Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. DOSBABA, Filip, Ladislav BAŤALÍK, Kateřina FILÁKOVÁ, Marián FELŠŐCI, Anežka GOMBOŠOVÁ, Martin HARTMAN, Jakub HNATIAK, Robert CHARVÁT, Lenka CHVOJKOVÁ, Jan JANOUŠEK, Tereza KAHÁNKOVÁ, Karolína KALINOVÁ, Patrik MICA, Lucie NÁROŽNÁ, Andrea POKORNÁ, Jiří RADVANSKÝ, Eliška SOVOVÁ, Tereza VÁGNEROVÁ, Jiřina VEČEŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ a Petr WINNIGE. Kardiovaskulární rehabilitace a prevence. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s. 376 s. ISBN 978-80-271-1376-7. 2023.
  2. ŘIHÁČKOVÁ, Eva, Petra VYSOČANOVÁ, Michal ŘIHÁČEK, Dominika KUČEROVÁ, Tereza BLAHOVCOVÁ a Petr KALA. Management of Complete Heart Block in a Pregnant Woman with Systemic Lupus Erythematosus-Associated Complications: Treatment Considerations and Pitfalls. Medicina-Lithuania. Basel: MDPI, roč. 59, č. 1, s. 1-8. ISSN 1010-660X. doi:10.3390/medicina59010088. 2023.

  2021

  1. HUDEC, Martin, Petra VYSOČANOVÁ, Vojtěch BRÁZDIL, Martin POLOCZEK, Martin HETMER, Jiřina LITTLE, Martina DOUBKOVÁ a Petr KALA. Amiodaronem indukované postižení plic u pacienta s fibrilací síní. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 67, č. 7, s. "E18"-"E23", 6 s. ISSN 0042-773X. doi:10.36290/VNL.2021.116. 2021.
  2. SLEZÁČKOVÁ, Alena, Kristýna DVOŘÁČKOVÁ, Ondřej KOPECKÝ, Kateřina RUSINOVÁ, Ondřej SLÁMA, David ČERNÝ, Adam DOLEŽAL, Tomáš DOLEŽAL, Václav ZVONÍČEK, Libuše ČERMÁKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Ladislav KABELKA a Josef KUŘE. Faktory ovlivňující proces rozhodování o péči v závěru života u hospitalizovaných pacientů. Časopis lékařů českých. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 160, č. 5, s. 176-184. ISSN 0008-7335. 2021.

  2020

  1. VYSOČANOVÁ, Petra. Fixní kombinace antihypertenziv a moderní léčba hypertenze. Acta medicinae. Brno: ERA média, s.r.o., roč. 2020, č. 14, s. 76-79. ISSN 1805-398X. 2020.
  2. VYSOČANOVÁ, Petra. Léčba sekundární hypertenze při renálním onemocnění v graviditě. In Kasuistika pacientky s Alportovým syndromem. XXXVII. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI, 8.-10.10.2020. 2020.
  3. VYSOČANOVÁ, Petra. Porovnání kardioprotektivity a cerebroprotektivity mezi thiazidy a thiazid-like diuretiky. Causa Subita. Praha, roč. 23, č. 2. ISSN 1212-0197. 2020.
  4. VYSOČANOVÁ, Petra. Rychlá rozhodnutí pro léčbu hypertenze. In Rychlá rozhodnutí pro léčbu hypertenze, 18. kongres Medicíny pro praxi v Olomouci - kongres praktických lékařů, 25.-26.9.2020. 2020.

  2019

  1. SEIDLEROVÁ, Jitka, Jiří CERAL, Markéta MATEŘÁNKOVÁ, Petr KÖNIG, Ivan ŘIHÁČEK, Petra VYSOČANOVÁ, Miroslav SOUČEK a Jan FILIPOVSKÝ. Long-term relationship between unattended automated blood pressure and auscultatory BP measurements in hypertensive patients. BLOOD PRESSURE. ABINGDON: TAYLOR & FRANCIS LTD, roč. 28, č. 1, s. 34-39. ISSN 0803-7051. doi:10.1080/08037051.2018.1540260. 2019.

  2018

  1. FILIPOVSKÝ, Jan, Jitka SEIDLEROVÁ, Jiří CERAL, Petra VYSOČANOVÁ, Jiří ŠPÁC, Miroslav SOUČEK, Ivan ŘIHÁČEK, Markéta MATEŘÁNKOVÁ, Petr KÖNIG a Hana ROSOLOVÁ. A multicentre study on unattended automated office blood pressure measurement in treated hypertensive patients. Blood Pressure. London: INFORMA HEALTHCARE, roč. 27, č. 4, s. 188-193. ISSN 0803-7051. doi:10.1080/08037051.2018.1425606. 2018.

  2017

  1. VOJTÍŠEK, Tomáš, Štěpánka KUČEROVÁ, Jan KRAJSA, Bulent EREN, Petra VYSOČANOVÁ a Petr HEJNA. Postmortem Increase in Body Core Temperature How Inaccurate We Can Be in Time Since Death Calculations. AMERICAN JOURNAL OF FORENSIC MEDICINE AND PATHOLOGY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, roč. 38, č. 1, s. 21-23. ISSN 0195-7910. doi:10.1097/PAF.0000000000000286. 2017.

  2016

  1. HALÁMKOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Kardiotoxicita a kardiovaskulární nežádoucí účinky. In Jan Novotný, Pavel Vítek, Zdeněk Kleibl. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 2. vydání. Praha: Mladá fronta. s. 513-520. Aeskulap. ISBN 978-80-204-3944-4. 2016.

  2014

  1. BUDINSKAYA, Ksenia, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Petr LOKAJ a Petra VYSOČANOVÁ. IMT A KRÁTKODOBÁ REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ PŘED A PO RENÁLNÍ DENERVACI. ISBN 978-80-223-3555-3. 2014.
  2. VÁCLAVÍK, Jan, Petra VYSOČANOVÁ, Jitka SEIDLEROVÁ, Petr ZAJÍČEK, Ondřej PETRÁK, Jaroslav DLASK a Jiří KRÝZA. Reasons for Switching Antihypertensive Medication in General Practice A Cross-Sectional Czech Nationwide Survey. Medicine. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, roč. 93, č. 27, s. 1-5. ISSN 0025-7974. doi:10.1097/MD.0000000000000168. 2014.

  2013

  1. VYSOČANOVÁ, Petra, Alena FLORIÁNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. HYPERTENZE V TĚHOTENSTVÍ. Kardiológia pre prax. Bratislava: SAMEDI, roč. 11, č. 3, s. 115-118. ISSN 1336-3433. 2013.

  2012

  1. NOVOTNÝ, Jan, Pavel VÍTEK, Dagmar ADÁMKOVÁ KRÁKOROVÁ, Tomáš BÜCHLER, Richard FERANEC, Daniela FISCHEROVÁ, Martin FOLDYNA, Soňa FRANKOVÁ, Robert GÜRLICH, Marek HAKL, Jana HALÁMKOVÁ, Petra HOLEČKOVÁ, Igor KISS, Jarmila KISSOVÁ, Ivana KRAJSOVÁ, Věra KRUTÍLKOVÁ, Zdeněk LINKE, Radim NĚMEČEK, Irena NETÍKOVÁ, Martin OLIVERIUS, David PAVLIŠTA, Ladislav PECEN, Katarína PETRÁKOVÁ, Pavel ŠEVČÍK, Petra TESAŘOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Milada ZEMANOVÁ a Martina ZIMOVJANOVÁ. Onkologie v klinické praxi : standardní přístupy v diagnostice a léčbě vybraných zhoubných nádorů. 1. vyd. Praha: Mladá fronta. 531 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2663-5. 2012.
  2. POLOCZEK, Martin, Petra VYSOČANOVÁ, Roman MIKLÍK, Igor NYKL a Petr KALA. Renal denervation in the treatment of resistant arterial hypertension and other perspectives. Cor et Vasa. Praha: Medical Tribune CZ, roč. 54, 5-6, s. 283-288. ISSN 0010-8650. 2012.

  2008

  1. VYSOČANOVÁ, Petra. Fixní kombinace - cesta ke zlepšení compliance při léčbě hypertenze. Causa Subita. roč. 11, č. 5, s. 180-182, 2008.
  2. VYSOČANOVÁ, Petra, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ, Eva DVOŘÁKOVÁ, Milan SEPŠI, Viktor MUSIL, Zbyněk POZDÍŠEK a Jindřich ŠPINAR. Charakteristika pacienta s fibrilací síní hospitalizovaného na interním-kardiologickém oddělení v letech 2005-2006. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.
  3. VYSOČANOVÁ, Petra, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ a Jindřich ŠPINAR. J shaped relationship between diastolic blood pressure and mortality: Result of diastolic hypotension or mark of poor helath conditions? In Journal of Hypertension. London: International Society of Hypertension. 1 s. ISSN 0263-6352. 2008.
  4. VYSOČANOVÁ, Petra. První kontakt s pacientem. Brno. 5 s. 2008.
  5. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Martin TESÁK, Petra VYSOČANOVÁ, Lenka KUBKOVÁ, Jan KAŇOVSKÝ a Jindřich ŠPINAR. příčiny intolerance hypertenziv. In XVI. výroční sjezd ČKS Brno 24.-27.5.2008. 2008.
  6. VYSOČANOVÁ, Petra, Milan SEPŠI, Lenka KUBKOVÁ, Krystyna PRYMUSOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Rozdíly v kontrole krevního tlaku a v léčbě hypertenze u pacientů s fibrilací síní. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti 24.-27.5.2008. 2008.
  7. VYSOČANOVÁ, Petra, Alena FLORIÁNOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Výskyt a příčiny rezistence na léčbu hypertenze ve specializované ambulanci. Vnitřní lékařství. roč. 54, č. 9, s. 922, 2008.

  2007

  1. PRYMUSOVÁ, Krystyna, Martin TESÁK, Petra VYSOČANOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Intolerance antihypertenzní terapie. In Sborník abstrakt. 2007.

  2005

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent Relationship between the Carotid Intima-Media Thickness, Baroreflex Sensitivity, and the Inter-Beat Interval in Normotensive and Hypertensive. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Acad. of Sci., roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408. 2005.
  2. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and the inter-beat interval in normotensive and hypertensive subjects. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408. 2005.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ a Bořivoj SEMRÁD. CAROTID WALL THICKNESS AND BAROREFLEX HEART RATE CONTROL IN HYPERTENSIVE ADULTS. 2005.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Cirkadiánní a krátkodobá variabilita krevního tlaku ve vztahu k tloušťce intimy-medie karotických tepen a citlivosti baroreflexu u normotoniků a hypertoniků. 2005.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in mormotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in normotensive and hypertensive subjects. 2005.
  7. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibilita tloušťky intimy-medie artera carotis, citlivosti baroreflexu a variability krevního tlaku. Vnitřní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, roč. 51, č. 10, s. 1205-1206. ISSN 0042-773X. 2005.
  8. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and variability in blood pressure and heart rate in normotensives and hypertensives. Scripta Medica. Vyškov: GP Kusák s.r.o., roč. 78, č. 4, s. 265-272. ISSN 1211-3395. 2005.
  9. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Boivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid-intima media thickness, baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and heart rate in normotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  10. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, E. ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Reproducibility of the carotid-intima media thickness, baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and heart rate in normotensive and hypertensive subjects. European Society of Hypertension. 2005.
  11. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Růžena LÁBROVÁ, Bořivoj SEMRÁD, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Miroslav JÍRA. REPRODUCIBILITY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTIMA-MEDIA THICKNESS AND BAROREFLEX SENSITIVITY AFTER 1-YEAR INTERVAL. In Noninvasive methods in Cardiology. ISBN 80-86607-16-X. 2005.
  12. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. The relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, variability in blood pressure and heart rate, and ejection fraction in normotensives and hypertensives. Scripta medica. Brno: LF MU Brno, roč. 78, č. 2, s. 121-132. ISSN 1211-3395. 2005.
  13. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Z. NOVÁKOVÁ, E. ZÁVODNÁ, M. JÍRA a Bořivoj SEMRÁD. The relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, variability in blood pressure and heart rate, and ejection fraction in normotensives and hypertensives. Scripta Medica. roč. 78, č. 2, s. 121-132, 2005.
  14. LÁBROVÁ, Růžena, Bořivoj SEMRÁD, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Vztah mezi tloušťkou intimy-medie karotických tepen, ejekční frakcí a krátkodobou regulací krevního tlaku a tepové frekvence u zdravých a hypertenzních osob. 2005.
  15. LÁBROVÁ, Růžena, Bořivoj SEMRÁD, Z. NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER a E. ZÁVODNÁ. Vztah mezi tloušťkou intimy-medie karotických tepen, ejekční frakcí a krátkodobou regulací krevního tlaku a tepové frekvence u zdravých a hypertenzních osob. Cor et Vasa. roč. 47, suppl.4, s. 60-60, 2005.

  2004

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Comparison of carotid wall thickness with age and baroreflex sensitivity in normotensive subjects and hypertensive patients. In Noninvasive methods of cardiology2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. ISBN 80-86607-14-3. 2004.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Intima-media thickness of carotid arteries and heart rate and blood pressure variability in normotensive and hypertensive subjects. In Noninvasive methods in cardiology 2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. ISBN 80-86607-14-3. 2004.
  3. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. 2004.
  4. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. In Sborník abstrakt 15.Konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  5. LÁBROVÁ, Růžena, Ondřej TOMAN, Lubomír KŘIVAN, Tomáš NOVOTNÝ a Petra VYSOČANOVÁ. Zhodnocení výsledků radiofrekvenčních ablací na IKK Brno-Bohunice. Cor et Vasa. roč. 46, S4, s. 46, 2004.

  2003

  1. VYSOČANOVÁ, Petra, Milan KOZÁK a Lubomír KŘIVAN. Etiologie a léčba maligních komorových arytmií u mladých nemocných. Cor et Vasa. roč. 45, č. 4, s. 110, 2003.

  2002

  1. KONEČNÁ, Petra, Růžena LÁBROVÁ, Milan KOZÁK a Bořivoj SEMRÁD. Factors Affecting Succes of Transoesophageal Cardioversion of Common Atrial Flutter. Europace. roč. 3, s. A162, 1 s., 2002.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 4. 2024 12:07