Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LORENZ, Michal, Ema JURANOVÁ, Michal KONEČNÝ, Hana KUBELKOVÁ a Veronika WÖLFELOVÁ. Best Practices in the Implementation of Research Infrastructure in the Academic Environment: Shortcomings and Revisions. International Journal of Knowledge Content Development & Technolog. 2023, roč. 13, č. 4, s. 95-117. ISSN 2234-0068. doi:10.5865/IJKCT.2023.13.4.095.
  2. LORENZ, Michal. Clash of data cultures: barriers and opportunities in building Digitalia MUNI ARTS infrastructure. In L’Open Access Week à Nanterre 2023: Data management in SSH. 2023.
  3. LORENZ, Michal a Michal KONEČNÝ. Digital Archives as Research Infrastructure of the Future. Acta Informatica Pragensia. Prague University of Economics and Business, 2023, roč. 12, č. 2, s. 327 - 341. ISSN 1805-4951. doi:10.18267/j.aip.219.
  4. ZBIEJCZUK SUCHÁ, Ladislava, Matěj MÁLEK, Jan MARTINEK, Michal LORENZ, Josef KOCUREK, Lukáš PORSCHE a Dalibor ČERNOCKÝ. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. Brno: Masarykova univerzita, 2023. 251 s. ISBN 978-80-280-0345-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023.
  5. LORENZ, Michal. K historii webové knihy. In Zbiejczuk Suchá, Ladislava; Málek, Matěj; Martinek, Jan. Digitální transformace čtení. Knihovní služby, prototypy, artefakty. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2023. s. 20-52. MUNI PRESS. ISBN 978-80-280-0345-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M280-0345-2023.
  6. LORENZ, Michal, Zdeněk HRUŠKA a Helena NOVOTNÁ. Paměťové praktiky: metadatový popis digitalizovaného zvukového kulturního dědictví. Proinflow : časopis pro informační vědy. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2023, roč. 15, č. 1, s. 2-47. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2023-33131.

  2022

  1. LORENZ, Michal a Josef SCHWARZ. Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v novém kabátě : poznatky z migrace a vyhlídky do budoucna. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 29. listopadu 2022, online. 2022.
  2. LORENZ, Michal. Disciplinary annotation practices: Analysis of cognitive work. In 14th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference. 2022.
  3. LORENZ, Michal, Josef SCHWARZ a Hana KUBELKOVÁ. Práce s humanitními daty a jejich zveřejňování (datasety, platformy apod.). 2022.
  4. LORENZ, Michal. Šéfredaktor. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2022 - 2022. ISSN 1804-2406.
  5. LORENZ, Michal, Helena NOVOTNÁ, Michal KONEČNÝ, Michal INDRÁK, Iva HOROVÁ, Matěj IŠTVÁNEK, Martin MEJZR, Filip ŠÍR a Bohuš ZÍSKAL. Záchrana zvukového kulturního dědictví : aktuální situace, problémy, možnosti. Brno: Littera, 2022. 112 s. ISBN 978-80-7607-006-6.

  2021

  1. LORENZ, Michal. Anotační praktiky vědců: analýza kognitivní práce. ProInflow. Masarykova univerzita, 2021, roč. 13, č. 1, s. 2-36. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2021-1-2.
  2. LORENZ, Michal, Ema JURANOVÁ a Hana KUBELKOVÁ. Digitální data perspektivou humanitního vědce 2021. 2021.
  3. LORENZ, Michal a Helena NOVOTNÁ. Establishment of a digital curation curriculum in the Czech Republic. In Mini-Elag II. 2021.
  4. LORENZ, Michal a Ema JURANOVÁ. Kurátorská péče o data : digitální platformy v Digitalia MUNI ARTS. In Digitální data perspektivou humanitního vědce, 23. listopadu 2021, online. 2021.
  5. LORENZ, Michal. Šéfredaktor. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2021 - 2021. ISSN 1804-2406.
  6. LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure : digital platforms and data culture. In Pastierová, Mirka, Steinerová, Jela. Knižničná a informačná veda = Library and information science. Bratislava: Univerzita Komenského, 2021. s. 60-75. ISBN 978-80-223-5064-8.

  2020

  1. MARTINKOVÁ, Pavla a Michal LORENZ. Digging for unspecified information requirements : a case study of Digital Library of Arne Novák users. In DARIAH Vritual Annual Event 2020: Scholarly Primitives, 10.11.-13.11.2020, online. 2020.
  2. MARTINKOVÁ, Pavla, Michal LORENZ, Terézia PORUBČANSKÁ a Hana KUBELKOVÁ. Digitální data perspektivou humanitního vědce. 2020.
  3. LORENZ, Michal. Píšete do knih? aneb Co vám zapomněli ve škole říct o tvorbě poznámek. 2020.
  4. LORENZ, Michal. Šéfredaktor. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2020 - 2020. ISSN 1804-2406.

  2019

  1. LORENZ, Michal a Helena NOVOTNÁ. Digitalizace kulturního dědictví. 2019.
  2. LORENZ, Michal. Human-Text Interaction : Study of scientific annotation practices. In Reading in a Digital Environment : Media Use, Functional Literacies and Future Challenges for Universities, 8.11.2019, Regensburg. 2019.
  3. LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Průvodce repozitářem vědeckých dat pro humanitní obory LINDAT/CLARIAH-CZ. 2019.
  4. LORENZ, Michal. Šéfredaktor. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2019 - 2019. ISSN 1804-2406.
  5. LORENZ, Michal. The structure of scientific annotation practices. In Information Interactions 2019 : Digital environment and information science, 21–22 October, 2019, Bratislava. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.
  6. LORENZ, Michal a Pavla MARTINKOVÁ. Towards research infrastructure: data cultures and research platforms. In Information Interactions 2019. Digital environment and information science. 2019. ISBN 978-80-223-4803-4.

  2018

  1. LORENZ, Michal. Board member of EUCLID. Board of European Association for Library and Information Education & Research, 2018.
  2. LORENZ, Michal a Veronika WÖLFELOVÁ. Digitální pedagogika v akademické knihovně: informační vzdělávání pro digitální humanitní vědy. 2018.
  3. LORENZ, Michal a Tomáš ŠTEFEK. In the Search of Community : From Recognition to Exploration of Information Needs. In The 16TH CIRN (Community Informatics Research Network) Conference, Monash University Prato Centre, 24-26 October 2018. 2018.
  4. LORENZ, Michal a Eva VÍCHOVÁ. K pojmu komunitní knihovna : hledání smyslu a uplatnění. Knihovna. Národní knihovna ČR, 2018, roč. 29, č. 1, s. 27-53. ISSN 1801-3252.
  5. LORENZ, Michal. Knihovna – věc veřejná? In Inovační vzdělávání knihovníků v MZK, Moravská zemská knihovna Brno, 29. 11. 2018. 2018.
  6. LORENZ, Michal, Elena KUBALÍKOVÁ, Veronika WÖLFELOVÁ, Viera VOZÁROVÁ a Nikoleta HABARTOVÁ. Konference jako informační zázemí pro setkání s informací. ProInflow. Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 24-48. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-3.
  7. LORENZ, Michal. Projects and activities of the Division of Information and Library Studies (KISK). In Masaryk University Staff Traning Week (MUST Week), Masaryk University Campus Library Brno, 7. 9. 2018. 2018.
  8. LORENZ, Michal. Současné trendy ve výzkumu informačního chování. In Inovační vzdělávání knihovníků v MZK, Moravská zemská knihovna Brno, 22. 11. 2018. 2018.
  9. LORENZ, Michal. Šéfredaktor. Proinflow: Časopis pro informační vědy, 2018 - 2018. ISSN 1804-2406.

  2017

  1. LORENZ, Michal. Board member of EUCLID. Board of European Association for Library and Information Education & Research, 2017.
  2. LORENZ, Michal. Editorial. In ProInflow: Časopis pro informační vědy. 2017. s. 2.
  3. LORENZ, Michal. From platforms to infrastructure: barriers to memory practices. In Informačné interakcie, University Library in Bratislava, 17. 10. 2017. 2017.
  4. KUDRNA, David, Tereza POJEZNÁ, Lukáš ELIAŠ, Martin SVINKA a Michal LORENZ. Informační zvyky uživatelů informačního systému Masarykovy univerzity : průzkum mezi studenty informačních studií a knihovnictví. ProInflow. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 1, s. 56-70. ISSN 1804-2406.
  5. LORENZ, Michal, Martin KRČÁL a Pavlína MAZÁČOVÁ. Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě slaví 25 let své existence I. In Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. ISSN 1804-4255.
  6. LORENZ, Michal, Martin KRČÁL a Pavlína MAZÁČOVÁ. Kabinet informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě slaví 25 let své existence II. In Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. ISSN 1804-4255.
  7. LORENZ, Michal. Příprava a provozování výzkumné infrastruktury jako doména informačních profesionálů. ProInflow. Masarykova univerzita, 2017, roč. 9, č. 2, s. 74-101. ISSN 1804-2406.
  8. LORENZ, Michal. Šéfredaktor. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2017. ISSN 1804-2406.

  2016

  1. LORENZ, Michal. Board member of EUCLID. Board of European Association for Library and Information Education & Research, 2016 - 2016.
  2. LORENZ, Michal. From theory to metatheory and metascience : about reality and syndrome of the queen of sciences. In Information interactions 2016, 26.-27. 10. 2016, Bratislava. 2016.
  3. LORENZ, Michal. Mapa studijních profilů : komparace kurikul Informačních studií a knihovnictví v Opavě. Knihovna - knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2016, roč. 27, č. 1, s. 21-42. ISSN 1801-3252.
  4. LORENZ, Michal. Mapování kurikula : vývoj oboru Informačních studií a knihovnictví v Brně. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 1, s. 54-88. ISSN 1804-2406.
  5. LORENZ, Michal a Tatiana KADLECOVÁ. Passion, Engagement and Spirit of the Community: Surveying Social Climate of Czech LIS Schools. In The Fourth European Conference on Information Literacy (ECIL), Prague, Czech Republic, 10-13 October 2016. 2016. ISBN 978-80-270-0530-7.

  2015

  1. LORENZ, Michal. Board member of EUCLID. Board of European Association for Library and Information Education & Research, 2015.
  2. LORENZ, Michal. člen vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2015.
  3. LORENZ, Michal. In whirl of transformation: fragments of information science. In Information Interactions: Digital Environment and Information Science. 2015.
  4. LORENZ, Michal. Informační procesy ve světle vědy: Recenze knihy Úvod do informační vědy od Beáty Sedláčkové. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2015, roč. 29,, č. 4, 3 s. ISSN 1804-4255.
  5. LORENZ, Michal. Komunitní informatika: proč je důležitá společenská dimenze technologií? In OpenAlt - Otevřeným přístupem k otevřené společnosti. Česká republika: OpenAlt, 2015. ISBN 978-80-88097-01-3.

  2014

  1. LORENZ, Michal. Board member of EUCLID. Board of European Association for Library and Information Education & Research, 2014.
  2. LORENZ, Michal. člen vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2014.
  3. LORENZ, Michal. Fenomén i-škol: historie a současný stav. Knihovna. Národní knihovna ČR, 2014, roč. 25, č. 2, s. 58-80. ISSN 1801-3252.
  4. LORENZ, Michal. From Scientific Information to i-School: Mapping Transformation of Curriculum. 2014.
  5. HABERMANNOVÁ, Hana a Michal LORENZ. iConference 2014: i-Školy, i-obor i Berlín. InFlow - information journal. 2014, 13 s. ISSN 1802-9736.
  6. LORENZ, Michal. Informační přetížení. Česká televize, 2014.
  7. KRČÁL, Martin, Jan LIDMILA a Michal LORENZ. Vytváření nového bakalářského kurikula na KISK FF MU. Duha [online]. Moravská zemská knihovna, 2014, roč. 28, č. 3, 4 s. ISSN 1804-4255.
  8. LORENZ, Michal. Životní cyklus studenta: i-Škola očima uchazečů. InFlow - information journal. 2014, 9 s. ISSN 1802-9736.

  2013

  1. LORENZ, Michal. Computerization of work and home. In Zvaná přednáška na Faculty of informatics, University of Debrecen, Maďarsko. 2013.
  2. LORENZ, Michal. člen vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rada Moravské zemské knihovny v Brně, 2013.
  3. LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí I. K formování knihovnické identity. Inflow: information journal. 2013, roč. 1, č. 9, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-9736.
  4. LORENZ, Michal. Informační věda – retrospektivní ohlédnutí II. Dokumentalisté v první informační válce. Inflow: information journal. 2013, roč. 6, č. 4, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 1802-9736.

  2012

  1. LORENZ, Michal. člen vědecké rady Moravské zemské knihovny v Brně. Vědecká rady Moravské zemské knihovny v Brně, 2012.
  2. LORENZ, Michal. Informační věda – předmět neznámý. Inflow: information journal. 2012, roč. 5, č. 7, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1802-9736.
  3. LORENZ, Michal. K potřebám komunity: inspirace teorií pro praxi komunitní knihovny. In Víchová, Eva. Komunity, sítě a spolupráce : 20 pohledů pro knihovny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 12-15. ISBN 978-80-210-6115-6.
  4. LORENZ, Michal. Problémy s delimitací informační vědy. Inflow: information journal. 2012, roč. 5, č. 5, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1802-9736.
  5. LORENZ, Michal. Prolegomena k informační vědě. Inflow: information journal. 2012, roč. 5, č. 4, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1802-9736.

  2011

  1. LORENZ, Michal. Information Ecology of a University Department. In Steinerová, Jela. Information Ecology and Libraries: Proceedings of the International Conference. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2011. s. 53 - 65. ISBN 978-80-223-3087-9.
  2. ŠKYŘÍK, Petr a Michal LORENZ. Znalostní a metodický portál Knihovna.cz. Knihovna. Praha: Národní knihovna, 2011, roč. 22, č. 1, s. 5-15. ISSN 1801-3252.

  2010

  1. LORENZ, Michal. Kde nechala škola díru: m-learning aneb Vzdělání pro záškoláky. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, s. 53 - 75. ISSN 1804-2406.

  2009

  1. LORENZ, Michal, Jan SKŮPA a Jan ZIKUŠKA. Alternativní čtení Stephensonova Sněhu dle Y3K. DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). In Kniha ve 21. století: Společnost a četba. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2009. s. 78 – 83.
  2. LORENZ, Michal. člen redakční rady. ProInflow: Časopis pro informační vědy, 2009 - 2016. ISSN 1804-2406.
  3. LORENZ, Michal. Kyberpsychologický profil uživatelů komunity Inflow: průzkum avatarů v blogosféře. Inflow : information journal [online]. 2009, roč. 2, č. 8. ISSN 1802-9736.
  4. CAPURRO, Rafael a Michal LORENZ. Nad informační etikou a výzvami informační společnosti s Rafaelem Capurrem. Ikaros. 2009, roč. 13, č. 10. ISSN 1212-5075.
  5. LORENZ, Michal. Naše bezpapírová budoucnost: sociální ukotvení papírové a elektronické knihy. DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2009. s. 84 – 94.
  6. LORENZ, Michal. Reflexe trendů ve vzdělávání mezi reprezentanty oboru Informační studia a knihovnictví: studie zaměřovaných skupin. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 1, č. 1, 23 s. ISSN 1804-2406.
  7. LORENZ, Michal. Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci. Knižnica. 2009, roč. 2009, č. 9, s. 43-44. ISSN 1335-7026.
  8. LORENZ, Michal. Učené hádání 2009 – tentokrát v hávu diskuze o internacionalizaci. Ikaros [online]. Praha, 2009, roč. 13, č. 7. ISSN 1212-5075.

  2008

  1. LORENZ, Michal. Biosociální informace a technologie. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 119 – 134. ISBN 978-80-7399-591.
  2. LORENZ, Michal. Design of Information System in Context of Social Informatics. In HCI a informační služby. Praha, 2008.
  3. LORENZ, Michal. Globální mozek a jeho učící se společnost. DOSTÁLOVÁ, Zuzana (ed.). In Kniha ve 21. století: Knihovna učící/se. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2008. str. 43-58.
  4. ZIKUŠKA, Jan, Jan SKŮPA a Michal LORENZ. i3K – KKK Knihovníkům kvalitnější konference. In Infokon 2008: inspirace, inovace, imaginace. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2008. s. 179 - 183. ISBN 978-80-7399-591-1.

  2006

  1. LORENZ, Michal. Informace jako etická hodnota. FOBEROVÁ, Libuše (ed.). In Kniha v 21. století: Kniha a knihovny v estetické a etické výchově. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2006. s. 15-22.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 18:26