Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2024

  1. KRIŠTOFÍK, Andrej. Anthropological function of the law in the age of AI: interpretations of transparency in automated decision making. In MCCT '24. 2024.
  2. KRIŠTOFÍK, Andrej a Pavel LOUTOCKÝ. ODR and Online Courts: Their future after the AI Act. In IRI§24 – Internationales Rechtsinformatik Symposion 2024. 2024.
  3. KRIŠTOFÍK, Andrej a Pavel LOUTOCKÝ. ODR and Online courts: What is their future after the AI Act. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, roč. 27, č. 1, s. 197 - 204. ISSN 1664-848X. doi:10.38023/9375d02d-afd2-47fd-9e71-ba679710f15a. 2024.
  4. KRIŠTOFÍK, Andrej. Využitie nástrojov založených na strojovom učení v advokátskej praxi pohľadom stavovskej etiky. In Cofola. 2024.

  2023

  1. KRIŠTOFÍK, Andrej a Pavel LOUTOCKÝ. AI Act and its impact on ODR Systems: What it is and what it is missing. In IRI§23 Internationales Rechtsinformatik Symposion 2023. 2023.
  2. KRIŠTOFÍK, Andrej. Algorithmic justice and the (new) technologies of power - from biopolitics to psychopolitics. In The 2nd Nomos Conference: After Neoliberalism? Constitution, Democracy, and Capitalism. 2023.
  3. KRIŠTOFÍK, Andrej. Bias in AI (supported) decision making: old problems, new technologies. In Innovation in Judicial Systems: Human, Cyber and Beyond, JAR Inaugural Conference. 2023.
  4. KRIŠTOFÍK, Andrej. Ghost in the machine: ideological critique of algortihmic justice. In Critical Legal Conference 2023. 2023.
  5. KRIŠTOFÍK, Andrej. K virtualizácii právnych predpisov prostredníctvom esbírky. STUDIA IURIDICA Cassoviensia. roč. 11, č. 2, s. 14-26. ISSN 1339-3995. doi:10.33542/SIC2023-2-02. 2023.
  6. KRIŠTOFÍK, Andrej. Open texture and indeterminacy of legal language as a guide towards ideally algorithmisable areas of law. In 6th General International Law and Language Association Conference: Law, Language and Legal Knowledge. 2023.
  7. KRIŠTOFÍK, Andrej. Povinnosť overovania recenzií podľa novely zákona o ochrane spotrebiteľa. Obchodněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, roč. 15, č. 4, s. 293 - 302. ISSN 1803-6554. 2023.
  8. KRIŠTOFÍK, Andrej. Právo na odôvodnené rozhodnutie a algoritmizácia rozhodovacích systémov. Pravnik. Academy of Sciences of the Czech Republic, Institute of State and Law, roč. 162, č. 1, s. 39-48. ISSN 0231-6625. 2023.
  9. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Šimon CHVOJKA, Kristýna BÓNOVÁ, Anežka KARPJÁKOVÁ, Tina MIZEROVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Kristýna MLČÁKOVÁ, Jakub STOJAN a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita. s. 61-88. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2023-2-3. 2023.
  10. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Šimon CHVOJKA, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, František KASL, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Zuzana VLACHOVÁ, Jakub VOSTOUPAL, Ondřej WOZNICA a Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury I/2023. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita. s. 97-139, 42 s. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2023-1-4. 2023.
  11. KRIŠTOFÍK, Andrej. Využitie (asistenčných) systémov založených na strojovom učení v ODR a ich klasifikácia podľa aktu o umelej inteligencii. Právny Obzor. roč. 106, č. 2, s. 116-126. ISSN 0032-6984. doi:10.31577/pravnyobzor.2023.2.03. 2023.
  12. KRIŠTOFÍK, Andrej. Využitie podporných sudcovských systémov ako porušenie práva na spravodlivý proces. In Cofola 2023. 2023.

  2022

  1. KRIŠTOFÍK, Andrej. Digital exclusion as a roadblock to cybergovernance. Jusletter IT. Weblaw AG, roč. 2022, June, s. 417 - 419. ISSN 1664-848X. doi:10.38023/632F8BC1-72B7-4B34-8B99-79F297F64CFE. 2022.
  2. KRIŠTOFÍK, Andrej. Európska a česká perspektíva francúzskeho zákazu profilovania sudcov. Trestněprávní revue - odborný recenzovaný časopis pro trestní právo. C. H. Beck, s. r. o. ISSN 1213-5313. 2022.
  3. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Metodika programu odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností. 80 s. 2022.
  4. KRIŠTOFÍK, Andrej. Nevermore. Algorithmic justice and the last law in history. In AW, AUTHORITARIANISM, REVOLUTION: CRITICAL LEGAL THEORY FOR TROUBLED TIMES The 2022 Inaugural Conference. 2022.
  5. LOUTOCKÝ, Pavel, Zbyněk LOEBL a Andrej KRIŠTOFÍK. ODR TRACK: comparative study 2022: Preparing, Designing, and Implementing Digital Courts in Europe, Cyberspace 2022. 2022.
  6. KRIŠTOFÍK, Andrej. Právo na odôvodnené rozhodnutie a algoritmizácia rozhodovacích systémov. In COFOLA 2022. 2022.
  7. BLECHOVÁ, Anna, Kristýna BÓNOVÁ, Martin ERLEBACH, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Jakub VOSTOUPAL, Ondřej WOZNICA a Veronika PŘÍBAŇ ŽOLNERČÍKOVÁ. Přehled aktuální judikatury II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita. s. 161–194, 33 s. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2022-2-5. 2022.
  8. BLECHOVÁ, Anna, Martin ERLEBACH, Vojtěch JUŘIČKA, Anežka KARPJÁKOVÁ, František KASL, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Sofie PETROVÁ, Jan SVOBODA, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Přehled aktuální judikatury I/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita. s. 67-95. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2022-1-3. 2022.
  9. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Tereza NOVOTNÁ, Martin ŠVEC, Roman VANĚK, Jakub VOSTOUPAL a Ondřej WOZNICA. Recenze závěrečných prací II/2022. In Revue pro právo a technologie. Brno. s. 239–275, 36 s. ISSN 1805-2797. 2022.
  10. VOSTOUPAL, Jakub, Pavel LOUTOCKÝ, Kamil MALINKA, František KASL, Anna BLECHOVÁ, Andrej KRIŠTOFÍK, Jan KLEINER, Lukáš POHANKA, Juraj SZABÓ, Václav STUPKA, Alena SAYDUEVA KNAPOVÁ, Vladimír ROHEL, Pavel HRABĚ, Petr MIENCIL, Radan BŘEZA a Petr DUŠEK. Sada metodických, organizačních a právních nástrojů pro realizaci procedur odpovědného hlášení kyberbezpečnostních zranitelností a poskytnutí relevantních vzorových dokumentů (pravidla a podmínky RVDP, poskytnutí detailních vzorových podkladů, dokumentů atp. se zaměřením na soukromou i veřejnou správu vč. popisu relevantních parametrů). 58 s. 2022.
  11. LOUTOCKÝ, Pavel a Andrej KRIŠTOFÍK. The Specifics of eJustice in the Czech Republic and Approach to Online Court. In Digitalization and Enforcement of Civil Decisions Within The EU, Brussels, Belgium. 2022.
  12. KRIŠTOFÍK, Andrej. Využitie (asistenčných) systémov založených na strojovom učení v ODR a ich klasifikácia podľa aktu o umelej inteligencii. In České právo a informační technologie. 2022.

  2021

  1. KASL, František, Andrej KRIŠTOFÍK, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Tereza NOVOTNÁ, Veronika ŽOLNERČÍKOVÁ, Anna STÁRKOVÁ, Jan SVOBODA a Jakub VOSTOUPAL. Přehled aktuální judikatury II/2021. In Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita. s. 135-172. ISSN 1805-2797. doi:10.5817/RPT2021-2-5. 2021.
  2. KRIŠTOFÍK, Andrej. Vybrané aspekty práva na spravodlivý proces a automatizácia rozhodovania. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, roč. 12, č. 24, s. 221-325. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2021-2-6. 2021.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 4. 2024 20:28