transactions A. Springer, 2014, roč. 45A, č. 3, s. 1181-1188. ISSN 1073-5623. doi:10.1007/s11661-013-2104-1.
 29. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří BURŠÍK. Fázový diagram nanoslitiny AgCu. In Z. Černošek, J. Holubová, E. Černošková. Sborník příspěvků. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014. s. 33-36. ISBN 978-80-7395-784-1.
 30. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL a Pavel BROŽ. Nanoalloy phase diagram of the Ag-Cu system. In Jose Luis Capelo, Mario E. Diniz, Hugo M. Santos, Elisabete Oliveira, Cristina Nuñez-Gonzalez, Javier Fernández-Lodeiro, Adrián Fernández- Lodeiro, J. Eduardo Araujo. 1st International Symposium on Nanoparticles/Nanomaterial and Applications. Caparica, Portugal: Proteomass Scientific Society, 2014. s. 72-73. ISBN 978-989-98415-9-8.
 31. SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Pavla ROUPCOVÁ a Jiří BURŠÍK. Phase transformations of the Ag-Cu nanoparticles. In TOFA 2014. 2014.
 32. SOPOUŠEK, Jiří, Ondřej ZOBAČ, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK a Pavla ROUPCOVÁ. Spinodal decomposition of Ag-Cu nanoparticles. In CALPHAD 2014. 2014.
 33. ZELENKA, František, Pavel BROŽ, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA a Ondřej ZOBAČ. Study of Surface Effects on Ag-Cu Nanoparticles by Knudsen Effusion Mass Spectrometry. In NANOCON 2014. 2014.
 34. ZOBAČ, Ondřej, František ZELENKA, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Vladan BERNARD, Jiří SOPOUŠEK a Pavel BROŽ. Synthesis , characterisation and effect on cell viability of AgCu nanoparticles. In Markus Dettenhofer. Frontier in material and and life sciences. 1. vyd. Brno: muni press, 2014. s. 252-253. ISBN 978-80-210-7159-9.
 35. VYKOUKAL, Vít, Jan VŘEŠŤÁL, Jiří BURŠÍK, Jiří SOPOUŠEK, Ondřej ZOBAČ a Jiří PINKAS. Synthesis and characterization of Cu/Ag alloy nanoparticles. In Nanocon 2014. 2014. ISBN 978-80-87294-55-0.
 36. 2013

 37. SOPOUŠEK, Jiří a Ondřej ZOBAČ. Assessment fázových diagramů nízkolegovaných ocelí. Masarykova univerzita, Brno: Voestalpine Stahl, 2013. 3 s.
 38. ZOBAČ, Ondřej a Jiří SOPOUŠEK. Fázová a termická analýza slitin soustavy Sb-Sn-Zn. In prof. Ing. Zdeněk Černošek, CSc. 35. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013. s. 51-54. ISBN 978-80-7395-611-0.
 39. VYKOUKAL, Vít, Aleš STÝSKALÍK, David ŠKODA, Ondřej ZOBAČ, Jiří SOPOUŠEK, Jan VŘEŠŤÁL a Jiří PINKAS. Příprava a charakterizace nanočástic slitiny Cu-Ag. In 65. zjazd chemikov 9.9.-13.9.2013, Tatranské Matliare, SK. 2013.
 40. 2011

 41. ZOBAČ, Ondřej a Jiří SOPOUŠEK. FÁZOVÝ DIAGRAM TERNÁRNÍ SLITINY SB-SN-ZN. In Z. Černošek, J. Holubová, E. Černošeková. CALSEM 2011 - 33. Mezinárodní český a slovenský kalorometrický seminář. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2011. s. 21-24. ISBN 978-80-7395-398-0.
 42. ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Nanoalloy Binary Phase Diagram of Ag-M System. In NANOCON 2013, Brno 16.-18.10.2013. 2011. ISBN 978-80-87294-44-4.
 43. ZOBAČ, Ondřej a Jiří SOPOUŠEK. Prediction of useability of the Sn-Sb-Zn alloys for lead-free soldering. In TANGER, s.r.o. Metal 2011 - 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2011. s. 166-171. ISBN 978-80-87294-22-2.
 44. 2010

 45. ZOBAČ, Ondřej a Jiří SOPOUŠEK. Studium fázového diagramu soustavy Sb-Sn-Zn experimentální technikou DSC a predikční metodou CALPHAD. In 32. Mezinárodní český a slovenský kalorimetrický seminář, 24.-28.5.2010. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 41-42. ISBN 978-80-7395-259-4.
 46. 2009

 47. ULICHOVÁ, Alena, Ondřej ZOBAČ a Jiří SOPOUŠEK. Study of Sn Sb Zn Ternary System. In CALPHAD XXXVIII (May 17-22, 2009). 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 1. 2022 15:54