Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Protection of the Rule of Law and Judicial Independence trough the Protection of the Rights of Judges before the European Court of Human Rights. In Eunited in diversity. The Rule of Law and Constitutional Diversity. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024, s. 87 - 96. Court of Justice of the European Union. ISBN 978-92-829-4514-8.

  2023

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. členka vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity. 2023.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Independence of the Judiciary from the Perspective of the Council of Europe or what inspiration judges should take from developments in Poland and Hungary. Dyskurs Prawniczy i Administracyjny. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2023, roč. 2023, 3/2023, s. 15 - 26. ISSN 2657-926X.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Le rapatriement des méres djihadistes et de leurs enfants détenus en Syrie. In Réflexions partagées entre la CEDH et la Doctrine sur la jurisprudence de la Cour de l´année 2022. 2023.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. (Ne)uznání rodičovství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. In Seminář o uznávání přeshraničního rodičovství, Poslanecká sněmovna. 2023.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Protection of the Rule of Law and Judicial Independence through the Protection of the Rights of Judges before the European Court of Human Rights. In EUnited in diversity II; : The Rule of Law and Constitutional Diversity. 2023.
  6. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 5. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 196 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Úvahy nad širším rozměrem implementace judikatury ESLP Českou republikou jako členským státem Rady Evropy. In Making Human Rights a Reality. Implementace mezinárodních závazků na vnitrostátní úrovni. 2023.
  8. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Vliv práva Evropské unie na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Online. In Víceúrovňová spravedlnost. Soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému. Brno: Ústavní soud, 2023, s. 82 - 92. ISBN 978-80-87687-39-0.

  2022

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Brief Reflections on Education, Democracy, the Rule of Law, Resilience, and Diversity. In Czeducon 2022. 2022.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Cesta od nahlížení na dítě jako na předmět ochrany k respektovanému aktérovi spolurozhodování o svém životě. In Jaroslav Benák, Jan Filip, Vojtěch Šimíček. Pocta Janu Svatoňovi k 70. narozeninám. 1. vyd. Brno: Masarykovo univerzita, 2022, s. 327-344. ISBN 978-80-280-0190-2.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. členka Akademického sněmu Akademie věd ČR. 2022 - 2026.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. členka vědecké rady právnické fakulty Karlovy univerzity. 2022.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Legitimita, důvěryhodnost a rozmanitost - podmínky odolnosti demokratického právního státu s úctou k lidským právům. In Facets of Resilience, Česká akademie věd. 2022.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Veronika BÍLKOVÁ a Alla TYMOFEYEVA. Lidská práva starších lidí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 273 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-609-9.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Rozmanitost či diverzita jako téma právnické etiky. In Etika v právu, Justiční akademie. 2022.
  8. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 4. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.

  2021

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Aktuálna judikatúra ESĽP – trestnoprávne aspekty (celoslovenské podujatie). In Celodenní školení pro Justiční akademii Slovenské republiky. 2021.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Dissenting Opinions in Constitutional Courts: A Means of Protecting Judicial Independence and Legitimising Decisions. In THE RULE OF LAW IN EUROPE - VISION AND CHALLENGES, Strasbourg, on-line. 2021.
  3. HANUŠ, Jiří, Stanislav BALÍK, Petr DVOŘÁK, Petr FIALA, Floss PAVEL, Horák PETR, Jirsa JAKUB, Jiří LACH, Jiří MACHÁČEK, Machula TOMÁŠ, Dominik MUNZAR, Noble IVANA, Sokol JAN, Soukup DANIEL a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Idea univerzity z české perspektivy. Rozhovory s Jiřím Hanušem. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 213 s. Masaryk University Conversations 1. ISBN 978-80-210-9762-9.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Petr Pithart - obránce politiky. In Petr Hlaváček, Jan Kysela. Demokracie a občanské ctnosti: k životnímu jubileu Petra Pitharta. 1. vyd. Praha: Academia, 2021, s. 331-338. ISBN 978-80-200-3191-4.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Soudci by se měli častěji dívat do zrcadla aneb kdo hlídá hlídače. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2021, roč. 29, č. 2, s. 345-351. ISSN 1210-9126.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Ústavně právní pohled na ochranné léčení a zabezpečovací detenci. In Ochranné léčení a zabezpečovací detence, akce Justiční akademie. 2021.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Úvahy o nápravě, vězeňství a lidské důstojnosti - Úvodní slovo. In Drápal, J., Jiřička, V. a Raszková, T. (eds.). České vězeňství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. XV - XX, 5 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7676-066-0.

  2020

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Děti nejen jako objekty péče ale i jako subjekty svých práv (participační práva dětí). In Přednáška pro Justiční akademii. 2020.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Je skutečně náprava cílem našeho trestání? In Gřivna, T., Šimánová, H. (eds.). Ukládání trestů a jejich výkon. 1. vyd. Plzeň: Plzeň: Aleš Čeněk, 2020, s. 42-54. ISBN 978-80-7380-833-4.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Irena MARKOVÁ. La convergence concernant le statut des juges : Chemin vers l’indépendance. In Zivy, Fabien, Duprat-Mazaré, Ophélie (Eds.). Évolution des rapports entre les ordres juridiques de l'Union européenne, international et nationaux. Liber amicorum Jiří Malenovský. 1. vyd. Bruxelles: Larcier/Bruylant, 2020, s. 501-522. ISBN 978-2-8027-6686-5.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Mužské právo aneb Jsou právní pravidla neutrální? [Úvod]. In Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.). Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 1-13, 14 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-761-7.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Barbara HAVELKOVÁ a Pavla ŠPONDROVÁ. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? Praha: Wolters Kluwer, 2020, 1076 s. ISBN 978-80-7598-761-7.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Náhradní mateřství v Česku - hájemství reprodukčních klinik. In Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová. Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020, s. 879-898. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-761-7.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Několik poznámek k tématu, proč je třeba, aby justice byla důvěryhodná. Union: ročenka Unie státních zástupců České republiky. Praha: Unie státních zástupců České republiky, 2020, roč. 2019, s. 7-12. ISSN 1805-8361.
  8. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Odlišné stanovisko jako jedna ze záruk nezávislosti soudcovského rozhodování. In Vojtěch Šimíček. Nezávislost soudní moci. Praha: Leges, 2020, s. 149-158. ISBN 978-80-7502-436-7.

  2019

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Dissenting Opinions to Constitutional Court Judgements and their Role in Increasing the Legitimacy of Judgments. In "Modern Constitutional Development: the Role of Constitutional Review in Constitutionalisation of Law. International Conference on the occasion of the 25th anniversary of the Constitutional Court of the Republic of Belarus. Minsk, 30.-31. 5. 2019. 2019.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Gender pay gap and the situation in the Czech Republic. In Justicia con Perspectiva de género - Justice with gender perspective, International Congress, Madrid, 25.-26. 4. 2019. 2019.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. I žena je člověk. In SOKOLOVÁ, Věra, KOBICOVÁ, Ľubica (eds.). Odvaha nesouhlasit: feministické myšlení Hany Havelkové a jeho reflexe. První vydání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2019, s. 394-402. ISBN 978-80-7571-038-3.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Istanbul Convention: Action against Violence against Women and Domestic Violence in Europe. In Women’s Safety Forum, Shanghai. 2019.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Judicial Independence and the Venice Commission. In Judiciary at the Stake in Europe: How to Trust It. VI Conference of the Presidents of the Courts of Appeal of the European Union. Rome, 25.-27. 9. 2019. 2019.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. K pojmu zranitelnost v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2019, roč. 2019, č. 5, s. 18-25. ISSN 1802-3843.
  7. ABBASI, Kamila a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Moot Court zařazují do výuky právnické fakulty i univerzitní program pro žáky základních ško. Soudce : profesní časopis soudců a soudů České republiky. Soudcovská unie ČR o.s., 2019, roč. 2019, č. 4. ISSN 1211-5347.
  8. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Proč je třeba, aby justice byla důvěryhodná, a jak na to? In Důvěryhodnost a mediální obraz justice. Kroměříž, 4. a 5. 11. 2019. 2019.
  9. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Předmluva: Praktická úvaha nad tématem vztahu morálky a práva a potřebou profesní etiky. In Tomáš Sobek. Právní etika. Vydání první. Praha: Leges, 2019, s. 7-10. Teoretik. ISBN 978-80-7502-333-9.
  10. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Svoboda projevu a „hate speech“. In Nenávist na internetu. Brno, 16. 10. 2019. 2019.
  11. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. The Rights of the Elderly in the Case-Law of the Constitutional Court of the Czech Republic from the Perspective of Old-Age Pensions. Czech Yearbook of Public & Private International Law. Praha: Česká společnost pro mezinárodní právo, 2019, roč. 10, č. 2019, s. 248-265. ISSN 1805-0565.
  12. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Venice Commission and Protection of Judicial Independence in Hungary and Poland. In Nezávislost soudní moci v zemích Visegrádu na křižovatce? 2019.
  13. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Venice Commission and the Judicial Independence in Hungary and Poland. V4 Human Rights Review. Czech Centre for Human Rights and Democracy, 2019, vol. 1, č. 2, s. 3-8, 5 s. ISSN 2694-779X.

  2018

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Česká ústavnost jako hodnotový rámec integrace cizinců. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica. Karolinum, 2018, roč. 64, č. 2, s. 9-20. ISSN 0323-0619.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Changements de jurisprudence de la Cour constitutionnelle tchèque: bases légales et pratique décisionnelle actuelle. In DORNEANU, Valer; KRUPENSCHI, Claudia-Margareta. International conference "A Quarter of a Century of Constitutionalism" : event dedicated to the 25th anniversary of the Constitutional Court of Romania. București: Hamangiu Publishing House, 2018, s. 230-232. ISBN 978-606-27-1217-4.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Moving forward: enhancing the role of the judiciary for ensuring legal capacity and access to justice of persons with disabilities. In Expert Group Meeting on persons with disabilities and the justice system: ensuring the rights to legal capacity and access to justice (OHCHR, Geneva, 2018). 2018.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Právo přátelské k dětem a rodinám. Školní poradenství v praxi. Wolters Kluwer, 2018, č. 2, s. 6-8. ISSN 2336-3436.
  5. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 3. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  6. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium. 2. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. The Czech experience: changing the way the judiciary treats a child - from an object of protection to a fully respected actor of his or her own life. In ISPCAN 2018 International Congress on Child Abuse and Neglect. 2018.
  8. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Zranitelnost v českém právním prostředí, zejména v judikatuře Ústavního soudu. In Zranitelnost v právu lidských práv. 2018.

  2017

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Paradox dnešního Leviatana. In Petr Agha (ed.), Václav Bělohradský, Radek Buben, Ravel Holländer, Jan Kysela, Zdeněk Kühn, Ondřej Lánský, Karel B. Müller, Jiří Přibáň, Michal Šejvl, Kateřina Šimáčková, Martin Škop a Michal Trčka. Budoucnost státu? 1. vyd. Praha: Academia, 2017, s. 161-172. ISBN 978-80-200-2681-1.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Povzdech nad arogancí a sprostotami v soudní síni. Soudce. 2017, roč. 19, č. 2, s. 12-16. ISSN 1211-5347.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Solidarita jako etický příkaz, Praktické úvahy nad Masarykovou "Českou otázkou". In SVOBODA, Jan a PRÁZNÝ, Aleš. Česká otázka a dnešní doba. Praha: Filosofia, 2017, s. 381-388. ISBN 978-80-7007-505-0.
  4. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 1. dotisk 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 198 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Kristýna MOLKOVÁ FOUKALOVÁ a Vojtěch PROCHÁZKA. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 162 s. ISBN 978-80-7552-747-9.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Zdravotní péče a ochrana zdraví - která základní práva jsou ve hře? In Vojtěch Šimíček. Lidská práva a medicína. Brno: muniPRESS, 2017, s. 59-68. ISBN 978-80-210-8700-2.

  2016

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Autonomy of the Parliament and Parliamentary Immunity in the Current Case-law of the Constitutional Court of the Czech Republic. In Challenges with regard to Constitutional Jurisdiction in Central Europe, pořádané Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Law and Political Sciences, v Budapešti. 2016.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Doktrína zesílených důvdů u dlouhodobé vazby v judikatřue Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Unie státních zástupců, 2016, s. 48 - 55. ISBN 978-80-905764-2-1.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Filip MELZER. Komentář § 906 - § 909 NOZ (IV/2). In Melzer, F., Tégl, P. Občanský zákoník - velký komentář. Svazek IV. Praha: Leges, 2016, s. 1587-1632. Svazek IV. ISBN 978-80-7502-004-8.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Parlamenti függetlenség és mentelmi jog a Cseh Köztársaság Alkotmánybíróságának esetjogában. Parlamenti Szemele. Maďarsko, 2016, roč. 2016, 2., s. 83 - 88. ISSN 2498-597X.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Práva obětí trestných činů v judikatuře českého Ústavního soudu. In Princíp spravodlivosti v trestnom a správnom súdnom konaní. Pezinok: Justičná Akadémia Slovenskej republiky, 2016, s. 174-188. ISBN 978-80-970207-9-8.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Předmluva knihy Kapitoly o právech zvířat. In Hana Mullerová, DAvid Černý, Adam Doležal a kol. Kapitoly o právech zvířat. Praha: Academia, 2016, s. 17 - 23, 6 s.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Úvaha o rovnosti v různosti. In Blanka Plasová a Kateřina Hodická. Sborník z mezinárodní konference k tématu nerovného odměňování žen a mužů. Brno: MSD, 2016, s. 15-17. ISBN 978-80-7392-253-5.
  8. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - členka. Vědecká rada Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2016 - 2020.

  2015

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Jaroslav BENÁK a Martina GROCHOVÁ. Církev a stát 2015 - Církevní právnické osoby. 2015.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Czech Society of European and Comparative Law. 2015 - 2020.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Judikatorní inspirace k úvahám o nositelích a rozsahu práva na příznivé životní prostředí. In Konference Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i. Základní lidské právo na příznivé životní prostředí. 2015.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. La Commission européenne pour la démocratie par le droit - La Commission de Venise du Conseil de l’Europe - Membre suppléant. 2015 - 2021.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Lustration in the case-law of the Constitutional Courts of Czechoslovakia and the Czech Republic. In Past and Present-Day Lustration: similarities, differences, applicable standards. 2015.
  6. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Nikdo není svobodný, pokud nejsou svobodní všichni. In Jiří Přibáň. Lidská práva: (ne) smysl české politiky ? Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2015, s. 187 - 198. Knižnice Sociologické aktuality. ISBN 978-80-7419-230-2.
  7. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Ostych před důstojností jako právním pojmem aneb kdy se soudce bez důstojnosti neobejde. Online. In Večeřa, M., Stachoňová M., Hapla, M.,. Weyrův den právní teorie - Weyr´s Day of Legal Theory. Sborník příspěvků z konference. Brno: Masarykova universita: Masarykova universita, 2015, s. 8 - 15. ISBN 978-80-210-8001-0.
  8. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Pocta Judikátu za nejlepší rozhodnutí vydané soudem ČR či EU v roce 2014. Karlovarské právnické dny, 2015.
  9. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Kristýna MOLKOVÁ FOUKALOVÁ. Právo dítěte účastnit se soudního řízení jako jedno z participačních práv dětí pohledem judikatury Ústavního soudu. Online. In Martina Cirbusová, Zdeněk Kapitán. Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí praxe participačních práv a kyberšikana. Brno: Tribun EU, 2015. Brno: Tribun EU, 2015, s. 76 - 89, 13 s. ISBN 978-80-263-1001-3.
  10. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Solidarita jako etický příkaz. In Konference Česká otázka a dnešní doba - Katedra filosofie Fakulty filozofické Univerzity Pardubice; Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i.; Ústav T. G. Masaryka, o. p. s.; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 2015.
  11. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Jan KRATOCHVÍL. Státní zastupitelství, institut dohledu a právo na účinné vyšetřování. Státní zastupitelství. Praha: Orac, 2015, roč. 13, č. 6, s. 7-13. ISSN 1214-3758.
  12. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. 3 dotisk 1.,vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 200 s. učebnice - 524. ISBN 978-80-210-7972-4.
  13. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda : učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 198 s. ISBN 978-80-210-7972-4.

  2014

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Právo dětí účastnit se soudních řízení, která se jich týkají. In Konference k 25. výročí Úmluvy OSN o právech dítěte Tradiční jevy a nové tendence v oblasti ochrany práv dětí, pořádaná Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 20.11.2014. 2014.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Střídavá péče. In Seminář Justiční akademie na téma Střídavé péče 3. 12. 2014 v Kanceláři. 2014.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Střídavá péče v judikatuře Ústavního soudu. In Aktuální otázky rodinného práva, pořádaná právnickou fakultou v Brně 30. 9. 2014. 2014.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Vendula ZAHUMENSKÁ a Jaroslav BENÁK. Účast spolků ve správních řízeních. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 1, s. 1-6. ISSN 1210-9126.

  2013

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. L'élection présidentielle tcheque : au scrutin parlementaire secret ou public ? Ou au suffrage universel direct? Revue Est Europa. 2013, Neuveden, č. 1, s. 225-229. ISSN 1632-451X.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Právní stát nebo vláda práva? In Aleš Gerloch, Jan Kysela. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013, s. 167-176. ISBN 978-80-7380-448-0.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Tři osobní zamyšlení nad výročím Úmluvy. In Michal Bobek, Jiří Kmec, David Kosař, Jan Kratochvíl. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 159-170. Beckova edice právo, sv. 6. ISBN 978-80-7400-460-5.

  2012

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Denegatio iustitiae aneb Zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky. Masarykova univerzita, 2012.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Komenář k článku 11, 32, 34 Listiny základních práv a svobod (Ochrana rodičovství, rodiny, dětí a mladistvých, Právo na ochranu výsledků tvůrčí duševní činnosti a právo na přístup ke kulturnímu bohatství, Ochrana vlastnictví). In Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012, s. 300 - 329, 659 - 676, 690-706, 62 s. Komentáře. ISBN 978-80-7357-750-6.
  3. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 2., doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 111 s. Edice učebnic PrF č.488. ISBN 978-80-210-5987-0.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Volební právo osob s duševním nebo mentálním postižením. In Vojtěch Šimíček. Volby - svátek demokracie, nebo pletich? Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykova univerzita, 2012, s. 66-80. ISBN 978-80-210-5823-1.

  2011

  1. KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. 2. vyd. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 248 s. Edice učebnic PrF MU č. 478. ISBN 978-80-210-4884-3.
  2. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 4. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 130 s. Edice učebnic číslo 480. ISBN 978-80-210-4731-0.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Voyerismus ve veřejném zájmu. Televizní zpravodajství a ochrana soukromí dětí a mladistvých. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2011, s. 158 - 167, 212 s. ISBN 978-80-210-5449-3.

  2010

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Cizinci v Čechách aneb komu zvoní hrana. In Dalibor Jílek, Pavel Pořízek. Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis visum ? 1. vyd. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, Woters Kluwer ČR, a.s., 2010, s. 13 - 23, 10 s. ISBN 978-80-7357-605-9.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Jak funguje právo v naší společnosti. Česká křesťanská akademie, 2010, 3 s. časopis Universum. ISSN 0862-8238.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Mlčení českého ústavodárce o institutu manželství. Revue církevního práva. Praha: Společnost pro církevní právo, 2010, roč. 46, 2010, č. 2, s. 147 - 162, 14 s. ISSN 1211-1635.
  4. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 2. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 130 s. Edice učebnic číslo 453. ISBN 978-80-210-4731-0.
  5. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 3. dotisk 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 130 s. Edice učebnic číslo 458. ISBN 978-80-210-4731-0.

  2009

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Fiktivní, nebo reálná ústava. In Komunistické právo v Československu. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 123 - 145, 22 s. 1. vydání, 2009. ISBN 978-80-210-4844-7.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. K některým otázkám retroaktivity. In In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 177-189, 12 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.
  3. WAGNEROVÁ, Eliška, Ivo POSPÍŠIL a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Matematika a etika pro právníky. Kde by byl učitel ústavního práva bez Vladimíra Klokočky? In Vladimír Klokočka Liber Amicorum. In memoriam emeritního soudce Ústavního soudu. Praha: Linde, 2009, s. 207 - 217, 10 s. bez uvedení. ISBN 978-80-7201-793-5.
  4. KROUPA, Jiří, Kateřina ŠIMÁČKOVÁ, Pavel MOLEK, Ondřej MORAVEC, Ladislav VYHNÁNEK a Klára RUJBROVÁ. Mediální právo. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 248 s. ISBN 978-80-210-4884-3.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Nepřidáš se k většině, když páchá nepravosti. In In dubio pro libertate. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 245 - 247, 2 s. Pocta osobnostem. ISBN 978-80-210-4837-9.

  2008

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Daně a ochrana vlastnictví. In Dny práva – 2008 – Days of Law. Brno, Česká republika: Masarykova univerzita, Brno, 2008, s. 1877 - 1900, 23 s. ISBN 978-80-210-4733-4.
  2. FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda. Učební text pro bakalářské studium na PrF MU. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 130 s. Edice učebnic číslo 416. ISBN 978-80-210-4731-0.

  2007

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Jak vybírat ty správné soudce. In Role nejvyšších soudů v evropských ústavních systémech – čas pro změnu. Brno: Brno, Masyrykova univerzita, 2007, s. 169 - 176, 7 s. ISBN 978-80-210-4262-9.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Ochrana lidských práv v českém právním řádu. In Aktuální právní otázky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 29-32. 1. vydání. ISBN 978-80-210-4527-9.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Regulovaný chráněný nájem bytů v České republice z pohledu lidskoprávního. In Sborník příspěvků z V. konference katedry obchodního práva PrF MUS „Regulace, deregulace, autoregulace“. Brno: Acta Universitatis Masarykianae Brunensis, 2007, 9788021042575, 2007, s. 151 - 162, 11 s. ISBN 978-80-210-4257-5.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Retroaktivita z pohledu ústavního práva. In Dny veřejného práva, sborník z mezinárodní konference. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 151 - 167, 16 s. ISBN 978-80-210-4430-2.
  5. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Zákon o Ústavním soudu s komentářem. Právní fórum. Praha: ASPI Publishing, 2007, roč. 2007, č. 11, s. 151 - 153, 2 s. ISSN 1214-7966.

  2006

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Daně a evropská integrace. Daně a finance : odborný časopis pro daňové právo a praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2006, Roč. 14, č. 5, s. 3-10. ISSN 1801-6006.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Hospodaření s obecním majetkem. In Korupce : projevy a potírání v České republice a Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2006. ISBN 80-210-4062-9.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Ideologická neutralita státu a postavení církví v České republice. Praha: Společnost pro církevní právo, 2006. ISSN 1211-1635.
  4. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Jevy ovlivňující výběr daní : spravedlnost, lidská práva a svobody, Evropská unie, globalizace, lobbismus, korupce. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, Roč. 14, č. 1, s. 13-17. ISSN 1210-9126.

  2005

  1. KOLÁČKOVÁ, Jana a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Právo na spravedlivý proces v prostoru Evropských společenství. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2005. ISSN 1214-7966.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Jana KOLÁČKOVÁ. Právo na spravedlivý proces v prostoru Evropských společenství. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, Roč. 2, č. 11, s. 421-430. ISSN 1214-7966.

  2004

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Bezmoc daňového poplatníka. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2004, Roč. 1, č. 3, s. 126-128. ISSN 1214-7966.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina a Pavel MOLEK. Zákonodárství: opět hra bez hranic? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XII/2004, č. 2, s. 122-127, 15 s. ISSN 1210-9126.
  3. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Zákonodárství opět "hra bez hranic"? Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 122-127. ISSN 1210-9126.

  2003

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Bezmoc daňového poplatníka. In Sborník vědecké konference Princip rovnosti a princip ochrany slabšího, 18. prosince 2003, Právnická fakulta MU v Brně, Katedra obchodního práva. Brno: Právnická fakulta MU, 2003, s. 79-81.
  2. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Rozhodnutí Ústavního soudu ve věci církevního zákona. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, Č. 1, s. 68-71. ISSN 1211-3384.

  2002

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Církev postrach státu : k novému zákonu o církevních a náboženských společnostech a některých rozhodnutích ministerstva kultury. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2002, Roč. 10, č. 2, s. 166-175. ISSN 1210-9126.

  2001

  1. ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. In Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České republiky a Slovenské republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Mezinárodní politologický ústav, 2001, s. 183-192. ISBN 80-210-2749-5.

  1991

  1. SVATOŇ, Jan a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Člověk, řízení a instituce. Poznatky o řízení pro politickou a správní oblast. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, 120 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica No. 88. ISBN 80-210-0276-X.
  2. SVATOŇ, Jan a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Člověk, řízení a instituce :poznatky o řízení pro politickou a správní oblast. Brno: Masarykova univerzita, 1991, 120 s. ISBN 80-210-0276-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 7. 2024 06:27