Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. REPÍK, Ondřej. Podpora výzkumných aktivit v cestovním ruchu z grantových nástrojů EU. In V. Klímová, V. Žítek (Eds.). XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 592-596, 5 s. ISBN 978-80-210-9268-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-75.
 2. 2018

 3. REPÍK, Ondřej. Fungování politiky cestovního ruchu z pohledu malých a středních podniků. In Viktorie Klímová; Vladimír Žítek. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 536-540, 5 s. ISBN 978-80-210-8970-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-70.
 4. ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Marketingová strategie EuroVelo tras na území Jihomoravského kraje. Brno: Centrála cestovního ruchu Jižní Morava, z.s.p.o., 2018. 117 s.
 5. 2017

 6. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Delivery and installation of ETCS in power units 361 of ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2017. 12 s.
 7. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace procesů TAP TSI do provozních informačních systémů Českých drah. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 10 s.
 8. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF a TSI TAP do informačních systémů SŽDC – fáze 3. Brno: RPP International, s.r.o., 2017. 10 s.
 9. KVIZDA, Martin, Tomáš PALETA a Ondřej REPÍK. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u maďarských soukromých železničních dopravců. Brno: OLTIS Group a.s., 2017. 7 s.
 10. REPÍK, Ondřej. Malé a střední podnikání v cestovním ruchu a jeho veřejná podpora. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 690-699, 10 s. ISBN 978-80-210-8586-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-90.
 11. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Quantitative Analysis of Tourism Potential in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, Mendelova univerzita v Brně, 2017, roč. 65, č. 3, s. 1085-1098. ISSN 1211-8516. doi:10.11118/actaun201765031085.
 12. ŠPAČEK, David, Ondřej REPÍK a Juraj NEMEC. The Czech E-procurement Environment and The National Electronic Tool (NEN). Brno: The Czech E-procurement Environment and The National Electronic Tool (NEN), 2017. 56 s.
 13. 2016

 14. REPÍK, Ondřej, Tomáš PALETA, Martin KVIZDA a Jana SOUKOPOVÁ. Cost Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace technické interoperability v rámci systému TSI TAP v podmínkách ZSSK. Brno: Železniční spoločnosť Slovensko, a.s., 2016. 8 s.
 15. REPÍK, Ondřej, Tomáš PALETA, Martin KVIZDA a Jana SOUKOPOVÁ. Cost-Effectiveness Analysis (CEA) - Implementace TSI TAF u soukromých dopravců. Brno: OLTIS Group a.s., 2016. 7 s.
 16. REPÍK, Ondřej. K problematice vzdělávání v cestovním ruchu v České republice. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.; doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.. XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. (Čejkovice 15.-17.6.2016). Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 1109-1118, 1147 s. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8273-2016-143.
 17. 2015

 18. ŠAUER, Martin, Jiří VYSTOUPIL, Andrea HOLEŠINSKÁ, Monika PALATKOVÁ, Martina PÁSKOVÁ, Josef ZELENKA, Dana FIALOVÁ, Jiří VÁGNER, Petr HALÁMEK, Ondřej REPÍK a Ondřej PETR. Cestovní ruch. Učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 477 s.
 19. REPÍK, Ondřej. K problematice plánování v cestovním ruchu. In Ing. Viktorie KLÍMOVÁ, Ph.D., Ing. Vladimír ŽÍTEK, Ph.D.. XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 641-649, 9 s. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-86.
 20. REPÍK, Ondřej. On the issue of growth and development within the context of tourism. Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 2, č. 3, s. 127-146. ISSN 1805-3580. doi:10.1515/cjot-2014-0007.
 21. 2014

 22. ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Ekonomické dopady vinařského cestovního ruchu v turistické oblasti LVA. In Klímová, V., Žítek, V.. XVII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 824-834, 11 s. ISBN 978-80-210-6840-7.
 23. REPÍK, Ondřej. Spotřebitelské chování v cestovním ruchu - Generace X, Y, Z. In Andrea Holešinská. 5. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. Sborník příspěvků. Pavlov, 11. – 12. září 2014. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 76-83, 8 s. ISBN 978-80-210-7585-6.
 24. 2013

 25. ŠAUER, Martin a Ondřej REPÍK. Ekonomické aspekty událostí cestovního ruchu – teoretické přístupy k měření dopadů. In Viktorie Klímová, Vladimír Žítek. XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 593-602, 10 s. ISBN 978-80-210-6257-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-6257-2013-30.
 26. REPÍK, Ondřej. Vývoj systému podpory cestovního ruchu ze strukturálních fondů v České republice. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.. 4. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu : Sborník příspěvků. Brno: Muni Press, 2013. s. 113-126, 14 s. ISBN 978-80-210-6644-1.
 27. 2011

 28. HOLEŠINSKÁ, Andrea, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. Politiky a nástroje podpory cestovního ruchu. Brno: ESF MU, 2011. 92 s.
 29. REPÍK, Ondřej. Regionální politika cestovního ruchu - case study Jihomoravský kraj. In Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.. 2. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu: Sborník příspěvků. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2011. s. 77-90, 14 s. ISBN 978-80-210-5728-9.
 30. 2010

 31. REPÍK, Ondřej. KONCEPCE POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU. In 1. Mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu. ESF MU. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 155-164, 10 s. ISBN 978-80-210-5372-4.
 32. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER a Ondřej REPÍK. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JAKO NÁSTROJ PODPORY ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU JIHOVÝCHOD (ETAPA 2007-2010). In XIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. ESF MU. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2010. s. 373-391, 19 s. ISBN 978-80-210-5210-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2020 14:30