Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. HLAVSA, Jan, Tomáš PAVLÍK, Aneta ŠIKYŇOVÁ, D. ROZSNYO, Lumír KUNOVSKÝ, P MORAVČÍK, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Současný stav chirurgické léčby chronické. In XXI. Pankreatologický Den. 2023.

  2022

  1. HLAVSA, Jan, P. GIRMAN, Petr MORAVČÍK, D. BARTŮŠEK, B. MARKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo ROVNÝ a Zdeněk KALA. Autotransplantace Langerhansových ostrůvků po totální pankreatektomii pro chronickou pankreatitidu. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  2. POTRUSIL, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Radek KROUPA, Hana KOLOVRATNÍKOVÁ, Dana SOCHOROVÁ, P. JANEČEK, Tomáš ANDRAŠINA a Lumír KUNOVSKÝ. ENDOSCOPIC AND SURGICAL TREATMENT OF AMPULLARY TUMORS: A SINGLE CENTER STUDY. In ESGE Days 2022. 2022. ISSN 0013-726X. doi:10.1055/s-0042-1745261.
  3. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Lumír KUNOVSKÝ a Zdeněk KALA. Možnosti redukce pooperačních komplikací u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových cest. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  4. SVATOŇ, Roman, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Optimalizace postupů u pacientů s periampulárním tumorem po drenáži žlučových. In 9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu, Vienna House Easy Pilsen, 19. - 20. 9. 2022. 2022.
  5. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš PAVLÍK a Lumír KUNOVSKÝ. Prevence vzniku pankreatické píštěle u laparoskopických levostranných pankreatektomií. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2022, roč. 76, č. 3, s. 212-217. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2022212.
  6. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Lumír KUNOVSKÝ. Prevence vzniku pankreatické píštěle u proximálních a distálních pankreatomií. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  7. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, T. PAVLÍK, Michal EID, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ a Zdeněk KALA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.

  2021

  1. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Petr JABANDŽIEV, Michal EID, Karolina POREDSKÁ, Jitka VACULOVÁ, Dana SOCHOROVÁ, Pavel JANEČEK, Pavla TESAŘÍKOVÁ, Martin BLAHO, Jan TRNA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Causes of Exocrine Pancreatic Insufficiency Other Than Chronic Pancreatitis. Journal of Clinical Medicine. Basel: MDPI, 2021, roč. 10, č. 24, s. 1-22. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm10245779.
  2. EID, Michal, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, Dagmar BRANČÍKOVÁ, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Pavel JANEČEK, Ivana KOSÍKOVÁ, Monika BLAŽKOVÁ, Ondřej SLABÝ a Jiří MAYER. Current view of neoadjuvant chemotherapy in primarily resectable pancreatic adenocarcinoma. Neoplasma. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2021, roč. 68, č. 1, s. 1-9. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_200408N372.
  3. ANDRAŠINA, Tomáš, Michal EID, Jan HLAVSA, Tomáš HUCL, Zdeněk KALA, Igor KISS, Lumír KUNOVSKÝ, Jan MAZANEC, Petr MORAVČÍK, Radim NĚMEČEK, Ivo NOVOTNÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ROHAN, Jiří TOMÁŠEK a Jan TRNA. Nádory pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala, Lumír Kunovský a kol. Klinická pankreatologie. 2021. s. 279-377. ISBN 978-80-7345-697-9.
  4. KUNOVSKÝ, Lumír, Petr DÍTĚ, Jan HLAVSA a Petr JABANDŽIEV. Pokroky v terapii chronické pankreatitidy. In 7. kongres ČGS ČLS JEP. 2021.

  2020

  1. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Martina FARKAŠOVÁ, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Jiří DOLINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Zdeněk KALA. Correlation of survival length after pancreaticoduodenectomy for pancreatic head adenocarcinoma depending on tumor characteristics detected by means of computed tomography and resection margins status. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2020, roč. 67, č. 6, s. 1319-1328. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2020_190923N955.
  2. GABŁO, Natalia Anna, Karolína TRACHTOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Tomáš GROLICH, Igor KISS, Josef SROVNAL, Alona REHULKOVA, Martin LOVECEK, Pavel SKALICKY, Ioana BERINDAN-NEAGOE, Zdeněk KALA a Ondřej SLABÝ. Identification and Validation of Circulating Micrornas as Prognostic Biomarkers in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Patients Undergoing Surgical Resection. Journal of Clinical Medicine. BASEL: MDPI, 2020, roč. 9, č. 8, s. 1-12. ISSN 2077-0383. doi:10.3390/jcm9082440.

  2019

  1. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK a Lumír KUNOVSKÝ. Duktální adenokarcinom pankreatu v klinické praxi – kazuistiky. In XXVIII. Jarní setkání HPB sekce České chirurgické společnosti ČLS JEP a 15. Postgraduální kurz Společnosti gastrointestinální onkologie ČLS JEP. 2019. ISSN 0035-9351.
  2. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Petr RAUŠER, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Duodenum sparing technique of preventive stenting of biliary tract anastomosis in pigs. Acta Veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2019, roč. 88, č. 3, s. 287-292. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201988030287.
  3. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Radiofrequency ablation in pancreatic cancer. Rozhledy v chirurgii. Česká chirurgická společnost ČLS JEP, 2019, roč. 98, č. 11, s. 441-449. ISSN 0035-9351. doi:10.33699/PIS.2019.98.11.441-449.
  4. KUNOVSKÝ, Lumír, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Jiří DOLINA, Hana MAŠKOVÁ, Michal ŠENKYŘÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Alexandra LITAVCOVÁ, Jan MAZANEC, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Michal EID, Petra KOVALČÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Petr DÍTĚ. Survival Length after Pancreaticoduodenectomy for Adenocarcinoma in Correlation with Preoperative CT Characteristics and Tumour Resections Margin Assesment. In 51st Annual meeting of the European Pancreatic Club. 2019. doi:10.1016/j.pan.2019.05.087.

  2018

  1. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin POTRUSIL. Autologní fibrinové lepidlo Vivostat obohacené destičkami v chirurgii pankreatu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
  2. POTRUSIL, Martin, Jan HLAVSA, Petr MORAVČÍK, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. IRE a elektrochemoterapie u lokálně pokročilého karcinomu pankreatu - současný stav. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
  3. HLAVSA, Jan, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Alica PAVELEKOVÁ, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Levostranné resekce pankreatu - série kazuistik. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
  4. PAVELEKOVÁ, Alica, Petr MORAVČÍK, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Metastázy nádorů do pankreatu. In 42. Brněnské onkologické dny. 2018. ISSN 0862-495X.
  5. PAVELEKOVÁ, Alica, Petr MORAVČÍK, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Metastázy nádorů do pankreatu. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
  6. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Pankreato - gastro anastomóza - naše zkušenosti. In XVIII. Pankreatologický den. 2018.
  7. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Lumír KUNOVSKÝ, Vladimír PROCHÁZKA, Alžběta KODÝTKOVÁ a Martin POTRUSIL. Platelet rich fibrin sealant Vivostat in pancreatic surgery. In 50th jubilee meeting of the European Pancreatic Club. 2018. ISSN 1424-3903.
  8. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Vladimír ČAN. Pokročilé laparoskopické resekce - totální pankreatektomie, Whipple, RAMPS, Kimurova operace. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  9. KARÁSEK, Petr, Natalia Anna GABŁO, Jan HLAVSA, Igor KISS, Petra VYCHYTILOVÁ, Markéta HERMANOVÁ, Zdeněk KALA, Ondřej SLABÝ a Vladimír PROCHÁZKA. Pre-operative Plasma miR-21-5p Is a Sensitive Biomarker and Independent Prognostic Factor in Patients with Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Undergoing Surgical Resection. CANCER GENOMICS & PROTEOMICS. ATHENS: INT INST ANTICANCER RESEARCH, 2018, roč. 15, č. 4, s. 321-327. ISSN 1109-6535. doi:10.21873/cgp.20090.
  10. GROLICH, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Michal CRHA, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Martin POTRUSIL a Ladislav NOVOTNÝ. Preventivní transanastomotická biodegradabilní stentáž žlučových cest - experiment na praseti. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  11. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Jan MAZANEC, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA a Ivo NOVOTNÝ. Radikalita pankreatoduodenektomie u karcinomu pankreatu. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  12. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Petr MORAVČÍK. RAMPS. In 8. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu. 2018. ISBN 978-80-7177-941-4.
  13. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Martin POTRUSIL. Technika pankreatických anastomóz - historický vývoj, nové trendy. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.
  14. HLAVSA, Jan, F. CECKA, P. ZARUBA, J. ZAJAK, R. GURLICH, R. STRNAD, Tomáš PAVLÍK, Zdeněk KALA a M. LOVECEK. Tumor grade as significant prognostic factor in pancreatic cancer: validation of a novel TNMG staging system. Neoplasma. Bratislava: Slovenská akademie vied, 2018, roč. 65, č. 4, s. 637-643. ISSN 0028-2685. doi:10.4149/neo_2018_171012N650.
  15. MORAVČÍK, Petr, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Martin POTRUSIL. Výsledky pankreatogastroanastomózy po HPDE. In XXVII. Petřivalského Rapantovy dny, Olomouc. 2018.

  2017

  1. LEMSTROVÁ, R, M OLIVERIUS, Zdeněk KALA, M LOVEČEK, P SOUČEK, D HUGHES, V BRYNYCHOVÁ, Jan HLAVSA a B MOHELNÍKOVÁ-DUCHOŇOVÁ. Deregulace dráhy tras ve tkáni karcinomu pankreatu a její vliv na prognózu pacientů. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  2. LEMSTROVA, Radmila, Veronika BRYNYCHOVA, David J. HUGHES, Viktor HLAVAS, Pavel DVORAK, Joanne E. DOHERTY, Helena A. MURRAY, Martin CROCKARD, martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVA, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA, Martin LOVECEK, Roman HAVLIK, Jiri EHRMANN, Ondrej STROUHAL, Pavel SOUCEK, Bohuslav MELICHAR a Beatrice MOHELNIKOVA-DUCHONOVA. Dysregulation of KRAS signaling in pancreatic cancer is not associated with KRAS mutations and outcome. Oncology Letters. Athens: SPANDIDOS PUBL LTD, 2017, roč. 14, č. 5, s. 5980-5988. ISSN 1792-1074. doi:10.3892/ol.2017.6946.
  3. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, B., M. KOCIK, B. DUCHONOVA, V. BRYNYCHOVA, M. OLIVERIUS, Jan HLAVSA, E. HONSOVA, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA, I. OJIMA, D.J. HUGHES, J.E. DOHERTY, H.A. MURRAY, M.A. CROCKARD, R. LEMSTROVA a P. SOUCEK. Hedgehog pathway overexpression in pancreatic cancer is abrogated by new-generation taxoid SB-T-1216. PHARMACOGENOMICS JOURNAL. LONDON: NATURE PUBLISHING GROUP, 2017, roč. 17, č. 5, s. 452-460. ISSN 1470-269X. doi:10.1038/tpj.2016.55.
  4. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Martin POTRUSIL a Lumír KUNOVSKÝ. Intraoperative use of confocal laser micoscope (CLM) in pancreas surgery. In EPC meeting - 2017. 2017.
  5. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Lumír KUNOVSKÝ, Zdeněk KALA, Igor PENKA a Milan DASTYCH. Konfokální laserová mikroskopie v diagnostice onkologických onemocnění gastrointestinálního traktu. Klinická onkologie. Praha: Ambit Media, 2017, roč. 30, č. 4, s. 258-263. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2017258.
  6. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Vladimír ČAN. Laparoscopic left distal pancreatectomy and laparoscopic RAMPS for ductal carcinoma. In 3. výročí otevření Centra miniinvazivní chirurgie. 2017.
  7. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA a Tomáš ANDRAŠINA. Pancreas annulare a žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XXVI. jarní setkání Loket 2017. 11. postgraduální kurz společnosti pro gasstrointestinální onkologii. 2017.
  8. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Petr MORAVČÍK, Martin POTRUSIL, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Radikalita resekčního výkonu pro karcinom pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  9. KUNOVSKÝ, Lumír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin POTRUSIL, Milan DASTYCH, Radek KROUPA, Ivo NOVOTNÝ, Zdeněk PAVLOVSKÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Tumory duodena jako vzácná diagnóza - naše zkušenosti za posledních 5 let. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017. ISSN 0862-495X.
  10. MORAVČÍK, Petr, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Martin POTRUSIL a Alžběta KODÝTKOVÁ. Žlábková pankreatitida v diferenciální diagnostice tumoru duodena a pankreatu. In XLI. brněnské onkologické dny. 2017.

  2016

  1. LOVEČEK, M., P. SKALICKÝ, M. RYSKA, R. GÜRLICH, Jan HLAVSA, F. ČEČKA, Z. KRŠKA, Z. KRŠKA, R. STRNAD, M. PETEJA, J. KLEIN, J. ŠILLER, J. ZAJAK, T. KREJČÍ, K. RUPERT, M. KOČÍK, Roman ŠEFR, m. STRAKA, Ladislav DUŠEK, Jiří JARKOVSKÝ, R. HAVLÍK a Č. NEORAL. Aktuální stav chirurgické léčby karcinomu pankreatu v České republice. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2016, roč. 95, č. 4, s. 151-155. ISSN 0035-9351.
  2. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of hilarcholangiocarcinoma. In ESGAR 2016. 2016. doi:10.1007/s13244-016-0502-9.
  3. MORAVČÍK, Petr a Jan HLAVSA. Konfokální mikroskopie při operacích karcinomu pankreatu. In XL. brněnské onkologické dny. 2016. ISSN 0862-495X.
  4. MORAVČÍK, Petr a Jan HLAVSA. Konfokální mikroskopie při operacích karcinomu pankreatu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny. Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
  5. MORAVČÍK, Petr a Jan HLAVSA. Konfokální mikroskopie při operacích karcinomu pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
  6. MORAVČÍK, Petr a Jan HLAVSA. Konfokální mikroskopie při operacích karcinomu pankreatu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
  7. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Lokální redikalita resekčního výkonu karcinomu pankreatu z pohledu leedského protokolu. In XL. Brněnské onkologické dny. 2016.
  8. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Filip MAREK, Tomáš ANDRAŠINA a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XL. Brněnské onkologické dny Brno. 2016.
  9. GROLICH, Tomáš, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA a Ladislav NOVOTNÝ. Preventive trans-anastomotic biodegradable biliary stenting in porcine model: first results. In 3rd International Congress of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery. 2016.
  10. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny - Sborník abstrakt. 2016. ISBN 978-80-260-9730-3.
  11. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC a Igor PENKA. Radikalita resekce karcinomu pankreatu z pohledu Leedského protokolu. In XXVI. Petřivalského-Rapantovy dny Olomouc. 2016.
  12. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Michal CRHA, Alois NEČAS, Petr RAUŠER, Tomáš ANDRAŠINA, Vlastimil VÁLEK a Iva SVOBODOVÁ. Selective effect of irreversible electroporation on parenchyma of the pancreas and its vascular structures - an in vivo experiment on a porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, 2016, roč. 85, č. 2, s. "133"-"+", 12 s. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201685020133.
  13. HLAVSA, Jan. Základy chirurgické léčby nádorů pankreatu. In Jan Trna, Zdeněk Kala. Klinická pankreatologie. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2016. s. 207-217. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3902-4.

  2015

  1. HLAVSA, Jan. Cystické nádory slinivky břišní-kazuistiky. In Pracovní setkání chirurgů, gastroenterologů, onkologů a radiologů na téma: Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GIT. 2015.
  2. ANDRAŠINA, Tomáš, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vladan BERNARD a Vlastimil VÁLEK. Endoluminal radiofrequency ablation of malignant biliary stenoses. In European Congress of Radiology 2015. 2015. ISSN 1869-4101. doi:10.1007/s13244-015-0387-z.
  3. GAŠPAROVÁ, Katarína, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Zdeněk KALA. Jednotlivé typy stehových materiálů a tendence jejich "prořezání! pankreatickou tkání - ex vivo experiment na porcinním modelu. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  4. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Tomáš PAVLÍK, Igor PENKA, Ivo NOVOTNÝ, Jan MAZANEC a Zdeněk KALA. Kritéria pro výběr pacientů s duktálním karcinomem pankreatu, kteří nejvíce profitují z chirugické léčby - literární review. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  5. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Ivo NOVOTNÝ, Tomáš ANDRAŠINA, Jan MAZANEC, Igor PENKA, Jaroslav IVIČIČ a Zdeněk KALA. Management cystických nádorů pankreatu- fukuoka konsensus. In XVI. Pankreatologický den. 2015.
  6. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Milan DASTYCH, Marcela LINHARTOVÁ a Jan HLAVSA. MEN 1 v kazuistikách. In XXXVIII. Endokrinologické dny s mezinárodní účastí. 2015. ISBN 978-80-7492-220-6.
  7. VYCHYTILOVÁ, Petra, Igor KISS, Soňa KLUSOVÁ, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Leoš KŘEN, Markéta HERMANOVÁ, Jiří LENZ, Petr KARÁSEK, Rostislav VYZULA a Ondřej SLABÝ. MiR-21, miR-34a, miR-198 and miR-217 as diagnostic and prognostic biomarkers for chronic pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma. Diagnostic Pathology. LONDON: BIOMED CENTRAL LTD, 2015, roč. 10, April, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 1746-1596. doi:10.1186/s13000-015-0272-6.
  8. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Filip MAREK a Tomáš ANDRAŠINA. Možnosti chirurgické léčby nádorů pankreatu. In XVII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2015.
  9. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martina FARKAŠOVÁ, Katarína GAŠPAROVÁ a Tomáš ANDRAŠINA. Preventivní stentáž biliární rekonstrukce v experimentu. In IX. Podlahovy chirurgické dny a IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
  10. GROLICH, Tomáš, Michal CRHA, Ladislav NOVOTNÝ, Zdeněk KALA, Aleš HEP, Alois NEČAS, Jan HLAVSA, Ladislav MITÁŠ a Jan MISÍK. Self-expandable biodegradable biliary stents in porcine model. Journal of Surgical Research. San Diego: Academic Press, 2015, roč. 193, č. 2, s. 606-612. ISSN 0022-4804. doi:10.1016/j.jss.2014.08.006.
  11. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Katarína GAŠPAROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Igor PENKA, I ZAJAK, F ČEČKA, R GÜRLICH, I VISOKAI, M LOVEČEK a Tomáš ANDRAŠINA. Vliv gradu na přežití pacientů s karcinomem pankreatu - je současná TNM klasifikace adekvátní? In XXXIX. brněnské onkologické dny. 2015. ISSN 0862-495X.

  2014

  1. HLAVSA, Jan. Jak postupovat u obstrukčního ikteru. In Dny všeobecné a ambulantní chirurgie 2014. 2014.
  2. HRIVNÁK, Radoslav, Filip MAREK, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Laparoskopické řešení traumatického hemoperitonea. In Polytrauma a komplikace v chirurgické péči. VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství. 2014.
  3. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Smysl a selekce pacientů u extenzivních výkonů v hepatopankreatobiliární oblasti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.
  4. ČAN, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Solidní pseudopapilární tumor pankreatu. In XVI. pankreatologický den Brno, 2014. 2014.
  5. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Jan MAZANEC, Jitka HAUSNEROVÁ, Tomáš PAVLÍK, Tomáš ANDRAŠINA, Ivo NOVOTNÝ, Igor PENKA a Zdeněk KALA. Standardizace patologického vyšetření resekátu pankreatu. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2014, roč. 93, č. 3, s. 132-138. ISSN 0035-9351.
  6. GAŠPAROVÁ, Katarína, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Stenóza distálního choledochu - diagnostický problém, kazuistika. In Naše chyby a omyly VIII. Pracovní den Sekce mladých chirurgů ČCHS. 2014.
  7. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA, Tomáš ANDRAŠINA, Lenka OSTŘÍŽKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MAZANEC. Výsledky onkochirurgie pankreatu-vlastní zkušenosti. In XXV. Petřivalského-Rapantovy dny. 2014.

  2013

  1. SOUČEK, Pavel, Veronika BRYNYCHOVÁ, Martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVÁ, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA a Beatrice MOHELNIKOVÁ-DUCHONOVÁ. Associations of gene expression of major drug transporters with the prognosis of pancreatic cancer. In 45th Annual Meeting of the European Pancreatic Club. 2013. ISSN 1424-3903.
  2. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Karel STARÝ, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Chirurgická léčba neuroendokrinních nádorů pankreatu-vlastní zkušenosti a léčebné alternativy. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
  3. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Veronika BRYNYCHOVÁ, Martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVÁ, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA a Pavel SOUČEK. Impact of deregulation of the gene expression of hedgehog, signaling pathway in resectable pancreatic cancer. In 45th Annual Meeting of the European Pancreatic Club. 2013. ISSN 1424-3903.
  4. SVATOŇ, Roman, Alžběta KODÝTKOVÁ, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Igor PENKA a Jan HLAVSA. Krvácení po operacích pankreatu. In XIV. Brněnský pankreatologický den. 2013.
  5. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan MAZANEC, Ivo NOVOTNÝ a Tomáš ANDRAŠINA. Radikalita pankreatoduodenektomie pro karcinom pankreatu. In Pelhřimovský chirurgický den. 2013.
  6. MOHELNIKOVA-DUCHONOVA, Beatrice, Veronika BRYNYCHOVA, Viktor HLAVAC, Matej KOCIK, Martin OLIVERIUS, Jan HLAVSA, Eva HONSOVA, Jan MAZANEC, Zdeněk KALA, Bohuslav MELICHAR a Pavel SOUCEK. The association between the expression of solute carrier transporters and the prognosis of pancreatic cancer. CANCER CHEMOTHERAPY AND PHARMACOLOGY. NEW YORK: SPRINGER, 2013, roč. 72, č. 3, s. 669-682. ISSN 0344-5704. doi:10.1007/s00280-013-2246-2.

  2012

  1. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš ANDRAŠINA, Petr RAUŠER, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jana LORENZOVÁ, Alois NEČAS a Zdeněk KALA. Healing dynamics of porcine pancreatic parenchyma after radiofrequency ablation - in vivo experimental pilot study. ACTA VETERINARIA BRNO. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2012, roč. 81, č. 4, s. 427-431. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201281040427.
  2. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Historie chirurgie pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2012. s. 318-326. doi:.
  3. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Vladimír PROCHÁZKA. Chirurgická léčba jaterních metastáz kolorektálního karcinomu. In Chirurgické sympozium - Kolorektální karcinom a NPB, Čejkovice. 2012.
  4. SVATOŇ, Roman, Igor PENKA, Čeněk NEUMANN, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA a Jaroslav IVIČIČ. Krvácení v gastroduodenální oblasti u geriatrických pacientů. In XIV. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2012.
  5. PROCHÁZKA, Vladimír, Jan HLAVSA, Tomáš ANDRAŠINA, Karel STARÝ, Katarína MÚČKOVÁ, Zdeněk KALA a Vlastimil VÁLEK. Laparoscopic Radiofrequency Ablation of Functioning Pancreatic Insulinoma. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques. 2012, roč. 22, č. 5, s. E312-E315, 4 s. ISSN 1530-4515. doi:10.1097/SLE.0b013e318264b607.
  6. STARÝ, Karel, Hana MUNTEANU, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Jirka MAČÁK a Rostislav STŘÍBRNÝ. Radiofrekvenční ablace inzulinomu - popis případu. In V. hradecký postgraduální kurz v endokrinologii. 2012. ISBN 978-80-7262-906-0.
  7. STARÝ, Karel, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Ivo NOVOTNÝ, Igor ČERNÝ a Karel HUŠEK. Radiofrekvenční ablace inzulinomu, popis případu. Somatuline Bulletin. Praha: Ipsen Pharma, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 4-5.
  8. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. Acta chirurgica iugoslavica. Beograd: Udruzenje Hirurga Jugoslavije, 2012, roč. 59, č. 2, s. 63-69. ISSN 0354-950X. doi:10.2298/ACI1202063M.
  9. MITÁŠ, Ladislav, Roman SVATOŇ, Tomáš SKŘIČKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Markéta HANSLIANOVÁ, Tomáš GROLICH, Pavel POLÁK a Jan HLAVSA. Surgical Treatment of Clostridium Colitides. In Joint Meeting of the Israel Society of Colon and Rectal Surgery and the Israeli Societx of Endoscopic Surgery. 2012.
  10. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Vladimír PROCHÁZKA a Jan HLAVSA. Využití laparoskopie u etapových resekcí jater. In VII. mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie. 2012. ISBN 978-80-7471-007-0.

  2011

  1. KYSELA, Petr, Vlastimil VÁLEK, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Akutní pankreatitida. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 358-397, 41 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
  2. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Martin MAN. Ampulomy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 521-527. ISBN 978-80-7345-269-8.
  3. KALA, Zdeněk a Jan HLAVSA. Cystické tumory pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 499-507. ISBN 978-80-7345-269-8.
  4. PENKA, Igor, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Cystoidy pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Maxdorf, 2011. s. 528-537. Jessenius. ISBN 978-80-7345-269-8.
  5. NOVOTNÝ, Ivo a Jan HLAVSA. Endoskopická sonografie při ložiskových procesech pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 343-350. ISBN 978-80-7345-269-8.
  6. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Igor PENKA a Oldřich ROBEK. Chirurgická léčba Crohnovy choroby. In 32. český a slovenský gastroenterologický kongres. 2011. ISSN 1804-7874.
  7. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jan HLAVSA. Chronická pankreatitida. Zobrazovací metody v diagnostice chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 398-404. ISBN 978-80-7345-269-8.
  8. PROCHÁZKA, Vladimír, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Infekční pooperační komplikace po operacích pankreatu u pacientů s předoperační drenáží žlučových cest. In Sborník abstrakt: 5.kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.
  9. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA a Martin MAN. Karcinom pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 450-460. ISBN 978-80-7345-269-8.
  10. HLAVSA, Jan a Vladimír PROCHÁZKA. Konstrukce anastomóz dvanáctníku a žlučových cest, protekce anastomózy. 2011.
  11. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Neuroendokrinní tumory pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1.vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 508-512. ISBN 978-80-7345-269-8.
  12. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Operační léčba chronické pankreatitidy. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 414-426, 23 s. ISBN 978-80-7345-269-8.
  13. PENKA, Igor, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Poranění slinivky. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 537-547. ISBN 978-80-7345-269-8.
  14. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace maligních nádorů pankreatu a antalgické výkony. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 514-520. ISBN 978-80-7345-269-8.
  15. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Martin MAN, Tomáš ANDRAŠINA, Marta ČÍHALOVÁ, Vlastimil VÁLEK, Michal CRHA, Iva SVOBODOVÁ a Lucie URBANOVÁ. Radiofrekvenční ablace neuroendokrinního nádoru pankreatu. Klinická onkologie. 2011, roč. 24, č. 3, s. 209-215. ISSN 0862-495X.
  16. CRHA, Michal, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Tomáš ANDRAŠINA, Iva SVOBODOVÁ, Lucie URBANOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Petr RAUŠER, Jana LORENZOVA, Zdeněk KALA a Alois NEČAS. Radiofrequency ablation of pancreas and optimal cooling of peripancreatic tissue in an ex-vivo porcine model. Acta veterinaria Brno. Brno: VETERINARNI A FARMACEUTICKA UNIVERZITA BRNO, 2011, roč. 80, č. 4, s. 407-413. ISSN 0001-7213. doi:10.2754/avb201180040407.
  17. SVATOŇ, Roman, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Miroslav CRHA, Martin MAN, Iva SVOBODOVÁ, Vlastimil VÁLEK, L URBANOVÁ, Marta ČÍHALOVÁ a Katarína MÚČKOVÁ. Radiofrequency ablation of pancreatic tumors. In 43th Annual Meeting of the European Pancreatic Club (EPC). 2011.
  18. VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA a Jan HLAVSA. Radiologická diagnostika nádorů pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 444-450. ISBN 978-80-7345-269-8.
  19. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Resekční výkony pro karcinom pankreatu. In Hepato-pankreato-biliární chirurgie. 1. vyd. Praha: Maxdorf s.r.o., 2011. s. 460-496. ISBN 978-80-7345-269-8.
  20. SVATOŇ, Roman, Petr KYSELA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Jan HLAVSA, Jaroslav IVIČIČ a Filip MAREK. Výsledky chirurgické léčby GIST. In XXXV. Brněnské onkologické dny. 2011.
  21. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA a Beáta HEMMELOVÁ. Význam peroperačního kryobioptického vyšetření u tumorů pankreatu. In Sborník abstrakt: 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a panreatu. 2011. ISBN 978-80-7177-039-8.

  2010

  1. KALA, Zdeněk, Pavel WEBER, Beáta HEMMELOVÁ, Filip MAREK a Jan HLAVSA. Ampullary tumours (ampullomas) in the elderly - an interdisciplinary problem. The Indian journals of medical research. Indiie: Council Of Medical Research, 2010, roč. 97, č. 131, s. 418-421. ISSN 0971-5916.
  2. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA, Jan HLAVSA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Jaroslav IVIČIČ. Diagnosticko terapeutické problémy cystických lézí pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  3. KISS, Igor, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Jiří PÁNEK, Vlastimil VÁLEK, Štěpán TUČEK, Beáta HEMMELOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jaroslav SEDMÍK, Jiří TOMÁŠEK, Jan HLAVSA a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy jater a žlučových cest. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 955-967, 12 s. ISBN 978-80-8063-302-8.
  4. KALA, Zdeněk, Jiří TOMÁŠEK, Pavel ŠLAMPA, Jiří PÁNEK, Jan HLAVSA, Vlastimil VÁLEK, Igor KISS a Markéta HERMANOVÁ. Karcinomy žaludku. In Klinická a radiačná onkológia. 1. vydání. Martin: Osveta, 2010. s. 933-937. ISBN 978-80-8063-302-8.
  5. HLAVSA, Jan, Vladimír PROCHÁZKA, Zdeněk KALA, Igor PENKA, Petr KYSELA a Roman SVATOŇ. Metody radiofrekvenční ablace u tumorů pankreatu. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  6. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Filip MAREK a Roman SVATOŇ. Neuroendokrinní nádory pankratu-pohled chirurgia. Onkologie. Olomouc: Solen, s r.o., 2010, roč. 4, č. 6, s. 344-348. ISSN 1802-4475.
  7. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8.
  8. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jan HLAVSA a Ladislav MITÁŠ. Současné možnosti operačních technik chirurgie jater. In XII. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. 2010.
  9. ANDRAŠINA, Tomáš, Vlastimil VÁLEK, Jiří PÁNEK a Jan HLAVSA. Use of endoluminal radiofrequency ablation to recanalize occluded metallic biliary stent. In CIRSE 2010. 2010.

  2009

  1. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 289-302. ISBN 978-80-247-2867-4.
  2. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Cystické nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 186-198, 23 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
  3. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN a Tomáš ANDRAŠINA. Duktální adenokarcinom. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 170-182. ISBN 978-80-247-2867-4.
  4. KYSELA, Petr, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Nádory duodena - přehled. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. s. 267-278. ISBN 978-80-247-2867-4.
  5. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Nádory extrahepatálních žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti.Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 241-261. ISBN 978-80-247-2867-4.
  6. KYSELA, Petr, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Nádory pankreatu. Úvod. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 167-170. ISBN 978-80-247-2867-4.
  7. KALA, Zdeněk a Jan HLAVSA. Nádory žlučníku. Karcinom žlučníku. In Nádory podjaterní oblast. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 223-229. ISBN 978-80-247-2867-4.
  8. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA a Tomáš ANDRAŠINA. Neuroendokrinní nádory pankratu z pohledu chirurga. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 207-216. ISBN 978-80-247-2867-4.
  9. KALA, Zdeněk a Jan HLAVSA. Praktické rady jak postupovat v případě podezření na nádor podjaterní krajiny způsobující cholestázu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 305-315, 16 s. ISBN 978-80-247-2867-4.
  10. SVOBODA, Tomáš, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Zdeněk KALA. Prevence a léčba peroperačních a poperačních komplikací chirurgické léčby adenokarcinomu kaudy pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune CZ, 2009. s. 163-165. ISBN 978-80-87135-13-6.
  11. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. 1. vyd. Praha: Medical Tribune, 2009. s. 137-139. ISBN 978-80-87135-13-6.
  12. HLAVSA, Jan, Jaroslav IVIČIČ, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Michal MIKULICA a Tomáš ANDRAŠINA. Prevence pankreatické píštěle po radiofrekvenční ablaci karcinomu pankreatu. In Využití přípravku TachoSil v neurochirurgii, hrudní a břišní chirurgii. 1. vyd. Praha: Medical Tribune,cz, 2009. s. 137-139. Vybrané kazuistiky. ISBN 978-80-87135-13-6.
  13. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Primární adenokarcinom duodena. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 278-282. ISBN 978-80-247-2867-4.
  14. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Michal MIKULICA, Vladimír PROCHÁZKA, Martin MAN, Vlastimil VÁLEK a Tomáš ANDRAŠINA. Radiofrekvenční ablace nádorů pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 183-186. ISBN 978-80-247-2867-4.
  15. PENKA, Igor, Zdeněk KALA, Tomáš ANDRAŠINA, Jan HLAVSA a Stefano CRIPPA. Sekundární nádory pankreatu. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 218-221. ISBN 978-80-247-2867-4.
  16. KALA, Zdeněk, Beáta HEMMELOVÁ a Jan HLAVSA. Stenózy žlučových cest. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 159-166. ISBN 978-80-247-2867-4.
  17. PROCHÁZKA, Vladimír, Zdeněk KALA a Jan HLAVSA. Zánětlivé pseudotumory duodena. In Nádory podjaterní oblasti. Diagnostika a léčba. 1. vyd. Praha: Grada Publishing,a.s., 2009. s. 282-287. ISBN 978-80-247-2867-4.

  2008

  1. HLAVSA, Jan, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Roman SVATOŇ, Vlastimil VÁLEK, Ingrid VÁŠOVÁ, Ivo NOVOTNÝ, Karel STARÝ, Igor KISS a Jiří PRÁŠEK. Nádory pankreatu. Medicína pro praxi. 2008, roč. 10, č. 5, s. 388-392. ISSN 1214-8687.
  2. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Radiofrekvenční ablace lokálně neresekabilních nádorů pankreatu. In VIII. Brněnský panreatologický den. 2008.
  3. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Vlastimil VÁLEK, Michal MIKULICA, Martin MAN, Vladimír PROCHÁZKA a Igor KISS. Radiofrekvenční ablace tumorů pankreatu. Rozhledy v chirurgii. 2008, roč. 87, č. 9, s. 462-466. ISSN 0035-9351.
  4. SVATOŇ, Roman, Martin MAN, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA a Igor PENKA. Výsledky resekční léčby pankreatu u starších a geriatrických pacientů. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 10, s. 521-526. ISSN 0035-9351.

  2007

  1. KALA, Zdeněk, Jan HLAVSA, Vladimír PROCHÁZKA a Martin MAN. Cystické incidentalomy pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 65-68. ISSN 1210-6755.
  2. MAN, Martin, Jan HLAVSA, Zdeněk KALA, Vladimír PROCHÁZKA, Markéta HERMANOVÁ a Vlastimil VÁLEK. Neuroendokrinní nádory pankreatu. In Sborník XXX. endokrinologických dní s mezinárodní účastí. Hradec Králové: Nucleus, 2007. s. 89.
  3. HLAVSA, Jan, Zdeněk KALA, Martin MAN a Vladimír PROCHÁZKA. Role endoskopické ultrasonografie v předoperačním stagingu karcinomu pankreatu. Bulletin Hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká spol. hepato-pankreat-biliar.-chir, 2007, roč. 15, 2-3, s. 59-62. ISSN 1210-6755.
  4. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK, Jan HLAVSA, H. KYSELOVÁ a A. VÁŇOVÁ. The role of CT and endoscopic ultrasound in pre-operative staging of pancreatic cancor. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, roč. 62, č. 4, s. 166-169. ISSN 0720-048X.

  2006

  1. KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Jan HLAVSA, Martin MAN a Ivo NOVOTNÝ. Ampulomy. Problematika diagnostiky a léčby. Bulletin hepato-pankreato-biliární chirurgie. Praha: Česká společnost HPB chirurgie, 2006, roč. 14, č. 3, s. 131-133. ISSN 1210-6755.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 08:12