Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. FUJDA, Milan. "Religion" as miscommunication, re-negotiation throughout uncertainty : Religious studies in Anthropocene. In The European Association for the Study of Religions Conference, 4 - 8 September, 2023, Vilnius, Lithuania. 2023.
  2. FUJDA, Milan. Religionistika a diplomacie sdíleného světa : k odchodu a dědictví Bruna Latoura. Religio: Revue pro religionistiku. Czech Association for the Study of Religions, 2023, roč. 31, č. 1, s. 173-177. ISSN 1210-3640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/Rel2023-1-15.

  2022

  1. FUJDA, Milan. Fact-making and Pragmatics of Funerary Rites : Managing Uncertainties of Life and Death. In Religions and States of Freedom, Conference of the Eauropean Association for the Study of Religions, 27th June - 1st July 2022, Cork, Ireland. 2022.

  2021

  1. FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Bypassing the Social Distance : International Catholic Community, Friendship, and Homemaking among Expatriates in Brno. Journal of Religion in Europe. Brill, 2021, roč. 14, 1-2, s. 80-105. ISSN 1874-8910. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1163/18748929-20211512.
  2. FUJDA, Milan. Intelektuálské povyšování nad „iracionální druhé“ nepomůže. Antivax, demokracie a věda v éře antropocénu. Praha: Online deník Alarm, 2021.
  3. FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. International Catholic Community, Friendship, and Homemaking among Expatriates in Brno. In Resilient Religion, 18th Annual Conference of the European Association for the Study of Religions. 2021.
  4. FUJDA, Milan, Miroslav VRZAL a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Making new home : Friendship and the community of faith among expats in Brno. In 14th ISORECEA Conference: Religion on the Periphery, Olomouc, Czech Republic, April 15-17, 2021. 2021.

  2020

  1. TOPINKA, Daniel, Lenka LINHARTOVÁ, Iva PETŘÍKOVÁ, Petr KUBALA, Milan FUJDA, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Analýza faktorů ovlivňujících motivace kvalifikovaných cizinců k hledání uplatnění ve své profesi v Jihomoravském kraji. Ostrava: Technologická agentura České republiky, 2020, 196 s.
  2. FUJDA, Milan. Komplexita, rituál, víra a "bytí spolu". In Sociologie a divadlo (ASODI) ZS 2020, kurz v programu Sociologie na UHK v Hradci Králové. 2020.
  3. FUJDA, Milan. Komplexita, rituál, víra a „bytí spolu“ : Zdroje nejistoty a techniky jejího zvládání, případ taneční improvizace. Sociální studia. Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, č. 2, s. 33-51. ISSN 1214-813X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2020-2-33.

  2019

  1. FUJDA, Milan. Connecting Fitzgerald and Latour for the Sake of Democratic Religious Studies. Implicit Religion. Sheffield: Equinox, 2019, roč. 22, 3-4, s. 391-412. ISSN 1463-9955. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1558/imre.41065.
  2. TOPINKA, Daniel, Michaela ONDRAŠINOVÁ, Milan FUJDA a Miroslav VRZAL. Expatrioti v Jihomoravském kraji : Definice a potřeby. 2019.
  3. FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Jak se ptát na roli náboženství v životech expatů v JMK? In Expatrioti v Jihomoravském kraji: Definice a potřeby, Brno, 31. 1. 2019. 2019.
  4. ŽÁKOVÁ, Michaela a Milan FUJDA. Laurel Zwissler. Religious, Feminist, Activist : Cosmologies of Interconnection (Book Review). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2019, roč. 27, č. 1, s. 146-148. ISSN 1210-3640.
  5. FUJDA, Milan, Michaela ONDRAŠINOVÁ a Miroslav VRZAL. Role náboženství v utváření nového domova brněnských expatů. In Konference Expatrioti v Jihomoravském kraji: Vysoce kvalifikovaná migrace a její aktéři: mezi teorií, výzkumem a aplikací; Brno, 28.-29.11.2019. 2019.

  2018

  1. FUJDA, Milan. Managing healing and coping with death : The margins of institutionalisation. In Dinka Marinović Jerolimov - András Máthé-Tóth, Unblocking Religion : Studying Religion in Today's Central and Eastern Europe, University of Szeged, Hungary, May 24-26, 2018. 2018. ISBN 978-963-306-591-4.
  2. FUJDA, Milan. Managing healing and coping with death: The margins of institutionalisation. In Unblocking Religion: Studying Religion in Today's Central and Eastern Europe, Szeged 2018, 37-38. 2018. 2018.
  3. FUJDA, Milan. Zlomvazka a zvládání nejistoty. In Konference České sociologické společnosti 2018. 2018.

  2017

  1. PUCHOVSKÝ, Michal, Milan FUJDA, Michaela ŽÁKOVÁ, Adam KARÁSEK a Václav KETMAN. Studentská vědecká konference (SVK) - „Náboženství, kultura a společnost“. 2017.
  2. FUJDA, Milan. Zakázaná slova, etnometodologické inspirace a náboženství jako modus existence : recenzní esej ke knize "Stopovat a skládat světy s Brunem Latourem". Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2017, roč. 25, č. 2, s. 153-167. ISSN 1210-3640.
  3. FUJDA, Milan a Radoslava SEMANOVÁ. Zapisuje sa tradícia do ľudských tiel? In HistoryWeb.sk. 2017.

  2016

  1. FUJDA, Milan. An Ethnography of Healing and Death: A Note to Modes of Existence of the Moderns. In Theravada Buddhism, a course at the Faculty of Arts, Charles University. 2016.
  2. FUJDA, Milan. Bezpečí. In Revue Prostor: Anatomie násilí. 1st. Revue Prostor, 2016, s. 150-153. ISSN 0862-7045.
  3. FUJDA, Milan. From Religion to Ordering Uncertainty: A Lesson from Dancers. In Ingman, Peik; Utriainen, Terhi; Hovi, Tuija; Broo, Måns. The Relational Dynamics of Enchantment and Sacralization: Changing the Terms of the Religion Versus Secularity Debate. 1st. Sheffield: Equinox, 2016, s. 207-230. The Study of Religion in a Global Context, 1. ISBN 978-1-78179-474-6.
  4. FUJDA, Milan. Mezi organizovanou systematičností a každodenní tvůrčí anarchií: Improvizace jako způsob zvládání nejistoty. In 18. pracovní konference Biografu, 17.-19. června 2016, Hrad Pirkštejn, Rataje nad Sázavou. 2016.
  5. FUJDA, Milan. Všednost nepředvídatelnosti a lekce od bohyně Šítaly. In Podoby religiozity v Južnej Ázii, Trnava 5.10.2016. 2016.

  2015

  1. FUJDA, Milan. What Would an Informant Tell Me after Reading My Paper? On the Theoretical Significance of Ethical Commitment and Political Transparency in Symmetrical Practice of Studying Religion(s). Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2015, roč. 23, č. 1, s. 57-86. ISSN 1210-3640.

  2014

  1. FUJDA, Milan. Tantra a jóga. 1st. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 115-154. Náboženství světa II: Východní tradice. ISBN 978-80-210-7203-9.

  2013

  1. FUJDA, Milan. Jak projít úspěšně studiem : příručka ke státní magisterské zkoušce z religionistiky na FF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 108 s. ISBN 978-80-210-6530-7.
  2. FUJDA, Milan. Proč nestudovat náboženství : k sociologickému uspořádávání skutečnosti. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 3, s. 13-43. ISSN 1214-813X.
  3. FUJDA, Milan. Situace na hraně: Komplexnost a ambivalence v každodenních situacích jako téma sociologie náboženství bez 'náboženství'. In Sociologie náboženství v post-sekulárním věku. 2013.

  2012

  1. FUJDA, Milan. Agency in instructed action, or the order in motion : a dance lesson for the students of religions. In Ends and Beginnings, EASR Annual Conference, Stockholm, August 23-26, 2012. 2012.
  2. FUJDA, Milan. CERME (Centrum pro religionistiku a multikulturní edukaci) - Center for Religions and Multicultural Education. In Third International Meeting MIVAL (Migration, Values, Language), Brno. 2012.
  3. FUJDA, Milan. Od náboženství k praktikám uspořádávání, aneb symetrický přístup jako cesta z tvůrčí krize. In 14. pracovní konference Biografu, Hoješín u Skutče, 8.-10. června 2012. 2012.
  4. FUJDA, Milan a David ZBÍRAL. Towards a symmetrical approach : the study of religions after postmodern and postcolonial criticism. 2012.
  5. FUJDA, Milan. Western “Eastern wisdom” and the concept of new religions : remapping the field. Slovenský národopis. Bratislava: Slovak Academic Press, 2012, roč. 60, č. 5, s. 513-538. ISSN 1335-1303.
  6. FUJDA, Milan. What would an informant tell me after reading my paper? On theoretical significance of ethical commitment and political transparency. In Towards a symmetrical approach : the study of religions after postmodern and postcolonial criticism, Conference of the Czech Association for the Study of Religions and the Department for the Study of Religions, Masaryk University, 29 November – 1 December 2012, Brno, Czech Republic. 2012.

  2011

  1. FUJDA, Milan. Acculturation of Hinduism and the Czech Traditions of Yoga : From Freedom to Totality and Back Again. In Máté-Tóth, András; Rughinis, Cosima. Spaces and Borders : Current Research on Religion in Central and Eastern Europe. Berlin: Walter de Guyter, 2011, s. 81-101. Religion and Society, Volume 51. ISBN 978-3-11-022813-7.
  2. FUJDA, Milan. Dědictví kolonialismu a náboženství Indie. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 139-158. ISBN 978-80-210-5558-2.
  3. FUJDA, Milan. From Religions and Believers to Circulating Entities : ANT and the Study of Religions. In New Movements in Religion : Theories and Trends (10th Conference of the European Association for the Study of Religions). 2011.
  4. FUJDA, Milan, Eva KLOCOVÁ a Radek KUNDT. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 446 s. Vydání první. ISBN 978-80-210-5558-2.
  5. FUJDA, Milan. Kultura a společnost v pohledu společenských věd. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 24-41. ISBN 978-80-210-5558-2.
  6. FUJDA, Milan. Moderní náboženství : Hledání tradice v tekutém světě. In Přednáška pro Českou společnost pro religionistiku. 2011.
  7. FUJDA, Milan. Modernisation and Acculturation of Hinduism in Czechia. In Between East and West : Cultural and Religious Dialogue before, during and after the Totalitarian Rule (The first international conference of the Latvian Society for the Study of Religions). 2011.
  8. FUJDA, Milan, Radek KUNDT a Michaela ONDRAŠINOVÁ. Multikulturní a integrovaná edukace : Potřeby a podpora, setkávání a míjení. 2011.
  9. FUJDA, Milan. Několik slov na úvod aneb návod k použití. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 5-8. ISBN 978-80-210-5558-2.
  10. FUJDA, Milan. Od "náboženství" a "věřících" k cirkulujícím objektům. In Přednáška pro Slovenskou spoločnosť pre štúdium náboženstiev pri SAV a Ústav etnológie SAV. 2011.
  11. FUJDA, Milan. "Posvátná Indie" : Prezentace a reprezentace v sociálněvědním textu. In Sociologie náboženství v datech, konference organizovaná Sekcí sociologie náboženství MČSS a Katedrou sociologie FF ZČU v Plzni. 2011.
  12. FUJDA, Milan. „Religion“ in Sociological Context : Grounding the Separation (poster). In Social Relations in Turbulent Times (10th Conference of the European Sociological Association). 2011.
  13. FUJDA, Milan. Religions and Multicultural Education for Teachers : Principles of the CERME Project. In New Movements in Religion : Theories and Trends (10th Conference of the European Association for the Study of Religions). 2011.
  14. FUJDA, Milan. Speech, writing, print, and religion. In A course in the study programme "MA Science of Religion" at Institut für Religionswissenschaft, Universität Bern. 2011.
  15. FUJDA, Milan. Tradice, identita a konflikt v Haré Kršna. In Kolokvium Orientalia antiqua nova XI, Katedra antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni, Plzeň. 2011.
  16. FUJDA, Milan. Úvod. In Milan Fujda - Eva Klocová - Radek Kundt. Identity v konfrontaci: Multikulturní výchova pro učitele/učitelky SŠ a ZŠ. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 9-10. ISBN 978-80-210-5558-2.
  17. FUJDA, Milan, Martin FÁREK a Dušan DEÁK. Workshop: How to teach about the Indian traditions II? : as a panel at the conference Rethinking Religion in India III: European representations and Indian responses. 2011.

  2010

  1. FUJDA, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity. K sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010, 350 s. Religio, 6. ISBN 978-80-86702-81-0.
  2. FUJDA, Milan. Bouře ve sklenici vody? K několika nejasnostem ohledně povahy "skutečného", "konstruovaného" a "redukcionismu". Biograf - časopis pro kvalitativní výzkum. Praha, 2010, Neuveden, č. 52-53, s. 67-74. ISSN 1211-5770.
  3. FUJDA, Milan. Hinduism between East and West: Swami Vivekananda and Challenges of Modernity. In Milan Kováč - Tomáš Gál (eds.), Religious Change. 1st. Bratislava: CERES (Central European Religious Studies) - Chronos - Slovak Association for the Study of Religion, 2010, s. 73-78. ISBN 978-80-89096-39-8.
  4. FUJDA, Milan. How does the Concept „Religion” Prevent Understanding of Religion? In Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe (ISORECEA conference 2010). 2010.
  5. FUJDA, Milan. Modernizace, krize a náboženství: Média a šíření detradicionalizované religiozity. In Individualizace náboženství a identita. Poznámky k současné sociologii náboženství. 1. vyd. Praha: Malvern, 2010, s. 87-117. ISBN 978-80-86702-69-8.
  6. FUJDA, Milan. Možnosti využití religionistických znalostí v rámci multikulturní výchovy: Teoretická východiska projektu CERME. Sociologica-andragogica 2010. Vzdělávání, Sociologie náboženství. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, Neuveden, prosinec, s. 55-70. ISSN 1803-0246.
  7. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalised Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Dorota Hall - Rafał Smoczyński (eds.): New Religious Movements and Conflict in Selected Countries of Central Europe. 1. vyd. Warsaw: IFiS Publishers, 2010, s. 133-172. ISBN 978-83-7683-025-4.
  8. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Non-Church and Detraditionalized Religiosity in Czechia: The Case of Hinduism. In Twenty Years After: Secularization and Desecularization in Central and Eastern Europe (ISORECEA conference 2010). 2010.
  9. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Oddaní Kršny. Hnutí Haré Kršna v pohledu sociálních věd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 256 s. ISBN 978-80-7043-951-7.

  2009

  1. FUJDA, Milan a Dušan LUŽNÝ. Hinduismus: Vybájené náboženství. In Náboženství světa. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 11-17. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1.
  2. FUJDA, Milan. Lubomír Ondračka (ed.), Mé zlaté Bengálsko. Religio. Revue pro religionistiku. 2009, roč. 17/2009, č. 2, s. 267-271. ISSN 1210-3640.
  3. LUŽNÝ, Dušan a Milan FUJDA. Nová náboženská hnutí. In Náboženství světa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 47-55. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4961-1.
  4. FUJDA, Milan. Religion, Hinduism and Secularization. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009, Neuveden, č. 4, s. 79-90. ISSN 1803-2443.

  2008

  1. FUJDA, Milan. David Václavík: Sociologie nových náboženských hnutí. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2008, roč. 5, 3-4, s. 219-224. ISSN 1214-813X.
  2. FUJDA, Milan. "Domestic Hinduism", Culture of Print and the "New Religions". In Twenty Years and More: Research into Minority Religions, New Religious Movements and the New Spirituality - Annual conference of the Centre for Studies on New Religions (CESNUR; in cooperation with INFORM and ISORECEA), London, Great Britain. 2008.
  3. FUJDA, Milan. Individualizace, detradicionalizace a moderní religiozita. Okultismus jako důsledek a projev modernizačních změn. Religio, Revue pro religionistiku. 2008, roč. 16/2008, č. 1, s. 57-85, 28 s. ISSN 1210-3640.
  4. FUJDA, Milan. Modernizace, nová religiozita a akulturace hinduismu v českém okultismu. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2008, roč. 5, 3-4, s. 137-152, 15 s. ISSN 1214-813X.

  2007

  1. FUJDA, Milan. Studium v Púné, Maháráštra, Indie. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2007, roč. 5 (2007), č. 1, s. 85-88. ISSN 1214-5351.
  2. FUJDA, Milan. Svámí Vivékánanda a modernita: Ke kulturním a sociálním podmínkám exportu/importu neohinduismu. In Orientalia Antiqua Nova [VII.]. Plzeň: Dryada, 2007, s. 49-59. ISBN 978-80-87025-13-0.

  2006

  1. FUJDA, Milan. Bruce Carlisle Robertson, Raja Rammohan Ray: The Father of Modern India. Religio. Revue pro religionistiku. 2006, roč. 14 (2006), č. 2, s. 283-285. ISSN 1210-3640.
  2. FUJDA, Milan. Dušan Lužný: Hledání ztracené jednoty. Průnik nových náboženství a ekologie. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42 (2006), č. 1, s. 236-239. ISSN 0038-0288.
  3. FUJDA, Milan. Konference 'Religious Change' (CERES 2006), Bratislava (23.-25. října 2006). Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4 (2006), č. 2, s. 84-85. ISSN 1214-5351.

  2005

  1. FUJDA, Milan. Classical Yogic Scriptures and Acculturation of Hinduism in Czech lands. In Orientalia Antiqua Nova. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladelství Aleš Čeněk, 2005, s. 39-51. ISBN 80-86898-58-X.
  2. FUJDA, Milan. Česká Bhagavadgíta v boji proti duchovnímu úpadku. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 13, č. 1, s. 105-118, 13 s. ISSN 1210-3640.
  3. FUJDA, Milan. Hledání ztracené jednoty (recenze). 21 bulletin pro moderní zelenou politiku. Chomutov: Džamila Stehlíková a kol., 2005. ISSN 1801-2426.
  4. FUJDA, Milan. Hollywoodský buddhismus a zákony - několik volných asociací. Nepálský nepravidelník. Bulletin Česko-nepálské společnosti. 2005, -, č. 3, s. 20-22.
  5. FUJDA, Milan. Náboženské menšiny jsou také menšiny. 21 bulletin pro moderní zelenou politiku. Chomutov: Džamila Stehlíková a kol., 2005, roč. 1, č. 2, s. 6. ISSN 1801-2426.
  6. FUJDA, Milan. Poznámka k problému redukcionismu v Eliadově antiredukcionismu. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2005, roč. 3 (2005), č. 2, s. 58-62. ISSN 1214-5351.
  7. FUJDA, Milan. Putování za čajem: čeští čajovníci a časopis Dotek. Ke vztahu pití čaje a New Age. In Náboženství a jídlo. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005, s. 49-56, 7 s. ISBN 80-7194-800-4.

  2003

  1. FUJDA, Milan. Cílem občanské výchovy a ZSV je naučit studenta číst. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v eském základním vzdlávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 4, s. 7. ISSN 1211-1775.
  2. FUJDA, Milan. Máme právo civilizovat Orient? Literární noviny. Praha: Spolenost pro Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 21, s. 5. ISSN 1210-0021.
  3. FUJDA, Milan. Výuka náboženství jako nástroj (nejen) multikulturní výchovy. Moderní vyučování : časopis pro nové programy v českém základním vzdělávání. Praha: Portál, 2003, roč. 9, č. 9, s. 19-20. ISSN 1211-1775.

  2001

  1. FUJDA, Milan. Návrh zákona o církvích má vady. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2001, roč. 12, č. 19, s. 4. ISSN 1210-0021.

  2000

  1. FUJDA, Milan. Empedoklés v kosmickém kolotoči lásky a sváru. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2000, roč. 2000, č. 4, 11 s. ISSN 1212-9097.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2024 19:06