Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. HAJDINJAK, Sanja, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Roman CHYTILEK. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill, 2022. 184 s. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041.
  2. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Bernadette Nadya JAWORSKY. Explaining Attitudes towards Immigrants and Immigration through the Lenses of National Identity and Political Culture. In Sanja Hajdinjak, Beatrice Chromková Manea, and Roman Chytílek. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill, 2022. s. 92-123. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041_006.
  3. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. How Do Today's Czech Adults Split the Household Chores? On the Relationship between Attitudes and Behaviour. Sociológia. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2022, roč. 54, č. 4, s. 325-351. ISSN 0049-1225. doi:10.31577/sociologia.2022.54.4.12.
  4. HAJDINJAK, Sanja, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Roman CHYTILEK. How Values and Attitudes Influence Illiberal Tendencies in Central Europe. In Sanja Hajdinjak, Beatrice Chromková Manea, and Roman Chytílek. Behind the Illiberal Turn : Values in Central Europe. Leiden: Brill, 2022. s. 1-11. European Values Studies, Vol. 18. ISBN 978-90-04-51405-8. doi:10.1163/9789004514041_006.

  2020

  1. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Michaela ŠOLCOVÁ. Analýza mezinárodních rodin : výzkumná zpráva ze sekundární analýzy demografických a statistických údajů. Brno: Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 2020. 64 s.
  2. KATRŇÁK, Tomáš a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Change in prevalence or preference? Trends in educational homogamy in six European countries in a time of educational expansion. Social Science Research. San Diego: Elsevier, 2020, roč. 91, September, s. 1-15. ISSN 0049-089X. doi:10.1016/j.ssresearch.2020.102460.
  3. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Introduction : Values, Modernisation and Social Change in Europe. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. P: Sociologický ústav AV ČR, 2020, roč. 56, č. 6, s. 693-698. ISSN 0038-0288.
  4. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Value Modernisation in Central and Eastern European Countries : How Does Inglehart's Theory Work? Sociologický časopis. Praha: AV ČR, Sociologický ústav, 2020, roč. 56, č. 6, s. 699-740. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2020.033.

  2019

  1. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, David JANKŮ, Irena KAŠPAROVÁ a Jakub PROCHÁZKA. Dárcovství ve výzkumech psychologie, sociologie a sociální antropologie. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 2019. 87 s.
  2. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Evropský výzkum hodnot – metodologie a data. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 23-30. ISBN 978-80-556-4590-2.
  3. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Katarína STRAPCOVÁ. Hledání spokojenosti v životě a důležitost sociálního kapitálu. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 178-208. ISBN 978-80-556-4590-2.
  4. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a demografické chování v Česku a na Slovensku v uplynulém čvrtstoletí. In Podoby slobody : 9. slovenské a české sociologické dni, medzinárodná konferencia november 2019, Kongresové centrum SAV, Smolenice. 2019.
  5. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. K problému deinstitucionalizace manželství. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 33-60. ISBN 978-80-556-4590-2.
  6. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Marriage, Childbearing and Single Motherhood : Trends in Attitudes and Behaviour in Czechia and Slovakia from 1991 to 2017. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 2, s. 25-50. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2019-2-25.
  7. MATEJKOVÁ, Alexandra a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Muži, ženy a práca : rodové rozdiely v preferenciách jednotlivých atribútov práce. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 151-177. ISBN 978-80-556-4590-2.
  8. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Zuzana KUSÁ. Národní identita a postoje k migraci v českém a slovenském prostoru. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 328-358. ISBN 978-80-556-4590-2.
  9. RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Katarína STRAPCOVÁ. Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Slovart, 2019. 428 s. nezadána. ISBN 978-80-556-4590-2.

  2018

  1. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v České republice 1991-2017 : pramenná publikace European Values Study. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 s. ISBN 978-80-210-8803-0.
  2. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 s. ISBN 978-80-210-8803-0.
  3. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. How todays’ Czech adults split the household chores? – On the relationship between gender attitudes and behaviour. In 9th Congress of the European Society on Family Relations. September 5-8, 2018, Portugal: Porto. 2018.
  4. HAMPLOVÁ, Dana, Tomáš KATRŇÁK, Petra ANÝŽOVÁ, Tomáš DOSEDĚL, Petr FUČÍK, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA, Aleš KUDRNÁČ, Lukáš LINEK, Martina MYSÍKOVÁ, Klára PLECITÁ a Jiří ŠAFR. Na vzdělání záleží : Jak vzdělanostní rozdíly ovlivňují osudy lidí v české společnosti. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 227 s. Sociologická řada, sv. č. 17. ISBN 978-80-7325-457-5.

  2016

  1. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena. Assessing the contribution of employment and working conditions to subjective well-being in the Czech Republic. In European Population Conference 2016. 2016.
  2. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Ideal family size measured by an adapted Coombs scale – first findings from a Czech survey. In European Population Conference 2016. 2016.
  3. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Lucie MORAVCOVÁ. Men’s Transition to Adulthood in the Czech Republic. Sociológia - Slovak Sociological Review. Bratislava: Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, 2016, roč. 48, č. 3, s. 215-246. ISSN 0049-1225.

  2015

  1. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena. A little bit of this, a little bit of that...Sociologists – teachers, researchers, mentors. In Quality of Life: a Challenge for Social Policy. 2015.
  2. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Active ageing and the impact of values, norms and opinions in the European context. In 12th Conference of Eueropean Sociological Association. 2015.
  3. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena. Health and social stratification. How education and economic status influence health in a cross national perspective. In Quality of Life, a Challenge for Social Policy. 2015.

  2014

  1. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena. Health and well-being of Czech population in a cross-age perspective. In European Population Conference. 2014.
  2. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, Lucie VONDRÁČKOVÁ a Jiří MATULA. JEDNODĚTNOST V ČESKÉ SPOLEČNOSTI. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 125-142. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
  3. RABUŠIC, Ladislav, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Klára ČAPKOVÁ. Male fertility decision-making process and social network using retrospective data. In European Population Conference. 2014.
  4. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. NORMATIVNÍ A POSTOJOVÝ KONTEXT RODIČOVSKÝCH DRAH. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 87-110. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
  5. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky. Data a výzkum - SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 8, č. 1, s. 41-62. ISSN 1802-8152. doi:10.13060/23362391.2014.8.1.113.
  6. RABUŠIC, Ladislav, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Jana BUKVAIOVÁ. POSEDLÍ TOUHOU PO DÍTĚTI? In Petr Fučik, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 111-124. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
  7. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
  8. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-7688-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
  9. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 187 s. ISBN 978-80-210-6551-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7688-2014.
  10. VONDRÁČKOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Martin LAKOMÝ. RODIČOVSTVÍ MIMO MANŽELSTVÍ. In Petr Fučík, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 143-175. --. ISBN 978-80-210-6551-2.

  2013

  1. HRSTKOVÁ, Hana a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Kvalita života onkologicky léčených dětí v dospělosti. In XLIII. konference České demografické společnosti. 2013.
  2. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Male fertility in the Czech Republic – first empirical evidence. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 4, s. 275-290. ISSN 0011-8265.
  3. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Male fertility in the Czech Republic – new empirical evidence. In XXVII IUSSP International Population Conference. 2013.
  4. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Preference for Family and Work in the Czech Republic. In Family, Care and Work in Europe: an Issue of Gender? edited by Isabella Crespi and Tina Miller. Macerata: eum Edizioni Università di Macerata, 2013. s. 15-46. Prima edizione. ISBN 978-88-6056-377-4.
  5. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena. Věk, zdraví a blahobyt v České republice. In XLIII. konference České demografické společnosti. 2013.
  6. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Velikost rodiny – postoje, normy a realita. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 3, s. 208-219. ISSN 0011-8265.

  2012

  1. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Male reproductive behaviour – new perspectives, data and findings. In VID Colloquium. 2012.
  2. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum - SDA Info. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012, roč. 6, 1/2012, s. 27-49. ISSN 1802-8152.
  3. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Kateřina DVOŘÁKOVÁ. Young Generations, Partnership and Life Stages. Opinions and Attitudes in the Czech Republic. Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2012, VI., č. 2, s. 113-135. ISSN 1843-5998.

  2011

  1. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Couples disagreement about fertility preferences and family- friendly policy measures in the Czech Republic. Vienna Yearbook of Population Research Volume 2011. Vienna: Vienna Institute of Demography, 2011, roč. 2011, č. 9, s. 335-344. ISSN 1728-4414.
  2. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Men, family and fertility patterns in the Czech Republic. In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA). 2011.
  3. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce. Sociální studia. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2011, roč. 8, č. 4, s. 47-66. ISSN 1214-813X.
  4. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena. Young generation, partnership and timing of life events - opinions and attitudes in the Czech Republic. In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA). 2011.

  2008

  1. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hakim s preference theory in the Czech context. Czech Demography. Praha: ČSÚ, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 46-55. ISSN 1802-7881.
  2. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 267-288, 21 s. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0.
  3. FUČÍK, Petr a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. V rozporu, či jednotní? Postoje párů k opatřením prorodinné politiky v ČR. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2008, roč. 5, č. 2, s. 69-87, 18 s. ISSN 1214-813X.

  2007

  1. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Jednodětnost v českých rodinách (kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě). Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 4, s. 699-719. ISSN 0038-0288.
  2. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha, 2007, roč. 49, č. 2, s. 77-86. ISSN 0011-8265.
  3. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Petr FUČÍK. Teorie konfliktních preferencí a plodnost v České republice. Demografie-revue pro výzkum populačního vývoje. Praha: Český Statistický Úřad, 2007, roč. 49, č. 4, s. 244-252. ISSN 0011-8265.
  4. FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998.

  2006

  1. MANEA, Beatrice Elena. Balancing work and family in the Czech Republic: preliminary insights from two study. In I Sensi della Ricerca Interdisciplinarita e temi di frontiera negli studi di popolazione. 2006. vyd. Rome: Sapienza Universita di Roma, 2006. s. 41-66.
  2. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Teorie založené na lidských preferencích jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 57-79, 22 s. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 80-7326-104-9.

  2005

  1. MANEA, Beatrice Elena. Balancing work and family: Western Europe versus Eastern Europe. In XXV International Population Conference IUSSP. Francie: IUSSP, 2005. s. 1-28.

  2004

  1. MANEA, Beatrice Elena. A highly desirable and feasible scenario - Romania - Towards a family friendly society. Demotrends. 2004, roč. 2004, 2-3, s. 10. ISSN 1826-9915.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 2. 2024 08:41