Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. REGNER, Břetislav a Martin KOMENDA. Využití informačních technologií pro testování a zkoušení. In MEFANET REPORT 01, Edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 173-174, 218 s. ISBN 978-80-210-4539-2.
 2. 2006

 3. DUŠEK, Ladislav, Daniel SCHWARZ, Jaroslav RÁČEK, Petr BRABEC, Jan MUŽÍK, Břetislav REGNER a Jan ŽALOUDÍK. Information and communication technologies in education at the Faculty of Medicine of Masaryk University. In Information and Communication Technology in Education. Ostrava: University of Ostrava, 2006. s. 15-21. ISBN 80-7368-199-4.
 4. 2002

 5. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Blahoslav MARŠÁLEK, Petr PAVLIŠ a Břetislav REGNER. Contribution of biostatistics to the standardized evaluation fo model dose-response curves in experimental ecotoxicology-software adris, version 1.00. In SECOTOX 2002, Trends and Advances in Environmental Chemistry and Ecotoxicology,Book and Abstracts. Brno: MU, 2002. s. 173. ISBN 80-210-2971-4.
 6. DUŠEK, Ladislav, Jaroslav ŠTĚRBA, Břetislav REGNER, V. MIHÁL, J. MALIŠ, V. ŠMELHAUS, M. HAJDÚCH, T. ECKSCHLAGER, B. BLAŽEK, Jana KOPTÍKOVÁ, T. KEPÁK, J. STARÝ a J. KOUTECKÝ. Epidemiologická a klinická registrace odpovídající potřebám současné onkologie - modelová studie nádorů dětského věku. In XXVI. Brněnské onkologické dny, sborník abstraktů. Brno: MU, 2002. s. 82-87. ISBN 80-238-8452-2.
 7. DUŠEK, L., J. ŠTĚRBA, B. REGNER, V. MIHÁL, J. MALIŠ, V. ŠMELHAUS, M. HAJDÚCH, T. ECKSCHLAGER, B. BLAŽEK, J. KOPTÍKOVÁ, T. KEPÁK, T. STARÝ a J. KOUTECKÝ. Epidemiologická a klinická registrace odpovídající potřebám současné onkologie - modelová studie nádorů dětského věku. In Sborník - XXVI. Brněnské onkologické dny, Brno 29.5. - 31.5. 2002. Brno: Masarykova Univerzita, 2002. s. 82-87. ISBN 80-238-8452-2.
 8. 2001

 9. ŽALOUDÍK, Jan, Pavel JANÍČEK, Daniel DUŠEK, Václav VAGUNDA, Karel HUŠEK, Olga DOMANSKÁ a Břetislav REGNER. Biomarkery pro optimalizaci léčby sarkomů měkkých tkání. In X. Frejkovy dny s mezinárodní účastí- Abstrakta. 2001. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 53. ISBN 80-210-2383-X.
 10. DUŠEK, L., Petr PAVLIŠ, Adam SVOBODNÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Břetislav REGNER, J. AUGUSTIN, E. GERYK a J. ŽALOUDÍK. Softwarový standard analýz dat Národního onkologického registru - model karcinomu prsu. In Vybrané otázky onkologie. V. Praha: Nakladatelství Galén, 2001. s. 78-81.
 11. DUŠEK, L., A. SVOBODNÍK, P. PAVLIŠ, B. REGNER, J. KOPTÍKOVÁ, J. AUGUSTIN, E. GERYK a J. ŽALOUDÍK. Systém vizualizace dat Národního onkologického registru (software SVOD). Zdravotnické noviny - Lékařské listy. 2001, roč. 2001, č. 12, s. 39-41. ISSN 0044-1996.
 12. 2000

 13. DUŠEK, Ladislav, Petr PAVLIŠ, Adam SVOBODNÍK, Jana KOPTÍKOVÁ, Břetislav REGNER, J. ABRAHÁMOVÁ a E. KUBALA. Informační zajištění pilotního programu screeningu karcinomu prsu v ČR. In Vybrané otázky onkologie. IV. Praha: Nakladatelství Galén, 2000. s. 68-71.
 14. REGNER, Břetislav, Ladislav DUŠEK a M. HAJDÚCH. Software chemorezist (verze 1.0) - komplexní nástroj pro analýzu dat a management testů chemorezistence nádorů. Klinická onkologie. Brno, 2000, roč. 13, zvl. č. 2, s. 30-32. ISSN 0862-495X.
 15. DUŠEK, Ladislav, Adam SVOBODNÍK, Břetislav REGNER, J. ABRAHÁMOVÁ a E. KUBALA. Vícerozměrná statistická analýza potenciálních prediktorů maligních a benigních nálezů při screeningu karcinomu prsu - pilotní analýza 3800 digitálních záznamů. In Vybrané otázky onkologie. IV. Praha: Nakladatelství Galén, 2000. s. 72-74.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 9. 2022 04:39