Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Association of the CD14 -260C/T polymorphism with plaque-induced gingivitis depends on the presence of Porphyromonas gingivalis. International Journal of Paediatric Dentistry. Hoboken: Wiley, 2022, roč. 32, č. 2, s. 223-231. ISSN 0960-7439. doi:10.1111/ipd.12847.
 2. 2018

 3. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Tereza DEISSOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between ENAM gene polymorphism and dental caries in primary and permanent teeth in Czech children. Clinical Oral Investigations. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2018, roč. 22, č. 4, s. 1873-1877. ISSN 1432-6981. doi:10.1007/s00784-017-2280-2.
 4. 2017

 5. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfismů v genu pro proteiny zapojené do vývoje skloviny u českých dětí se zubním kazem. In 61. Studentská vědecká konference LF MU Brno. 2017. ISBN 978-80-210-8572-5.
 6. DEISSOVÁ, Tereza, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Patricie KUDELOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Analýza polymorfizmů v genech pro metaloproteinázy u českých dětí se zubním kazem v dočasné a stálé dentici. In 21. celostátní konference DNA diagnostiky, Plzeň. 2017. ISBN 978-80-7177-947-6.
 7. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of Association between BMP2/DLX3 Gene Polymorphisms and Dental Caries in Primary and Permanent Dentitions. Caries Research. Basel: Karger, 2017, roč. 51, č. 6, s. 590-595. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000479828.
 8. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Vitamin D receptor TaqI gene polymorphism and dental caries in Czech children. Caries Research. Basel: Karger, 2017, roč. 51, č. 1, s. 7-11. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000452635.
 9. 2016

 10. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Jakub KAŠTOVSKÝ, Michaela BARTOŠOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ACE Insertion/Deletion Polymorphism Associated with Caries in Permanent but Not Primary Dentition in Czech Children. Caries Research. Basel: Karger, 2016, roč. 50, č. 2, s. 89-96. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000443534.
 11. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Lubomír KUKLA a Martina KUKLETOVÁ. Variabilita v genech pro chuťové receptory, jejich vztah k výběru potravin a asociace se zdravím, resp. chorobami. In 7. ročník mezinárodní stomatologické konference 2016 „Víme, jak na zubní kaz“, Olomouc. 2016.
 12. 2015

 13. KAŠTOVSKÝ, Jakub, Světlana LUČANOVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA, Ladislav DUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Asociace polymorfizmů v genech pro glukózový transportér a receptor sladké chuti se zubním kazem. In 59. Studentská vědecká konference LF MU. 2015. ISBN 978-80-210-7852-9.
 14. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Světlana LUČANOVÁ, Jakub KAŠTOVSKÝ, Kristína MUSILOVÁ, Michaela BARTOŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Ladislav DUŠEK. GLUT2 and TAS1R2 polymorphisms and susceptibility to dental caries. Caries Research. Basel: Karger, 2015, roč. 49, č. 4, s. 417-424. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000430958.
 15. BARTOŠOVÁ, Michaela, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Aleš MATOUŠEK a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Poškození zárodku stálého zubu úrazem a zánětem v okolí dočasného předchůdce. In V. Festival pedostomatologických kazuistik. 2015.
 16. 2014

 17. VOLČKOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Lack of association between lactotransferrin polymorphism and dental caries. Caries Research. Basel: Karger, 2014, roč. 48, č. 1, s. 39-44. ISSN 0008-6568. doi:10.1159/000351689.
 18. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorphism 140A/G in lactotransferrin gene and its association with development of dental caries and gingivitis in children. In 6th International Student Medical Congress in Košice, 25th – 27th of June 2014. 2014. ISBN 978-80-8152-147-8.
 19. 2013

 20. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. LACTOTRANSFERRIN GENE POLYMORPHISM IN CHILDREN WITH DENTAL CARIES. In FDI 2013 Annual World Dental Congress. 2013.
 21. BARTOŠOVÁ, Michaela, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmus 140A/G v genu pro laktotransferin a jeho vztah k rozvoji zubního kazu a gingivitidy u dětí. In Dny výzkumných prací. 2013.
 22. BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Petra, Michaela VOLČKOVÁ, Tereza TREFNÁ, Jan VLAŽNÝ, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Polymorfizmy v genu pro laktoferin a jejich vztah k rozvoji zubního kazu. In 9. Jindřichohradecké pedostomatologické dny. 2013.
 23. KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ a Lubomír KUKLA. Vztah mezi ukazateli orálního zdraví u 13-15letých dětí skupiny ELSPAC Brno a stupněm vzdělání jejich rodičů. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2013, roč. 113, č. 1, s. 7-13. ISSN 1213-0613.
 24. 2012

 25. KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lubomír KUKLA. Relationship between gingivitis severity, caries experience and orthodontic anomalies in 13-15-year-old adolescents. Community Dental Health. UK: Dennis Barber Ltd., 2012, roč. 29, č. 2, s. 179-183. ISSN 0265-539X. doi:10.1922/CDH_2696-Holla05.
 26. 2011

 27. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Pavla PANTUČKOVÁ, Lubomír KUKLA, Martina KUKLETOVÁ a Zdeněk BROUKAL. Gene polymorphisms in gingivitis. In Gingival Diseases - Their Aetiology, Prevention and Treatment. 1. vydání. Rijeka: INTECH, 2011. s. 203-230. ISBN 978-953-307-376-7.
 28. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Barbara HRDLIČKOVÁ, Petra LINHARTOVÁ, Antonín FASSMANN, Peter AUGUSTÍN, Jan VOKURKA, Hana POSKEROVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Kristína MUSILOVÁ, Pavla PANTUČKOVÁ a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Molekulárně biologická analýza genů u vybraných patologických stavů v dutině ústní. In Sympozium XIII. Brněnské dentální a implantologické dny, přednáškové dny LF MU. 2011. ISBN 978-80-210-5446-2.
 29. MUSILOVÁ, Kristína, Zdeněk BROUKAL, Martina KUKLETOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. The effect of the parenteral education level and antibiotics administration in early childhood on the oral health of 13 to 15-year-old adolescents in Brno. In 23th Congress of the International Association of Paediatric Dentistry - in International Journal of Paediatric Dentistry 2011, 21 (Suppl.1), p. 192. 2011. ISSN 0960-7439.
 30. 2010

 31. KUKLETOVÁ, Martina, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Analysis of oral health data from 13-15-year-olds from the ELSPAC study. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz Verlags-GmbH, 2010, roč. 12, č. 2, s. Poster 487, 6 s. ISSN 1612-7749.
 32. 2009

 33. KUKLETOVÁ, Martina, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Analysis of oral health data from 13-15 year-olds from the ELSPAC study. In 14th Annual Congress of the EADPH. 2009.
 34. KUKLETOVÁ, Martina, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Kristína MUSILOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lubomír KUKLA. Výskyt gingivitidy u dětí skupiny Elspac Brno. 2009.
 35. 2008

 36. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lubomír KUKLA. Existuje vrozená dispozice k rozvoji plakem indukované gingivitidy? In Sympózium detskej a preventívnej stomatológie ABSTRACTA. Bratislava: Slovenská lekárska společnosť, 2008. s. 10-10.
 37. KUKLETOVÁ, Martina, Jaroslav CIHLÁŘ, Aleš MATOUŠEK, Drahomír HORKÝ, Ivo SEDLÁČEK, Pavel ŠVEC, Dana NOVÁKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ, Kristína MUSILOVÁ a Lenka ŽÁČKOVÁ. Hodnocení dentálních materiálů v dětském zubním lékařství. Průkaz mikroorganismů u dětí postižených ECC. In Sympozium Stomatologického výzkumného centra. X. Brněnské dentální a implantologické dny. 2008. ISBN 978-80-210-4729-7.
 38. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. ONEMOCNĚNÍ PARODONTU U DĚTÍ A ADOLESCENTŮ. Praktické Zubní Lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 56, č. 2, s. 16-22. ISSN 1213-0613.
 39. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Kristína MUSILOVÁ, Jan VOKURKA, Lucie KLAPUŠOVÁ, Pavla PANTŮČKOVÁ, Martina KUKLETOVÁ, Lubomír KUKLA a Vladimír ZNOJIL. The association of interleukin-6 (IL-6) haplotypes with plaque-induced gingivitis in children. Acta Odontologica Scandinavica. Sweden: Informa Healthcare, 2008, roč. 66, č. 2, s. 105-112. ISSN 0001-6357.
 40. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Výskyt orálních patogenů v dětském věku. In Sympózium dětskej a preventívnej stomatológie ABSTRAKTA. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. s. 18-18.
 41. 2007

 42. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ, Zdeněk BROUKAL a Lenka ŽÁČKOVÁ. Screening of periodontal pathogens in infants and children. In The 21st Congress of IAPD. 1. vyd. Hong Kong: IAPD, 2007. s. 61-61.
 43. MUSILOVÁ, Kristína. Screening periodontalnich patogenů. In XIV. ročník Konference mladých lékařů. 1. vyd. Brno: Fakultní nemocnice u Sv. Anny, 2007. s. 23-23.
 44. MUSILOVÁ, Kristína, Martina KUKLETOVÁ, Lenka ŽÁČKOVÁ a Zdeněk BROUKAL. Screening periodontálních patogenů u malých dětí a dětí Elspac. In VI.Jindřichohradecké dny. Jindřichův Hradec: Česká společnost pro dětskou stomatologii, 2007. s. 5-5.
 45. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lubomír KUKLA a Kristína MUSILOVÁ. Stav orálního zdraví u dětí sledovaných v programu ELSPAC Brno. Brno: Masarykova univerzita Lékařaká fakulta, 2007. 56 s. Masarykova univerzita 1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 23:02