Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. STRAŠILOVÁ, Kateřina, Petr VAJDA a Dita HLAVOŇOVÁ. Plavecké cvičení pro pokročilé plavce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
  2. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
  3. HLAVOŇOVÁ, Dita a Ondřej VAŘECHA. Trend plavecké výkonnosti studentů Fakulty sportovních studií v letech 2008 - 2018. In Plávanie v kontexte edukácie a vedy. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2019. s. 52 - 59. ISBN 978-80-89075-84-3.

  2017

  1. KALICHOVÁ, Miriam, Marek POLACH, Miloš LUKÁŠEK a Dita HLAVOŇOVÁ. Butterfly swimming technique variations during an exhaustive swim exercise. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno, Česká republika: Masarykova Univerzita, 2017. s. 42 - 52. ISBN 978-80-210-8917-4.
  2. KALICHOVÁ, Miriam, Marek POLACH, Miloš LUKÁŠEK a Dita HLAVOŇOVÁ. Butterfly swimming technique variations during an exhaustive swim exercise. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality ofLife". 2017.
  3. HLAVOŇOVÁ, Dita, Michaela ZHÁNĚLOVÁ, Petra JANÍČKOVÁ a Tomáš VODIČKA. Efekt intervenčního 8 - týdenního cvičebního programu na vybrané parametry fyzické zdatnosti a tělesného složení žen seniorek. Logos Polytechnikos. Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2017, roč. 8, č. 2, s. 266 - 285. ISSN 1804-3682.
  4. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8903-7.
  5. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8902-0.
  6. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8903-7.
  7. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8902-0.

  2016

  1. TROCHTA, Pavel a Dita HLAVOŇOVÁ. Physical Activity of Adolescent Girls in Different Types of High School. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY "Sport and Quality of Life". Brno: Masaryk University, 2016. s. 297-304. ISBN 978-80-210-8129-1.
  2. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6.
  3. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9.

  2015

  1. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In Stanescu, M; Paunescu, M. International Congress of Physical Education, Sport and Kinetotherapy - 4th Edition - UNEFS. Itálie: Medimond, 2015. s. 53-60. ISBN 978-88-7587-718-7.

  2014

  1. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and the educational attainment of the Czech female population. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 388-397. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.24.
  2. VILÍM, Martin, Dita HLAVOŇOVÁ a Pavel GRASGRUBER. Isometric strength of the upper extremities in Czech men older than 18 years. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. "S519"-"S525", 7 s. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.41.
  3. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0.
  4. HLAVOŇOVÁ, Dita. Kondiční trénink IV. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 42 s. ISBN 978-80-210-7173-5.
  5. VILÍM, Martin, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Eduard HRAZDÍRA. Porovnání izometrické síly horních končetin u žen starších 18 let v České republice. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 69 - 82. ISSN 1802-7679.
  6. HLAVOŇOVÁ, Dita. Struktura sportovního výkonu v synchronizovaném plavání. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 56-59. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
  7. HLAVOŇOVÁ, Dita. Struktura sportovního výkonu v synchronizovaném plavání - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 56-59. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
  8. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER a Josef MICHÁLEK. The indicators of obesity according to the amount of performed physical activity in the adult population of Czech Republic. In INTERNATIONAL CONGRESS OF PHYSICAL EDUCATION, SPORTS AND KINETOTHERAPY. 2014. ISBN 978-606-8294-90-2.
  9. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Tomáš KALINA a Martin VILÍM. Ukazatele obezity vzhledem k pohybové aktivitě u různých věkových skupin populace žen České republiky. Studia Sportiva. Masarykova univerzita, 2014, roč. 8, č. 3, s. 49-67. ISSN 1802-7679.
  10. HLAVOŇOVÁ, Dita, Petr HEDBÁVNÝ a Tomáš KALINA. Vliv věku, pohybové aktivity a dosaženého vzdělání na vybrané ukazatele obezity u dospělé populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 65-84. ISBN 978-80-210-6852-0.
  11. CACEK, Jan, Pavel GRASGRUBER a Dita HLAVOŇOVÁ. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-6852-0.

  2013

  1. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ a Tomáš KALINA. Aging and physical activity and the decline of muscle strength and size of skeletal muscles in the adult population of Czech Republic. In The 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
  2. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK a Martin SEBERA. Indicators of obesity and their relationship with the educational attainment of the Czech female population. In The 8th International INSHS Christmas Sport Scientific Conference. 2013.
  3. CACEK, Jan, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ a Josef MICHÁLEK. Walking and Obesity in the Adult Population of the Czech Republic. In Neuveden. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Neuveden: Elsevier, 2013. s. 633-638. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2014.02.274.

  2012

  1. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Indicators of obesity in various age groups of the female population in the Czech Republic. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 21-29. ISSN 1453-0201.
  2. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech republic. 2012. ISSN 2069-2269.
  3. CACEK, Jan, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity as an indicator of fitness of different age groups of men of the Czech Republic. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 78-84. ISSN 1453-0201.
  4. HLAVOŇOVÁ, Dita, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER a Tomáš KALINA. Obesity of various age groups of women of the Czech Republic. 2012. ISSN 2069-2269.
  5. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. In International scientific conference. 2012.
  6. HRAZDÍRA, Eduard, Josef MICHÁLEK, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Pavel GRASGRUBER, Dita HLAVOŇOVÁ a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the czech population according to different normative criteria. Gymnasium. 2012, roč. 13, č. 2, s. 193-199. ISSN 1453-0201.
  7. MICHÁLEK, Josef, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Pavel GRASGRUBER, Tomáš KALINA a Zuzana HLAVOŇOVÁ. The prevalence of obesity in the Czech population according to different normative criteria. 2012. ISSN 2069-2269.
  8. CACEK, Jan, Jaromír SEDLÁČEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Josef MICHÁLEK, Tomáš KALINA a Pavel GRASGRUBER. The Rate of Obesity - An Indicator of Fitness in Different Age and Gender Groups of the Population of the Czech Republic. In Kinesiology & Exercise Sciences Abstracts. 2012. ISBN 978-960-9549-97-4.

  2011

  1. URBANOVSKÁ, Miloslava, Dita HLAVOŇOVÁ a Šárka MALEŇÁKOVÁ. Cvičení ve vodě – aqua-aerobic v nízké vodě. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5631-2.
  2. HLAVOŇOVÁ, Dita a Miloslava URBANOVSKÁ. Water noodles - basic exercises - DVD. In Sport&quality of life 2011 - book of abstracts. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.

  2010

  1. MALEŇÁKOVÁ, Šárka, Miloslava URBANOVSKÁ, Dita HLAVOŇOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Aqua aerobic. První vydání. Brno: muni PRESS, 2010. 17 s. ISBN 978-80-210-5165-2.

  2000

  1. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky. In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura, 2000. s. 138-141. ISBN 80-238-4667-1.

  1999

  1. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4.
  2. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU, 1999. s. 51-54.
  3. KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 54-56. ISBN 80-7044-265-4.
  4. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky. Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 34 s.
  5. HLAVOŇOVÁ, Dita, Roman GRMELA, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Vztah vytrvalostní zdatnosti a variability srdeční frekvence u 13 letých dívek. In Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, PdF, Katedra tělesné výchovy, 1999. s. 36-38. ISBN 80-7044-265-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 2. 2024 23:14