Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. KUŘE, Josef. Co je eutanazie : Studie k pojmu dobré smrti. Praha: Academia, 2018. 297 s. Právo - etika - společnost. sv. 4. ISBN 978-80-200-2762-7.
 2. KUŘE, Josef. Ethics of social consequences within (bio)ethical concepts : A comparative study on the concept and methodology of Ethics of social consequences and Principlism. In V. Gluchman. Ethics of Social Consequences : Philosophical, Applied and Professional Challenges. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2018. s. 88-118, 31 s. sine. ISBN 1-5275-0599-5.
 3. KUŘE, Josef. Etika biobankingu. In Barbara Kubešová, Daniel Lysák, Tomáš Suchý, Petr Vališ, Lucie Vištejnová, Lucy Vojtová. Bioimplantologie 2018 - sborník abstrakt. Brno: ČVUT, 2018. s. 22-22. ISBN 978-80-01-06425-2.
 4. KUŘE, Josef. Sterilization in the name of public health. In M. Moskalewicz, W. Prybylski. Understanding Central Europe. London - New York: Routledge, 2018. s. 481-489, 9 s. BASEES. ISBN 978-0-415-79159-5.
 5. 2017

 6. KUŘE, Josef. Lidská práva: koncept a jeho limitace pro medicínskou praxi. In Vojtěch Šimíček. Lidská práva a medicína. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 11-40, 30 s. ISBN 978-80-210-8700-2.
 7. 2016

 8. KUŘE, Josef. Conscientious objection in health care. Ethics & bioethics (in Central Europe), Berlin: De Gruyter Open, 2016, roč. 6, 3-4, s. 173-180. ISSN 2453-7829. doi:10.1515/ebce-2016-0018.
 9. 2015

 10. KUŘE, Josef. Česká filosofie medicíny na počátku 21. století. In Josef Kuře, Marek Petrů. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. s. 96-125, 30 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
 11. KUŘE, Josef. Česká filosofie medicíny ve 20. století. In Josef Kuře, Marek Petrů. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. s. 41-95, 55 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
 12. KUŘE, Josef. Enhancement: Konceptuální ujasnění a základní podoby. In Jan Payne, David Černý, Adam Doležal. Dobrý, nebo lepší život? : human enhancement. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2015. s. 13-43, 31 s. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. ISBN 978-80-87439-18-0.
 13. KUŘE, Josef. Medicína v ontologické perspektivě. In Josef Kuře, Marek Petrů. Filosofie medicíny v českých zemích. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. s. 151-196, 46 s. ISBN 978-80-7387-972-3.
 14. KUŘE, Josef. Rozhodování o péči o novorozence na hranicích viability. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Praha: Akademie věd ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 5, č. 1, s. 63-85. ISSN 1804-8137.
 15. KUŘE, Josef. Základy etiky biomedicínského výzkumu. In Příručka pro výzkumné sestry. 1. vydání. Brno: Facta Medica, 2015. s. 48-58, 11 s. ISBN 978-80-88056-02-7.
 16. 2014

 17. KUŘE, Josef a Michaela VAŇHAROVÁ. Dobrá smrt: eutanazie očima studentů medicíny. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014, roč. 153, č. 3, s. 146-153. ISSN 0008-7335.
 18. KUŘE, Josef. Jonas’ Contribution to the Notion of Care. Ethics & bioethics (in Central Europe), Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 1-2, s. 49-65. ISSN 1338-5615.
 19. KUŘE, Josef. Koncept autonomie v medicíně. Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV ČR, 2014, roč. 62, č. 6, s. 895-908. ISSN 0015-1831.
 20. 2013

 21. KUŘE, Josef. Belmont Report i koncepcja autonomii w biomedycynie. O powstawaniu etycznych ram badan biomedycznych w Republice Czeskiej. In Marka Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře, Michal Musielak. Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013. s. 145-168, 24 s. ISBN 978-83-7597-191-0.
 22. KUŘE, Josef. Czeska filozofia medycyny v XX wieku. In Marka Petrů, Jan Zamojski, Josef Kuře, Michal Musielak. Filozofia medycyny w Czechach i na Slowacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, 2013. s. 60-132, 73 s. ISBN 978-83-7597-191-0.
 23. KUŘE, Josef. Etické aspekty měření kvality života v klinické praxi a výzkumu. In PharmAround 2013 : sborník abstraktů příspěvků konference PharmAround 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6449-2.
 24. KUŘE, Josef. Lidské embryonální kmenové buňky: možnosti řešení morálního dilematu. In David Černý, Adam Doležal (eds). Etické a právní aspekty výzkumu kmenových buněk. 1. vyd. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. s. 31-41, 11 s. ISBN 978-80-87439-12-8.
 25. KUŘE, Josef. O čem vlastně diskutujeme, když diskutujeme o eutanazii? K sémantickému rámci debaty asistovaného umírání. In David Černý, Adam Doležal. Smrt a umírání : etické, právní a medicínské otazníky na konci života. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013. s. 131-143, 13 s. Edice Kabinetu zdravotnického práva a bioetiky. ISBN 978-80-87439-15-9.
 26. KUŘE, Josef. Understanding of euthanasia by medical students. In Bioethics, Medical Ethics and Health Law : UNESCO Chair in Bioethics 9thWorld Conference. 2013.
 27. 2011

 28. KUŘE, Josef. Everything Under Control: How and When to Die - A Critical Analysis of the Arguments for Euthanasia. In Euthanasia – The "Good Death" Controversy in Humans and Animals. Rijeka: InTech, 2011. s. 127-164, 38 s. InTech Open. ISBN 978-953-307-260-9.
 29. KUŘE, Josef. Good Death Within Its Historical Context and as a Contemporary Challenge: A Philosophical Clarification of the Concept of “Euthanasia”. In Euthanasia – The "Good Death" Controversy in Humans and Animals. First. Rijeka: InTech, 2011. s. 3-44, 42 s. InTech Open. ISBN 978-953-307-260-9.
 30. KUŘE, Josef. Governance and ethics of nanosciences and nanotechnologies. In: Nanoethics 2011. 2011.
 31. KUŘE, Josef. Informed consent in health care. In I. Pařízková, J. Loskotová. 2. mezinárodní letní škola zdravotnického práva (4.-11. září 2011). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 110-134, 25 s. ISBN 978-80-210-5697-8.
 32. KUŘE, Josef. Subjektivní a objektivní moment v etice sociálních důsledků. In Hodnoty v etike sociálnych dôsledkov. Prešov: Grafotlač, 2011. s. 24-36, 13 s. ISBN 978-80-555-0192-5.
 33. 2010

 34. ZVONÍČEK, Václav a Josef KUŘE. Brain Death - Consent Procedure. In S. Schicktanz, V. Wiesemann, S. Wöhlke (eds.), Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation. Göttingen: Universitätsverlag Göttingen, 2010. s. 42-43, 2 s. UNESCO Chair in Bioethics. ISBN 978-3-941875-40-1.
 35. ZVONÍČEK, Václav a Josef KUŘE. Case: Brain Death – consent procedure. In Schicktanz Silke, Wiesemann Claudia, Wöhlke Sabine (Eds.). Teaching Ethics in Organ Transplantation and Tissue Donation. Universitätverlag Göttingen: UNESCO Chair in Bioethics, 2010. s. 42-43, 2 s. Cases and Movies. ISBN 978-3-941875-40-1.
 36. KUŘE, Josef. Ethics Framework for Synthetic Biology. In SYBHEL Conference. 2010.
 37. KUŘE, Josef. Moral independence and the reservation of conscience in health care. In International Summer Health Law School. Health Professionals and the law. 2010.
 38. KUŘE, Josef. Ontological Status of Human Non-Human Embryonic Chimeras. In B. J. Capps, A. V. Campbell (eds.), Contested Cells. Global Perspectives on the Stem Cell Debate. London - Singapore: Imperial College Press - World Scientific Publishing, 2010. s. 279-319, 40 s. sine. ISBN 1-84816-437-8.
 39. KUŘE, Josef. Principlism and Arete: Two methodological Approaches in Bioethics. In V. Gluchman (ed.), Bioethics in Central Europe: Methodology and Education. Prešov: University of Prešov, 2010. s. 39-56, 18 s. 37. ISBN 978-80-555-0055-3.
 40. KUŘE, Josef. Předmluva. In S. Bártlová et al. Vztah lékař - sestra. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. s. 6-9, 4 s. sine. ISBN 978-80-7013-526-6.
 41. 2009

 42. KUŘE, Josef. Forum of National Ethics Councils. In International Dialogue on Ethics. 2009.
 43. KUŘE, Josef. Human Embryonic Stem Cell Research in Central and Eastern Europe: A Comparative Analysis of Regulatory and Policy Approaches. In A. Plomer, P. Torremans (eds.), Embryonic Stem Cell Patents. European Law and Ethics. Oxford: Oxford University Press, 2009. s. 57-84, 28 s. Patent Law. ISBN 978-0-19-954346-5.
 44. KUŘE, Josef. Chimeras and Hybrids: Etymological Background and Further Clarifying Remarks. In J. Taupitz, N. Weschka (eds.), CHIMBRIDS: Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research: Scientific, Ethical, Philosophical and Legal Aspects. Berlin: Springer, 2009. s. 7-20, 14 s. 34. ISBN 978-3-540-93868-2.
 45. KUŘE, Josef. Interspecies Gestation: Ethical Considerations. In J. Taupitz, M. Weschka (eds.), CHIMBRIDS: Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research. Scientific, Ethical, Philosophical and Legal Aspects. Berlin: Springer, 2009. s. 407-409, 3 s. 34. ISBN 978-3-540-93868-2.
 46. KEPÁK, Tomáš, Jitka RADVANSKÁ, Viera BAJČIOVÁ, Marek BLATNÝ, Hana HRSTKOVÁ, Josef KUŘE, Vladimír MIHÁL, Jan STARÝ, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA a Josef KOUTECKÝ. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klinická onkologie, Brno, 2009, roč. 22, č. 2, s. 77-79. ISSN 0862-495X.
 47. KUŘE, Josef. Justice and Health Care. In Justice in Health and Health Care: National, European and Global Perspective. 2009.
 48. KUŘE, Josef. Misconduct and Fraud in Science. In EFGCP Conference Scientific Integrity. 2009.
 49. TAUPIZ, Jochen, Michael BADER, Erwin BERNAT, Deryck BEYLEVELD, Autumn FIESTER, Dai KUISHENG, Sonia DESMOULIN, Andras DINNYES, Markus DUEWELL, Josef KUŘE, Derek KOOY VAN DER, Monomu SHIMODA a Eckhard WOLF. Results of CHIMBRIDS: Summary, Conslusions and Recommendations. In J. Taupitz, M. Weschka (eds.), CHIMBRIDS: Chimeras and Hybrids in Comparative European and International Research. Scientific, Ethical, Philosophical and Legal Aspects. Berlin: Springer, 2009. s. 433-457, 25 s. 34. ISBN 978-3-540-93868-2.
 50. KUŘE, Josef. Stem Cell Research Governance in the Czech Republic. In International Stem Cell School of Regenerative Medicine. 2009.
 51. KUŘE, Josef. Stored Tissue Issue. Ethics of Biobanking. In Workshop Tiss.EU. 2009.
 52. KUŘE, Josef. Why the Biomedical Industry is a Subject of Ethics? In Public Trust in Science and Industry-Supported Research and Education: Benefits and Pitfalls. 2009.
 53. 2008

 54. KUŘE, Josef. Bioethics and the Future: Future Potentiality in Bioethics Foundational Theories. In The Challenge of Cross-Cultural Bioethics in the 21st Century. 2008.
 55. KUŘE, Josef a Judit SÁNDOR. Bioetika v UNESCO. Budapest: CELAB, 2008. 2 s. ISBN 978-963-87714-5-2.
 56. KUŘE, Josef. Biomedicínský výzkum. 2008. 16 s.
 57. KUŘE, Josef. Budoucnost v současných koncepcích bioetiky. In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zborník abstraktov konferencie UNESCO. 2008.
 58. KUŘE, Josef. Declaration on Bioethics in Teaching Bioethics. In Local, Regional or International? Laws, Standards and Codes for Biotechnology. 2008.
 59. KUŘE, Josef. PREDICT Dissemination Strategy: From Exclusion to Inclusion. In PREDICT workshop. 2008.
 60. KUŘE, Josef. Principlism and Arete: Two Methodological Approaches in Teaching Bioethics. In V. Gluchman (ed.), Metodologické a metodické otázky bioetiky v súčasnosti. Zbornik abstrakt konferencie UNESCO. 2008.
 61. KUŘE, Josef. Prospektivní bioetika. Studie ke konceptu etiky pro období rozvoje biomedicínských technologií. 2008. vyd. Brno, 2008. 262 s.
 62. KUŘE, Josef. Smrt a umírání. 2008. 11 s.
 63. KUŘE, Josef. Stem Cells Banking and Registry in Europe: Governance and Ethics. In ESTOOLS Scientific Symposium. 2008.
 64. KUŘE, Josef. Technologizovaná medicína a etika. In Fialová, L., Kouba, P., Špaček, M. (eds.), Medicína v kontextu západního myšlení. Praha: Galén, 2008. 15 s. 1. ISBN 978-80-246-1532-5.
 65. KUŘE, Josef. Úvod do lékařské etiky. 2008. 10 s.
 66. 2007

 67. KUŘE, Josef. Bio- und Medizinethik in den Laendern Mittel- und Osteuropas: Tschechische Republik. Teorie vědy/Theory of Science, Praha: FU AV ČR, 2007, XVI/XXIX, č. 1, s. 45-55. ISSN 1210-0250.
 68. EDBROOKE, David, Veselina KANATOVA-BUCHTOVA, Josef KUŘE, Gary MILLS, Maria NASTAC, David SINCLAIR, Judith SINCLAIR-COHEN, Sandy SMITH a Guido VAN STEENDAM. Clinical Trials: Ethics. In Comparing Emerging Ethical Issues and Legal Differences Impacting on European Clinical Trials. TWR: Final Report. 2006. vyd. Sheffield: MERCS, 2007. s. 19-21, 3 s. Science and Society.
 69. KUŘE, Josef. Dobrá smrt. K filozofickému ujasnění pojmu eutanázie. Filozofia, 2007, roč. 62/2007, č. 3, s. 223-234. ISSN 0046-385X.
 70. KUŘE, Josef. Enhancement: Vision - Concept - Challenge. In Mood Enhancement. 2007.
 71. KUŘE, Josef. hESCs: From Human to Bench. From Bench to Bedside. How Long is the Way? In Ethical Aspects of Stem Cell Research in Europe. 2007.
 72. KUŘE, Josef. How Much Law Do We Need in Bioethics? In European Association of Centres of Medical Ethics Conference: “Bioethics in the Real World”. Book of Abstracts. 2007.
 73. KUŘE, Josef. On Anthropological Foundations of Bioethics. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS. PHILOSOPHICA VII – 2006, 2007, roč. 2006, VII, s. 237-250. ISSN 1212-1207.
 74. KNOPPERS, Bartha M., Michel REVEL, Genevra RICHARDSON, Josef KUŘE, Salla LÖTJÖNEN, Rosario ISASI, Alexandre MAURON, Jan WAHLSTRÖM, Bracha RAGER a Hin L. PENG. Oocyte Donation for Stem Cell Research. Science, 2007, roč. 316(2007), č. 5823, s. 368-370. ISSN 0036-8075.
 75. KUŘE, Josef. Pacient a technologická medicína. Rozrazil, 2007, 1(2007), s. 37-39. ISSN 1801-4755.
 76. KUŘE, Josef. Public Morals behind Closed Doors. In Research Ethics. 2007.
 77. EDBROOKE, David, Veselina KANATOVA-BUCHTOVA, Josef KUŘE, Gary MILLS, Maria NASTAC, Daniel SINCLAIR, Judith SINCLAIR-COHEN, Sandy SMITH a Guido VAN STEENDAM. Three Ethical Approaches: Communitarianism, Utilitarianism, Liberalism. In Comparing Emerging Ethical Issues and Legal Differences Impacting on European Clinical Trials. TWR: Final Report. 2006. vyd. Sheffield: MERCS, 2007. s. 9-11, 3 s. Science and Society.
 78. KUŘE, Josef. Towards Enhacement Governance. In Enhancing Human Capacities: Ethics, Regulations and European Policy. 2007.
 79. KUŘE, Josef. What kind of Ethics for Biotechnology? NTED2007 Proceedings (CD). In International Technology, Education and Development. Valencia: IATED, 2007. s. 1-8, 8 s. ISBN 978-84-611-4517-1.
 80. KUŘE, Josef. What kind of Ethics for Biotechnology? IATED2007 Abstracts Book. 2007. ISBN 978-84-611-4516-4.
 81. 2006

 82. KUŘE, Josef. Biotechnology Ethics Education. Theory of Science, 2006, roč. 15/28(2006, č. 3, s. 67-95. ISSN 1210-0250.
 83. KUŘE, Josef. Ethical Aspects of Commercialization and Patentability of Stem Cells and Stem Cells Lines: Procedures - Praxis - Policy. In European Consortium for Stem Cell Research (ed.), Proceedings of the EuroStemCell Workshop "Ethical aspects of commercialization and patentability of stem cells and stem cells lines". Lund: University of Lund, 2006. s. 7-8, 2 s.
 84. KUŘE, Josef. Ethical Issues and Legal Differences in European Clinical Trials. 2006.
 85. KUŘE, Josef. Ethics and Institutions: Practice, Policy and Regulation of hESC Research. In Stem Cell Patents:Law and Ethics. 2006.
 86. KNOPPERS, Bartha M, Genevra RICHARDSON, Eng H LEE, Josef KUŘE, Guido DE WERT, Jean-Claude AMEISEN, Salla LÖTJÖNEN, Kerry BREEN, Rosario ISASI, Alexandre MAURON, Thomas H MURRAY a Jan WAHLSTRÖM. Ethics Issues in Stem Cell Research. Science, 2006, roč. 312(2006), č. 5772, s. 366-367. ISSN 0036-8075.
 87. KUŘE, Josef. European Course on Biotechnology Ethics. 2006.
 88. KUŘE, Josef. hESC: Procedures - Practice - Policy. A Comparative Report. In Ethical Aspects of Commercialization and Patentability of Stem Cells and Stem Cell Lines. 2006.
 89. KUŘE, Josef. Chimeras in Biomedical Research: Some Clarification Remarks. In New Pathways for European Bioethics. International Conference of the European Association of Centres of Medical Ethics. Leuven: KUL, 2006.
 90. KUŘE, Josef. Jonas' Contribution to the Notion of Care. In Proceedings of the XXth European Conference on Philosophy of Medicine and Health Care. Helsinki: ESPMH, 2006. s. 43.
 91. KUŘE, Josef. Od bioetiky k (bio)filosofii. J. Dolista, M. Sapík (eds.). In Studie z bioetiky. Etika v biomedicíně a biotechnice. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. s. 19-33, 15 s. ISBN 80-7040-876-6.
 92. KUŘE, Josef. Regulace biomedicínského výzkumu v ČR. In Etika a bioetika vo vede a vzdelávaní. 2006.
 93. VAN STEENDAM, Guido, András DINNYÉS, Jacques MALLET, Rolando MELONI, Carlos ROMEO CASABONA, Jorge Guerra GONZALÉS, Josef KUŘE, Eörs SZATHMÁRY, Jan VOSTENBOSCH, Péter MOLNÁR, David EDBROOKE, Judit SÁNDOR, Ferenc OBERFRANK, Ron TURNER-COLE, István HARGITTAI, Beate LITTIG, Miltos LADIKAS, Emilio MORDINI, Hans E ROOSENDAAL, Maurizio SALVI, Balász GULYÁS a Diana MALPEDE. Report. The Budapest Meeting 2005 Intensified Networking on Ethics and Science. The Case of Reproductive Cloning, Germline Gene Therapy and Human Dignity. Science and Engineering Ethics, 2006, roč. 12(2006), č. 4, s. 731-793. ISSN 1353-3452.
 94. KUŘE, Josef. Responsibility in Biotechnology Ethics. In European Course on Biotechnology Ethics. 2006.
 95. BAKARDJIEVA-ENGELBREKT, Antonina, Chris DENNING, Marcella FAVALLE, Asa HELLSTADIUS, Julie HOUGHTON, Rosario ISASI, Bartha KNOPPERS, Josef KUŘE, Marianne LEVIN, Aurora PLOMER, John SINDEN, Paul TORREMANS, Adrian VIENS a Carlos ROMEO-CASABONA. Stem Cell Patents: European Patent Law and Ethics. Nottingham: University of Nottingham, 2006. 163 s. Life sciences, genomics and biotechnology.
 96. VAN STEENDAM, Guido, András DINNYÉS, Jacques MALLET, Rolando MELONI, Carlos ROMEO CASABONA, Jorge Guerra GONZÁLES, Josef KUŘE, Eörs SZATHMÁRY, Jan VORSTENBOSCH, Péter MOLNÁR, David EDBROOKE, Judith SÁNDOR, Ferenc OBERFRANK, Ron COLE-TURNER, István HARGITTAI, Beate LITTIG, Miltos LADIKAS, Emilio MORDINI, Hans E ROOSENDAAL, Maurizio SALVI, Balász GULYÁS a Diana MALPEDE. Summary. The Budapest Meeting 2005 Intensified Networking on Ethics of Science. The Case of Reproductive Cloning, Germline Gene Therapy and Human Dignity. Science and Engineering Ethics, 2006, roč. 12(2006), č. 3, s. 415-420. ISSN 1353-3452.
 97. KUŘE, Josef. TWR Project. In Bioethical Aspects of Human Health. 2006.
 98. 2005

 99. KUŘE, Josef. Anthropological Foundations of Bioethics. In Proceedings of the International Congress of Philosophy “Person and Society”. 2005.
 100. KUŘE, Josef. BioT-Ethics in the NMS. In Ethics in Biotechnology: Research, Teaching and Decicion-making. 2005.
 101. KUŘE, Josef. Dobrá smrt - průřez chápání dobré smrti, včetně euthanasie. In Kongres HOSPIMedica - Důstojnost člověka ve stáří, nemoci a umírání. 2005.
 102. KUŘE, Josef. Prospective Ethics. Towards a Future Oriented Bioethics. In Proceedings of the European Conference „Ethics and Philosophy on Emerging Medical Technologies“. Barcelona: Universitat Ramon Llull, 2005. s. 55.
 103. KUŘE, Josef. Research Ethics. In Molecules Involved in Carcinogenesis. 2005.
 104. PRUDIL, Lukáš a Josef KUŘE. Research Ethics Committees in the Czech Republic. In D. Beyleveld, D. Townend, J. Wright (eds.), Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot – Burlington: Ashgate, 2005. s. 31 – 34, 4 s. Data Protection and Medical Research in Europe. ISBN 0-7546-2367-X.
 105. KUŘE, Josef. The Limitedness of Human Existence as a Correlative to Science and Technology. In Biomedicine within the Limits of Human Existence: Biomedical Technology and Practice Reconsidered – Book of Abstracts. Doorn: European Science Foundation, 2005. s. 62.
 106. KUŘE, Josef. Toward a Prospective Stem Cell Bank. In Ethical Aspects of Stem Cell Repositories and Stem Cell Databases. 2005.
 107. KUŘE, Josef. Zur Theorie und Praxis von Ethik-Kommissionen in einem diskurs-ethischen Rahmen. Erwägen – Wissen – Ethik, 2005, roč. 16(2005), č. 1, s. 45 - 47. ISSN 1610-3696.
 108. 2004

 109. KUŘE, Josef. Bioethics Education: The Bridge to the Future. In Globalna bioetika: sučasni vimiri, problemi, rišenja. Materiali III. Miznarodnovo simpoziumu z bioetiki. Kijev: Sfera, 2004. s. 8 – 9. ISBN 966-7841-81-2.
 110. KUŘE, Josef. Etičeskije komitety: centralnoevropejskij podchod. In S. V. Vekovšinina, V. L. Kuliničenko (eds.), Etičeskije komitety: nastojaščeje i buduščeje. Kijev: Sfera, 2004. s. 71 – 80. ISBN 966-7841-88-X.
 111. KUŘE, Josef. Filozofické poznámky k legislativě paliativní péče. Zdravotnické právo v praxi, 2004, roč. 2(2004), č. 4, s. 80 - 82. ISSN 1213-0508.
 112. VESELSKÁ, Renata a Josef KUŘE. Právní a etické aspekty zpracování klinických dat. Klinická onkologie, 2004, roč. 17, Suppl., s. 37-38. ISSN 0862-495X.
 113. KUŘE, Josef. PropEur Consortium (ed.), Genome and biodiversity within sustainable development. In Property Rights in Plant and Animals Genomes, with special attention to Sustainable Development, Biodiversity and Food Production. Birmingham: University of Birmingham, 2004. s. 8.
 114. 2001

 115. KUŘE, Josef. Etická reflexe trestu smrti. In M. Hamerský (ed.) Přijatelnost trestu smrti. Brno: Bachant, 2001. s. 40 – 57. ISBN 80-902631-7-8.
 116. KUŘE, Josef a Renata VESELSKÁ. Lesní pěšinky: Etická orientace v pojetí lidské bytosti z hlediska nových biomedicínkých technologií. In Transplantační medicína - současnost a perspektivy. Brno: Institut pro bioetiku, 2001. s. 32-43. ISBN 80-210-2714-2.
 117. 1998

 118. KUŘE, Josef. To the Present Practice and Legal Regulation of Assisted Reproduction in the Czech Republic. Biomedical Ethics, 1998, roč. 3(1998), č. 2, s. 49 - 51.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 3. 2019 20:09