Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. PÜNTENER, Dario, Pavel ŠAMONIL, Dmitry TIKHOMIROV, Pavel DANĚK, Marcus CHRISTL, Jan ROLEČEK a Markus EGLI. Soil erosion rates during the Holocene continuity in a forest-steppe landscape. Earth Surface Processes and Landforms. Hoboken: Wiley, 2023, roč. 48, č. 3, s. 504-524. ISSN 0197-9337. doi:10.1002/esp.5499.

  2022

  1. HÁJKOVÁ, Petra, Libor PETR, Michal HORSÁK, Eva JAMRICHOVÁ a Jan ROLEČEK. Holocene history of the landscape at the biogeographical and cultural crossroads between Central and Eastern Europe (Western Podillia, Ukraine). Quaternary Science Reviews. Oxford: Elsevier, 2022, roč. 288, July, s. "107610", 16 s. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2022.107610.
  2. ABRAHAM, Vojtěch, Petr KUNEŠ, Ondřej VILD, Eva JAMRICHOVÁ, Zuzana PLESKOVÁ, Barbora WERCHAN, Helena SVITAVSKÁ-SVOBODOVÁ a Jan ROLEČEK. Spatial scaling of pollen-plant diversity relationship in landscapes with contrasting diversity patterns. Scientific Reports. NATURE RESEARCH, 2022, roč. 12, č. 1, s. 1-10. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-022-22353-3.
  3. ROLEČEK, Jan, Pavel DŘEVOJAN, Dmytro IAKUSHENKO a Michal HÁJEK. Tall herb-rich steppe in the peri-Carpathian region of Ukraine and Romania. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2022, roč. 51, č. 2, s. 95-109. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2021/0388.

  2021

  1. ROLEČEK, Jan. A recent find of Ophrys insectifera (Orchidaceae) in Ukraine – will it survive another 100 years? Ukrainian botanical journal. Kyiv: Instytut botaniky NAN Ukrajiny, 2021, roč. 78, č. 4, s. 297-302. ISSN 0372-4123. doi:10.15407/ukrbotj78.04.297.
  2. ROLEČEK, Jan, Vojtěch ABRAHAM, Ondřej VILD, Helena SVITAVSKÁ SVOBODOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ, Zuzana PLESKOVÁ, Petr POKORNÝ a Petr KUNEŠ. Holocene plant diversity dynamics show a distinct biogeographical pattern in temperate Europe. Journal of Biogeography. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 48, č. 6, s. 1366-1376. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.14082.
  3. WILLNER, Wolfgang, Dietmar MOSER, Kristina PLENK, Svetlana AĆIĆ, Olga N. DEMINA, Maria HÖHN, Anna KUZEMKO, Jan ROLEČEK, Kiril VASSILEV, Denys VYNOKUROV a Matthias KROPF. Long-term continuity of steppe grasslands in eastern Central Europe: Evidence from species distribution patterns and chloroplast haplotypes. Journal of Biogeography. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 48, č. 12, s. 3104-3117. ISSN 0305-0270. doi:10.1111/jbi.14269.
  4. HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, K., Jan ROLEČEK, H. ŽARNOVIČAN a R. KANKA. Quercetea pubescentis. In Milan Valachovič. Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín. Bratislava: Veda, 2021. s. 229-292. Vegetácia Slovenska. ISBN 978-80-224-1917-8.
  5. VALACHOVIČ, Milan, Ján KLIMENT, Katarína HEGEDUŠOVÁ VANTAROVÁ, Dana BERNÁTOVÁ, Richard HRIVNÁK, Ivan JAROLÍMEK, Robert KANKA, Jozef KOLLÁR, František MÁLIŠ, Jan ROLEČEK, Michal SLEZÁK, Jozef ŠIBÍK, Mária ŠIBÍKOVÁ, Jana UHLÍŘOVÁ, Karol UJHÁZY, Mariana UJHÁZYOVÁ a Hubert ŽARNOVIČAN. Rastlinné spoločenstvá Slovenska. 6. Vegetácia lesov a krovín. Bratislava: Veda, 2021. 768 s. Vegetácia Slovenska. ISBN 978-80-224-1917-8.
  6. KIEDRZYŃSKI, Marczin, Katarzyna M. ZIELIŃSKA, Iwona JEDRZEJCZYK, Edyta KIEDRZYŃSKA, Przemyslaw P. TOMCZYK, Agnieszka REWICZ, Monika REWERS, Adrian INDREICA, Iryna BEDNARSKA, Vladimir STUPAR, Jan ROLEČEK a Petr ŠMARDA. Tetraploids expanded beyond the mountain niche of their diploid ancestors in the mixed-ploidy grass Festuca amethystina L. Scientific Reports. Nature Research, 2021, roč. 11, č. 1, s. "18735", 12 s. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-021-97767-6.
  7. HEGEDÜŠOVÁ, Katarína, Hubert ŽARNOVIČAN, Róbert KANKA, Róbert ŠUVADA, Jozef KOLLÁR, Dobromil GALVÁNEK a Jan ROLEČEK. Thermophilous oak forests in Slovakia: classification of vegetation and an expert system. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2021, roč. 93, č. 2, s. 89-123. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2021.089.
  8. ROLEČEK, Jan, Pavel DŘEVOJAN, Petra HÁJKOVÁ, Irina GOIA a Michal HÁJEK. Update on maxima of fine-scale vascular plant species richness in a Transylvanian steppe meadow. Tuexenia. GOETTINGEN: FLORISTISCH-SOZIOLOGISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT E V, 2021, roč. 2021, č. 41, s. 459-466. ISSN 0722-494X. doi:10.14471/2021.41.017.

  2020

  1. HÁJEK, Michal, Petra HÁJKOVÁ a Jan ROLEČEK. A novel dataset of permanent plots in extremely species-rich temperate grasslands. Folia Geobotanica. Dordrecht: Springer, 2020, roč. 55, č. 3, s. 257-268. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-020-09372-6.
  2. ROLEČEK, Jan, Helena SVITAVSKÁ SVOBODOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ, Lydie DUDOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Günther KLETETSCHKA, Petr KUNEŠ a Vojtěch ABRAHAM. Conservation targets from the perspective of a palaeoecological reconstruction: the case study of Dářko peat bog in the Czech Republic. Preslia. Praha: Česká botanická společnost při AV ČR, 2020, roč. 92, č. 2, s. 87-114. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2020.087.
  3. CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Červený seznam biotopů České republiky. Příroda. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2020, roč. 2020, č. 41, s. 1-93. ISSN 1211-3603.
  4. ROLEČEK, Jan a Radomír ŘEPKA. Formerly coppiced old growth stands act as refugia of threatened biodiversity in a managed steppic oak forest. Forest Ecology and Management. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 472, SEP 15 2020, s. 1-7. ISSN 0378-1127. doi:10.1016/j.foreco.2020.118245.
  5. HÁJKOVÁ, Petra, Tomáš PETERKA a Jan ROLEČEK. Interesting records of rare bryophytes in old fen deposits 3. Bryonora. AV ČR, Botanický ústav, 2020, roč. 66, č. 12, s. 1-7. ISSN 0862-8904.
  6. ROLEČEK, Jan, Klára KLINKOVSKÁ a Pavel DŘEVOJAN. Liliová hora u Lulče na Vyškovsku – významná lokalita teplomilné flóry a vegetace. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci : Společenské vědy. Vlastivědné muzeum, 2020, Neuveden, č. 319, s. 16-29. ISSN 1212-1134.
  7. ROLEČEK, Jan a Martin ŠŤASTNÝ. Nález zvonovce liliolistého (Adenophora liliifolia) u Žehuně ve středním Polabí po 75 letech. Bohemia centralis. Praha, 2020, roč. 36, č. 1, s. 7-15. ISSN 0231-5807.
  8. NOVÁK, Pavel, Wolfgang WILLNER, Dominik ZUKAL, Jozef KOLLÁR, Jan ROLEČEK, Krzysztof ŚWIERKOSZ, Jörg EWALD, Thomas WOHLGEMUTH, János CSIKY, Viktor ONYSHCHENKO a Milan CHYTRÝ. Oak-hornbeam forests of central Europe: a formalized classification and syntaxonomic revision. Preslia. Praha: Czech Botanical Society, 2020, roč. 92, č. 1, s. 1-34. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2020.001.
  9. VÍTKOVÁ, Michaela, Jiří SÁDLO, Jan ROLEČEK, Petr PETŘÍK, Tomasso SITZIA, Jana MÜLLEROVÁ a Petr PYŠEK. Robinia pseudoacacia-dominated vegetation types of Southern Europe: Species composition, history, distribution and management. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 707, MAR 10 2020, s. 1-19. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2019.134857.
  10. ROLEČEK, Jan, Flavia LANDUCCI a Kateřina ŠUMBEROVÁ. Společenstvo vysokých ostřic s dominantní Carex buxbaumii na Hrabanovské černavě. Muzeum a současnost, ser. natur. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2020, roč. 31, s. 35-45. ISSN 0862-2035.

  2019

  1. ROLEČEK, Jan a Michal HÁJEK. Comeback středoevropské lesostepi. Vesmír. Praha: Vesmír, 2019, roč. 98, č. 7, s. 424-427. ISSN 0042-4544.
  2. ROLEČEK, Jan. Dva starší nepublikované nálezy pabourovců (Lemonia spp.) (Brahmaeidae, Lepidoptera) na česko-moravském pomezí. Acta Rerum Naturalium. Jihlava: Muzeum Vysočiny, 2019, roč. 22, č. 1, s. 37-38. ISSN 1801-5972.
  3. ROLEČEK, Jan, Pavel DŘEVOJAN a Petr ŠMARDA. First record of Festuca amethystina L. from the Transylvanian Basin (Romania). Contributii Botanice. Cluj, 2019, roč. 54, č. 2019, s. 91-97. ISSN 0069-9616. doi:10.24193/Contrib.Bot.54.6.
  4. WILLNER, Wolfgang, Jan ROLEČEK, Andrey KOROLYUK, Jürgen DENGLER, Milan CHYTRÝ, Monika JANIŠOVÁ, Attila LENGYEL, Svetlana AĆIĆ, Thomas BECKER, Mirjana ĆUK, Olga DEMINA, Ute JANDT, Zygmunt KACKI, Anna A. KUZEMKO, Matthias KROPF, Mariya LEBEDEVA, Yury SEMENISHCHENKOV, Urban ŠILC, Zvjezdana STANČIĆ, Markus STAUDINGER, Kiril VASSILEV a Sergey YAMALOV. Formalized classification of semi-dry grasslands in central and eastern Europe. Preslia. Praha: Česká botanická společnost, 2019, roč. 91, č. 1, s. 25-49. ISSN 0032-7786. doi:10.23855/preslia.2019.025.
  5. ROLEČEK, Jan, Michal HÁJEK, Pavel DŘEVOJAN, Helena PROKEŠOVÁ, Karel FAJMON, Jakub TĚŠITEL, Pavel DANĚK, Petra HÁJKOVÁ, Ivana JONGEPIEROVÁ, Pavel NOVÁK, Alexander Vladimirovich POLUYANOV, Nadiia Vasylivna SHUMSKA a Illia Illich CHORNEY. Gradients, species richness and biogeographical links of steppe grasslands in Western Podolia (Ukraine). Phytocoenologia. Stuttgart: Gebrüder Berntraeger, 2019, roč. 49, č. 4, s. 349-367. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2019/0255.
  6. BIURRUN, Idoia, Sabina BURRASCANO, Iwona DEMBICZ, Riccardo GUARINO, Jutta KAPFER, Remigiusz PIELECH, Itziar GARCIA-MIJANGOS, Viktoria WAGNER, Salza PALPURINA, Anne MIMET, Vincent PELLISSIER, Corrado MARCENO', Arkadiusz NOWAK, Ariel BERGAMINI, Steffen BOCH, Anna Mária CSERGŐ, John-Arvid GRYTNES, Juan Antonio CAMPOS, Brigitta ERSCHBAMER, Borja JIMÉNEZ-ALFARO, Zygmunt KĄCKI, Anna KUZEMKO, Michael MANTHEY, Koenraad VAN MEERBEEK, Grzegorz SWACHA, Elias AFIF, Juha M. ALATALO, Michele ALEFF, Manuel BABBI, Zoltán BÁTOR, Elena BELONOVSKAYA, Christian BERG, Kuber PRASAD BHATTA, Laura CANCELLIERI, Tobias CEULEMANS, Balázs DEÁK, László DEMETER, Lei DENG, Jiří DOLEŽAL, Christian DOLNIK, Wenche DRAMSTAD, Pavel DŘEVOJAN, Klaus ECKER, Franz ESSL, Jonathan ETZOLD, Goffredo FILIBECK, Wendy FJELLSTAD, Behlül GÜLER, Michal HÁJEK, Daniel HEPENSTRICK, John G. HODGSON, João P. HONRADO, Annika K. JÄGERBRAND, Monika JANIŠOVÁ, Philippe JEANNERET, András KELEMEN, Philipp KIRSCHNER, Ewelina KLICHOWSKA, Ganna KOLOMIIETS, Łukasz KOZUB, Jan LEPŠ, Regina LINDBORG, Swantje LÖBE, Angela LOMBA, Martin MAGNES, Helmut MAYRHOFER, Marek MALICK, Ermin MAŠIĆ, Eliane S. MEIER, Denis MIRIN, Ulf MOLAU, Ivan MOYSIYENKO, Alireza NAQINEZHAD, Josep M. NINOT, Marcin NOBIS, Christian PEDERSEN, Aaron PÉREZ-HAASE, Jan PETERS, Eulàlia PLADEVALL-IZARD, Jan ROLEČEK, Vladimir RONKIN, Galina SAVCHENKO, Dariia SHYRIAIEVA, Hanne SICKE, Carly STEVENS, Sebastian ŚWIERSZCZ, Csaba TÖLGYES, Nadezda TSAREVSKAYA, Orsolya VALKÓ, Carmen VAN MECHELEN, Iuliia VASHENYAK, Ole REIDAR VETAAS, Denys VYNOKUROV, Emelie WALDÉN, Stefan WIDMER, Sebastian WOLFRUM, Anna WRÓBEL, Ekaterina ZLOTNIKOVA a Jürgen DENGLER. GrassPlot v. 2.00 – first update on the database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Palaearctic Grasslands. 2019, roč. 44, December, s. 26-47. ISSN 2627-9827. doi:10.21256/zhaw-19031.
  7. ROLEČEK, Jan a Pavel DŘEVOJAN. New data on distribution of the endangered species Viola jooi (Violaceae) in Ukraine. Ukrainian botanical journal. Kyiv: Instytut botaniky NAN Ukrajiny, 2019, roč. 76, č. 6, s. 526-532. ISSN 0372-4123. doi:10.15407/ukrbotj76.06.526.
  8. ROLEČEK, Jan a Svatava KUBEŠOVÁ. Podpěrovské inspirace v botanice. Praha: Academia, 2019. s. 169-171. Živa. ISSN 0044-4812.
  9. CHYTRÝ, Milan, Michal HÁJEK, Martin KOČÍ, Pavel PEŠOUT, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Jan SYCHRA, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA, Vít GRULICH, Handrij HÄRTEL, Radim HÉDL, Pavel LUSTYK, Jana NAVRÁTILOVÁ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Alena VYDROVÁ a Karel CHOBOT. Red List of Habitats of the Czech Republic. Ecological Indicators. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2019, roč. 106, NOV 2019, s. 105446-105457. ISSN 1470-160X. doi:10.1016/j.ecolind.2019.105446.
  10. KUNEŠ, Petr, Vojtěch ABRAHAM, Barbora WERCHAN, Zuzana PLESKOVÁ, Karel FAJMON, Eva JAMRICHOVÁ a Jan ROLEČEK. Relative pollen productivity estimates for vegetation reconstruction in central-eastern Europe inferred at local and regional scales. Holocene. London: Sage Publications Ltd, 2019, roč. 29, č. 11, s. 1708-1719. ISSN 0959-6836. doi:10.1177/0959683619862026.
  11. ROLEČEK, Jan, Pavel DŘEVOJAN, Petra HÁJKOVÁ a Michal HÁJEK. Report of new maxima of fine-scale vascular plant species richness recorded in East-Central European semi-dry grasslands. Tuexenia. Goettingen: Floristisch-Soziologische Arbeitsgemeinschaft eV, 2019, Neuveden, č. 39, s. 423-431. ISSN 0722-494X. doi:10.14471/2019.39.008.
  12. NOVÁK, Jan, Jan ROLEČEK, Petr DRESLER a Michal HÁJEK. Soil charcoal elucidates the role of humans in the development of landscape of extreme biodiversity. Land Degradation & Development. Hoboken: Wiley, 2019, roč. 30, č. 13, s. 1607-1619. ISSN 1085-3278. doi:10.1002/ldr.3350.
  13. ROLEČEK, Jan. Stepi západní Ukrajiny. Praha: Academia, 2019. s. 172-175. Živa. ISSN 0044-4812.

  2018

  1. ROLEČEK, Jan, Michal HÁJEK, Jan NOVÁK a Petr DRESLER. Co nám půda říká o minulosti naší krajiny. Bílé-Biele Karpaty. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2018, 1/2018, s. 18-19. ISSN 1211-3638.
  2. DENGLER, Juergen, Viktoria WAGNER, Iwona DEMBICZ, Itziar GARCIA-MIJANGOS, Alireza NAQINEZHAD, Steffen BOCH, Alessandro CHIARUCCI, Timo CONRADI, Goffredo FILIBECK, Riccardo GUARINO, Monika JANISOVA, Manuel J STEINBAUER, Svetlana ACIC, Alicia T R ACOSTA, Munemitsu AKASAKA, Marc-Andre ALLERS, Iva APOSTOLOVA, Irena AXMANOVÁ, Branko BAKAN, Alina BARANOVA, Manfred BARDY-DURCHHALTER, Sandor BARTHA, Esther BAUMANN, Thomas BECKER, Ute BECKER, Elena BELONOVSKAYA, Karin BENGTSSON, Alonso Jose Luis BENITO, Asun BERASTEGI, Ariel BERGAMINI, Ilaria BONINI, Hans Henrik BRUUN, Vasyl BUDZHAK, Alvaro BUENO, Campos Juan ANTONIO, Laura CANCELLIERI, Marta CARBONI, Cristina CHOCARRO, Luisa CONTI, Marta CZARNIECKA-WIERA, Frenne Pieter DE, Balazs DEAK, Yakiv P DIDUKH, Martin DIEKMANN, Christian DOLNIK, Cecilia DUPRE, Klaus ECKER, Nikolai ERMAKOV, Brigitta ERSCHBAMER, Adrian ESCUDERO, Javier ETAYO, Zuzana FAJMONOVA, Vivian A FELDE, Calzado Maria Rosa FERNANDEZ, Manfred FINCKH, Georgios FOTIADIS, Mariano FRACCHIOLLA, Anna GANEVA, Daniel GARCIA-MAGRO, Rosario G GAVILAN, Markus GERMANY, Itamar GILADI, Francois GILLET, del Galdo Gian Pietro GIUSSO, Jose M GONZALEZ, John-Arvid GRYTNES, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Aveliina HELM, Mercedes HERRERA, Eva HETTENBERGEROVA, Carsten HOBOHM, Elisabeth M HUELLBUSCH, Nele INGERPUU, Ute JANDT, Florian JELTSCH, Kai JENSEN, Anke JENTSCH, Michael JESCHKE, Borja JIMENEZ-ALFARO, Zygmunt KACKI, Kaoru KAKINUMA, Jutta KAPFER, Ali KAVGACI, Andras KELEMEN, Kathrin KIEHL, Asuka KOYAMA, Tomoyo F KOYANAGI, Lukasz KOZUB, Anna KUZEMKO, Magni Olsen KYRKJEEIDE, Sara LANDI, Nancy LANGER, Lorenzo LASTRUCCI, Lorenzo LAZZARO, Chiara LELLI, Jan LEPS, Swantje LOEBEL, Arantzazu L LUZURIAGA, Simona MACCHERINI, Martin MAGNES, Marek MALICKI, Corrado MARCENO, Constantin MARDARI, Leslie MAUCHAMP, Felix MAY, Ottar MICHELSEN, Joaquin Molero MESA, Zsolt MOLNAR, Ivan Y MOYSIYENKO, Yuko K NAKAGA, Rayna NATCHEVA, Jalil NOROOZI, Robin J PAKEMAN, Salza PALPURINA, Meelis PARTEL, Ricarda PAETSCH, Harald PAULI, Hristo PEDASHENKO, Robert K PEET, Remigiusz PIELECH, Natasa PIPENBAHER, Chrisoula PIRINI, Zuzana PLESKOVÁ, Mariya A POLYAKOVA, Honor C PRENTICE, Jennifer REINECKE, Triin REITALU, Rodriguez-Rojo Maria PILAR, Jan ROLEČEK, Vladimir RONKIN, Leonardo ROSATI, Ejvind ROSEN, Eszter RUPRECHT, Solvita RUSINA, Marko SABOVLJEVIC, Sanchez Ana MARIA, Galina SAVCHENKO, Oliver SCHUHMACHER, Sonja SKORNIK, Marta Gaia SPERANDII, Monika STANIASZEK-KIK, Zora STEVANOVIC-DAJIC, Marin STOCK, Sigrid SUCHROW, Laura M E SUTCLIFFE, Grzegorz SWACHA, Martin SYKES, Anna SZABO, Amir TALEBI, Catalin TANASE, Massimo TERZI, Csaba TOLGYESI, Marta TORCA, Peter TOROK, Bela TOTHMERESZ, Nadezda TSAREVSKAYA, Ioannis TSIRIPIDIS, Rossen TZONEV, Atushi USHIMARU, Orsolya VALKO, der Maarel Eddy VAN, Thomas VANNESTE, Iuliia VASHENYAK, Kiril VASSILEV, Daniele VICIANI, Luis VILLAR, Risto VIRTANEN, Ivana Vitasovic KOSIC, Yun WANG, Frank WEISER, Julia WENT, Karsten WESCHE, Hannah WHITE, Manuela WINKLER, Piotr T ZANIEWSKI, Hui ZHANG, Yaron ZIV, Sergey ZNAMENSKIY a Idoia BIURRUN. GrassPlot - a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. Phytocoenologia. Berlin/Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2018, roč. 48, č. 3, s. 331-347. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2018/0267.
  3. KOLÁŘ, Filip, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Jan ROLEČEK, Marek SLOVÁK a Milan VALACHOVIČ. Introduction to this special issue on the ecology and evolution of the Carpathian flora. Folia Geobotanica. Dordrecht: Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 241-242. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-018-9329-0.
  4. TĚŠITEL, Jakub, Michaela VRATISLAVSKÁ, Pavel NOVÁK, Illya CHORNEY a Jan ROLEČEK. Merging of Pedicularis exaltata and P. hacquetii in the Carpathians: from local history to regional phylogeography based on complex evidence. Folia Geobotanica. Springer, 2018, roč. 53, č. 3, s. 301-315. ISSN 1211-9520.
  5. ROLEČEK, Jan, Karel FAJMON a Petr ŠMARDA. Nález hořčíku jestřábníkovitého velkoúborného (Picris hieracioides subsp. umbellata) v NPR Porážky (Bílé Karpaty) a poznámky k jeho výskytu v České republice. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2018, roč. 53, č. 2, s. 165-176. ISSN 1212-3323.
  6. HÁJKOVÁ, Petra, Eva JAMRICHOVÁ, Libor PETR, Lydie DUDOVÁ, Jan ROLEČEK, Andrea GÁLOVÁ, Petr DRESLER, Jan NOVÁK a Michal HÁJEK. Persistence of a vegetation mosaic in a peripheral region: could turbulent medieval history disrupt Holocene continuity of extremely species-rich grasslands? Vegetation History and Archaeobotany. NEW YORK: SPRINGER, 2018, roč. 27, č. 4, s. 591-610. ISSN 0939-6314. doi:10.1007/s00334-017-0660-9.
  7. ABRAHAM, Vojtěch, Jan ROLEČEK, Ondřej VILD, Zuzana PLESKOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ, Helena SVITAVSKÁ, Lydie DUDOVÁ, Barbora WERCHAN a Petr KUNEŠ. Relationship between pollen and floristic diversity in the recent lake sediments and moss polsters in Central Europe. Kazaň: Publishing House of Kazan University, 2018. s. 7-8. ISBN 978-5-00130-038-0.
  8. ROLEČEK, Jan. Vzdálená blízká Středoruská vysočina. Botanika. Průhonice: Botanický ústav AV ČR, v. v. i., 2018, 2/2018, s. 12-15. ISSN 2336-2243.

  2017

  1. ROLEČEK, Jan, Ondřej VILD, Jiří SLADKÝ a Radomír ŘEPKA. Habitat requirements of endangered species in a former coppice of high conservation value. Folia Geobotanica. DORDRECHT, NETHERLANDS: Springer, 2017, roč. 52, č. 1, s. 59-69. ISSN 1211-9520. doi:10.1007/s12224-016-9276-6.
  2. ROLEČEK, Jan a Lukáš ČÍŽEK. Recent occurrence of Perotis lugubris (Coleoptera: Buprestidae) in the Czech Republic. Klapalekiana. 2017, roč. 53, č. 29, s. 337-339. ISSN 1210-6100.

  2016

  1. ROLEČEK, Jan a Jakub ROLEČEK. Bývalá vojenská střelnice v lese Dráby u Vysokého Mýta – zanikající cenná lokalita bazifilních trávníků. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Východočeské muzeum, 2016, roč. 23, č. 1, s. 87-92. ISSN 1212-1460.
  2. HÁJEK, Michal, Lydie DUDOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Jan ROLEČEK, Jitka MOUTELÍKOVÁ, Eva JAMRICHOVÁ a Michal HORSÁK. Contrasting Holocene environmental histories may explain patterns of species richness and rarity in a Central European landscape. Quaternary Science Reviews. Elsevier, 2016, roč. 133, February, s. 48-61. ISSN 0277-3791. doi:10.1016/j.quascirev.2015.12.012.
  3. ROLEČEK, Jan a Libor EKRT. Lappula semicincta (Steven) Popov. Zprávy České botanické společnosti. 2016, roč. 51, č. 1, s. 103-104. ISSN 1211-5258.

  2015

  1. DE CÁCERES, Miquel, Milan CHYTRÝ, Emiliano AGRILLO, Fabio ATTORRE, Zoltán BOTTA-DUKÁT, Jorge CAPELO, Bálint CZÚCZ, Jürgen DENGLER, Jörg EWALD, Don FABER-LANGENDOEN, Enrico FEOLI, Scott B. FRANKLIN, Rosario GAVILÁN, Francois GILLET, Florian JANSEN, Francisco De Borja JIMÉNEZ ALFARO GONZÁLEZ, Pavel KRESTOV, Flavia LANDUCCI, Attila LENGYEL, Javier LOIDI, Ladislav MUCINA, Robert K. PEET, Dave W. ROBERTS, Jan ROLEČEK, Joop H.J. SCHAMINÉE, Sebastian SCHMIDTLEIN, Jean-Paul THEURILLAT, Lubomír TICHÝ, Donald A. WALKER, Otto WILDI, Wolfgang WILLNER a Susan K. WISER. A comparative framework for broad-scale plot-based vegetation classification. Applied Vegetation Science. Wiley, 2015, roč. 18, č. 4, s. 543-560. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/avsc.12179.
  2. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Dana MICHALCOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Pavel DANĚK, Vít GRULICH, Radim HÉDL, Jan Wim JONGEPIER, Ivana JONGEPIEROVÁ, Martin KOČÍ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Jan ROLEČEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Lubomír TICHÝ. Botanical Excursions in Moravia. Brno: Masaryk University, 2015. 228 s. 1st edition. ISBN 978-80-210-7862-8.
  3. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Dana MICHALCOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Pavel DANĚK, Vít GRULICH, Radim HÉDL, Jan Wim JONGEPIER, Ivana JONGEPIEROVÁ, Martin KOČÍ, Pavel NOVÁK, Tomáš PETERKA, Jan ROLEČEK, Kateřina ŠUMBEROVÁ a Lubomír TICHÝ. Botanical Excursions in Moravia. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 228 s. ISBN 978-80-210-7862-8.
  4. EKRTOVÁ, Ester, Libor EKRT a Jan ROLEČEK. Květena a vegetace Přírodní památky Dubová stráň u Dačic. Acta rerum naturalium. Muzeum Vysočiny Jihlava, 2015, roč. 17, č. 1, s. 47-64. ISSN 1803-1587.
  5. NOVÁK, Pavel a Jan ROLEČEK. Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. Thayensia. Správa Národního parku Podyjí, 2015, roč. 12, č. 1, s. 3-48. ISSN 1212-3560.
  6. NOVÁK, Pavel, Tomáš PETERKA, Jan ROLEČEK a Markéta ŠVARCOVÁ. Nález ostřice Davallovy (Carex davalliana) v Lubenském lese na Litomyšlsku a poznámky k vegetaci nové lokality a jejího okolí. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Východočeské muzeum, 2015, roč. 22, č. 1, s. 111-119. ISSN 1212-1460.
  7. BERGMEIER, Erwin, Jürgen DENGLER, Monika JANIŠOVÁ, Florian JANSEN, Pavel KRESTOV, Jan ROLEČEK, Donald A. WALKER a Wolfgang WILLNER. Re-launch of Phytocoenologia: new profile for the classic vegetation ecology journal. Stuttgart: Gebrüder Borntraeger, 2015. ISSN 0340-269X. doi:10.1127/phyto/2015/0069.
  8. ROLEČEK, Jan, Michal HÁJEK, Petr KARLÍK a Jan NOVÁK. Reliktní vegetace na mezických stanovištích. Zprávy České botanické společnosti. Praha, 2015, roč. 50, č. 2, s. 201-245. ISSN 1212-3323.

  2014

  1. ROLEČEK, Jan, Illja Illič ČORNEJ a Alla Ilarionivna TOKARJUK. Understanding the extreme species richness of semi-dry grasslands in east-central Europe: a comparative approach. Preslia. Česká botanická společnost, 2014, roč. 86, č. 1, s. 13-34. ISSN 0032-7786.

  2013

  1. ŘEPKA, Radomír, Tadeáš ŠTĚRBA a Jan ROLEČEK. Carex xmoravica (C. caryophyllea x C. fritschii), a new nothospecies identified by morphological and anatomical characters. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 98, č. 1, s. 105-116. ISSN 1211-8788.
  2. NOVÁK, Pavel a Jan ROLEČEK. Dub balkánský (Quercus frainetto) – nová lokalita na jihozápadní Moravě a zhodnocení výskytu v České republice. Zprávy Čes. Bot. Společ. Praha: Česká botanická společnost, 2013, roč. 48, č. 1, s. 1-7. ISSN 1211-5258.
  3. VILD, Ondřej, Jan ROLEČEK, Radim HÉDL, Martin KOPECKÝ a Dušan UTINEK. Experimental restoration of coppice-with-standards: Response of understorey vegetation from the conservation perspective. Forest Ecology and Management. Elsevier, 2013, roč. 310, 15 December 2013, s. 234-241. ISSN 0378-1127. doi:10.1016/j.foreco.2013.07.056.
  4. ROLEČEK, Jan, Jakub ROLEČEK a Pavel NOVÁK. Mezní výskyt teplomilných doubrav v PR Střemošická stráň u Luže na Chrudimsku. Východočeský sborník přírodovědný. Práce a studie. Pardubice: Východočeské muzeum, 2013, roč. 20, č. 1, s. 165-174. ISSN 1212-1460.
  5. CHYTRÝ, Milan, Jan DOUDA, Jan ROLEČEK, Jiří SÁDLO, Karel BOUBLÍK, Radim HÉDL, Michaela VÍTKOVÁ, David ZELENÝ, Jana NAVRÁTILOVÁ, Zdenka NEUHÄUSLOVÁ, Petr PETŘÍK, Jiří KOLBEK, Zdeňka LOSOSOVÁ, Kateřina ŠUMBEROVÁ, Richard HRIVNÁK, Dana MICHALCOVÁ, Kristýna ŽÁKOVÁ, Jiří DANIHELKA, Lubomír TICHÝ, Václav ZOUHAR a Martin KOČÍ. Vegetace České republiky 4. Lesní a křovinná vegetace. Praha: Academia, 2013. 552 s. Vegetace České republiky 4. ISBN 978-80-200-2299-8.
  6. NOVÁK, Pavel, Jan ROLEČEK a Vladimír MELICHAR. Vřesovec čtyřřadý (Erica tetralix) – novinka v květeně Slavkovského lesa. Erica. Plzeň: Západočeské muzeum, 2013, roč. 20, č. 1, s. 47-51. ISSN 1210-065X.

  2012

  1. ROLEČEK, Jan. Festuca amethystina L. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 47, č. 1, s. 87-175. ISSN 1211-5258.
  2. HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, František BŮZEK a Jan ROLEČEK. Foliar N concentration and d15N signature reflect the herb layer species diversity and composition in oak-dominated forests. Applied Vegetation Science. Oxford: Wiley-Blackwell, 2012, roč. 15, č. 3, s. 318-328. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/j.1654-109X.2011.01174.x.
  3. ROLEČEK, Jan a Jan LOSÍK. Lesostep Jižního Uralu. Živa. Praha: Academia, 2012, roč. 60, č. 5, s. 233-469. ISSN 0044-4812.
  4. UĞURLU, Emin, Jan ROLEČEK a Erwin BERGMEIER. Oak woodland vegetation of Turkey-a first overview based on multivariate statistics. Applied Vegetation Science. Wiley-Blackwell, 2012, roč. 15, č. 4, s. 590-608. ISSN 1402-2001. doi:10.1111/j.1654-109X.2012.01192.x.
  5. ROLEČEK, Jan a Pavel NOVÁK. Poznámky k výskytu zárazy hořčíkové (Orobanche picridis) u Svitav. Východočeský sborník přírodovědný : práce a studie. Pardubice: Východočeské muzeum, 2012, roč. 19, č. 1, s. 175-180. ISSN 1212-1460.
  6. ROLEČEK, Jan. Slatinná louka „Nad Horníkem“ na Velkomeziříčsku – zanikající unikátní hadcový mokřad. Acta rerum naturalium : přírodovědný sborník Vysočiny. Archaia Brno, o.p.s.: Brno, 2012, roč. 8, č. 13, s. 53-60. ISSN 1801-5972.
  7. ROLEČEK, Jan, Luděk ČECH a Jiří DANIHELKA. Strošek polopásý (Lappula semicincta) v České republice. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2012, roč. 47, č. 1, s. 1-10. ISSN 1211-5258.

  2011

  1. ROLEČEK, Jan. A record of Juncus sphaerocarpus from dry grasslands near Rokytná (Moravia, Czech Republic). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2011, roč. 96, č. 1, s. 199-204. ISSN 1211-8788.
  2. HÁJEK, Michal, Jan ROLEČEK, Karl COTTENIE, Kateřina KINTROVÁ, Michal HORSÁK, Aloisie POULÍČKOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots. Journal of Biogeography. Wiley-Blackwell, 2011, roč. 38, č. 9, s. 1683-1693. ISSN 0305-0270.
  3. DŘEVOJAN, Pavel, Jan ROLEČEK, Kristýna ŽÁKOVÁ a Lýdie BARTOŇOVÁ. Nové poznatky o rozšíření prorostlíku prutnatého (Bupleurum affine) na Moravě. Zprávy České botanické společnosti. Praha: Česká botanická společnost, 2011, roč. 46, č. 2, s. 223-229. ISSN 1211-5258.
  4. HÁJKOVÁ, Petra, Jan ROLEČEK, Michal HÁJEK, Michal HORSÁK, Karel FAJMON, Michal POLÁK a Eva JAMRICHOVÁ. Prehistoric origin of extremely species-rich semi-dry grasslands in the Bílé Karpaty Mts. Preslia. 2011, roč. 83, č. 2, s. 185-204. ISSN 0032-7786.
  5. ROLEČEK, Jan. Šipákové doubravy na Vysočině. Acta Rerum Naturalium. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2011, roč. 10, č. 1, s. 11-18. ISSN 1801-5972.

  2010

  1. ROLEČEK, Jan. Fenomén subkontinentálních doubrav: diverzita, dynamika a historie jednoho neobyčejného společenstva. Živa. Praha: Academia, 2010, roč. 2010, č. 6, s. 256-258. ISSN 0044-4812.
  2. NOVÁK, Pavel a Jan ROLEČEK. Fytogeografická charakteristika Litomyšlska. In Pomezí Čech, Moravy a Slezska 11. Litomyšl: Regionální muzeum v Litomyšli, 2010. s. 164-211. ISBN 978-80-904064-5-2.
  3. ROLEČEK, Jan. Neobvyklá lokalita chruplavníku rolního (Polycnemum arvense) u Náměště nad Oslavou a několik poznámek k ekologii druhu. Acta Rerum Naturalium. Třebíč: Muzeum Vysočiny Třebíč, 2010, roč. 8, č. 1, s. 59-60. ISSN 1801-5972.

  2009

  1. ROLEČEK, Jan, Lubomír TICHÝ, David ZELENÝ a Milan CHYTRÝ. Modified TWINSPAN classification in which the hierarchy respects cluster heterogeneity. Journal of Vegetation Science. Uppsala: Opulus Press, 2009, roč. 20, č. 4, s. 596-602. ISSN 1100-9233.
  2. HÉDL, Radim, Jan ROLEČEK, Karel BOUBLÍK, Jan DOUDA a Miroslav SVOBODA. Prohlášení České botanické společnosti aneb deset témat pro českou lesnickou politiku. Zprávy České botanické společnosti, Materiály. Praha: Česká botanická společnost, 2009, roč. 24, č. 1, s. 3-7. ISSN 1212-3323.
  3. HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, Martin MODRÝ a Jan ROLEČEK. The influence of light and nutrient availability on herb layer species richness in oak-dominated forests in central Bohemia. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2009, roč. 205, č. 1, s. 57-75. ISSN 1385-0237.
  4. ROLEČEK, Jan. Velký Kosíř u Prostějova - významný mezník v rozšíření teplomilných doubrav na Moravě. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska v Prostějově, 2009, roč. 10-11, č. 1, s. 27-34. ISSN 1803-1404.

  2008

  1. DVOŘÁK, Daniel, Jan ROLEČEK a Karel FAJMON. A recent record of the predatory bush cricket Saga pedo Pallas, 1771, in the Pouzdřanská step Steppe (southern Moravia). Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae. Brno, 2008, roč. 93, č. 1, s. 7-9. ISSN 1211-8788.
  2. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Jan ROLEČEK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Petr ŠMARDA, Milan VALACHOVIČ, Denis POPOV a Ivan PIŠÚT. Diversity of forest vegetation across a strong gradient of climatic continentality: Western Sayan Mountains, southern Siberia. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2008, roč. 196, č. 1, s. 61-83. ISSN 1385-0237.
  3. SYCHRA, Jan, Jiří DANIHELKA, Přemysl HERALT, David HORAL, Michal HORSÁK, Josef CHYTIL, František KUBÍČEK, Jan KVĚT, Petr MACHÁČEK, Ivo PŘIKRYL a Jan ROLEČEK. Letnění rybníka Nesyt v roce 2007. Živa. Praha: Academia, 2008, roč. 56, č. 4, s. 189-192. ISSN 0044-4812.
  4. ROLEČEK, Jan a Pavel NOVÁK. Nová lokalita žluťuchy jednoduché svízelovité (Thalictrum simplex subsp. galioides) v Polabí a několik pozoruhodných souvislostí. Muzeum a současnost, ser. natur. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 2008, roč. 23, č. 1, s. 144-147. ISSN 0862-2035.

  2007

  1. ČÍŽEK, Lukáš, Jan ROLEČEK a Jiří DANIHELKA. Celoplošná příprava půdy v lesích a její důsledky pro biodiverzitu. Živa. Praha: Academia, 2007, roč. 55, č. 6, s. 266-268. ISSN 0044-4812.
  2. ROLEČEK, Jan. Formalized classification of thermophilous oak forests in the Czech Republic: what brings the Coctail method? Preslia. Praha, 2007, roč. 79, č. 1, s. 1-21. ISSN 0032-7786.
  3. HÁJEK, Michal, Jan ROLEČEK, Milan VALACHOVIČ, Katarína DEVÁNOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Ivan JAROLÍMEK, Ján RIPKA, Jiří NĚMEC, Marián PERNÝ a Jakub SOLDÁN. Lesní vegetace Bošácké doliny v CHKO Biele Karpaty. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied. Bratislava: Slovenská botanická spoločnosť, 2007, roč. 29, Suppl. 1, s. 3-20. ISSN 8096-9267.
  4. CHYTRÝ, Milan, Jiří DANIHELKA, Nikolai ERMAKOV, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Martin KOČÍ, Svatava KUBEŠOVÁ, Pavel LUSTYK, Zdenka OTÝPKOVÁ, Denis POPOV, Jan ROLEČEK, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Petr ŠMARDA a Milan VALACHOVIČ. Plant species richness in continental southern Siberia: effects of pH and climate in the context of the species pool hypothesis. Global ecology and biogeography. 2007, roč. 16, č. 5, s. 668–678. ISSN 1466-822X.
  5. ROLEČEK, Jan, Milan CHYTRÝ, Michal HÁJEK, Samuel LVONČÍK a Lubomír TICHÝ. Sampling design in large-scale vegetation studies: Do not sacrifice ecological thinking to statistical purism! Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2007, roč. 42, č. 2, s. 199-208. ISSN 1211-9520.
  6. HÁJEK, Michal, Lubomír TICHÝ, Brandon S. SCHAMP, David ZELENÝ, Jan ROLEČEK, Petra HÁJKOVÁ, Iva APOSTOLOVA a Daniel DÍTĚ. Testing the Species pool hypothesis for mire vegetation: exploring the influence of pH specialists and habitat history. Oikos. 2007, roč. 116, č. 8, s. 1311–1322. ISSN 0030-1299.

  2006

  1. LUČENIČOVÁ, Barbora, Petr KUNEŠ, Vlasta JANKOVSKÁ, Helena SVOBODOVÁ, Milan CHYTRÝ, Jiří DANIHELKA, Michal HÁJEK, Petra HÁJKOVÁ, Marcela ŘEZNÍČKOVÁ, Zdenka OTÝPKOVÁ, Pavel LUSTYK, Martin KOČÍ, Nikolaj ERMAKOV, Milan VALACHOVIČ, Jan ROLEČEK, Petr ŠMARDA a Svatava KUBEŠOVÁ. Diversity of vegetation types and modern pollen spektra in the Western Sayan Mts., Southern Siberia. In 7-th European Paleopbotany-Palynology Konference, Prague (Czech Republic), Volume of abstracts. Prague, Czech Rep.: Charles University in Prague, Faculty of Science, Prague and National Museum, Prague, 2006. s. 82.
  2. ROLEČEK, Jan. Hungarian oak forests from the Central European perspective. In Kitaibelia. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2006. s. 75. ISBN 1219-9672.

  2005

  1. ROLEČEK, Jan. Vegetation types of dry-mesic oak forests in Slovakia. Preslia. Praha, 2005, roč. 77, č. 3, s. 241-261. ISSN 0032-7786.
  2. MERTA, Lukáš a Jan ROLEČEK. Vojenský výcvikový prostor Libavá - nová a ojedinělá lokalita žábronožky letní (Branchipus schaefferi Fischer, 1834) na Moravě. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2005, roč. 54, č. 1, s. 63-67. ISSN 0323-0627.

  2004

  1. ROLEČEK, Jan. Subkontinentální doubravy asociace Carici fritschii-Quercetum roboris na Záhoří. Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti. Bratislava: Bulletin SBS, 2004, roč. 30, č. 1, s. 163-176. ISSN 1337-7043.

  2003

  1. CHYTRÝ, Milan, Lubomír TICHÝ a Jan ROLEČEK. Local and regional patterns of species richness in Central European vegetation types along the pH/calcium gradient. Folia Geobotanica. Pruhonice: Institute of Botany, 2003, roč. 38, č. 4, s. 429-442. ISSN 1211-9520.

  2002

  1. ROLEČEK, Jan a Martin KONVIČKA. Recent occurence of Maculinea alcon (Lepidoptera: Lycaenidae) in Central Moravia, Czech Republic. Časopis Slezského muzea, série A, vědy přírodní. Opava: Slezské muzeum v Opavě, 2002, roč. 51, č. 1, s. 89-90. ISSN 0323-0627.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 04:28