Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. MAREK, Petr. Česko-moravská hranice v symbolech. Geografické rozhledy. Praha: Česká geografická společnost, 2020, roč. 30, č. 1, s. 38-41. ISSN 1210-3004.
 2. MAREK, Petr. Region coby dynamický proces a využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů. Geografický časopis. Slovenská akadémia vied, 2020, roč. 72, č. 2, s. 193-213. ISSN 0016-7193. doi:10.31577/geogrcas.2020.72.2.10.
 3. MAREK, Petr. Region coby sociální konstrukt a kritická diskuze Paasiho konceptualizace regionální identity. Geografie - Sborník České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2020, roč. 125, č. 1, s. 47-68. ISSN 1212-0014. doi:10.37040/geografie2020125010047.
 4. MAREK, Petr. Regiony a hranice existují i tehdy, jsme-li přesvědčeni o opaku. In Eva Semotanová. Hranice v krajinách. vydání první. Praha: Academia, 2020. s. 195-217. Historie, ediční číslo 12422. ISBN 978-80-200-3063-4.
 5. MAREK, Petr. Transformation of the identity of a region: Theory and the empirical case of the perceptual regions of Bohemia and Moravia, Czech Republic. Moravian Geographical Reports. Brno: The Czech Academy of Sciences, Institute of Geonics, 2020, roč. 28, č. 3, s. 154-169. ISSN 1210-8812. doi:10.2478/mgr-2020-0012.
 6. MAREK, Petr. Vědí obyvatelé česko-moravského pohraničí, ve které zemi žijí? A jaký to má pro ně význam? In Výroční konference České geografické společnosti. 2020.
 7. 2018

 8. MAREK, Petr. Došlo po roce 1948 ke změně prostorového vymezení českých zemí, a tedy i ke změně polohy česko-moravské hranice? In 14. historickogeografická konference. 2018.
 9. MAREK, Petr. Reprodukce Čech a Moravy v percepčních regionech obyvatel česko-moravského pomezí. In Geografia na vzostupe? 17. kongres Slovenskej geografickej spoločnosti / 24. zjazd Českej geografickej společnosti. 2018. ISBN 978-80-223-4576-7.
 10. 2017

 11. MAREK, Petr. Jsou Čechy a Morava zeměmi historickými? Je jejich hranice reliktní, bývalá, dnes již neexistující? In Workshop doktorandek a doktorandů. 2017.
 12. MAREK, Petr, Alena RÝPAROVÁ, Simona SVÁČKOVÁ a Filip VESELÝ. Měnící se Brno: Využití mobilních dat ve výzkumu denních a týdenních rytmů. In Workshop doktorandů a doktorandek. 2017.
 13. MAREK, Petr. Vnímání severní části česko-moravské zemské hranice a její podoba v krajině. In Lanškrounsko. Vlastivědný sborník Městského muzea Lanškroun. Lanškroun: Městské muzeum Lanškroun, 2017. s. 19-20, 25-31, 9 s. ISBN 978-80-906876-0-8.
 14. 2016

 15. MAREK, Petr. Čechy a Morava – kde je hranice a jak vypadá? In Otevřené setkání na evangelické faře. Horní Čermná, 2016.
 16. MAREK, Petr. Česko-moravská zemská hranice – fyzická i myšlená. In Pavel Doboš, Irena Honsnejmanová. Geografický výzkum: Vztahy mezi sociálním a materiálním. 1. elektronické vydání. Brno: Nakladatelství MU, 2016. s. 50-70. ISBN 978-80-210-8404-9.
 17. MAREK, Petr. Staletou hranici mezi Moravou a Čechy uvrhlo krajské zřízení do částečného zapomnění. In Rozhovor pro Český rozhlas Olomouc. 2016.
 18. MAREK, Petr. The role of “kraje” in the reproduction of historical lands in the Czech Republic. In Abstract book. Central European Conference of Historical Geographers. 2016.
 19. 2015

 20. MAREK, Petr. Bohemian-Moravian spatial relations in a historical context. In Přednáška pro nizozemské studenty, GÚ PřF MU. 2015.
 21. MAREK, Petr. Česko-moravská zemská hranice – fyzická i myšlená. In Workshop doktorandek a doktorandů. 2015.
 22. MAREK, Petr. Jak daleko je to z Horní Čermné na Moravu? In Zpravodaj Horní Čermná. Horní Čermná: Obec Horní Čermná, 2015. s. 5-8.
 23. MAREK, Petr. Výzkum reliktní česko-moravské zemské hranice. In Dny geografie. Brno, 2015.
 24. 2013

 25. MAREK, Petr. Jazyky a písma světa. In Letní geografická škola. 2013.
 26. MAREK, Petr. Jazyky a písma světa. In Sborník abstraktů pro 9. ročník celostátní soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie a 3. ročník soutěže o cenu Stanislava Řeháka. 2013. ISBN 978-80-263-0512-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 6. 2021 06:03