Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Magdalena ROHANOVÁ. Nekróza podkožního tuku novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 306. ISSN 1213-0494.

  2015

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSTNEROVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Dan WECHSLER, Martin FIALA, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno. Neonatologické listy. 2015, roč. 21, č. 1, s. 28-30. ISSN 1211-1600.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Dana DOSTÁLKOVÁ, Lenka MIČÍNOVÁ SÁBLÍKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Novorozenec - nález fyziologický a nález abnormální. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., 2015, roč. 16, č. 2, s. 113-113. ISSN 1213-0494.
  3. ELSTNEROVÁ, Lia, Linda SKUTKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.
  4. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Zdeňka RÁČILOVÁ, Tomáš KADLČÍK, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Skrotální hematom - neobvyklý příznak krvácení do nadledvin. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 16, č. 1, s. 42-44. ISSN 1213-0494.

  2014

  1. ROHANOVÁ, Magdalena, Aleš DVOŘÁK, Zuzana NOVÁKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Effect of anthracycline therapy on the circadian rhythm of blood pressure studied by cosinor analysis. In 23rd Meeting European Society for Pediatric Clinical Research. 2014. ISBN 978-961-6909-33-4.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Changes in Short-Term Blood Pressure Regulation in Adolescents with Type-I Diabetes Mellitus and Essential Hypertension. In Alan Murray. Computing in Cardiology Conference, 2014. New York: IEEE, 2014, s. 301-304. ISBN 978-1-4799-4346-3.
  3. DOLEŽEL, Zdeněk, Barbora ŠPIČÁKOVÁ, Linda SKUTKOVÁ a Magdalena ROHANOVÁ. Nepřehlédnutelné odchylky. Pediatrie pro praxi. 2014, roč. 15, č. 1, s. 49. ISSN 1803-5892.
  4. ROHANOVÁ, Magdalena, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Matej PEKAŘ, Anna PETROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Změny v oběhové soustavě u dětí s diabetes mellitus 1. typu. In 11. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2014. ISSN 0069-2328.
  5. TICHÁ, Petra, Hana ČERNÁ, Jan TRUBAČÍK, Magdalena ROHANOVÁ a Veronika FIAMOLI. Život ohrožující extrakraniální krvácení u novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 6, s. 363-364. ISSN 1213-0494.

  2013

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Eva KOCÁNOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Zuzana STRAŠÁKOVÁ. (Ne)známá vaskulitida. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 4, s. 261. ISSN 1213-0494.
  2. PEKAŘ, Matej, Anna PETROVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Hana HRSTKOVÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Změny krátkodobé regulace krevního tlaku a parametrů hodnotících vlastnosti cévní stěny u mladých diabetiků 1. typu. In 41. konferencia Komisie experimentálnej kardiológie Slovenskej fyziologickej spoločnosti Českej fyziologickej spoločnosti; 16.-18.10.2013, Martin - Valčianska dolina. 2013.

  2012

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Pavla BOTHOVÁ, Ludmila BRÁZDOVÁ, Marie PEJCHLOVÁ, Anna PETROVÁ a Matej PEKAŘ. Vztah ejekční frakce levé komory a rychlosti pulzové vlny u mladých diabetiků 1. typu. In X. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí. 2012. ISSN 0069-2328.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2024 15:28