Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH, Martin SEBERA a Eva KORIŤÁKOVÁ. Evaluation of untrustworthy journals: Transition from formal criteria to a complex view. Learned Publishing, Hoboken: Wiley, 2020, roč. 33, č. 3, s. 308-322. ISSN 0953-1513. doi:10.1002/leap.1299.
 2. 2019

 3. KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PLCH a Eva KORIŤÁKOVÁ. Compliance with ethical rules for scientific publishing in biomedical Open Access journals indexed in Journal Citation Reports. Vnitřní lékařství, 2019, roč. 65, č. 5, s. 338-347. ISSN 0042-773X.
 4. KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Checking Adherence to the Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Journals as a Library Service. In 11th Qualitative and Quantitative Methods in LIbraries: International Conference, European University Institute, Florence, Italy: May 28-31, 2019. 2019.
 5. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9371-3.
 6. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 7. 2018

 8. PLCH, Lukáš a Jiří KRATOCHVÍL. Analýza predátorských znaků publikací jako služba Knihovny univerzitního kampusu. ProInflow, Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 2, s. 108-129. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-2-6.
 9. 2017

 10. KRATOCHVÍL, Jiří. Comparison of the Accuracy of Bibliographical References Generated for Medical Citation Styles by EndNote, Mendeley, RefWorks and Zotero. The Journal of Academic Librarianship, New York: Elsevier, 2017, roč. 43, č. 1, s. 57-66. ISSN 0099-1333. doi:10.1016/j.acalib.2016.09.001.
 11. KRATOCHVÍL, Jiří a Lukáš PLCH. Predátorské časopisy: praktiky jejich vydavatelů a jak se jim bránit. Vnitřní lékařství, Brno: Facta Medica, 2017, roč. 63, č. 1, s. 5-13. ISSN 0042-773X.
 12. 2016

 13. KRATOCHVÍL, Jiří. Srovnání správnosti bibliografických citací vygenerovaných citačními manažery Citace PRO, EndNote, Mendeley, RefWorks a Zotero pro vybrané citační styly. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 118-153. ISSN 1804-2406.
 14. 2015

 15. HALÁMKOVÁ, Jana a Jiří KRATOCHVÍL. Jak a kde hledat zdroje informací v onkologii. In Jiří Tomášek. Onkologie : minimum pro praxi. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 152-158, 7 s. Asclepius. ISBN 978-80-88046-01-1.
 16. 2014

 17. KRATOCHVÍL, Jiří. Analýza užívaných citačních stylů v publikacích autorů z lékařských, sportovních a přírodovědných oborů na Masarykově univerzitě. IT lib, Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR, 2014, roč. 18, č. 2, s. 36-40. ISSN 1335-793X.
 18. KRATOCHVÍL, Jiří. Efficiency of e-learning in an information literacy course for medical students at the Masaryk University. The Electronic Library, Learned Information, 2014, roč. 32, č. 3, s. 322-340. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/EL-07-2012-0087.
 19. KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, 2014. 74 s. doi:10.13140/2.1.1243.5840.
 20. KRATOCHVÍL, Jiří. Measuring the impact of information literacy e-learning and in-class courses via pre-tests and post-test at the Faculty of Medicine, Masaryk University. MEFANET Journal, Brno: Facta Medica, 2014, roč. 2, č. 2, s. 41-50. ISSN 1805-9163.
 21. KRATOCHVÍL, Jiří. Přínosy standardizace citačních pokynů pro české lékařské časopisy. ITlib, Bratislava: Centrum VTI SR, 2014, roč. 18, č. 4, s. 62-66. ISSN 1335-793X.
 22. 2013

 23. KRATOCHVÍL, Jiří. Evaluation of e-learning course, Information Literacy, for medical students. The Electronic Library, YORKSHIRE, ENGLAND: EMERALD GROUP PUBLISHING LIMITED, 2013, roč. 31, č. 1, s. 55-69. ISSN 0264-0473. doi:10.1108/02640471311299137.
 24. ANSORGE, Libor a Jiří KRATOCHVÍL. Popis šablony ČSN ISO 690:2011 v jazyce CSL pro citační manažer Zotero. ProInflow, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1804-2406.
 25. 2011

 26. KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 27. KRATOCHVÍL, Jiří. Nástin poetiky prostoru ulic v prózách Miloše Urbana. Bohemica litteraria, Brno: Filozofická fakulta MU, 2011, roč. 14, č. 1, s. 39-57. ISSN 1213-2144.
 28. KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1.
 29. KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ELIÁŠOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ, Petr SEJK a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. 2., revid. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5836-1.
 30. KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3.
 31. 2010

 32. SCHWARZ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Martin KOMENDA, Jiří KRATOCHVÍL a Zdeňka DOHNÁLKOVÁ. Elektronická podpora vzdělávání: Best practice pedagogů LF MU. 2010.
 33. KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ a Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
 34. 2009

 35. KRATOCHVÍL, Jiří. Demetzovo zrcadlo české společnosti. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, č. 4, s. 161-163. ISSN 0231-634X.
 36. KRATOCHVÍL, Jiří. Dobře namíchaný pražský koktejl. Literární noviny, Brno: Centrum pro média a demokracii, o.s., 2009, roč. 20, č. 4, s. 10. ISSN 1210-0021.
 37. KRATOCHVÍL, Jiří. E-learningové kurzy a podpora informačního vzdělávání na Lékařské fakultě MU. In Konference MEFANET 2009 : sborník přednášek. Brno: MSD, 2009. 11 s. ISBN 978-80-7392-118-7.
 38. KRATOCHVÍL, Jiří a Věra ANTHOVÁ. E-learningové kurzy informační výchovy pro studenty přírodních věd a lékařství na Masarykově univerzitě. In INFORUM 2009: 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 27.-29. května 2009. Praha: Albertina icome Praha, 2009. 12 s. ISSN 1801-2213.
 39. KRATOCHVÍL, Jiří. Geneze Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Knihovna plus, Praha: Národní knihovna, 2009, č. 1. ISSN 1801-5948.
 40. KRATOCHVÍL, Jiří, Věra ANTHOVÁ, Ludmila MORAVCOVÁ, Martina ANTLOVÁ a Marek STEHLÍK. Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISSN 1802-128X.
 41. 2008

 42. KRATOCHVÍL, Jiří. Allenovo vtipné intermezzo o lidské společnosti. Literární noviny, Brno: Společnost pro Literární noviny, 2008, roč. 19, č. 2, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 43. KRATOCHVÍL, Jiří. Fotbalová putování po Čechách. Weles, Brno: Wendryňská Literárně-Estetická Společnost, 2008, č. 34, s. 162-163. ISSN 1214-2948.
 44. 2007

 45. KRATOCHVÍL, Jiří. Automobilové labužnictví. Literární noviny, Brno: Centrum pro média a demokracii, 2007, roč. 18, č. 41, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 46. KRATOCHVÍL, Jiří. Dozrání Adriana Molea. Literární noviny, Brno: Společnost pro Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 25, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 47. KRATOCHVÍL, Jiří. K chronotopu města v Kratochvilově Avionu a Topolově Sestře. In Škola a výzkum I. Sborník ze studentské konference Katedry české literatury PdF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 5-15, 10 s. ISBN 978-80-210-4470-8.
 48. KRATOCHVÍL, Jiří. Nejúčinnější svědectví o holocaustu jsou prostá. Literární noviny, Brno: Centrum pro média a demokracii, 2007, roč. 18, č. 47, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 49. KRATOCHVÍL, Jiří. Popis jednoho masakru. Literární noviny, Brno: Společnost pro Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 37, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 50. KRATOCHVÍL, Jiří. Román o ničem neobvyklém. Literární noviny, Brno: Centrum pro média a demokracii, 2007, roč. 18, č. 45, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 51. KRATOCHVÍL, Jiří. Urban v žánru divné povídky. Literární noviny, Brno: Společnost pro Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 20, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 52. KRATOCHVÍL, Jiří. Zpověď po tygřím kousnutí. Literární noviny, Brno: Společnost pro Literární noviny, 2007, roč. 18, č. 34, s. 10-10. ISSN 1210-0021.
 53. 2006

 54. KRATOCHVÍL, Jiří. K problematice gramatického rodu místního jména Bystrc. In Bystrcké noviny. Brno: MČ Brno-Bystrc, 2006. s. 7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 8. 2020 11:10