Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. GEREGOVÁ, Markéta a Magda FRIŠAUFOVÁ. People with experience of long-term drug use and homelessness teaching with us : experts by experience participation in university social work education. Social Work Education. Abingdon: Routledge Journals, Taylor & Francis, 2020, roč. 39, č. 3, s. 315-328. ISSN 0261-5479. doi:10.1080/02615479.2019.1628205.

  2018

  1. FRIŠAUFOVÁ, Magda a Markéta GEREGOVÁ. „Šok i osvěžení“ : participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole. Sociální práce - Sociálna práca. Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2018, roč. 18, č. 3, s. 84-100. ISSN 1213-6204.

  2017

  1. FRIŠAUFOVÁ, Magda. Spolupráce s uživatelkami a uživateli drog z pohledu sociální práce. In Olga Hanková. Sociální práce a drogy : sborník odborné konference, Praha 20. – 21. dubna 2017. Praha: Sananim, 2017. s. 9-17. ISBN 978-80-904536-6-1.
  2. FRIŠAUFOVÁ, Magda. Spolupráce s uživatelkami a uživateli drog z pohledu sociální práce. In Konference Sociální práce a drogy, 20. - 21. 4. 2017, Sananim z.ú. 2017.

  2016

  1. WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu.
  2. FRIŠAUFOVÁ, Magda. I know what I'm doing. Experiences of women who use methamphetamine. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 240 s. Edice EDIS, sv. 15. ISBN 978-80-210-8315-8.
  3. FRIŠAUFOVÁ, Magda. I Know What I'm Doing. Experiences of Women who Use Methamphetamine. Brno: Muni press, 2016. 238 s. Edice EDIS, 15. svazek. ISBN 978-80-210-8315-8.
  4. ŠIMÍKOVÁ, Ivana, Trbola ROBERT, Jan MILOTA, Magda FRIŠAUFOVÁ a Jiří VYHLÍDAL. Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhonocení nástrojů. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2016. 119 s. Odborné monografie vydané ve VÚPSV, v.v.i. ISBN 978-80-7416-239-8.
  5. KOLÁŘOVÁ, Jitka, Eliška LINDOVSKÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Stojíme na jejich straně! ... Protože dvě jsou víc než jedna. Praha: Jako doma - Homelike, o.p.s., 2016. 51 s. ISBN 978-80-905743-3-5.

  2015

  1. FRIŠAUFOVÁ, Magda. EDIS - Ocenění Fakulty sociálních studií za nejlepší disertační práci. Fakulta sociálních studií, 2015.

  2014

  1. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.
  2. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Možnosti uplatnění kompetencí při zprostředkování a poradenství na ÚP. 2014.
  3. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014.
  4. FRIŠAUFOVÁ, Magda. Research Accounts of Female Drug Use and their Implications for Social Work. Sociální práce / Sociálna práca. 2014, roč. 14, č. 5, s. 35-45. ISSN 1805-885X.
  5. ČERNÝ, Jakub, Magda FRIŠAUFOVÁ, Jakub LARISCH, Pavel NEPUSTIL a Markéta SZOTÁKOVÁ. Rodící se diskuze na poli služeb pro osoby užívající návykové látky. Časopis Sociální práce|Sociálna práca. Brno: ASVSP, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 38-41. ISSN 1213-6204.

  2013

  1. FRIŠAUFOVÁ, Magda. The Female Drug User as a "Victim" or "Villain" and the Implications for Social Work. Social work and society. Essen, Germany: Center for Social Work and Social Policy, 2013, Vol.10, č. 1, s. nestránkováno, 5 s.
  2. FRIŠAUFOVÁ, Magda, Kalivodová RENATA a Nepustil PAVEL. Ženy. In Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013. s. 50-59. Monografie No 19. ISBN 978-80-7440-072-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 12. 2023 22:32