Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HŘÍBKOVÁ, Hana, Ondrej SVOBODA, Elis BARTEČKŮ, Jana ZELINKOVÁ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Lubica LACINOVA, Martin PISKÁČEK, Břetislav LIPOVÝ, Ivo PROVAZNÍK, Joel C. GLOVER, Tomáš KAŠPÁREK a Yuh-Man SUN. Clozapine Reverses Dysfunction of Glutamatergic Neurons Derived From Clozapine-Responsive Schizophrenia Patients. Frontiers in Cellular Neuroscience. Lausanne, Switzerland: Frontiers, 2022, roč. 16, February 2022, s. 1-16. ISSN 1662-5102. doi:10.3389/fncel.2022.830757.
 2. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavel KŘENEK. Morfologie mozku u těžké deprese s psychotickými příznaky. In 64. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2022. ISSN 1211-7579.
 3. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavel KŘENEK. Rychle působící antidepresiva. In XIV. Sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP. 2022.
 4. 2021

 5. DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Alterace efektivní konektivity pravé amygdaly u deprese. In 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2021.
 6. HORÁČEK, Michal, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker při farmakoterapii deprese. In 67. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Praha. 2021.
 7. DAMBORSKÁ, Šárka, Eliška HONZÍRKOVÁ, Michal HORÁČEK, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker v elektrokonvulzivní léčbě afektivních poruch. In 63. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2021.
 8. HORÁČEK, Michal, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavel KŘENEK a Alena DAMBORSKÁ. Funkční mozkové mikrostavy jako biomarker v léčbě afektivních poruch. In 19. celostátní konference biologické psychiatrie s mezinárodní účastí Luhačovice. 2021.
 9. USTOHAL, Libor a Jana HOŘÍNKOVÁ. Neurostimulační metody v psychiatrii u nás a ve světě. In 63. ČESKO-SLOVENSKÁ VIRTUÁLNÍ PSYCHOFARMAKOLOGICKÁ KONFERENCE. 2021. ISSN 1211-7579.
 10. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ a Lucie KALISOVA. The Practice of Electroconvulsive Therapy in Children and Adolescents in the Czech Republic. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2021, roč. 37, č. 2, s. 112-118. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000726.
 11. 2020

 12. DAMBORSKÁ, Alena, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ, Christoph M. MICHEL a Maria RUBEGA. Altered directed functional connectivity of the right amygdala in depression: high-density EEG study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2020, roč. 10, č. 1, s. 1-14. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/s41598-020-61264-z.
 13. BARTEČKŮ, Elis, Jana HOŘÍNKOVÁ a Pavla LINHARTOVÁ. Farmakoterapie u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 62. Česko-slovenská psychofarmakologická konference Lázně Jeseník. 2020. ISSN 1211-7579.
 14. USTOHAL, Libor a Jana HOŘÍNKOVÁ. Lurasidon v léčbě pacienta se schizofrenií a metabolickým syndromem. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2020, roč. 116, č. 5, s. 251-254. ISSN 1212-0383.
 15. FEDOROVÁ, Sylvie, Elis BARTEČKŮ a Jana HOŘÍNKOVÁ. Metodologie měření kognitivního deficitu u depresivní poruchy. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 43-47. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn202043.
 16. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ, Marek DOSTÁL, Miloš KEŘKOVSKÝ, Alena DAMBORSKÁ a Petra ŠTROCHOLCOVÁ. Morfologie Corpus Callosum a klinický stav u pacientů s depresivní poruchou. In Změny klimatu v české psychiatrii: Sborník příspěvků XIII. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP 2020. 2020.
 17. BARTEČKŮ, Elis a Jana HOŘÍNKOVÁ. Virtuální realita v psychiatrii: Přehled literatury. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2020, roč. 116, č. 3, s. 150-158. ISSN 1212-0383.
 18. 2019

 19. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph MICHEL. Eeg klidová dynamika rozsáhlých mozkových sítí koreluje s depresivní symptomatologií. In Sborník abstrakt 66. Český a Slovenský sjezd klinické neurofyziologie, Brno, 2019, p56. 2019.
 20. DAMBORSKÁ, Alena, Miralena, I. TOMESCU, Eliška HONZÍRKOVÁ, Elis BARTEČKŮ, Jana HOŘÍNKOVÁ, Sylvie FEDOROVÁ, Šimon ONDRUŠ a Christoph M. MICHEL. EEG Resting-State Large-Scale Brain Network Dynamics Are Related to Depressive Symptoms. Frontiers in Psychiatry. Lausanne: Frontiers, 2019, roč. 10, č. 548, s. 1-10. ISSN 1664-0640. doi:10.3389/fpsyt.2019.00548.
 21. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů. In Kališová, Lucie. Elektrokonvulzivní léčba: teorie a praxe. První vydání. Praha: Karolinum, 2019. s. 95-101. ISBN 978-80-246-4337-3.
 22. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Elis BARTEČKŮ a Lucie KALIŠOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů. Česká a slovenská psychiatrie. Galén, 2019, roč. 115, č. 3, s. 126-131. ISSN 1212-0383.
 23. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emotional impulsivity is connected to suicide attempts and health care utilization in patients with borderline personality disorder. General Hospital Psychiatry. New York: Elsevier Science, 2019, roč. 56, JAN-FEB 2019, s. 54-55. ISSN 0163-8343. doi:10.1016/j.genhosppsych.2018.11.008.
 24. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Klinické dopady impulzivity u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 25. ONDRUŠ, Šimon, Richard BARTEČEK a Jana HOŘÍNKOVÁ. Použití rTMS v léčbě deprese po cévní mozkové příhodě. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 26. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ a Lucie KALIŠOVÁ. Využití elektrokonvulzivní terapie u dětí a adolescentů v České republice. In 61. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Lázně Jeseník. 2019. ISSN 1211-7579.
 27. 2018

 28. USTOHAL, Libor, Jana HOŘÍNKOVÁ, Tomáš SVĚRÁK, Marie HOJGROVÁ, Petra ŠTROCHOLCOVÁ, Richard BARTEČEK, Eva ČEŠKOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Historie biologické nefarmakologické léčby schizofrenie za uplynulých 60 let. In 60,. Česko-slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 29. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Richard BARTEČEK a Pavla LINHARTOVÁ. Kvalita života u poruch se zvýšenou impulzivitou. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov. 2018.
 30. BARTEČEK, Richard, Jana HOŘÍNKOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Pavel KŘENEK. Medikace u pacientů s hraniční poruchou osobnosti. In XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Mikulov. 2018.
 31. KAŠPÁREK, Tomáš, Richard BARTEČEK, Jana HOŘÍNKOVÁ a Petra ŠTROCHOLCOVÁ. Účinky klozapinu na celulární úrovni. Psychiatrie. Olomouc: Tigis, 2018, roč. 22, č. 2, s. 95-99. ISSN 1211-7579.
 32. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Znalosti a postoje psychiatrických pacientů týkající se elektrokonvulzivní terapie. In 60.česko-slovenský psychofarmakologický sjezd, Jeseník. 2018. ISSN 1211-7579.
 33. 2017

 34. HOŘÍNKOVÁ, Jana, Richard BARTEČEK a Sylvie FEDOROVÁ. Electroconvulsive Therapy in the Treatment of Patient With Depressive Disorder After Traumatic Brain Injury, Intracranial Bleeding, and Polytrauma. Journal of ECT. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2017, roč. 33, č. 3, s. "E22"-"E24", 3 s. ISSN 1095-0680. doi:10.1097/YCT.0000000000000416.
 35. BARTEČEK, Richard a Jana HOŘÍNKOVÁ. Elektrokonvulzivní terapie u pacientů s depresivním syndromem po traumatickém poranění mozku. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2017. ISSN 1211-7579.
 36. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě adolescentních pacientů s katatonní symptomatologií. In 59. Česko-slovenská psychofarmakologická konference 2017. 2017. ISSN 1211-7579.
 37. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Elektrokonvulzivní terapie v léčbě dětských a adolescentních pacientů. In Konference biologické psychiatrie, Luhačovice. 2017. ISSN 1211-7579.
 38. 2016

 39. HOŘÍNKOVÁ, Jana a Richard BARTEČEK. Knowledge and attitudes of Masaryk University medical students towards electroconvulsive therapy (ECT). MEFANET journal. Brno: Facta Medica, 2016, roč. 4, č. 1, s. 33-43. ISSN 1805-9163.
 40. 2014

 41. HOŘÍNKOVÁ, Jana. Electroconvulsive therapy as an ethical dilemma. Ethics & bioethics. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2014, roč. 4, 3-4, s. 165-180. ISSN 1338-5615.
 42. HOŘÍNKOVÁ, Jana. Problematika autonomie v psychiatrii. In Vasil Gluchman. Perspektívy profesijnej etiky. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2014. s. 89-104. ISBN 978-80-555-1104-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 10. 2022 04:45