Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ŠEREK, Jan, Michal MUŽÍK, Lucie LOMIČOVÁ a Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ. How a direct vote and public deliberation contribute to the legitimacy of political decision-making : examining situational and individual-level moderators. Acta Politica. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2022, neuveden, neuveden, s. 1-39. ISSN 0001-6810. doi:10.1057/s41269-021-00217-4.
 2. ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Adam ŤÁPAL, Lukas BLINKA a Jaroslav GOTTFRIED. Opting for Living-Apart-Together and Cohabitation Relationships in people 50+ : A Longitudinal Analysis. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2022, neuveden, neuveden, s. 1-14. ISSN 1214-813X.
 3. ŠEREK, Jan, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ a Lucie LOMIČOVÁ. The legitimizing roles of respectful treatment and direct democracy in collective decision-making : A school-based study. Journal of Applied Social Psychology. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 52, č. 2, s. 95-105. ISSN 0021-9029. doi:10.1111/jasp.12839.
 4. 2021

 5. SERYJOVÁ JUHOVÁ, Dana, Tomáš ŘIHÁČEK, Hynek CÍGLER, Eva DUBOVSKÁ, Martin SAIC, Martin ČERNÝ, Jan DUFEK a Scott D. MILLER. Czech version of the Outcome Rating Scale : Selected psychometric properties. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 4, s. 353-368. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.4.353.
 6. ŠEVČÍKOVÁ, Anna, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Lukas BLINKA, Jaroslav GOTTFRIED, Steriani ELAVSKY a Adam ŤÁPAL. Does living together or apart matter? A longitudinal analysis of relationship formation in later life in association with health, well-being, and life satisfaction. Journal of Social and Personal Relationships. London: SAGE Publications, 2021, roč. 38, č. 5, s. 1553-1571. ISSN 0265-4075. doi:10.1177/0265407521996809.
 7. DAŇSOVÁ, Petra, Lenka LACINOVÁ a Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ. Emoční práce a emoční regulace v rodičovství. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2021, roč. 65, č. 3, s. 222-238. ISSN 0009-062X. doi:10.51561/cspsych.65.3.222.
 8. UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Lenka PIVODOVÁ a Hoi Shan CHEUNG. Transfer of Early to Late Adolescents’ Attachment Figures in a Multicohort Six-Wave Study : Person- and Variable-Oriented Approaches. Journal of Early Adolescence. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2021, roč. 41, č. 7, s. 1072-1098. ISSN 0272-4316. doi:10.1177/0272431620978531.
 9. 2019

 10. UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ a Lenka PIVODOVÁ. Transfer of Primary Attachment Figures from Early to Late Adolescence: Four-Cohort and Six-Wave Longitudinal Research. In 9th International Attachment Conference, Vancouver, Canada. 2019.
 11. 2018

 12. JUHOVÁ, Dana, Tomáš WEBER a Lenka LACINOVÁ. A qualitative inquiry into teacher-student relationship from the attachment perspective. In Developmental Psychology Section Conference 2018, September 12 - 14, Liverpool, UK, 2018. 2018.
 13. JUHOVÁ, Dana, Tomáš ŘIHÁČEK, Hynek CÍGLER, Eva DUBOVSKÁ, Martin SAIC, Martin ČERNÝ, Jan DUFEK a Chris EVANS. Česká adaptace dotazníku CORE-OM : vybrané psychometrické charakteristiky. Československá psychologie. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2018, roč. 62, č. 1, s. 59-74. ISSN 0009-062X.
 14. SODOMKOVÁ, Lucie, Jan ŠEREK a Dana JUHOVÁ. Občanské postoje a participace u adolescentů žijících v dětských domovech. Sociální práce. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 3, s. 126-143. ISSN 1213-6204.
 15. UMEMURA, Tomotaka, Lenka LACINOVÁ, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petr MACEK. Proměny vazbové hierarchie od adolescence k mladé dospělosti. In Lacinová, Lenka a kol. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 19-30. ISBN 978-80-210-9161-0.
 16. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 17. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9161-0.
 18. LACINOVÁ, Lenka, Petr MACEK, Tomotaka UMEMURA, Dana SERYJOVÁ JUHOVÁ, Eliška HORSKÁ, Lenka PIVODOVÁ, Jakub KRAUS a Petra DAŇSOVÁ. Všichni moji blízcí. Adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 115 s. ISBN 978-80-210-9160-3.
 19. SERYJOVÁ JUHOVÁ, Dana. Vztahy mezi učiteli a žáky z pohledu teorie vazby. In Lacinová, Lenka a kol. Všichni moji blízcí : adolescenti a dospělí kolem nich. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 81-99. ISBN 978-80-210-9161-0.
 20. 2017

 21. JABŮREK, Michal a Dana JUHOVÁ. Game-based Intelligence Screening (GIS) : systém k vyhledávání kognitivně mimořádně nadaných žáků. In KORONA 2017 : Konference o rozvoji nadání. 2017.
 22. ŠMAHELOVÁ, Martina, Dana JUHOVÁ, Ivo ČERMÁK a David ŠMAHEL. Mediation of young children’s digital technology use : The parents’ perspective. Cyberpsychology : Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 11, č. 3, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2017-3-4.
 23. ŠMAHELOVÁ, Martina, David ŠMAHEL, Dana JUHOVÁ a Ivo ČERMÁK. Mediation strategies of parents with 7-8 years old children. In Cyberspace, Brno, Czech Republic. 2017.
 24. JABŮREK, Michal, Dana JUHOVÁ a Ondřej STRAKA. Představení systému Game-based Intelligence Screening (GIS). In PhD existence 7. 2017. ISBN 978-80-244-5094-0.
 25. 2016

 26. ŘIHÁČEK, Tomáš a Dana JUHOVÁ. Monitorování účinnosti v psychoterapii a poradenství. Testforum. Českomoravská psychologická společnost, 2016, neuveden, č. 7, s. 1-13. ISSN 1805-9147.
 27. JUHOVÁ, Dana, Hana MACHÁČKOVÁ, Jan ŠEREK a Petr MACEK. Vliv individuálních faktorů a školního prostředí na vnímaný přínos školních diskusí o celospolečenských tématech. E-psychologie. 2016, roč. 10, č. 3, s. 13-25. ISSN 1802-8853.
 28. 2015

 29. ŠTANCLOVÁ, Gabriela a Dana JUHOVÁ. Group vs. Team. In Procházka, J., Vaculík, M., Součková, M. a Leugnerová, M. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 78. ISBN 978-80-210-7744-7.
 30. JUHOVÁ, Dana a Veronika POŘÍZKOVÁ. Human Resource Management. In Procházka, J., Vaculík, M., Součková, M. a Leugnerová, M. Encyklopedie psychologie práce. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 12. ISBN 978-80-210-7744-7.
 31. PORTEŠOVÁ, Šárka, Hynek CÍGLER, Michal JABŮREK, Ondřej STRAKA a Dana JUHOVÁ. TIM – test určený k identifikaci nadaných žáků v matematice. Kreativita při řešení matematických úloh. In Tvořivost jako součást nadání – Sítě pro podporu nadání. 2015.
 32. 2014

 33. PORTEŠOVÁ, Šárka, Marie BUDÍKOVÁ a Dana JUHOVÁ. Myths about Gifted Learners from the Perspective of Teachers. New Educational Review. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, roč. 37, č. 3, s. 229-242. ISSN 1732-6729.
 34. JUHOVÁ, Dana a Šárka PORTEŠOVÁ. Vztah mýtů o vzdělávání nadaných k preferenci vzdělávacího opatření v pohledu učitelů. Svět nadání. Národní institut dětí a mládeže MŠMT, 2014, III, č. 2, s. 15-30. ISSN 1805-7217.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 8. 2022 04:00