Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. POTĚŠIL, Lukáš a Wojciech PIĄTEK. A Right to Have One’s Case Heard within a Reasonable Time before the Czech and the Polish Supreme Administrative Courts – Standards, the Reality and Proposals for the Future. Utrecht Law Review. Utrecht, 2021, roč. 17, č. 1, s. 20 - 32. ISSN 1871-515X.
 2. POTĚŠIL, Lukáš. Concept of simplifications, evidence proceedings, cooperation. In Simplifications of administrative proceedings. 2021.
 3. POTĚŠIL, Lukáš. member of editorial board. Institutiones Administrationis - Journal of Administrative Sciences, 2021.
 4. POTĚŠIL, Lukáš, Krisztina ROZSNYAI, Matej HORVAT a Wojciech PIĄTEK. Public Administration’s Adaptation to COVID-19 Pandemic – Czech, Hungarian, Polish and Slovak Experience. Central European Public Administration Review. 2021, roč. 19, č. 1, s. 133-158. ISSN 2591-2240.
 5. POTĚŠIL, Lukáš, Krisztina ROZSNYAI, Jan OLSZANOWSKI a Matej HORVAT. Simplification of Administrative Procedure on the Example of the Czech Republic, Poland, Slovakia, and Hungary (V4 Countries). Administrative Sciences. 2021, roč. 11, č. 1, s. 1-13. ISSN 2076-3387.
 6. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Radislav BRAŽINA, Tomáš SVOBODA a Alžbeta KRÁLOVÁ. Správní právo - zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2. přepracované a doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 170 s. Učebnice Právnické fakulty, sv. č. 552. ISBN 978-80-210-9812-1.
 7. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo - zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2.přepracované a doplněné vy. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 170 s. č.562. ISBN 978-80-210-9812-1.
 8. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Tomáš SVOBODA. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 2., přeprac. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 170 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-9812-1.
 9. POTĚŠIL, Lukáš a Filip KŘEPELKA. The legislation on administrative procedure in Czechoslovakia. In CoCEAL International Workshop: The Influence of Austrian Legislation on Administrative Procedure on Other Legal System (1920 - 1970). 2021.
 10. 2020

 11. POTĚŠIL, Lukáš a David HEJČ. Oblasti obstrukcí (nejen) v řízení o dopravních přestupcích. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2020, roč. 28, č. 1, s. 17-19. ISSN 1210-6410.
 12. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Lukáš POTĚŠIL, Alena KLIKOVÁ a Radislav BRAŽINA. Správní právo procesní, 4. aktualizované a rozšířené vydání. 4. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 486 s. ISBN 978-80-7380-830-3.
 13. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2020. 890 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-804-7.
 14. KŘEPELKA, Filip a Lukáš POTĚŠIL. The legislation on administrative procedure in Czechoslovakia. In CoCEAL International Workshop: The Influence of Austrian Legislation on Administrative Procedure on Other Legal System (1920 - 1970), 22. 10. 2020, Rome - Italy, webinar. 2020.
 15. POTĚŠIL, Lukáš, Kateřina FRUMAROVÁ, Lukáš GLASER, David HEJČ, Anna RICHTEROVÁ, Pavel MATES, Miroslav MOCEK, Klára NORKOVÁ a Olga POUPEROVÁ. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. 2. aktualizované. Praha: Leges, 2020. 295 s. Praktik. ISBN 978-80-7502-437-4.
 16. 2019

 17. POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [pojem obce]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 1-10. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 18. POTĚŠIL, Lukáš. § 130 [statut staturních měst]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 751-757. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 19. POTĚŠIL, Lukáš. § 140 [náměstek primátora a tajemník]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 776-778. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 20. POTĚŠIL, Lukáš. § 143 [ocenění významných životních událostí] až § 149a [využívání údajů ze základních registrů a informačních systémů veřejné správy]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 783-809. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 21. POTĚŠIL, Lukáš. § 150 [zvláštní zákon pro hlavní město Prahu] až § 155 [účinnost]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 815-825. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 22. POTĚŠIL, Lukáš. § 3 [městyse a města]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 16-26. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 23. POTĚŠIL, Lukáš. § 36 [čestné občanství obce a ceny obce] až § 37 [sídla orgánů státu a kraje v obci]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 197-205. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 24. POTĚŠIL, Lukáš. § 4 [statutární města] až § 5 [zastupitelstvo a další orgány obcí]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 27-37. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 25. POTĚŠIL, Lukáš. § 66d [druhy přestupků]. In Potěšil, Lukáš, Adam Furek, David Hejč, Václav Chmelík, Filip Rigel a Jiří Škop. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. s. 347-360. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 26. POTĚŠIL, Lukáš. A new system and legal regulation of administrative punishment in the Czech Republic. Prawo. 2019, neuveden, č. 327, s. 311-324. ISSN 0524-4544.
 27. POTĚŠIL, Lukáš. Dispoziční zásada a její projev ve správním soudnictví při přezkoumání individuálních správních aktů. In Bratislavské rozpravy o správnom práve 2019. 2019.
 28. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Radislav BRAŽINA. Effectiveness of Judicial Protection against Administrative Silence in the Czech Republic. Central European Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, 2019, roč. 17, č. 1, s. 43-68. ISSN 2591-2240. doi:10.17573/cepar.2019.1.03.
 29. POTĚŠIL, Lukáš a Stanislav SEDLÁČEK. Minulost, přítomnost a budoucnost českého správního soudnictví. In Soňa Skulová, Alena Kliková, David Hejč. Výzvy správního práva a správního soudnictví: pocta k 70. narozeninám prof. JUDr. Petra Průchy, CSc. Brno: Masarykova Univerzita, Právnická fakulta, 2019. s. 105-112. ISBN 978-80-210-9360-7.
 30. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Soňa SKULOVÁ, Jan SCHEUER a Klára IBRMAJEROVÁ. Obstrukce v řízení o dopravních přestupcích. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2019, roč. 27, č. 11, s. 393-397. ISSN 1210-6410.
 31. POTĚŠIL, Lukáš, Adam FUREK, David HEJČ, Václav CHMELÍK, Filip RIGEL a Jiří ŠKOP. Zákon o obcích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2019. 862 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-739-2.
 32. 2018

 33. POTĚŠIL, Lukáš a Radislav BRAŽINA. Administrative Silence and Judicial Protection in the Czech Republic. In International Institute of Administrative Sciences (IIAS) - European Group for Public Administration (EGPA): 40th EGPA Annual Conference. 2018. 2018.
 34. POTĚŠIL, Lukáš. člen disciplinární komise Právnické fakulty Masarykovy univerzity. 2018 - 2021.
 35. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ a Jiří VALDHANS. DNY PRÁVA 2017 – DAYS OF LAW 2017 Část VIII. – Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 321 s. ISBN 978-80-210-8955-6.
 36. POTĚŠIL, Lukáš. (Kasační) stížnost v roce 1918 a 2018. In Olomoucké právnické dny 2018. 2018.
 37. POTĚŠIL, Lukáš. Princip legitimního očekávání v praxi správních orgánů (pohledem judikatury). In Bratislavské právnické forum 2018/Bratislava Legal Forum 2018. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2018, 2018. s. 244 - 249. ISBN 978-80-7160-480-8.
 38. POTĚŠIL, Lukáš. Princip legitimního očekávání v praxi správních orgánů (pohledem judikatury). In Bratislavské právnické forum 2018/Bratislava Legal Forum 2018. 2018.
 39. POTĚŠIL, Lukáš. Proměny soudního řádu správního. In Kateřina Frumarová. Správní soudnictví- 15 let existence soudního řádu správního vs. prvotní zkušenosti s aplikací nového správneho súdneho poriadku. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. s. 237 - 242. ISBN 978-80-88266-25-9.
 40. POTĚŠIL, Lukáš. Proměny soudního řádu správního. In Společné zasedání kateder správního práva ČR a SR. 2018.
 41. POTĚŠIL, Lukáš. Recenze: Hejč, D., Bahýľová, L. Opatření obecné povahy v teorii a praxi. C. H. Beck, 2017, 270 s. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2018, LI, 1-2, s. XXXI - XXXIII, 3 s. ISSN 0139-6005.
 42. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 2.vydání doplněné. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 197 s. Učebnice č.544. ISBN 978-80-210-9054-5.
 43. POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád a řízení o přestupcích. In Dny práva 2018. 2018.
 44. POTĚŠIL, Lukáš. Systematika nového přestupkového zákona a představení hlavních změn, včetně zákona č. 183/2017 Sb. In Seminář Nejvyššího správního soudu: Správní trestání. 2018.
 45. POTĚŠIL, Lukáš. The administrative justice in the Czech Republic - changes and expectations. Opolskie studia administracyjno-prawne. Opole: Uniwersytet Opolski, 2018, roč. 16, 4(2), s. 87-95. ISSN 1731-8297.
 46. POTĚŠIL, Lukáš, Anna CHAMRÁTHOVÁ, David HEJČ, Kateřina FRUMAROVÁ, Olga POUPEROVÁ, Pavel MATES, Lukáš GLASER, Miroslav MOCEK a Klára NORKOVÁ. Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami. Praha: Leges, 2018. 320 s. praktik. ISBN 978-80-7502-213-4.
 47. 2017

 48. POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [předmět úpravy] až § 2 [předmět poplatků]. In Potěšil, L., Pařízková, I. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 1 - 13. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3.
 49. POTĚŠIL, Lukáš. § 11 [přechodné ustanovení] až § 14 [účinnost]. In Potěšil, L., Pařízková, I. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 60-70. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3.
 50. POTĚŠIL, Lukáš. § 8 [osvobození od poplatku]. In Potěšil, L., Pařízková, I. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. 50-55. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3.
 51. POTĚŠIL, Lukáš. Administrative Justice in the Czech Republic - changes and expectations. In Central European Forum on Law and Administration. Judicial Protection of Individual Rights in Central European Countries − Current Experience and Trends. 2017.
 52. POTĚŠIL, Lukáš. Doručování. In Skulová, Soňa. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 116 - 131. ISBN 978-80-7380-688-0.
 53. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL, David HEJČ a Jiří VENCLÍČEK. Efektivnost působení řádných opravných prostředků jako nástroje ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 144 - 151. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 54. POTĚŠIL, Lukáš. Forms of Public Administration Activity in the Czech Republic and Protection of the Rights of Individuals. In Janusz Slugocki, Magdalena Michalak, Premyslaw Kledzik. Zjazd katedr prawa i postepowania administracyjnego. 1. vyd. Szczecin: Uniwerzytet Szczeciński, 2017. s. 83 - 94. ISBN 978-83-7972-143-6.
 55. POTĚŠIL, Lukáš. K obecným prostředkům ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 104 - 109. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 56. POTĚŠIL, Lukáš. Ke správním poplatkům obecně. In Potěšil, L., Pařízková, I. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. s. "XIII - XIV", 2 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3.
 57. POTĚŠIL, Lukáš. Mimořádné opravné a dozorčí prostředky. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 180 - 185. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 58. POTĚŠIL, Lukáš. Nařízení ústního jednání o přestupku. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 25, 23-24, s. 818-823. ISSN 1210-6410.
 59. POTĚŠIL, Lukáš. Nová právní úprava správního trestání. In Právo ve veřejné správě 2017. 2017.
 60. POTĚŠIL, Lukáš. Ochrana subjektivních práv a opravné prostředky ve správním řízení. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 140 - 143. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 61. POTĚŠIL, Lukáš. Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 354 - 356. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 62. SKULOVÁ, Soňa a Lukáš POTĚŠIL. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. Praha: C. H. Beck, 2017. 464 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 63. POTĚŠIL, Lukáš. Public Law Contracts as a Form of Activity of Administrative bodies. In Law and Administration in the face of Contemporary Social, Economic and International Challenges. 2017.
 64. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Rozklad. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 163-179. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 65. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo - Zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. učebnice č.533. ISBN 978-80-210-8450-6.
 66. POTĚŠIL, Lukáš, Radislav BRAŽINA, David HEJČ, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo – zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 196 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 533. ISBN 978-80-210-8450-6.
 67. POTĚŠIL, Lukáš, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Jana JURNÍKOVÁ a Alena KLIKOVÁ. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněné. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. 421 s. ISBN 978-80-7380-688-0.
 68. POTĚŠIL, Lukáš. Správní rozhodnutí jako nástroj ochrany subjektivních práv. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 125-133. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 69. POTĚŠIL, Lukáš. Subjektivní práva ve veřejné správě, jejich ochrana a role správního řádu v ní. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 18 - 24. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 70. POTĚŠIL, Lukáš. Úvod, Zvláštní část správního práva, Správa kultury, Správa zdravotnictví, Správa na úseku vyvlastnění, územního plánování a stavebnictví. In Správní právo - Zvláštní část (v příkladech a otázkách). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-12, 116-136,150-164,182-189, 196 s. učebnice č.533. ISBN 978-80-210-8450-6.
 71. HEJČ, David a Lukáš POTĚŠIL. Veřejná správa jako činnost. In Skulová, S., Potěšil, L. Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě - jejich systém a efektivnost. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2017. s. 9-17. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-647-0.
 72. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 73. POTĚŠIL, Lukáš a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Zákon o správních poplatcích a předpisy související. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017. 292 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-781-3.
 74. 2016

 75. POTĚŠIL, Lukáš. Dokazování a ústní jednání ve správním řízení. In doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.,. Dokazovanie v konaní - prax a nové výzvy. neuveden: neuveden, 2016. s. 368-371. ISBN 978-80-8173-020-7.
 76. POTĚŠIL, Lukáš. Dopravní právo. Praha: C. H. Beck, 2016. 836 s. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-409-4.
 77. POTĚŠIL, Lukáš. Extraordinary Remedial Measures in Administrative Procedure on the example of the Czech Republic. In Paulina Bieś-Srokosz, Jacek Srokosz. Current Development in Public Law in European Countries. Selected issues. Czestochowa: Akademia im. Jana Dlugosza w Czestochowie, 2016. s. 71 - 79. ISBN 978-83-7455-507-4.
 78. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a Alena KLIKOVÁ. konference Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě, jejich systém a efektivnost. 2016.
 79. POTĚŠIL, Lukáš. Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.2, člen. 2016 - 2016.
 80. POTĚŠIL, Lukáš. Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.3, místopředseda. Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.3, 2016 - 2021.
 81. POTĚŠIL, Lukáš. Materiální stránka správních deliktů v odůvodnění rozhodnutí. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 21, s. 732 - 737. ISSN 1210-6410.
 82. POTĚŠIL, Lukáš. Ministerstvo zdravotnictví, člen rozkladové komise. rozkladová komise, 2016 - 2021.
 83. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotnost z pohledu správního řádu a judikatury. In Dny práva 2016. 2016.
 84. POTĚŠIL, Lukáš a Nikola JÍLKOVÁ. Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Soňa Skulová, Alena Kliková, Jiří Valdhans. Dny Práva 2015. Část IX. Veřejná služba ve veřejné správě (a to i jako služba veřejnosti). Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 154 - 165. ISBN 978-80-210-8200-7.
 85. POTĚŠIL, Lukáš. Požadavek odůvodnění ve správním trestání. In Bratislavské právnické forum 2016/Bratislava Legal Forum 2016. 2016.
 86. POTĚŠIL, Lukáš. Silniční doprava. In Vetešník, P., Jemelka, L., Potěšil, L., Vetešníková, E., Adameová, Z., Bohuslav, L. Dopravní právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 514 - 571. Příručky. ISBN 978-80-7400-409-4.
 87. POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád Evropské unie - nástroj nebo důsledek europeizace? In Olomoucké právnické dny 2016. 2016.
 88. POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád Evropské unie - z pohledu Polska, Wroclaw, 22. 4. 2016. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2016, XLIX, č. 5, s. 276 - 281. ISSN 0139-6005.
 89. POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád z pohledu legislativy a judikatury po 10 letech své účinnosti. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 12, s. 426-432. ISSN 1210-6410.
 90. POTĚŠIL, Lukáš. Správní soudnictví a správní orgány (aneb vztah moci soudní a moci výkonné na příkladu odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí). In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016. s. 395 - 400. ISBN 978-80-7160-414-3.
 91. POTĚŠIL, Lukáš. Správní soudnictví a správní orgány (aneb vztah moci soudní a moci výkonné na příkladu odůvodňování a odůvodnění rozhodnutí). In Míľniky práva v stredoeurópskom priestore. 2016.
 92. POTĚŠIL, Lukáš. System of Regular Remedial Measures in the Administrative Procedure in the Czech Republic and Other Countries of the So-Called V4. Public Governance, Administration and Finances Law Review in the European Union and Central and Eastern Europe. Budapest: Wolters Kluwer Ltd., 2016, neuveden, č. 2, s. nestránkováno, 19 s. ISSN 2498-6275.
 93. 2015

 94. POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [předmět úpravy a rozsah působnosti] až § 18 [protokol]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 3-114. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 95. POTĚŠIL, Lukáš. § 140 [společné řízení] až § 143 [řízení na místě]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 630-647. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 96. POTĚŠIL, Lukáš. § 148 [mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci] až § 149 [rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 660-672. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 97. POTĚŠIL, Lukáš. § 152 [rozklad] až § 153 [uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 679-688. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 98. POTĚŠIL, Lukáš. § 154 [vyjádření, osvědčení a sdělení] až § 158 [použitelnost části čtvrté]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 689-703. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 99. POTĚŠIL, Lukáš. § 175 [stížnosti] až § 184 [účinnost]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 759-796. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 100. POTĚŠIL, Lukáš. § 27 [účastníci řízení] až § 37 [podání]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 145-211. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 101. POTĚŠIL, Lukáš. § 46 [zahájení řízení z moci úřední]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 247-251. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 102. POTĚŠIL, Lukáš. § 67 [obsah a forma rozhodnutí] až § 78 [podnět k prohlášení nicotnosti]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 327-373. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 103. POTĚŠIL, Lukáš. § 80 [opatření proti nečinnosti] až § 100 [obnova řízení]. In Potěšil, L., Hejč, D., Rigel, F., Marek, D. § 80 [measures against inactivity] till § 100 [renewal of proceeding]. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. s. 378-507. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 104. POTĚŠIL, Lukáš. Dokazování a ústní jednání ve správním řízení. In Bratislavské právnické forum 2015/Bratislava Legal Forum 2015. 2015.
 105. POTĚŠIL, Lukáš. Extraordinary Remedial Measures in Administrative Procedure. In Trends in the contemporary public administration - entities, public tasks and legal forms of their implementation. Czestochowa, Polsko. 2015.
 106. POTĚŠIL, Lukáš. Jaké novinky přinesl služební zákon. Moderní obec. Profi Press s. r. o., 2015, neuveden, č. 1, s. 37 - 38. ISSN 1211-0507.
 107. POTĚŠIL, Lukáš. K vybraným otázkám materiálního znaku přestupku. Justičná revue : časopis pre právnu prax. Bratislava: Právnický inštitút Ministerstva spravodlivosti, 2015, roč. 67, 8-9, s. 1052-1062. ISSN 1335-6461.
 108. POTĚŠIL, Lukáš. Legislativní rada vlády, Komise pro veřejné právo I – komise pro správní právo č.2, člen. 2015 - 2020.
 109. POTĚŠIL, Lukáš. Materiální pojetí rozhodnutí ve správním soudnictví. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 23, č. 10, s. 359 - 363. ISSN 1210-6410.
 110. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní kongres správního práva, správní vědy a správního soudnictví, Szczecin, 21. - 24. 9. 2014. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2015, XLVII, 7 - 8, s. 503 - 507. ISSN 0139-6005.
 111. POTĚŠIL, Lukáš. Ministerstvo zdravotnictví, člen rozkladové komise. rozkladová komise, 2015 - 2020.
 112. POTĚŠIL, Lukáš. Nařízení poskytnutí informací správním soudem. In Olomoucké právnické dny 2015. 2015.
 113. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotnost a správní rozhodnutí ve středoevropském kontextu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 517 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7830-7.
 114. POTĚŠIL, Lukáš a Nikola JÍLKOVÁ. Ochrana subjektivních práv ve veřejné službě. In Dny Práva 2015. 2015.
 115. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 166 s. ISBN 978-80-210-7937-3.
 116. POTĚŠIL, Lukáš, Alžbeta KRÁLOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: MU, 2015. 166 s. učebnice - 522. ISBN 978-80-210-7937-3.
 117. POTĚŠIL, Lukáš, David HEJČ, Filip RIGEL a David MAREK. Správní řád. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2015. 796 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5.
 118. POTĚŠIL, Lukáš. Úvod, kapitola č. 1, 5, 6, 8, 10, 15, 17, 21, 24 až 29. In Správní právo procesní (v příkladech a otázkách). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 7-12,33-41,45-46,53-57,81-82,. ISBN 978-80-210-7937-3.
 119. 2014

 120. POTĚŠIL, Lukáš. § 1 [obecná ustanovení] až § 10 [dožádání]. In Potěšil, L., Brus, M., Hlouch, L., Rigel, F., Šimíček, V. Soudní řád správní. Komentář. vydání první. Praha: Leges, 2014. s. 21-81. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 121. POTĚŠIL, Lukáš. § 131 [přechodné ustanovení ke kasačním stížnostem] až § 135 [účinnost]. In Potěšil, L., Brus, M., Hlouch, L., Rigel, F., Šimíček, V. Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 1127 - 1135. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 122. POTĚŠIL, Lukáš. § 41 [zvláštní ustanovení o běhu některých lhůt]. In Potěšil, L., Brus, M., Hlouch, L., Rigel, F., Šimíček, V. Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 316 - 322. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 123. POTĚŠIL, Lukáš. § 63 [výkon rozhodnutí] až § 72 [lhůta pro podání žaloby]. In Potěšil, L., Brus, M., Hlouch, L., Rigel, F., Šimíček, V. Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 537 - 651. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 124. POTĚŠIL, Lukáš. § 74 [projednání žaloby] až § 75 [přezkum napadeného rozhodnutí]. In Potěšil, L., Brus, M., Hlouch, L., Rigel, F., Šimíček, V. Soudní řád správní. Komentář. vydání první. Praha: Leges, 2014. s. 666 - 689. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 125. POTĚŠIL, Lukáš. § 78 [rozsudek] až § 87 [rozsudek]. In Potěšil, L. Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M. Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 723 - 809. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 126. POTĚŠIL, Lukáš. § 97 [kompetenční spor] až § 101 [náhrada nákladů řízení]. In Potěšil, L., Brus, M., Hlouch, L., Rigel, F., Šimíček, V. Soudní řád správní. Komentář. 1. vyd. Praha: Leges, 2014. s. 910 - 932. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 127. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Administrative Appeals, Ombudsman, and Other ADR Tools in the Czech Administrative Law. In Dragos, Dacian C., Neamtu, Bogdana (Eds.). Alternative Dispute Resolution in European Administrative Law. 1. vyd. Heidelberg New York Dordrecht London: Springer, 2014. s. 393-420. International, Foreign and Comparative Law. ISBN 978-3-642-34945-4. doi:10.1007/978-3-642-34946-1_13.
 128. POTĚŠIL, Lukáš. Co znamenají v praxi opatření obecné povahy. Právní rádce. Economia a.s., 2014, neuveden, č. 2, s. 64 - 66. ISSN 1210-4817.
 129. POTĚŠIL, Lukáš. Europeizace a evropské správní právo. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 3, s. 222 - 229. ISSN 1210-9126.
 130. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské správní právo. In COFOLA. 2014.
 131. POTĚŠIL, Lukáš. Forms of Public Administration Activity in the Czech Republic and Protection of the Rights of Individuals. In Zjazd katedr prawa i postepowania administracyjnego. 2014.
 132. POTĚŠIL, Lukáš. Odborný workshop "Prostředky ochrany subjektivních práv ve veřejné správě". Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2014, XLVII, č. 5, s. 325 - 328. ISSN 0139-6005.
 133. POTĚŠIL, Lukáš. Recenze: Boć, J. (ed) a kol.: Nauka administracji. Wroclaw: Kolonia Limited, 2013, 380 s. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2014, XLVII, č. 6, s. 365 - 369. ISSN 0139-6005.
 134. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Remonstrance Against Decisions Made by Central Administrative Bodies in the Czech Republic. International Public Administration Review. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Administration, 2014, roč. 12, 2-3, s. 123-142. ISSN 2335-3414.
 135. POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí v přezkumném řízení a soudní přezkum. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, Neuveden, č. 19, s. 659 - 663. ISSN 1210-6410.
 136. POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. 1152 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 137. POTĚŠIL, Lukáš, Vojtěch ŠIMÍČEK, Lukáš HLOUCH, Filip RIGEL a Martin BRUS. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Leges, 2014. s. nestránkováno, 361 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-024-6.
 138. POTĚŠIL, Lukáš. Specializace ve správním soudnictví. In Dny Práva 2014. 2014.
 139. POTĚŠIL, Lukáš. "Správní řád v praxi krajských úřadů", 8. zimní konference/workshop. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2014, XLVII, 4/2014, s. 259 - 261. ISSN 0139-6005.
 140. POTĚŠIL, Lukáš. Správní trestání. In II. sjezd nemocničních právníků. 2014.
 141. POTĚŠIL, Lukáš. Stavební zákon a nový občanský zákoník. 2014.
 142. POTĚŠIL, Lukáš. Tzv. rekodifikační novela správního řádu a podpůrce při jednání se správním orgánem. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 1, s. 6-10. ISSN 1210-6410.
 143. POTĚŠIL, Lukáš. Veřejná správa v Evropě. Evropský správní prostor. Veřejná správa a informace. In Skulová, Soňa. Základy správní vědy. 2., dopl. a rozš. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 90 - 97, 184 - 191, 16 s. Učebnice Právnické fakulty MU, sv. č. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 144. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 2. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 145. SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7.
 146. POTĚŠIL, Lukáš. Změny v organizaci státní správy. In Vladimír Sládeček, Kateřina Frumarová, Petra Melotíková. Organizace státní správy - vývojové tendence. Praha: Leges, 2014. s. 25 - 34. ISBN 978-80-7502-048-2.
 147. 2013

 148. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Central Administrative Bodies as a Twofold Instance (Prospects and Limits of Remonstrance Proceedings in the Czech Republic). In konference Mezinárodního institutu správních věd - Evropská skupina pro veřejnou správu (IIAS/EGPA). 2013.
 149. POTĚŠIL, Lukáš. Co přinesly změny v oblasti správního trestání? Právní rádce. Praha: Economia, a.s, 2013, roč. 21, č. 6, s. 58 - 61. ISSN 1210-4817.
 150. POTĚŠIL, Lukáš. Jak dopadne nový občanský zákoník na správní právo? Právní rádce. Praha: Economia, a.s, 2013, roč. 21, č. 7, s. 60 - 63. ISSN 1210-4817.
 151. POTĚŠIL, Lukáš. Judikatura a správní trestání. In Dny práva – 2012 – Days of Law. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 1-11. ISBN 978-80-210-6319-8.
 152. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference EGPA 2013. Správní právo. Ministerstvo vnitra ČR, 2013, roč. 46, 7-8, s. 507-512. ISSN 0139-6005.
 153. POTĚŠIL, Lukáš. Nový občanský zákoník a dopady na veřejnou správu. 2013.
 154. POTĚŠIL, Lukáš. Nový občanský zákoník a účastníci správního řízení. In Eva Žatecká. Cofola 2013 : The Conference Proceedings. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 77-84. ISBN 978-80-210-6625-0.
 155. POTĚŠIL, Lukáš. Nový občanský zákoník a účastníci správního řízení. In Cofola. 2013.
 156. POTĚŠIL, Lukáš. Proces vydávání opatření obecné povahy podle správního řádu. In Seminář Nejvyššího správního soudu: Opatření obecné povahy a jeho soudní přezkum. 2013.
 157. POTĚŠIL, Lukáš. Řádné opravné prostředky v zemích tzv. V4. In Dny Práva 2013. 2013.
 158. POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád a nový občanský zákoník. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2013, roč. 21, 13-14, s. 499 - 503. ISSN 1210-6410.
 159. POTĚŠIL, Lukáš. "Správní řád v praxi krajských úřadů", 7. zimní konference/workshop. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2013, roč. 46, č. 2, s. 124-128. ISSN 0139-6005.
 160. POTĚŠIL, Lukáš. Správní soudnictví v Maďarsku. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2013, roč. 46, č. 6, s. 362 - 370. ISSN 0139-6005.
 161. POTĚŠIL, Lukáš. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. In Bohadlo, D., Potěšil, L., Potměsil, J. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. vydání první. Praha: C. H. Beck, 2013. s. "v"-"vi", 1-32, 109-140, 66 s. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-413-1.
 162. BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚSIL. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. 220 s. ISBN 978-80-7400-413-1.
 163. ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon. Komentář. In Rotočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M., Potěšil, L. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013. s. nestránkováno, 261 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9.
 164. ROZTOČIL, Aleš, Klára HRŮŠOVÁ, Martin LACHMANN a Lukáš POTĚŠIL. Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2013. 842 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-462-9.
 165. POTĚŠIL, Lukáš. Zásada dvojinstančnosti jako nástroj efektivnosti. In Kontrola rozhodovacích procesov vo verejnej správe ako prostriedok hospodárskej efektívnosti verejnej správy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2013. s. 131 - 138. ISBN 978-80-7160-363-4.
 166. POTĚŠIL, Lukáš. Zásada dvojinstančnosti jako nástroj efektivnosti. In Bratislavské právnické fórum 2013. 2013.
 167. POTĚŠIL, Lukáš. Změny v organizaci státní správy. In Olomoucké právnické dny 2013. 2013.
 168. 2012

 169. POTĚŠIL, Lukáš. Centrální registr silničních vozidel. Jak se bránit? Právní rádce. Praha: Economia, a.s, 2012, XX., č. 8, s. 56 - 57. ISSN 1210-4817.
 170. POTĚŠIL, Lukáš. Judikatura a správní trestání. In Dny práva 2012. 2012.
 171. POTĚŠIL, Lukáš. Náležitosti správního rozhodnutí. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2012, Neuveden, č. 5, s. 21 - 23. ISSN 1213-6581.
 172. POTĚŠIL, Lukáš. Nová příslušnost správních soudů. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2012, XX., č. 3, s. 14 - 16. ISSN 1210-4817.
 173. POTĚŠIL, Lukáš. Novela s. ř. s. po prvním půlroce účinnosti. Právní rádce. 2012, XX., č. 7, s. 44 - 47. ISSN 1210-4817.
 174. POTĚŠIL, Lukáš. Novela soudního řádu správního. Právní rádce : Měsíčník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2012, XX., č. 3, s. 4 - 6. ISSN 1210-4817.
 175. SKULOVÁ, Soňa, Lukáš POTĚŠIL a David HEJČ. Perspectives and limits of administrative appeals as an (effective) alternative dispute resolution tool (“Czech Republic” case study). In Výroční konference IIAS - European Group of Public Administration, Bergen. 2012.
 176. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 1. dotisk 2., doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 80. ISBN 978-80-210-5470-7.
 177. POTĚŠIL, Lukáš. Správní trestání a soudní přezkum. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C. H. Beck, 2012, roč. 20., č. 11, s. 381 - 385. ISSN 1210-6410.
 178. POTĚŠIL, Lukáš. Správní trestání a správní právo trestní. Významný prvek veřejné správy. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2012, XXIII., č. 16, s. 20 - 21. ISSN 1213-6581.
 179. 2011

 180. SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo - procesní část. Multimediální učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě MU. 2., doplněné vydání. Brno: Masarykova univerzita - Právnická fakulta, 2011. 103 s. Edice multimediálních učebních textů č. 67. ISBN 978-80-210-5470-7.
 181. POTĚŠIL, Lukáš. Správní řízení a správní rozhodnutí. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, XXII., č. 26, s. 18 - 20. ISSN 1213-6581.
 182. POTĚŠIL, Lukáš, Aleš ROZTOČIL, Klára HRŮŠOVÁ a Martin LACHMANN. Stavební zákon - online komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011. online komentář.
 183. POTĚŠIL, Lukáš. Vztah státní správy a samosprávy. In Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2010. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011. s. 497- 503. ISBN 978-80-7160-308-5.
 184. POTĚŠIL, Lukáš. 6. letní mezinárodní konference "Nečinnost ve veřejné správě", 23. - 24. 6. 2011, Kroměříž. Správní právo. Praha: Ministerstvo vnitra, 2011, XLIV, č. 6, s. 379 - 384. ISSN 0139-6005.
 185. 2010

 186. POTĚŠIL, Lukáš. Pojetí času ve veřejné správě a správním řádu. Veřejná správa: čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2010, XX., č. 6, s. VI - VIII, 3 s. ISSN 1213-6581.
 187. POTĚŠIL, Lukáš. Šestileté působení Nejvyššího správního soudu. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 4 s. UNIVERSITAS revue Masarykovy univerzity 4/2009. ISSN 1212-8139.
 188. POTĚŠIL, Lukáš. Vztah státní správy a samosprávy. In Milníky práva ve středoevropském prostoru. 2010.
 189. 2009

 190. POTĚŠIL, Lukáš. člen. Komise pro veřejné právo I - komise pro správní právo č. 2 Legislativní rady vlády, 2009.
 191. ČERVENÁ, Kateřina, Jana FILIPOVÁ, Lukáš POTĚŠIL a Lenka TUŠEROVÁ. E-government ve veřejné správě a správním právu. In Kadečka, S. (ed.): Pocta Petru Průchovi. Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2009. s. 215-225. ISBN 978-80-86775-22-7.
 192. POTĚŠIL, Lukáš. Formy činnosti správních orgánů při ochraně životního prostředí v českém právním řádu. In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2009. s. 23-31. ISBN 978-80-7097-752-1.
 193. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Právní úprava ochrany životního prostředí". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, XVI., č. 4, s. 392 - 393. ISSN 1210-9126.
 194. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Všeobecné správne konanie", 7. - 9. 10. 2009, Kaskády, Slovenská republika. SPRÁVNÍ PRÁVO. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, XLII, 7-8, s. 499-504. ISSN 0139-6005.
 195. POTĚŠIL, Lukáš. Nejvyšší správní soud v systému kontroly veřejné správy a (správního) soudnictví. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 10/2009, č. 10, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
 196. POTĚŠIL, Lukáš. Opatření obecné povahy jako forma činnosti veřejné správy. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2009, roč. 7/2009, 7/2009, s. 14-16. ISSN 1213-6581.
 197. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 2009.
 198. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. In Dny práva - 2009 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 107-112. ISBN 978-80-210-4990-1.
 199. POTĚŠIL, Lukáš. Pojem rozhodnutí podle judikatury rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu. In Dny práva - 2009 Days of Law. 2009. ISBN 978-80-210-4989-5.
 200. POTĚŠIL, Lukáš a Filip RIGEL. Rozhodování o poskytování informací. In COFOLA 2009: the Conference Proceedings. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2009. s. 887-893. ISBN 978-80-210-4821-8.
 201. POTĚŠIL, Lukáš a Filip RIGEL. The Process of Providing Information. In Cofola 2009: Key Points and Ideas. 2009. ISBN 978-80-210-4855-3.
 202. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. 4. letní mezinárodní konference / workshop "Právní regulace místní (a regionální) samosprávy". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2009, XVI., 4., s. 394 - 397. ISSN 1210-9126.
 203. 2008

 204. POTĚŠIL, Lukáš a Martin NETOLICKÝ. Delegování zástupců obce do orgánů obchodních společností. Moderní obec. Praha: ECONOMIA a.s., 2008, XIV., č. 3, s. 42-42. ISSN 1211-0507.
 205. POTĚŠIL, Lukáš. "Dobrá správa" v dokumentech Rady Evropy. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, roč. 12/2008, č. 12, s. VII - VIII, 2 s. ISSN 1213-6581.
 206. POTĚŠIL, Lukáš. Formy činnosti správních orgánů při ochraně životního prostředí v českém právním řádu. In Právna úprava starostlivosti o životné prostredie. 2008.
 207. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty. In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues. 2008.
 208. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty. In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues (CD-ROM). 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 601 - 610. ISBN 978-80-210-4630-6.
 209. POTĚŠIL, Lukáš. Individuální správní akty. In Europeanization of the national law, the Lisabon Treaty and some other legal issues. 2008. ISBN 978-80-210-4629-0.
 210. GALVASOVÁ, Iva, Jan BINEK, Stanislav KADEČKA, Milan GALVAS, Filip RIGEL, Petr POSPÍŠIL, Lukáš POTĚŠIL, Jana FILIPOVÁ, Lenka RYBÁŘOVÁ, Kateřina CHABIČOVSKÁ, Jan HOLEČEK, Hana SVOBODOVÁ, Alena PŘIBYLÍKOVÁ, Antonín MLÁDEK a Petr POSPÍCHAL. Katalogizace zákonných ustanovení upravujících činnosti obcí s rozšířenou působností včetně inovativních opatření k optimalizaci výkonu veřejné správy. 2008.
 211. POTĚŠIL, Lukáš. Nadřízený správní orgán. Veřejná správa,čtrnáctideník vlády ČR. Praha: Ministerstvo vnitra, 2008, roč. 2008, č. 24, s. 16-17. ISSN 1213-6581.
 212. POTĚŠIL, Lukáš. Práva občanů při zasedání zastupitelstev obcí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2008, XVI., č. 4, s. 57 - 60. ISSN 1210-4817.
 213. POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí, tzv. jiné úkony a opatření obecné povahy. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 2008.
 214. POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí, tzv. jiné úkony a opatření obecné povahy. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 1. vydání. Brno: Tribun EU s.r.o., 2008. s. 1569-1576. ISBN 978-80-210-4733-4.
 215. POTĚŠIL, Lukáš. Rozhodnutí, tzv. jiné úkony a opatření obecné povahy. In Dny práva - 2008 - Days of Law. 2008. ISBN 978-80-210-4733-4.
 216. 2007

 217. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské principy dobré správy a jejich vliv na činnost a zásady činnosti veřejné správy v České republice. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. 2007.
 218. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské principy dobré správy a jejich vliv na činnost a zásady činnosti veřejné správy v České republice. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace. 2007. ISBN 978-80-210-4286-5.
 219. POTĚŠIL, Lukáš. Evropské principy dobré správy a jejich vliv na činnost a zásady činnosti veřejné správy v České republice. In PFAMEI 2007 - Právní a finanční aspekty mezinárodní ekonomické integrace: Sborník příspěvků I. ročníku mezinárodní konference (CD ROM). Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 43-50, 7 s. ISBN 978-80-210-4287-2.
 220. KADEČKA, Stanislav a Lukáš POTĚŠIL. Letní mezinárodní workshop "Nový správní řád a místní samospráva II". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2007, XV., č. 3, s. 270-273. ISSN 1210-9126.
 221. POTĚŠIL, Lukáš. Mezinárodní konference "Pocta profesorovi Gašparovi". Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2007, XV., č. 4, s. 376-377. ISSN 1210-9126.
 222. POTĚŠIL, Lukáš. Územní reforma veřejné správy a územní členění státu. In DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA. 2007.
 223. POTĚŠIL, Lukáš. Územní reforma veřejné správy a územní členění státu. In DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1344-1351. ISBN 978-80-210-4430-2.
 224. POTĚŠIL, Lukáš. Územní reforma veřejné správy a územní členění státu. In DNY VEŘEJNÉHO PRÁVA. 2007. ISBN 978-80-210-4430-2.
 225. 2006

 226. POTĚŠIL, Lukáš. Napadnutelná vadná správní rozhodnutí. Právní rádce. Praha: Economia a.s., 2006, ročník XIV, číslo 12, s. 49-52. ISSN 1210-4817.
 227. POTĚŠIL, Lukáš. Nicotné správní rozhodnutí ve světle správního práva a správního řádu "Quod nullum est, nullum produsit effectum". EPRAVO.CZ. 2006, roč. 7., 39479., s. 1-1, 5 s. ISSN 1213-189X.
 228. POTĚŠIL, Lukáš. Vyslovení a prohlášení nicotnosti správního rozhodnutí. Právní fórum. Praha: ASPI, a.s., 2006, ročník III, číslo 12, s. 433-436. ISSN 1214-7966.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 9. 2021 02:26