Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Aleš BOUREK, Marek DOSTÁL, Vojtěch MORNSTEIN a Jana POKORNÁ. Protective aspects in contactless infrared thermography fever screening. Lékař a technika. ČVUT, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2021, roč. 50, č. 3, s. 95-100. ISSN 0301-5491. doi:10.14311/CTJ.2020.3.03.
 2. 2019

 3. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Bezkontaktní infračervená termografie u ezofagektomie pro karcinom – první výsledky. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 4. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin Effects on Human Facial and Neck Temperature. In Lhotska, L Sukupova, L Lackovic, I Ibbott, GS. WORLD CONGRESS ON MEDICAL PHYSICS AND BIOMEDICAL ENGINEERING 2018, VOL 1. NEW YORK: SPRINGER, 2019. s. 87-90. ISBN 978-981-10-9035-6. doi:10.1007/978-981-10-9035-6_16.
 5. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Facial palsy - contactless thermographic study. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 6. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Infrared Thermography: A New Approach for Examination of Brachial Plexus Injury. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland. 2019.
 7. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Intestinal resection of a porcine model under thermographic monitoring. Physiological Measurement. Bristol: IOP Publishing Ltd., 2019, roč. 40, č. 1, s. 1-7. ISSN 0967-3334. doi:10.1088/1361-6579/aafa8e.
 8. BERNARD, Vladan, Jana POKORNÁ, Erik STAFFA, Petra HANÁKOVÁ, Zdenka BÁLINTOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ a Vojtěch MORNSTEIN. Neurological disease monitored by contactless thermography: facial palsy. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 9. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Semi-Quantitative Comparison of Infrared Thermography with Indocyanine Green Imaging in Porcine Intestinal Resection. IRBM. New York: Elsevier Science INC., 2019, roč. 40, č. 6, s. 307-312. ISSN 1959-0318. doi:10.1016/j.irbm.2019.06.004.
 10. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD a Erik STAFFA. Termografie jako zobrazovací metoda při vyšetření poporodní parézy plexus brachialis. In 53. Česko - Slovenské dny dětské neurologie. 2019.
 11. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. Usefulness of blood supply visualization by infrared thermography and indocyanine green fluorescence angiography for invasive esophagectomy performed after ischemic gastric conditioning. In 23rd Conference of the Polish Association of Thermology combined with the European Association of Thermology in Zakopane, Poland, 2019. 2019.
 12. POKORNÁ, Jana, Zdenka BÁLINTOVÁ, Vladan BERNARD, Erik STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití termografie při diagnostice poporodní parézy plexus brachialis. In XLII. Dny lékařské biofyziky. 2019. ISBN 978-80-88199-06-9.
 13. 2018

 14. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ a Zdeněk KALA. Bezkontaktní termografické vyšetření jako kontrolní nástroj při resekci střeva. In 41. DNI LEKÁRSKEJ BIOFYZIKY. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 15. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin effects on human facial and neck temperature. In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering. 2018.
 16. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD a Vojtěch MORNSTEIN. Capsaicin thermal effects measured by thermal camera. In XXII. Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology. 2018.
 17. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Jana POKORNÁ, Aleš BOUREK a Vojtěch MORNSTEIN. Department of Biophysics, MU: Overview of recent infrared thermographic studies in human and veterinary medicine. In XXII Polish National Congress of Thermology. 2018.
 18. STAFFA, Erik, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Andrea ZETELOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Zdeněk KALA a Vladan BERNARD. Dynamic contactless thermography as a supportive imaging method in surgery of colorectal carcinoma. In IUPESM Prague 2018. 2018.
 19. BERNARD, Vladan, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Jana POKORNÁ, Ladislav MITÁŠ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. DYNAMIC INFRARED THERMOGRAPHY AS A TOOL FOR IMAGING ISCHEMIA DURING ABDOMINAL SURGERY. In Clinical Thermometry and Thermal Imaging, XIV EAT Congress, Thermology international Vol 28 (2018), No. 2: 114-123. 2018. ISSN 1560-604X.
 20. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Vladimír ČAN, Jana POKORNÁ, Andrea ZETELOVÁ, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN a Zdeněk KALA. INFRARED THERMOGRAPHY AND INDOCYANINE GREEN ANGIOGRAPHY AS IMAGING METHODS IN COLON SURGERY - CASE STUDY. In XXII Polish National Congress of Thermology joint with the European Association of Thermology, Thermology international, Volume 28, 2018, Supplement. 2018.
 21. ANDRAŠINA, Tomáš, Tomáš ROHAN, Tomáš JŮZA, Peter MATKULČÍK, Jana POKORNÁ a Vlastimil VÁLEK. Irreversible electroporation for treatment of metal stent occlusion in biliary tract – ex vivo experimental model. In VÁLEK, Vlastimil. CIRSE 2018. 2018. ISSN 0174-1551. doi:10.1007/s00270-018-2021-1.
 22. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Jana POKORNÁ a Vojtěch MORNSTEIN. SLEDOVÁNÍ EFEKTU POŽÍTÍ KAPSAICINU POMOCÍ INFRAČERVENÉ TERMOGRAFIE. In In: 41. dni lekárskej biofyziky [elektronický dokument] : zborník abstraktov. 2018. ISBN 978-80-8187-045-3.
 23. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladan BERNARD, Vojtěch MORNSTEIN, Vladimír ČAN, Martina FARKAŠOVÁ, Andrea ZETELOVÁ a Zdeněk KALA. Využití bezkontaktního termografického měření při nalezení optimálního místa střevní anastomózy. In 62. Studentská vědecká konference. 2018. ISBN 978-80-210-8959-4.
 24. 2017

 25. POKORNÁ, Jana, Erik STAFFA, Vladimír ČAN, Vladan BERNARD, Martina FARKAŠOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Jiřina VALKOVIČOVÁ, Zdeněk KALA a Ladislav MITÁŠ. Dynamická bezkontaktní termografie jako nástroj pro určení ischemie střeva. In SYLLABUS 4. národní kongres o kolorektálním karcinomu. 2017. ISBN 978-80-906662-6-9.
 26. 2016

 27. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ, Jana LANGEROVÁ, Daniel VLK, Robert VLACHOVSKÝ, Robert STAFFA a Vojtěch MORNSTEIN. Využití bezkontaktní termografie u pacientů s vaskulárním onemocněním. In XIII. celostátní kongres s mezinárodní účastní na téma: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2016.
 28. 2015

 29. LANGEROVÁ, Jana. Software for image processing of infrared thermograms of the lower limbs of diabetic patients. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2015. s. 131-133. ISBN 978-80-214-5148-3.
 30. STAFFA, Erik, Vladan BERNARD, Daniel VLK, Vojtěch MORNSTEIN, Luboš KUBÍČEK, Václav ŽIŽLAVSKÝ a Jana LANGEROVÁ. Termokamera jako doplňková metoda při cévně-chirurgickém vyšetření pacientů s ischemickou chorobou dolních končetin. In XXXVIII. Dny lékařské biofyziky. 2015. ISBN 978-80-7259-068-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 6. 2021 19:40