Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ŠAFROVÁ DRÁŠILOVÁ, Alena, Petr MIKUŠ, Viliam ZÁTHURECKÝ, Tereza LELKOVÁ, Jiří RICHTER, Mikhail MONASHEV, Lukáš DOLÁK, Joachim KLERX, Andreas PEER, Johannes GOELLNER a Luc POCKELE. Sustainable Historic Environments hoListic reconstruction through Technological Enhancement & community-based Resilience - D.3.1. Multi-hazard early warning systems. Brno, 2021. 263 s.
 2. 2020

 3. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Slavomír LESŇÁK. FINANČNÍ GRAMOTNOST A PODNIKÁNÍ V SOUSTAVĚ ČESKÉHO ZÁKLADNÍHO A STŘEDNÍHO ŠKOLSTVÍ. 2020.
 4. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 5. LESŇÁK, Slavomír, Petr JEMELKA, Svatopluk NOVÁK, Radim ŠTĚRBA, Viliam ZÁTHURECKÝ, Michal ŠKERLE, Pavla PITNEROVÁ, Jan KRÁSA, Jan ŠŤÁVA, Karel ČERVENKA, Pavel SOMOGYI, Klára LEŠKOVÁ, Adéla OTHOVÁ a Petra PROCHÁZKOVÁ. Rozvíjení personální, sociální a občanské kompetence učitelů, studentů a žáků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 123 s. ISBN 978-80-210-9612-7.
 6. 2019

 7. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Enterprise Strategic Management - Institutional Context and Increasing the Enterprise Performance. In 6th SWS International Scientififc Conference on Social Sciences 2019 (SGEM). 1st ed. Alexander Malinov Blvd. 51, 1712 Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2019. s. 511-518. ISBN 978-619-7408-92-8. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.2/S05.063.
 8. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Industy 4.0 - Analysis of the Economic Development in the Chosen European Countries. In 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019 (SGEM). 1st ed. Alexander Malinov Blvd. 51, 1712 Sofia: STEF92 technology Ltd., 2019. s. 599-605. ISBN 978-619-7408-92-8. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.2/S05.073.
 9. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Martin ŠTĚRBA a Slavomír LESŇÁK. Společenství praxe učitelů a akademiků: Kognitivní a nekognitivní faktory finanční gramotnosti. 2019.
 10. 2018

 11. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Evaluation of the Tools of Strategic Management According to the Chosen Indicators. In 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2018: Conference Proceedings. 1. ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science and Arts, 2018. s. 375-382. ISBN 978-619-7408-65-2.
 12. GÖLLNER, Johannes, Andreas PEER, Stefan RAAS, Gerald QUIRCHMAYR a Viliam ZÁTHURECKÝ. Global Supply Chain Network Risk Analysis and Monitoring for Global Cyber-Defense. In Carayannis E., Campbell D., Efthymiopoulos M. (eds). Handbook of Cyber-Development, Cyber-Democracy, and Cyber-Defense. 1. vyd. Cham, Springer, Germany: Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018, 2018. s. 861-883. Economics and Finance. ISBN 978-3-319-09068-9. doi:10.1007/978-3-319-09069-6_33.
 13. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Martin ŠTĚRBA a Slavomír LESŇÁK. Podnikatelský plán a jeho příprava. 2018.
 14. ZÁTHURECKÝ, Viliam. RISK MANAGEMENT IN SMES IN CZECH REPUBLIC. In Ekonomická univerzita Bratislava. Štefan Majtán a kolektív: Aktuálne problémy podnikovej sféry 201 8. 1. vyd. Bratislava: Ekonóm Bratislava, 2018. s. 1115-1125. ISBN 978-80-225-4536-5.
 15. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Martin ŠTĚRBA a Slavomír LESŇÁK. Společenství praxe: Podnikání - jistota nebo riziko? 2018.
 16. ZÁTHURECKÝ, Viliam. The Effect of Regulatory Measures on the Social Housing Costs. In SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. Conference Proceedings Volume 5, Business and Management. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: STEF92 TechnologyLtd., 51,"Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, 2018. s. 1053-1061. ISBN 978-619-7408-65-2. doi:10.5593/sgemsocial2018/1.5.
 17. 2017

 18. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Demokratie und Management Entwicklung. In CYBER 3D - Live Conference, Vienna. 2017.
 19. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Finanční krize - změna strategické pozice podniku. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava, 2017. s. 1154 - 1162, 8 s. ISBN 978-80-225-4422-1.
 20. GÖLLNER, Johannes, Andreas PEER, Gerald QUIRCHMAYR, Stefan RAAS a Viliam ZÁTHURECKÝ. Global Supply Chain Network Risk Analysis and Monitoring for Global Cyber Defense. 1. vyd. Springer Verlag AG, 2017. 23 s. ISBN 978-3-319-06091-0. doi:10.1007/978-3-319-06091-0_33-1.
 21. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Johannes GÖLLNER. Risk Management in SMEs in Czech Republic. In TU Wien Vienna, Austria. Systems Thinking for Everyone. 1. vyd. Wien, Vienna: TU Wien, Vienna, Austria, 2017. s. 98-102. ISBN 978-1-906740-15-3.
 22. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Social housings costs. In Janošová L., Kuchynková L., Cenek M. Proceedings of International Scientific Conference of Business Economics Management and Marketing 2017. Brno: Masaryk University, 2017. s. 316-327. ISBN 978-80-210-8714-9.
 23. 2016

 24. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Entrepreneurship According to Students' Opinion. In Dr Florina Pinzaru & Dr Constantin Bratianu. Proceedings of the 12th European Conference on Management, Leadership and Governance ECMLG 2016. 1 ed. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016. s. 334-338. ISBN 978-1-911218-19-7.
 25. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurenceschopnost a produktivita práce, výsledky výzkumu. In 8. ročník, mezinárodní vedecké konference Konkurence, VŠP Jihlava. 2016.
 26. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Strategic management and labour productivity. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts, SGEM 2016. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 1 ANDREY LYAPCHEV BLVD, SOFIA, 2016. s. 647-654. ISBN 978-619-7105-75-9. doi:10.5593/sgemsocial2016B24.
 27. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Strategické řízení podniku a produktivita práce. In Štefan Majtán et al. Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. 1st. ed. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1109-1118. ISBN 978-80-225-4245-6.
 28. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Unemployment of the Youth and their perspectives. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogičeskogo universiteta. Novosibirskij Gosudarstvennyj Pedagogiceskij Universitet, 2016, roč. 2016, No. 3, s. 116-130. ISSN 2226-3365. doi:10.15293/2226-3365.1603.11.
 29. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Vliv regulačních opatření na ceny nemovitostí a bydlení. In Štefan Majtán et al. Current Problems of the Corporate Sector 2016: Miscellany of Scientific Papers. 1st. ed. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. s. 1119-1126. ISBN 978-80-225-4245-6.
 30. 2015

 31. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Motivation of the Youth to be self-employed in the means of Start-up. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. s. 593-600. ISBN 978-619-7105-48-3. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B23/S7.075.
 32. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Start up a jejich využití pro praxi. In Štefan Majtán. AKTUALNE PROBLEMY PODNIKOVEJ SFERY 2015. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. s. 780-790. ISBN 978-80-225-4077-3.
 33. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. The Environment for enterpreneurs - Comparative study for chosen European countries. In 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM 2015. 1st ed. Sofia: SGEM International Multidisciplinary Scientific Conference on SOCIAL SCIENCES and ARTS, 2015. s. 831-837. ISBN 978-619-7105-48-3. doi:10.5593/SGEMSOCIAL2015/B23/S7.106.
 34. 2014

 35. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Evaluation of the construction industry’s economic situation and expected development according to managers of SMBs. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 1., 1., s. 49-64. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2014-1-5.
 36. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Hodnocení oblastí strategického managementu dle průzkumu českých a rakouských MSP. In Ing. Pavel Jedlička, CSc. Hradecké ekonomické dny 2014. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Hradec Králové, 2014. s. 193-199. ISBN 978-80-7435-367-3.
 37. MARINIČ, Peter, Viliam ZÁTHURECKÝ a Ondřej ŠPIČÁK. Motivation of University Students as Future Entrepreneurs. Central European Journal of Management. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 1, č. 2, s. 51-69. ISSN 2336-2693. doi:10.5817/CEJM2014-2-4.
 38. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Výkonnost českého stavebnictví - Základní trend jeho vývoje a otázka přežití v období ekonomické recese. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2014. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. s. 559-562. ISBN 978-80-225-3867-1.
 39. 2013

 40. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Analýza očekávání vývoje stavebnictví pohledem manažerů stavebních podniků. Ekonomika a management. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013, roč. 2013, první číslo, s. nestránkováno, 10 s. ISSN 1802-8934.
 41. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Informace o sběru dat projektu "Rozvoj stavebních podniků". In Stanislav Rojík. Konkurence 2013. první. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 313-323. ISBN 978-80-87035-73-3.
 42. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 43. ZÁTHURECKÝ, Viliam, Alexander KESSLER, Christina SCHWEIGER, Pavla ODEHNALOVÁ, Jiří RICHTER, Judith SCHMID, Veronika SCHÖLLAUF, Petr KOSTÍK, Eva ŠVANDOVÁ a Peter MARINIČ. Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech : Výsledky uskutečněného výzkumu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 190 s. ISBN 978-80-210-6656-4.
 44. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Rozvoj malých a středních podniků ve stavebnictví (1) : Mezinárodní vědecká konference. Brno 5. února 2013. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 192 s. ISBN 978-80-210-6187-3.
 45. ZÁTHURECKÝ, Viliam a Peter MARINIČ. Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese: Informace o sběru dat. In Štefan Majtán. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013. 1. vyd. Bratislava: Vydavateĺstvo Ekonóm, Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava, 2013. s. 574-581. ISBN 978-80-225-3636-3.
 46. MARINIČ, Peter a Viliam ZÁTHURECKÝ. Stavebnictví pohledem českých a rakouských managerů stavebních podniků. In MAGNANIMITAS. MMK 2013 - Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2013 (ID: 2013025). Hradec Králové: MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2013. s. 1045-1053. ISBN 978-80-87952-00-9.
 47. 2012

 48. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Komparace příčin poklesu stavební výroby v Jihomoravském kraji a ve Vídni. 2012.
 49. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Restituce. Konečně schváleno. Deník Rovnost. Brno: VLTAVA-LABE-PRESS A.S., 2012, roč. 125, č. 263, s. 6. ISSN 1802-0887.
 50. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Rozvoj stavebních podniků v době ekonomické recese. In Majtan S. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2012. 1. vyd. Bratislava: VYDAVATELSTVO EKONOM, 2012. s. 666-673. ISBN 978-80-225-3427-7.
 51. 2011

 52. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurenceschopnost podniku ve vztahu k podnikové strategii. In doc. Ing. David Tuček, Ph.D. a kol. Modelování, silmulace a optimalizace podnikových procesů v praxi. 1. vyd. Zlín: ČSOP, VM 2011, 2011. s. 133-134. ISBN 978-80-260-0023-5.
 53. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurenceschopnost podniku ve vztahu k rozvoji podnikové strategie. 1. vyd. Bratislava: ALDO Bratislava, 2011. s. 147-151, 4 s. ISBN 978-80-970759-0-3.
 54. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurenceschopnost podniku ve vztahu k rozvoji podnikové strategie. VŠP Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2011. ISBN 978-80-87035-36-8.
 55. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurencieschopnosť podniku vo vzťahu k rozvoji podnikovej stratégii a jej tvorbe. Finančný manažment a controlling v praxi. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2011, roč. 2011, č. 05, s. 275 - 280, 5 s. ISSN 1337-7574.
 56. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurencieschopnost podniku vo vzťahu k rozvoju podnikovej stratégie a jej tvorbe. Finančný manažment a controlling v praxi. Bratislava: IURA EDITION, spol. s r.o., 2011, roč. 05/2011, č. 05, s. 275-280. ISSN 1337-7574.
 57. 2008

 58. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Účinky změny názvu podniku pro jeho další strategický rozvoj a zvýšení konkurenceschopnosti. MU Brno: Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno, 2008. 19 s. Vývojové tendence podniků IV (1.svazek). ISBN 9788021044661.
 59. 2007

 60. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Případové studie a jejich využití pro praxi. In Finance, výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. 1. vydání Sborník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. 7 s. ISBN 978-80-7318-536-7.
 61. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Případové studie a jejich využití pro praxi. In Vývojové tendence podniků III. 1. vyd. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 429-458, 29 s. ISBN 978-80-210-4466-1.
 62. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Případové studie a jejich využití pro praxi. In Podnikanie a podnikateľské prostredie v SR. Zborník. Ekonomická univerzita Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2007. 5 s. ISBN 978-80-225-2364-6.
 63. 2006

 64. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Erotický a pornografický průmysl a etika podnikání v této oblasti. In Podnikateľské prostredie a etika podnikania. 1. vyd. Ekonomická univerzita Bratislava: EU Bratislava, 2006. s. 306 -311, 5 s. ISBN 80-225-2199-X.
 65. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Případové studie. Svazek I. Masarykova univerzita Brno: ESF, MU v Brně, 2006. 18 s. Svazek I. ISBN 80-210-4133-1.
 66. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Případové studie. 1. vyd. ESF Brno: ESF Brno, 2006. 28 s. Vývojové tendence podniku II. ISBN 80-210-4133-1.
 67. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Současný management a konkurenceschopnost podniku. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 1. vydání. Masarykova univerzita Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. 7 s. ISBN 80-210-4089-0.
 68. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Současný management a konkurenceschopnost podniku. In Česká ekonomika v procesu globalizace – Manažer a jeho úloha pro úspěšnost podniku. 1. vyd. ESF Brno: ESF Brno, 2006. s. 288-293, 5 s. ISBN 80-210-4089-0.
 69. 2005

 70. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurenceschopnost podniku - významný faktor výkonnosti a efektivity podniku. In Podnikanie a podnikateľské prostredie. Bratislava: Ekonomická univerzita Bratislava, 2005. 5 s. ISBN 80-225-2048-9.
 71. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Konkurenceschopnost podniku ve vztahu k rozvoji managementu. Bratislava, Ekonomická univerzita: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2005. 5 s. Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2005. ISBN 80-225-2107-8.
 72. 2004

 73. ZÁTHURECKÝ, V iliam. Definice demokracie sociální v sociálně tržní ekonomice. Brno: Rovnost, 2004. 1 s. Rovnost, 21.8.2004.
 74. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Produktivita práce, interní faktor výkonnosti podniku. In Podniková ekonomika a management. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 8 s. ISBN 80-210-3414-9.
 75. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Produktivita práce, interní faktor výkonnosti podniku. In Podnik a podnikateľské prostredie v SR v období EU. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 8 s. ISBN 80-225-1870-0.
 76. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Zvýšení konkurenceschopnosti eského prmyslu. In Management a riadenie podniku. STU Bratislava. STU Bratislava: STU Bratislava, 2004. 3 s. ISBN 80-969189-0-7.
 77. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Zvýšení výkonnosti Jihomoravského kraje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 8 s. ISBN 80-210-3250-X.
 78. 2003

 79. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Malý podnik a zajištění strategické analýzy trhu pro jeho další rozvoj. In Sborník referátů z mezinárodní konference. Opava. Slezská univerzita Opava: Slezská univerzita Opava, 2003. 6 s. ISBN 80-7248-194-0.
 80. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Rozvoj malého a středního podnikání. In Úspěšnost podniků 2003. 2003. vyd. MU Brno: MU Brno, 2003. 6 s. ISBN 80-210-3100-X.
 81. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Výchova studentů pro uplatnění v praxi. 2003. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003. 4 s. ISBN 80-210-3207-3.
 82. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Výkonnost českého průmyslového podniku - základní trend jeho vývoje a otázka přežití v tržní ekonomice. 2003. vyd. Bratislava: Ekonóm Bratislava, 2003. 5 s. ISBN 80-225-1734-8.
 83. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Vývoj a situace průmyslu v průřezu uplynulých let. 2003. vyd. Brno: VUT Brno, Fakulta podnikatelská, 2003. 5 s. ISBN 80-214-2354-4.
 84. 2002

 85. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma - základní otázka přežít nebo nepřežít ? 2002. vyd. Praha: Economia Praha, 2002. 4 s. Moderní řízení 05/2002. ISBN 006-8720.
 86. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma - zkušenosti z transformace. 2002. vyd. Praha: Economia Praha, 2002. 5 s. Ekonom 5/2002.
 87. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma před a po vstupu zahraničního partnera. 1. vydání. Praha: Economia Praha, 2002. 4 s. Moderní řízení 6/2002. ISBN 0026-8720.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 8. 2022 08:16