Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. PODLAHA, Jiří, Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF a Tereza KADEŘÁBKOVÁ. Bilateral common carotid artery ligation in sheep. Could these animals be used as human models for vascular and cerebral research? Acta Veterinaria Beograd. Warsaw: De Gruyter Open, 2017, roč. 67, č. 4, s. 459-476. ISSN 0567-8315. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/acve-2017-0038.

  2014

  1. PODLAHA, Jiří a Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF. Experimental assessment of a new type of vascular prostheses with Adiponectin (Adipograft Ra 7/350 ) on sheep. Acta Veterinaria-Beograd. Beograd: Faculty of Veterinary Medicine, University of Belgrade, 2014, roč. 64, č. 4, s. 426-437. ISSN 0567-8315. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/acve-2014-0040.

  2013

  1. SOPUCH, Tomáš, Radomíra DRAHOVZALOVÁ, Josef RÝDL, Ivo BUREŠ, Miloslav MILICHOVSKÝ, Jarmila VYTŘASOVÁ, Petra MOŤKOVÁ, Václav ŠVORČÍK, Jiří PODLAHA, Marie HORÁKOVÁ, Ruta MASTEIKOVÁ, Lenka VINKLÁRKOVÁ a Pavel SUCHÝ. Celulózové materiály v ošetřování ran. Hojení ran. Praha: Geum Praha, 2013, roč. 7, č. 2, s. 14-20. ISSN 1802-6400.
  2. PODLAHA, Jiří, Marie HORÁKOVÁ, Jarmila VYTŘASOVÁ, Petra MOTKOVÁ, Ruta MASTEIKOVÁ, Lenka VINKLÁRKOVÁ a Tomáš SOPUCH. HCEL-nový typ celulózového krytí na ošetřování ran. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů s mezinárodní účastí. 2013. ISSN 1802-6400.

  2012

  1. HAMTILOVÁ, Irena, Zdeněk ŠILHART, Igor PENKA, Jiří PODLAHA a Sabina WASIKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů. In Letovice Care - kongres s mezinárodní účastí. 2012.
  2. HAMTILOVÁ, Irena, Zdeněk ŠILHART, Igor PENKA, Jiří PODLAHA a Sabina WASIKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin u geriatrických pacientů. In Kngres s mezinárodní účastí Letovice Care. 2012.

  2010

  1. PODLAHA, Jiří. Mezioborová spolupráce ortopéda a cévního chirurga na řešení kostních nádoru v oblasti kyčle a pánve. In XVI. česko-slovenské angiologické sympozium Valtice 2010. 2010.
  2. PODLAHA, Jiří. Mezioborová spolupráce v léčbě aneurysmatu abdominální aorty. In XVII. Pražské chirurgické dny 2010, sborník abstrakt. 2010.
  3. PODLAHA, Jiří. Mezioborová spolupráce v léčbě aneurysmatu abdominální aorty. In XVII. Pražské chirurgické dny 2010, Praha. 2010.
  4. PODLAHA, Jiří. Péče o pacienty s aneurysmatem abdominální aorty. In XXXV. Angiologické dny 2010 s mezinárodní účastí, Praha. 2010.
  5. PODLAHA, Jiří. The care of patients with an aneurysm in the aortic area. In Central European Vascular Journal (CEVJ) 2010; 9 (1): 25. 2010. ISSN 1214-3901.

  2009

  1. PODLAHA, Jiří, Martin DVOŘÁK, Věra ŽIŽKOVÁ, Rudolf DVOŘÁK, Radovan KABEŠ, Miroslav JELÍNEK a Karel VESELÝ. Experimental Assessment of New Type of Carbon Coated ARTECOR Vascular Prosthesis in Sheep. Acta veterinaria Brno. Brno: Acta veterinaria Brno 2009, 2009, roč. 78; 2009, č. 78, s. 115-120. ISSN 0001-7213.
  2. DVOŘÁK, Martin, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Pavel GLADIŠ a Zdeněk GREGOR. Rupturované mykotické aneuryzma břišní aorty řešené graftem z vena femoralis superficialis – kazuistika. Rozhledy v Chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 88, č. 1, s. 11-13. ISSN 0035-9351.
  3. PODLAHA, Jiří. The extracranial carotid vascular bed surgery. In XXXIV Angiological Days 2009. Prague, Czech Republic: Phlebomedica, spol s.r.o. Praha, Na Konvářce 6, 2009, s. 34-35, 1 s. ISSN 1214-3901.

  2008

  1. PODLAHA, Jiří. Aneurysmata v aortální oblasti. In Central European Vascular Journal. Vol.7 Number 1 February2008. Praha: Phlebomedica, spol.s r.o. Na Konvářce, Praha 5 Czech Rep., 2008, s. 30. ISSN 1214-3901.
  2. PISKAČ, Petr, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Jiří PODLAHA a Robert STAFFA. Angioskopie a intimomediální hyperplasie. Praktický lékař. Praha: ČLS, 2008, roč. 88, č. 8, s. 478-479. ISSN 0032-6739.
  3. PISKAČ, Petr, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, luděk HNÍZDIL a Sabina WASIKOVÁ. Angioskopie a intimomediální hyperplazie. Praktický lékař. Mladá fronta a.s., 2008, roč. 88, č. 8, s. 478-479. ISSN 0032-6739.
  4. KOCOUREK, Tomáš, Miroslav JELÍNEK, Jiří PODLAHA a Věra ŽIŽKOVÁ. DCL coating of textile blood vessels using PLD. Appl phys A-Mater.Sci Process. New York: Springer, 2008, roč. 93 2008, č. 93, s. 627-632. ISSN 0947-8396.
  5. PODLAHA, Jiří a Zdeněk GREGOR. Chirurgie extrakranialního karotického řečistě. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Brno: TA-SERVICE, 2008, s. 11 - angiologie, 1 s.
  6. Infekce spojené s cizími tělesy v krevním proudu - mezioborová spolupráce. In TEJKALOVÁ, Renata, Petr PAVLÍK, Jiří PODLAHA a Robert VLACHOVSKÝ. 16. ročník Mezioborového semináře Třeboň 2008 (sekce Infekce spojené s cizími tělesy v krevním proudu). 2008.
  7. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohumil HORKÝ, Zdeněk KONEČNÝ a Martin DVOŘÁK. Infekce tepenných rekonstrukcí. In Cor et Vasa, 2008, roč. 50, č. 11. ČSKVCH, 2008, s. K236, 1 s. ISSN 0010-8650.
  8. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Zdeněk KŘÍŽ, Bohumil HORKÝ, Zdeněk KONEČNÝ a Martin DVOŘÁK. Infekce tepenných rekonstrukcí. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Sborník abstrakt s programem. Brno: ČSKVCH, 2008, s. P17, 1 s.
  9. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Zdeněk KŘÍŽ, Jiří PODLAHA, Robert STAFFA, Zdeněk KONEČNÝ a Martin DVOŘÁK. Infekce tepenných rekonstrukcí: praktický pohled. vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická společnost J.E. Purk, 2008, roč. 54, č. 2, s. 178 - 182. ISSN 0042-773X.
  10. PODLAHA, Jiří a Kräuff Rainer SCHWANHAEUSER WULFF. Léčba křečových žil. Vademecum zdraví. Praha: Granit, s.r.o., 2008, roč. 2008, č. 3, s. 24-26. ISSN 1802-3959.
  11. GREGOR, Zdeněk, Robert VLACHOVSKÝ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK a Jiří PODLAHA. Peroperační hybridní výkony v cévní chirurgii. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2008.
  12. GREGOR, Zdeněk, Robert VLACHOVSKÝ, Bohuslav VOJTÍŠEK, Robert STAFFA, Martin DVOŘÁK a Jiří PODLAHA. Peroperační hybridní výkony v cévní chirurgii. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí. 2008.
  13. PODLAHA, Jiří a Pavel JANÍČEK. Sanace tepenného a žilního zásobení tumoru v oblasti kýčle a pánve těsně před rozsáhlým ortopedickým výkonem. In Sborník přednášek X. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě. Medin, a.s. Vlachovická 6195. Nové Město na Moravě: Medin, Nové Město na Moravě, 2008, s. 24.B, 1 s.
  14. PODLAHA, Jiří, Pavel JANÍČEK a Jaromír ČERNÝ. Sanace tepenného žilního zásobení tumoru v oblasti pánve a kraniální časti stehna před rozsáhlým ortopedickým výkonem. In III. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Brno: TA-SERVICE, 2008, s. 24 - Angiologie, 1 s.

  2007

  1. PODLAHA, Jiří a Zdeněk GREGOR. Abdominal Aortic Aneurysms. Scripta Medica Brno. Brno: LF MU, 2007, roč. 80, č. 3, s. x, 1 s. ISSN 1211-3395.
  2. ŠČERBA, Miroslav, Jiří PODLAHA, Zdeněk KŘÍŽ a Miroslav KREJČÍ. Infection of vascular prosthesis in aortofemoral area. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: LF UK, 2007, roč. 108, č. 7, s. 312-315. ISSN 0006-9248.
  3. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Zdeněk KŘÍŽ, Pavel GLADIŠ, Mojmír PŘÍVARA, Martin DVOŘÁK a Zdeněk KONEČNÝ. Infekce v rekonstrukční cévní chirurgii. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost JEP, 2007, roč. 86, č. 12, s. 629-634. ISSN 0035-9351.
  4. JANÍČEK, Pavel a Jiří PODLAHA. Kostní nádory v oblasti pánve. In Sborník abstrakt. Masarykova univerzita 2007. Brno: Masarykova univerzita roku 2007, 2007, s. 28. ISBN 978-80-210-4313-8.
  5. PODLAHA, Jiří. Sanace tepenného, žilního zásobení tumoru v oblasti kýčle a pánve těsně před rozsáhlým ortopedickým výkonem. In Sborník, Abstrakt XV. Frejkovy dny s mezinárodní účastí. Masarykova univerzita, 2007. MU Brno: MU 2007, Repropres, Srbská 53, Brno, 2007, s. 46. ISBN 978-80-210-4313-8.
  6. PODLAHA, Jiří a Zdeněk GREGOR. Syndrom horní hrudní apertury. In Angiologie 2007, Trendy soudobé angiologie, Svazek 2, Česká angiologické společnost. kniha. Praha 5: Galén, 2007, 2007, s. 93-96. Angiologie 2007 Svazek 2. ISBN 978-80-7262-464-5.
  7. PODLAHA, Jiří a Zdeněk GREGOR. Thoracic outlet syndrome. In Sborník XXXII. Angiological Days 2007 with international participation. Central Europ. Vasc. Journal. Praha: Central European Vascular Journal, 2007, s. 29. ISSN 1214-3901.
  8. PODLAHA, Jiří. Thoracic outlet syndrome - 24 years of experience. Bratisl. Lek. Listy. Bratislava, Slovenská republika: Slovak Academic Press, s.r.o.,, 2007, roč. 2007 (10-), č. 108, s. 429-432. ISSN 0006-9248.
  9. PODLAHA, Jiří. Twenty years experience for popliteal artery aneurysm. Acta Chirurgica Belgica. Brussels - Belgium, 2007, roč. 2007, č. 107, s. 540-43, 4 s. ISSN 0001-5458.

  2006

  1. PISKAČ, Petr, Zdeněk GREGOR, Robert STAFFA a Jiří PODLAHA. Angioskopie a intimomediální hyperplazie. In Sborník přednášek II.sjezdu České společnosti kardiovaskulární chirurgie. Brno: ČSKVCH, 2006, s. 5.
  2. PODLAHA, Jiří. Chirurgie extrakraniálního karotického řečiště. 1.vydání. Praha (Česká republika): Grada Publishing a.s. U průhonu 22, Praha 7 jako svou 2612.publikaci, 2006, 95 s. učebnice, 2612.publikace Grada Publishing a.s. ISBN 80-247-1520-1.
  3. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Zdeněk KŘÍŽ a Bohumil HORKÝ. Infekce cévních rekonstrukcí – přehled pacientů v letech 2003 až 2005. In X. slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou. Sborník abstrakt. SR: Spoločnosť cievnej chirurgie SLS, 2006, 1 s.
  4. KREJČÍ, Miroslav, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Martin DVOŘÁK, Zdeněk KŘÍŽ a Zdeněk KONEČNÝ. Infekce cévních rekonstrukcí v letech 2003-2005. In II. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie, sborník abstrakt s programem. Brno: ČSKVCH, 2006, s. P17, 1 s.
  5. VLACHOVSKY, Robert, Zdenek GREGOR, Jiri PODLAHA, Robert STAFFA, Martin DVORAK, Pavla ROTTEROVA a Bohuslav VOJTISEK. Ruptura aneuryzmatu renální tepny u pacientky s projevy systémového postizení pojiva kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha: CLS JEP, 2006, roč. 85, č. 3, s. 151-6, 6 s. ISSN 0035-9351.
  6. PODLAHA, Jiří. Sdělení z klinické praxe: Řešení stenóz extrakraniálním karotickém řečišti. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, Praha 2006, 2006, roč. 4/2006, 69/102, s. 291-295. ISSN 1210-7859.
  7. GREGOR, Zdeněk, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Robert VLACHOVSKÝ a Pavel MATONOHA. Syndrom horní hrudní apertury - 24 leté zkušenosti z angiologického pracoviště. In II.sjezd Čs. společnosti kardiovaskulární chirurgie.Sborník abstrakt. Brno: Čs. společnost kardiovaskulární chirurgie, 2006, s. 27.
  8. GREGOR, Zdeněk, Robert VLACHOVSKÝ, Jiří PODLAHA a Petr PISKAČ. Thoracic outlet syndrom,syndrom horní hrudní apertury-chirurgická léčba, dlouhodobé zkušenosti. Praha: Grada, 2006, 4 s. Angiologie.
  9. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Sabina WASIKOVÁ a Bohumil HORKÝ. Vascular surgery at the Second Department of Surgery, St. Anne’s Faculty Hospital, Brno, in the years 2003–2005. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, 5-6, s. 293-294. ISSN 1211-3395.

  2005

  1. PODLAHA, Jiří. Carotid endarterectomy-treatment trends. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko: Slovak Academic Press, s.r.o., Bratislav, 2005, roč. 6-7/2005, č. 106, s. 226-230. ISSN 0006-9248.
  2. PISKAČ, Petr, Jiří PODLAHA, Luděk HNÍZDIL, Robert STAFFA, Igor SUŠKEVIČ a Irena PISKAČOVÁ. Několik poznámek k současné léčbě obstrukčního ikteru. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 31-33. ISSN 1210-7824.
  3. KREJČÍ, Miroslav, Jiří PODLAHA a Zdeněk GREGOR. Řešení infekce po aorto-femorálních tepenných rekonstrukcích. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2005, roč. 84, č. 11, s. 522-525. ISSN 0035-9351.
  4. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR a Jiří PODLAHA. Vascular surgery output in the years 2003 and 2004. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2005, roč. 78, č. 3, s. 194. ISSN 1211-3395.

  2004

  1. PODLAHA, Jiří a Jindřich LEYPOLD. Aorto-enterická píštěl. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 83, č. 10, s. 506-509. ISSN 0035-9351.
  2. KREJČÍ, Miroslav, Tomáš NOVOTNÝ, Zdeněk GREGOR a Jiří PODLAHA. Pseudoaneurysm and invasive cardiology. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2004, roč. 77, 5-6, s. 307. ISSN 1211-3395.
  3. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR, Martin DVOŘÁK, Bohumil HORKÝ a Petr PISKAČ. Subclavian steal syndrom. Rozhl. chir. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, roč. 83, č. 6, s. 207-210. ISSN 0035-9351.
  4. GREGOR, Zdeněk a Jiří PODLAHA. 1. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie. 2004.
  5. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD, Petr PISKAČ, Zdeněk KŘÍŽ, Robert STAFFA a Martin DVOŘÁK. 20-year experience in operations for subclavian steal syndrome. Bratislavské Lékarske Listy. Bratislava Slovenská republika, 2004, roč. 2004, 10-11, s. 384-387. ISSN 0006-9248.

  2003

  1. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 272-301. Druhé. ISBN 80-7262-203-X.
  2. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzívní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzívní medicína. Druhé, rozšířené. Praha: Galén, 2003, s. 272-301. Druhé. ISBN 80-7262-203-X.
  3. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD, Petr PISKAČ, Miroslav KREJČÍ, Pavel FILKUKA a Ivan HORŇÁČEK. Pseudoaneuryzma po iatrogenním postižení tepny - poznatky z angiochirurgického pracoviště. Rozhledy v chirurgii. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2003, roč. 82, č. 4, s. 214-221. ISSN 0035-9351.

  2002

  1. PODLAHA, Jiří a Jindřich LEYPOLD. Aneurysmata v aorto-ilické oblasti. In Abstrakta. Nové Město na Moravě: Okresní nemocnice Nové Město na Moravě, 2002, s. 50.
  2. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR, Mojmír PŘÍVARA, Radim HOLUB a Bohumil HORKÝ. Aneuryzmata v aorto-ilické oblasti. In Hejhalův den 2002. Plzeň: Fakultní nemocnice Plzeň, 2002, s. 31.
  3. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD a Zdeněk GREGOR. Endarterektomie karotid - nové trendy v léčbě. In Tradiční angiologické dy 2002. Praha: Galén, 2002, s. 55-56.
  4. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD a Zdeněk GREGOR. Karotická endarterectomie - angioskopie. In VI. slovenský kongres cievnej chirurgie. Košice. Košice: FN Košice, 2002, s. 28.
  5. PODLAHA, Jiří, Jindřich LEYPOLD a Zdeněk GREGOR. Vývoj v chirurgii extrakraniálního řečiště - poznatky v angiochirurgického pracoviště. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lékařská společnost J.E.Purkyně, 2002, roč. 81, č. 3, s. 107-115. ISSN 0035-9351.

  2000

  1. STAFFA, Robert, Jiří PODLAHA, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD a Petr ROUBAL. Abdominal aortic aneurysms - intraabdominal vs retroperitoneal ruptures. Bologna-Italy, Current Contents, 2000, s. 375-380. ISBN 88-323-0624-7.
  2. STAFFA, Robert, Jiří PODLAHA, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD a Petr ROUBAL. Abdominal AorticAneurysms - Intraabdominal Versus Retroperitoneal Ruptures. Cardiovascular Surgery, Current Contents. 2000, roč. 8, (Suppl 1), s. 176. ISSN 0967-2109.
  3. LEYPOLD, Jindřich, Jiří PODLAHA a Petr ROUBAL. Aneuryzma břišní aorty. In Intenzívní medicína. 1. vydání. Praha: Galén, 2000, s. 35-37, 393 s. 1. vydání. ISBN 80-7262-042-8.
  4. PODLAHA, Jiří, Petr ROUBAL, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Petr PISKAČ, Marek HAKL a Jana PAVLÍKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie. Bratislavské lekárske listy. Bratislava: Veda, 2000, roč. 101, č. 4, s. 229-230. ISSN 0006-9248.
  5. ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír SMRČKA, Milan BRÁZDIL, Jiří VÍTOVEC, Luděk PLUHÁČEK, Petr HUSA, Vladimír ČERNÝ, Václav ZVONÍČEK, Petr NĚMEC a Jiří PODLAHA. Neurologická problematika v intenzivní medicíně. In ŠEVČÍK, Pavel, Vladimír ČERNÝ a Jiří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 1. vyd. Praha: Galén a Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2000, s. 264-291. První. ISBN 80-7262-042-8.
  6. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Petr ROUBAL a Robert STAFFA. Ruptura výdutě abdominální aorty. In Hejhalův den, Praha 2000 - sborník abstrakt přednášek. Praha: Hejhal, 2000, s. 3-4, 30 s. ISSN 1802-128X.
  7. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Petr ROUBAL, Bohumil HORKÝ a Martin DVOŘÁK. Ruptura výdutě abdominální aorty - výsledky posledních 10 let. Bratislavské lékarske listy. Bratislava: Veda, 2000, roč. 101, č. 4, s. 191-193. ISSN 0006-9248.
  8. STAFFA, Robert, Jiří PODLAHA, Zdeněk GREGOR a Petr ROUBAL. Rupturující aneurysma abdominální aorty. Rozhledy v chirurgii. Praha: Čs. lék. společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 79, č. 9, s. 433-436. ISSN 0035-9951.
  9. ROUBAL, Petr, Zdeněk KŘÍŽ, Vladimír HORVÁTH, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR a Radim HOLUB. Strategie a taktika sjednávání trvalého cévního přístupu pro hemodialýzu a návrh organizačního zajištění této služby. Čes. radiologie. 2000, roč. 54, č. 2, s. 122-124. ISSN 1210-7883.
  10. GREGOR, Zdeněk, Jiří PODLAHA, A KRAJINA, Miroslav LOJÍK a Robert STAFFA. Výduť abdominální aorty salmonelového původu. In Hejhalův den, Praha 2000 - sborník abstrakt přednášek. Praha, 2000.

  1999

  1. ROUBAL, Petr, Zdeněk KŘÍŽ, Vladimír HORVÁTH, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR a Radim HOLUB. Dopis redakci - Strategie a taktika sjednávání trvalého cévního přístupu pro hemodialýzu a návrh organizačního zajištění této služby. Aktuality v nefrologii. 1999, roč. 5, č. 1, s. 30-60. ISSN 1210-955X.
  2. PODLAHA, Jiří a Michal JURKA. Endoskopické zrušení perforátorů bérce. Bratislavské lékarske listy. Bratislava: Veda Bratislava, 1999, roč. 12, č. 100, s. 675-677. ISSN 0006-9248.
  3. GREGOR, Zdeněk, Mojmír PŘÍVARA, Jindřich LEYPOLD, Z. KONEČNÝ, Jiří PODLAHA, Petr ROUBAL a Jozef TOLDY. Iatrogenní poškození tepen. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1999, roč. 72, č. 8, s. 398-399. ISSN 1211-3395.
  4. GREGOR, Zdeněk. Iatrogenní poškození tepen po invazivních vyšetřovacích a léčebných postupech. Supplementum Cor Vasa. 1999, roč. 4, č. 41, s. 18. ISSN 0010-8650.
  5. PODLAHA, Jiří, Petr ROUBAL, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Petr PISKAČ, Marek HAKL a Jana PAVLÍKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, 1999, roč. 72, č. 8, s. 395-396. ISSN 1211-3395.
  6. PODLAHA, Jiří, Petr ROUBAL, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Petr PISKAČ, Marek HAKL a J. PAVLÍKOVÁ. Ischemická choroba dolních končetin a lumbální sympatektomie. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1999, roč. 72, č. 8, s. 397. ISSN 1211-3395.
  7. ROUBAL, Petr, Zdeněk KŘÍŽ, Vladimír HORVÁTH, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Václav KALIŠ, Jindřich LEYPOLD a Zdeněk GREGOR. Organizace práce - Strategie a taktika sjednávání trvalého cévního přístupu pro hemodialýzu a návrh organizačního zajištěn této služby. Česká radiologe. 1999, roč. 54, č. 2, s. 122-124. ISSN 1210-7883.
  8. ROUBAL, Petr, Jiří PODLAHA, Marek HAKL, Jana PAVLÍKOVÁ, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR a Robert STAFFA. Předoperační diagnostika efektu bederní sympatektomie. Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1999, roč. 72, č. 8, s. 7-8, 20 s. ISSN 1211-3395.
  9. ROUBAL, Petr a Jiří PODLAHA. Předoperační diagnostika efektu bederní sympatektomie. Scripta medica. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1999, roč. 72, č. 8, s. 400. ISSN 1211-3395.
  10. ROUBAL, Petr, Zdeněk KŘÍŽ, Vladimír HORVÁTH, Robert STAFFA, Jiří PODLAHA, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR a Radim HOLUB. Strategie a taktika sjednávání trvalého cévního přístupu pro hemodialýzu a návrh organizačního zajištění této služby. Aktuality v nefrologii. 1999, roč. 5, č. 1, s. 28-30. ISSN 1210-955X.

  1998

  1. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD a Petr ROUBAL. Chirurgie bifurkace aorty. Praktická flebologie. Praha: Phlebomedica, 1998, roč. 7, 4-5, s. 99. ISSN 1210-5406.
  2. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Petr ROUBAL a Robert STAFFA. Chirurgie bifurkace aorty. Praktická Flebologie. 1998, roč. 7, 3-4, s. 99-258. ISSN 1210-5406.
  3. ROUBAL, Petr, Jindřich LEYPOLD, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA, Olga ONDRŮŠKOVÁ a Robert STAFFA. Karoticko-subklaviální bypassy za 13 leté období na II. chirurgické klinice v Brně. Praktická Flebologie. 1998, roč. 7, 3-4, s. 86-87. ISSN 1210-5406.
  4. ROUBAL, Petr, Jiří PODLAHA, Marek HAKL, Jiří PODLAHA, Jindřich LEYPOLD a Zdeněk GREGOR. Preoperative diagnosis of the effect of lumbal sympatectomy. In Abstract congress central european vascular forum. 1. vyd. Praha: I.congress of the Central European Vascular Forum,1998, 1998, s. 78-79. Abstracts book.
  5. PODLAHA, Jiří a Mojmír PŘÍVARA. Pseudoaneuryzma femorální tepny obsahující náhradu kýčelního kloubu. In Sborník Hejhalových dnů. 1. vyd. Brno: Hejhalův den, 1998, 1 s.
  6. ROUBAL, Petr, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Jiří PODLAHA a Robert STAFFA. Řešení elektivních aneurysmat slezinné tepny. In II. setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě, Nové Město na Moravě 1998, sborník abstrakt přednášek. Nové Město na Moravě: Nové Město na Moravě, 1998, s. 5-7, 20 s. ISSN 1802-128X.
  7. STAFFA, Robert, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD a Jiří PODLAHA. Tschechische kollagen Prothese - klinische Bewertungsstudie. In 13. Gefässchirurgische Symposium, Berlin, Germany 1998 - sborník abstrakt přednášek. Berlin, 1998.
  8. STAFFA, Robert, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA a Lidmila POSPÍŠILOVÁ. Will the Czech collagen prosthesis stand foreign competition. Scripta medica. 1998, roč. 71, 2-3, s. 97-102. ISSN 1211-3395.

  1997

  1. HAKL, Marek, P. ŠEVČÍK a J. PAVLÍKOVÁ. Cervical epidural anestesia for carotid artery surgery. The International Monitor Regional Anestesia. Anglie, 1997, roč. 9, č. 3, s. 24.
  2. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD, Petr ROUBAL, Olga ONDRŮŠKOVÁ a Robert STAFFA. Karoticko-subklaviální bypassy provedené na II. chir. klinice Brno (1985-1997). Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1997, roč. 70, č. 8, s. 458-459. ISSN 1211-3395.
  3. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR, Jindřich LEYPOLD a Petr ROUBAL. Karoticko-subklaviální bypassy provedené na II. chirurgické klinice Brno (1985-1997). Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU, 1997, roč. 8, č. 70, s. 458-459. ISSN 1211-3395.
  4. PODLAHA, Jiří a Jindřich LEYPOLD. Karoticko-subklaviální bypassy provedené na II.chir.klinice Brno 1985-1997. Scripta Medica. Brno: LF MU Brno, 1997, roč. 70, č. 8, s. 458-459.
  5. ROUBAL, Petr, Olga ONDRŮŠKOVÁ, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA a Jindřich LEYPOLD. Karoticko-subklaviální bypassy 1985-1996. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 76, č. 7, s. 333-335. ISSN 0035-9951.
  6. STAFFA, Robert, Zdeněk GREGOR, Jiří PODLAHA a Lenka POSPÍŠILOVÁ. Obstojí čs. kolagenová cévní protéza v zahraniční konkurenci? In Kongres MEFA, Brno 1997-sborník abstrakt přednášek. 1997.
  7. MATUŠKA, V., Jiří PODLAHA a Roman KRAUS. Použití krční epidurální anestesie pro operace na krčních tepnách. Anesteziologie a neodkladná péče. 1997, roč. 8, č. 1, s. 20-22. ISSN 0862-4968.
  8. JANÍČEK, Pavel a Jiří PODLAHA. Resekce pánve se zachováním dolní končetiny u muskuloskeletálních tumorů. Acta chir. orthop. traum. 1997, roč. 63, č. 6, s. 326-333. ISSN 0001-5415.
  9. PODLAHA, Jiří, Zdeněk GREGOR a Jindřich LEYPOLD. Vývoj operativy karotického řečiště na II. chirurgické klinice v Brně. Praktická flebologie. Praha, 1997, roč. 5, 3-4, s. 120-121. ISSN 1210-5406.

  1996

  1. PODLAHA, Jiří, Michal JURKA, L. GEBAUEROVÁ a P. VEDRA. Endoskopické zrušení perforátorů v Lintonově linii bérce. Rozhledy v chirurgii. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1996, roč. 75, č. 7, s. 355-357. ISSN 0035-9951.
  2. JANÍČEK, Pavel a Jiří PODLAHA. Resekce pánve se zachováním dolní končetiny u muskulokutálních tumorů. ACHOT. 1996, roč. 63, č. 6, s. 326-333.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 7. 2024 00:56