Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. STEBEL, Roman, Lenka VOJTILOVÁ, Radek SVAČINKA a Petr HUSA. Faecal microbiota transplantation in the treatment of Clostridioides difficile infection. Human Microbiome Journal, Elsevier Ltd., 2020, roč. 16, č. 1, s. 100070-100074. ISSN 2452-2317. doi:10.1016/j.humic.2020.100070.
 2. SNOPKOVÁ, Svatava, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Jiří JARKOVSKÝ, Michal SVOBODA, Jiřina ZAVŘELOVÁ, Radek SVAČINKA, Miroslav PENKA a Petr HUSA. Increasing procoagulant activity of circulating microparticles in patients living with HIV. Médecine et maladies infectiuses, 2020. ISSN 0399-077X. doi:10.1016/j.medmal.2019.09.013.
 3. 2019

 4. SNOPKOVÁ, Svatava, Miloslava MATÝŠKOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, J JARKOVSKY, M SVOBODA, J ZAVRELOVA, Radek SVAČINKA, Miroslav PENKA a Petr HUSA. Increasing procoagulant activity of circulating microparticles in patients living with HIV. Medecine et maladies infectieuses, 2019. ISSN 0399-077X.
 5. SNOPKOVÁ, Svatava, Pavel ŠTOURAČ, Lenka FAŠANEKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Radek SVAČINKA, Pavlína VOLFOVÁ, P. SNOPEK a Petr HUSA. Progresivní multifokální leukoencefalopatie - epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: ČSL JEP, 2019, roč. 68, č. 1, s. 24-31. ISSN 1210-7913.
 6. 2018

 7. STEBEL, Roman, Radek SVAČINKA, Lenka VOJTILOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě klostridiové kolitidy. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2018, roč. 67, č. 3, s. 104-109. ISSN 1210-7913.
 8. VOJTILOVÁ, Lenka, Michaela FREIBERGEROVÁ, Radek SVAČINKA, Roman STEBEL, Tomáš GERGEL a Petr HUSA. Zkušenosti s léčbou rekurentní klostridiové kolitidy. In XXII. česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 9. 2017

 10. STEBEL, Roman, Radek SVAČINKA, Hana KOCOURKOVÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Michaela FREIBERGEROVÁ a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě rekurentní kolitidy vyvolané Clostridium difficile. In XXI. slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2017. ISSN 1335-8359.
 11. 2011

 12. JURÁNKOVÁ, Jana, Hana KOCOURKOVÁ, Pavel POLÁK, Michaela FREIBERGEROVÁ, Lucie MIKEŠOVÁ, Radek SVAČINKA a Petr HUSA. Fekální bakterioterapie v léčbě pseudomembranózní kolitidy: slibná terapeutická alternativa? In XV. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. 2011.
 13. POLÁK, Pavel, Michaela FREIBERGEROVÁ, Jana JURÁNKOVÁ, Hana KOCOURKOVÁ, Lucie MIKEŠOVÁ, Radek SVAČINKA a Petr HUSA. První zkušenosti s fekální bakterioterapií v léčbě relabující pseudomembranózní kolitidy způsobené Clostridium difficile. Klinická mikrobiologie a infekční lékařství., Praha: Trios s.r.o., 2011, roč. 17, č. 6, s. 214-217. ISSN 1211-264X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2020 04:33