Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Evropský výzkum hodnot – metodologie a data. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K.. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 23-30, 8 s. ISBN 978-80-556-4590-2.
 2. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a demografické chování v Česku a na Slovensku v uplynulém čvrtstoletí. In Podoby slobody : 9. slovenské a české sociologické dni, medzinárodná konferencia november 2019, Kongresové centrum SAV, Smolenice. 2019.
 3. RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ a Milada RABUŠICOVÁ. Jaké vlastnosti považují čeští a slovenští rodiče pro své děti za důležité. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K.. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 86-126, 41 s. ISBN 978-80-556-4590-2.
 4. FUČÍK, Petr, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. K problému deinstitucionalizace manželství. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K.. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 33-60, 28 s. ISBN 978-80-556-4590-2.
 5. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Marriage, Childbearing and Single Motherhood : Trends in Attitudes and Behaviour in Czechia and Slovakia from 1991 to 2017. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 16, č. 2, s. 25-50. ISSN 1214-813X. doi:10.5817/SOC2019-2-25.
 6. RABUŠIC, Ladislav, Zuzana KUSÁ, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Katarína STRAPCOVÁ. Odděleně spolu? Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. : Slovart, 2019. 428 s. nezadána. ISBN 978-80-556-4590-2.
 7. RABUŠIC, Ladislav, Petr SOUKUP a Petr MAREŠ. Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS). 2. přepracované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 573 s. ISBN 978-80-210-9247-1.
 8. RABUŠIC, Ladislav a Zuzana KUSÁ. Úvod. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K.. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 7-22, 16 s. ISBN 978-80-556-4590-2.
 9. KUSÁ, Zuzana a Ladislav RABUŠIC. Záverečná rekapitulácia. In Rabušic, L., Kusá, Z. Chromková Manea, B., Strapcová, K.. Odděleně spolu? : Česko a Slovensko optikou vývoje hodnot po roce 1991. 1. vyd. Bratislava: Slovart, 2019. s. 408-422, 15 s. ISBN 978-80-556-4590-2.
 10. 2018

 11. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v České republice 1991-2017 : pramenná publikace European Values Study. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 s. ISBN 978-80-210-8803-0.
 12. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2017 (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 310 s. ISBN 978-80-210-8803-0.
 13. 2017

 14. VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Anti-ageing procedures acceptance as a (prospective) measure of social stratification? In Population Aging: Challenges and Opportunities - International Conference. 2017.
 15. 2016

 16. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Ideal family size measured by an adapted Coombs scale – first findings from a Czech survey. In European Population Conference 2016. 2016.
 17. 2015

 18. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Active ageing and the impact of values, norms and opinions in the European context. In 12th Conference of Eueropean Sociological Association. 2015.
 19. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. První. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
 20. MAREŠ, Petr, Ladislav RABUŠIC a Petr SOUKUP. Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 508 s. ISBN 978-80-210-6362-4.
 21. 2014

 22. RABUŠIC, Ladislav a Voicu BOGDAN. EVS Battery on Values for Children -- to Have or Not to Have? 2014.
 23. RABUŠIC, Ladislav, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Klára ČAPKOVÁ. Male fertility decision-making process and social network using retrospective data. In European Population Conference. 2014.
 24. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Plodnost a preferenční teorie v České republice – nové metodologické a empirické poznatky. Data a výzkum - SDA Info, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2014, roč. 8, č. 1, s. 41-62. ISSN 1802-8152. doi:10.13060/23362391.2014.8.1.113.
 25. RABUŠIC, Ladislav, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Jana BUKVAIOVÁ. POSEDLÍ TOUHOU PO DÍTĚTI? In Petr Fučik, Beatrice Chromková Manea (eds.). Rodičovské dráhy. Dvacet let vývoje české porodnosti v sociologické perspektivě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 111-124, 14 s. --. ISBN 978-80-210-6551-2.
 26. 2013

 27. KREIDL, Martin, Martina ŠTÍPKOVÁ, Ladislav RABUŠIC a Barbora HUBATKOVÁ. Does the size of the negative effect of divorce on children’s education depend on the prevailing divorce rate? In Příspěvek prezentovaný na konferenci “Economic crises, social inequalities and social policies” RC28 Mezinárodní sociologické asociace, University of Trento, Trento, Itálie, 16. – 18. května 2013. 2013.
 28. ŠTÍPKOVÁ, Martina, Barbora HUBATKOVÁ, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Effect of parental separation on offspring’s educational chances: Comparison of nine countries. In European Divorce Research Network conference, University of Helsinki, 11.-13.10.2012. 2013.
 29. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Male fertility in the Czech Republic – first empirical evidence. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 4, s. 275-290. ISSN 0011-8265.
 30. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Male fertility in the Czech Republic – new empirical evidence. In XXVII IUSSP International Population Conference. 2013.
 31. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Preference for Family and Work in the Czech Republic. In Family, Care and Work in Europe: an Issue of Gender? edited by Isabella Crespi and Tina Miller. Macerata: eum Edizioni Università di Macerata, 2013. s. 15-46, 32 s. Prima edizione. ISBN 978-88-6056-377-4.
 32. ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Struktura rodiny a její vliv na načasování a typ prvního koresidenčního svazku. In konference "Dvě společnosti - dvě sociologie?" 17.-19.10.2013. 2013.
 33. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Velikost rodiny – postoje, normy a realita. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 2013, roč. 55, č. 3, s. 208-219. ISSN 0011-8265.
 34. HUBATKOVÁ, Barbora, Martin KREIDL, Martina ŠTÍPKOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Vliv rozvodu na vzdělanostní šance dětí. In Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martin Kreidl. Proměny partnerství. Životní dráhy a partnerství v české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013. s. 178-193, 16 s. Edice Studie, sv. 322. ISBN 978-80-7419-142-8.
 35. 2012

 36. ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Kohabitace v České republice, vývoj, současnost a analogie se zeměmi Evropy a Severní Ameriky. In konference "Sociologie zítřka", FSS MU, Brno, 16.-17.11.2012. 2012.
 37. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Male reproductive behaviour – new perspectives, data and findings. In VID Colloquium. 2012.
 38. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Postoje, hodnoty a demografické chování v České a Slovenské republice v období transformace (1991–2008). Data a výzkum - SDA Info, Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2012, roč. 6, 1/2012, s. 27-49. ISSN 1802-8152.
 39. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 339 s. ISBN 978-80-210-5859-0.
 40. 2011

 41. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena a Ladislav RABUŠIC. Men, family and fertility patterns in the Czech Republic. In 10th Conference of the European Sociological Association (ESA). 2011.
 42. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Řekni, kde ti muži jsou? O chybějících mužích ve studjiích reprodukce. Sociální studia, Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2011, roč. 8, č. 4, s. 47-66. ISSN 1214-813X.
 43. ČAPKOVÁ, Klára, Martin KREIDL a Ladislav RABUŠIC. Tranzice do prvního koresidenčního svazku. In Konference "Životní dráhy z kvantitativní a kvalitativní perspektivy", Sociologický ústav AV ČR, Praha, 20. – 21. října 2011. 2011.
 44. 2010

 45. PAKOSTA, Petr a Ladislav RABUŠIC. Postoje k příčinám chudoby v České republice v letech 1991 až 2008. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2010, roč. 7, č. 4, s. 101-120. ISSN 1214-813X.
 46. RABUŠIC, Ladislav a Marcela PETROVÁ KAFKOVÁ. Sociální studia 4/2010 České hodnotové proměny 1991-2008 (European Values Study). Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2010. ISSN 1214-813X.
 47. RABUŠIC, Ladislav. Subjektivní blaho, plodnost, úmrtnost a subjektivní zdravotní stav v ČR v letech 1991až 2008. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 2010, roč. 52, č. 4, s. 7-17. ISSN 0011-8265.
 48. PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela a Ladislav RABUŠIC. Význam práce v životě českých a slovenských starších pracovníků. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2010, roč. 42, č. 4, s. 316-338. ISSN 0049-1225.
 49. 2009

 50. RABUŠIC, Ladislav a Jana HAMANOVÁ. Hodnoty a postoje v ČR 1991-2008 (pramenná publikace European Values Study). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. ISBN 978-80-210-4952-9.
 51. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? Masarykova univerzita. Brno, 2009.
 52. 2008

 53. POL, Milan a Lenka HLOUŠKOVÁ. Celoživotní učení a vzdělávání dospělých v politických dokumentech. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 9-24, 16 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 54. RABUŠIC, Ladislav. Člen odborné komise pro společenské a humanitní vědy Rady pro výzkum a vývoj. 2008.
 55. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí a informální učení. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 77-95, 19 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 56. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí v neformálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 61-75, 15 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 57. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Dospělí ve formálním vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 41-60, 20 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 58. DVOŘÁKOVÁ, Kateřina, Ladislav RABUŠIC a Michal VAŠEČKA. Female Migrants in Ageing Societies. Policy relevant implications of the FEMAGE project. 1. vydání. Wiesbaden: BUNDESINSTITUT FÜR BEVÖLKERUNGSFORSCHUNG, 2008. 75 s. FEMAGE Working Paper Series 2.
 59. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Hakim s preference theory in the Czech context. Czech Demography, Praha: ČSÚ, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 46-55. ISSN 1802-7881.
 60. RABUŠIC, Ladislav a Marie TRAXLEROVÁ. Jak měřit bezmocnost. Data a výzkum, Praha: Sociologický ústav ČAV, 2008, roč. 2, č. 1, s. 7-29. ISSN 1802-8152.
 61. RABUŠIC, Ladislav a Hana HAŠKOVÁ. K nízké sňatečnosti v České republice. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 5, č. 2, s. 7-33. ISSN 1214-813X.
 62. RABUŠIC, Ladislav. Member of Theory Group of the European Values Study. : European Values Study, 2008.
 63. RABUŠICOVÁ, Milada, Ladislav RABUŠIC a Klára ŠEĎOVÁ. Motivace a bariéry ve vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 97-112, 16 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 64. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Motivations and barriers in adult education in the Czech republic. LLinE-Lifelong Learning in Europe, Helsinki: KVS Foundation, 2008, roč. 13, č. 4, s. 248-257. ISSN 1239-6826.
 65. HLOUŠKOVÁ, Lenka a Milan POL. Občanské vzdělávání dospělých. In Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 189-204, 16 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 66. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA a Ladislav RABUŠIC. Only fools rush in? On transition to retirement. In People, Population Change and Policies: Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 2: Demographic knowledge-Gender-Ageing. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 267-288, 21 s. European Studies of Population ,16. ISBN 978-1-4020-6690-0.
 67. HLOUŠKOVÁ, Lenka. Poradenství ve vzdělávání dospělých aneb nechají si lidé poradit? In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 289-318, 30 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 68. NOVOTNÝ, Petr. Profesní vzdělávání dospělých. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 113-141, 29 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 69. RABUŠIC, Ladislav. Senioři a jejich vzdělávání. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 265-287, 23 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 70. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Teoretický kontext a metodologická východiska. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 16 s. Studie. ISBN 978-80-210-4779-2.
 71. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 339 s. ISBN 978-80-210-4779-2.
 72. VAN PEER, Christine a Ladislav RABUŠIC. Will we witness an upturn in European fertility in the near future? In People, Population Change and Policies - Lessons from the Population Policy Acceptance Study - Volume 1: Family change. 1. vyd. The Hague: Springer, 2008. s. 215-241, 27 s. European Studies of Population , 16. ISBN 978-1-4020-6608-5.
 73. ZOUNEK, Jiří. Život a vzdělávání dospělých v éře informačních a komunikačních technologií. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 143-167, 24 s. sv. 1. ISBN 978-80-210-4779-2.
 74. 2007

 75. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Jednodětnost v českých rodinách (kdo jsou ti, kdo mají nebo plánují pouze jedno dítě). Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 4, s. 699-719. ISSN 0038-0288.
 76. RABUŠIC, Ladislav. Několik poznámek k české rodinné politice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 2007, roč. 49/2007, č. 4, s. 262-272. ISSN 0011-8265.
 77. SOUKUP, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek k jedné obsesi českých sociálních věd, statistické významnosti. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2007, roč. 43, č. 2, s. 379-395. ISSN 0038-0288.
 78. RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha, 2007, roč. 49, č. 2, s. 77-86. ISSN 0011-8265.
 79. SOJÁK, Petr. Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů - Projekt COPE for Teens. In RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: KONVOJ, 2007. s. 65-69, 6 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 80. 2006

 81. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Adult Education in the Czech Republic - who participates and why. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 6, s. 1195-1218. ISSN 0038-0288.
 82. RABUŠIC, Ladislav. Bude česká plodnost i v budoucnu jedna z nejnižších v Evropě? In Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. s. 66-80, 15 s. Katedra demografie a geodemografie. ISBN 80-86561-93-3.
 83. KOCOURKOVÁ, Jiřina a Ladislav RABUŠIC. Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2006. 158 s. ISBN 80-86561-93-3.
 84. CHROMKOVÁ MANEA, Beatrice Elena, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Teorie založené na lidských preferencích jako možný příspěvek k vysvětlení současného reprodukčního chování. In Rodina, zaměstnání a sociální politika. 1. vyd. Brno: František Šalé – ALBERT, 2006. s. 57-79, 22 s. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity. ISBN 80-7326-104-9.
 85. RABUŠIC, Ladislav. Vzdělávání dospělých v předseniorském a seniorském věku. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická, V Brně: Masarykova univerzita, 2006, U 11, U 11, s. 79-99. ISSN 1211-6971.
 86. 2005

 87. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Active Ageing and European Pension Systems. National Report of the Czech Republic. Revised version. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 55 s. National report.
 88. ŠEĎOVÁ, Klára, Petr NOVOTNÝ, Milada RABUŠICOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Educational Needs of Adults in the Czech Republic. In Education-Line database. 2005.
 89. VIDOVIČOVÁ, Lucie, Markéta MRÁZOVÁ a Ladislav RABUŠIC. Health, Health Care System and Active Ageing in the Czech Republic. Politics, Actors and Institutions. Brno, Wien: ICCR Wien, 2005. 52 s. National report.
 90. RABUŠIC, Ladislav. Jaká imigrační politika České republiky? www.migraceonline.cz, Praha: Multikulturní centrum, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 3-5.
 91. VIDOVICOVÁ, Lucie a Ladislav RABUŠIC. Věková diskriminace - ageismus: úvod do teorie a výskyt diskriminačních přístupů ve vybraných oblastech s důrazem na pracovní trh. Praha, Brno: VÚPSV, 2005. 54 s. Výzkumné zprávy.
 92. 2004

 93. RABUŠIC, Ladislav a Lenka VOHRALÍKOVÁ. Čeští senioři včera, dnes a zítra. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2004. 90 s. Výzkumné zprávy.
 94. RABUŠIC, Ladislav. Člen hodnotící komise grantového programu MPSV Moderní společnost a její proměny (TP5-DP2). 2004.
 95. RABUŠIC, Ladislav. Člen podoborové komise č. 403 Grantové agentury ČR. 2004.
 96. RABUŠIC, Ladislav. Why are they all so eager to retire (on transition to retirement in the Czech republic). Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2004, roč. 40, č. 3, s. 319-342. ISSN 0038-0288.
 97. RABUŠIC, Ladislav. Will Tomorow's Czechs Have the Fewest Children in Europe? In Mareš, P. et al.: Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 41-60, 20 s. Society, Reproduction, and Contemporary Challenges. ISBN 80-86598-67-5.
 98. 2003

 99. RABUŠIC, Ladislav a Kateřina KEPÁKOVÁ. Adolescent Sexual Behavior and the HIV/AIDS Risk in the Czech Republic. Revija za sociologiju, Zagreb, 2003, roč. 34, 3-4, s. 198-206. ISSN 0350-154X.
 100. RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Česká veřejnost a imigranti aneb vláda míní, veřejnost však mění? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 2003, roč. 45, č. 2, s. 88-98. ISSN 0011-8265.
 101. RABUŠIC, Ladislav a Aleš BURJANEK. Imigrace a imigrační politika jako prvek řešení české demografické situace? Praha: Výzkumný ústav prýce a sociálních věcí, 2003. 58 s. Výzkumné zprávy.
 102. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Kulturní klima v rodině a funkční gramotnost dítěte. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 125-144, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
 103. VIDOVIĆOVÁ, Lucie, Ladislav RABUŠIC a Martina MAZÁČOVÁ. Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu veřejnosti. Zpráva z empirického výzkumu. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2003. 67 s. Výzkumné zprávy.
 104. 2002

 105. KATRŇÁK, Tomáš a Ladislav RABUŠIC. Anomie a vztah k minoritám v České společnosti. In Tomáš Sirovátka (Ed.): Menšiny a marginalizované skupiny v České republice. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 2002. s. 95-107. ISBN 80-210-2791-6.
 106. RABUŠIC, Ladislav. K některým předpokladům formulace pronatalitní politiky. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 2002, roč. 44, č. 3, s. 177-187. ISSN 0011-8265.
 107. RABUŠIC, Ladislav. Možného rodina předvídaná a rodina skutečná. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2002, roč. 2002, Speciální, s. 29-37. ISSN 1212-365X.
 108. RABUŠIC, Ladislav. Propopulační politika - spíše chiméra než spása. CEP, Praha: Centrum pro ekonomiku a politiku, 2002, roč. 21/2002, č. 21, s. 47-62. ISSN 1213-3299.
 109. SIROVÁTKA, Tomáš, Wim VAN OORSCHOT a Ladislav RABUŠIC. Welfare state solidarity and support: the Czech Republic compared with the Netherlands. In World Poverty (edited by Peter Townsend and David Gordon). Bristol (UK): The Policy Press, 2002. s. 147-169. World Poverty. ISBN 1861343957.
 110. KUCHAŘOVÁ, Věra, Ladislav RABUŠIC a Lucie EHRENBERGEROVÁ. Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření. Praha: VÚPSV, Socioklub, 2002. 89 s. Výzkumné zprávy.
 111. 2001

 112. RABUŠIC, Ladislav. Czech Values in the 1990s (Special Issue of Czech Sociological Review). I. Praha: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech republic, Prague, 2001. 142 s. Czech Sociological Review, 1/2001. ISBN 1210-3861.
 113. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. České výchovné hodnoty: tradiční nebo moderní? In Rabušic, L. (Ed.): Ćeské hodnoty 1991 - 1999. Sborník prací Fakulty sociálních studií brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 127-147. Sociální studia 6. ISBN 80-210-2623-5.
 114. RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6.
 115. RABUŠIC, Ladislav. Úvodem. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2001, roč. 6, č. 1, s. 9-15. ISSN 1212-365X.
 116. RABUŠIC, Ladislav. Value Change and Demographic Behaviour in the Czech Republic. Czech Sociological Review, Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 99-122. ISSN 1210-3861.
 117. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Which Qualities Should Children Be Encouradged to Learn at Home? Czech Sociological Review, Prague: Institute of Sociology, 2001, IX, č. 1, s. 123-142. ISSN 1210-3861.
 118. 2000

 119. RABUŠIC, Ladislav. Hodnota dítěte. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 2000, roč. 42, č. 4, s. 286-290. ISSN 0011-8265.
 120. RABUŠIC, Ladislav. Je česká společnost 'postmaterialistická'? Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000, roč. 36, č. 1, s. 3-22. ISSN 0038-0288.
 121. RABUŠIC, Ladislav. Koho Češi nechtějí? Sociální studia, Brno: Masarykova universita, 2000, roč. 5, č. 1, s. 67-85. ISSN 1212-36.
 122. 1999

 123. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, roč. 35, č. 4, s. 397-421. ISSN 0038-0288.
 124. RABUŠIC, Ladislav. Kolik bude českých seniorů v príštích desetiletích? Geriatria, Malacky, 1999, IV, 3-4, s. 38-41. ISSN 1335-1850.
 125. RABUŠIC, Ladislav. O postavení seniorů v České republice: nemoc, osamělost a chudoba? In Aktuální problémy vzdělávání seniorů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 1999. s. 17-30. ISBN 80-244-0007-3.
 126. RABUŠIC, Ladislav a Kateřina KEPÁKOVÁ. Sexuální chování adolescentů a riziko HIV. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, roč. 35, č. 2, s. 161-179. ISSN 0038-0288.
 127. VANOORSCHOT, Wim, Tomáš SIROVÁTKA a Ladislav RABUŠIC. Solidarita a podpora sociálního státu: srovnání České republiky a Nizozemí. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1999, roč. 35, č. 3, s. 247-268. ISSN 0038-0288.
 128. MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. The Czech family, the marriage market, and the reproductive climate. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Ten years of rebuilding capitalism: Czech society after 1989. Praha: Academia, 1999. s. 94-112. ISBN 80-200-0774-1.
 129. RABUŠIC, Ladislav a Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review, Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, roč. 126, č. 2, s. 239-253. ISSN 1231-1413.
 130. RABUŠIC, Ladislav. Vstupujeme do století seniorů. Sociální politika, Česká republika: MPSV Praha, 1999, roč. 25, č. 3, s. 2-3. ISSN 0049-0961.
 131. 1998

 132. RABUŠIC, Ladislav. Časové aspekty českého důchodového věku. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 3, s. 267-284. ISSN 0038-0288.
 133. RABUŠIC, Ladislav a Ivo MOŽNÝ. Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima. In VEČERNÍK, Jiří a Petr MATĚJŮ. Zpráva o vývoji české společnosti 1989-1998. Praha: Academia, 1998. s. 92-110.
 134. RABUŠIC, Ladislav. Jsou čeští senioři chudí? Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1998, roč. 34, č. 3, s. 303-320. ISSN 0038-0288.
 135. RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Požadavky zaměstnání, vzdělávání dospělých a funkční gramotnost. Praha: Národní zpráva z projektu SIALS, 1998. 21 s.
 136. RABUŠIC, Ladislav. The Poverty of the Czech Elderly - Myth or Reality? Czech Sociological Review, Prague: Institute of Sociology, 1998, roč. 6, č. 1, s. 5-29. ISSN 1210-3861.
 137. 1997

 138. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost a senioři. Brno: MU, 1997. 189 s. ISBN 80-952-98-02/58.
 139. RABUŠIC, Ladislav. Jak rozumět populačním projekcím. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 3, s. 289-308. ISSN 0038-0228.
 140. RABUŠIC, Ladislav. Polemicky k současným změnám charakteru reprodukce v ČR (sociologická perspektiva v demografii). Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1997, roč. 39, č. 2, s. 114-119. ISSN 0011-8265.
 141. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Subjective Poverty and Its Structure in the Czech Republic. Slovak Sociological Review, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1997, roč. 1, č. 3, s. 279-299. ISSN 0049-1225.
 142. 1996

 143. RABUŠIC, Ladislav. Důchody na pokračování. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin, Praha: Economia, 1996, XXXX, č. 13, s. 22-24. ISSN 1210-0714.
 144. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 32, č. 2, s. 175-187. ISSN 0038-0288.
 145. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Je česká společnost anomická? Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 2, s. 177-188. ISSN 0038-0288.
 146. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. K měření subjektivní chudoby v české společnosti. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 297-315. ISSN 0038-0288.
 147. RABUŠIC, Ladislav. O současném vývoji manželského a rodinného chování v České republice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1996, roč. 1996, č. 3, s. 173-180. ISSN 0011-8265.
 148. RABUŠIC, Ladislav. On Marriage and Family Trends in the Czech Republic in the mid 1990s. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 1996, roč. 1, č. 1, s. 29-42. ISSN 1212-365X.
 149. RABUŠIC, Ladislav. Štědrost norského státu obecného blahobytu: klid před bouří? In SPFFBU Brno. Brno, roč. XLIV, G 37: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 19-34. ISBN 80-210-1409-1.
 150. 1995

 151. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 192 s. ISBN 80-210-1155-6.
 152. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Georgetown, Masarykova univerzita, 1995. 192 s. Spisy Masarykovy univerzity, Filozofické fakulty. ISBN 80-210-1155-6.
 153. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Nakladatelství Georgetown, 1995. 192 s. ISBN 80-210-1155-6.
 154. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. s. 127-137. ISBN 80-210-1245-5.
 155. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Několik poznámek na úvod konsensuálního přístupu k chudobě. In O chudobě v české a slovenské společnosti. Brno: Masarykova Universita, 1995. s. 127-137. není. ISBN 80-210-1245-5.
 156. 1994

 157. MACEK, Petr a Ladislav RABUŠIC. Czechoslovakia. Editor K. Hurrelman. In International Handbook of Adolescence. Westport: Greenwood, 1994. s. 117-130. ISBN 0-313-28584-5.
 158. RABUŠIC, Ladislav. Česká společnost stárne. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. G, Řada sociálněvědná, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 1994, roč. 35, č. 1, s. 23-51. ISSN 0231-5122.
 159. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Nezaměstnanost v České republice na počátku devadesátých let v regionálním pohledu. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 475-498. ISSN 0038-0288.
 160. MAREŠ, Petr a Ladislav RABUŠIC. Nezaměstnanost v České republice na počátku 90. let v regionálním pohledu. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, roč. 30, č. 4, s. 479-498. ISSN 0038-0288.
 161. RABUŠIC, Ladislav. Populační projekce České republiky do roku 2030. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1994, roč. 1994, č. 2, s. 100-114. ISSN 0011-8265.
 162. RABUŠIC, Ladislav a Petr MAREŠ. Regionální nezaměstnanost v České republice. První. Brno: Research Support Scheme, Central European University in Prague, 1994. 140 s. není.
 163. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Values and the Welfare State in Czechoslovakia. In New Great Transformation? London: Routledge, 1994. s. 78-98. není. ISBN 0-415-09249-3.
 164. 1993

 165. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Civic Society and Cultural Change in Czechoslovakia. In Zwischen den Zeiten. Wiena: VWGÖ, 1993. s. 159-165. není. ISBN 3-85369-867-0.
 166. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Charakter naší sociální změny. Sociologické aktuality, Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 3, s. 3. ISSN 1210-4620.
 167. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Is the Moravian Movement the Last Straw which the Moravian Grasp? In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. s. 51-61. G34. ISBN 80-210-0551-3.
 168. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. K moravskému nacionalismu. Sociologické aktuality, Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 3, s. 14-15. ISSN 1210-4620.
 169. RABUŠIC, Ladislav. Kde jsou meze délky lidského života? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1993, roč. 1993, č. 3, s. 153-161. ISSN 0011-8265.
 170. RABUŠIC, Ladislav. O úmrtnosti v České republice. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1993, roč. 1993, č. 4, s. 247-262. ISSN 0011-8265.
 171. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Pocit jistoty a touha po pořádku. Sociologické aktuality, Praha: Vodáková, Maříková, Ryba, 1993, roč. 1992, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-4620.
 172. RABUŠIC, Ladislav. Populační či rodinná politika? Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1993, roč. 1992, č. 1, s. 56-57. ISSN 0011-8265.
 173. MOŽNÝ, Ivo a Ladislav RABUŠIC. Unmarried Cohabitation in Czechoslovakia. Czechoslovak Sociological Review, Special Issue, August 1992, 1993, roč. 28, August 92S, s. 107-117. ISSN 1210-3861.
 174. 1992

 175. MACEK, Petr a Ladislav RABUŠIC. Adolescence in Czechoslovakia. In Paper presented on public lectures series on "Living Conditions of Adolescents in Different Countries. University of Berne, August 30 - September 5. 1992.
 176. MAREŠ, Petr, Libor MUSIL a Ladislav RABUŠIC. Fenomén moravanství. Sociológia, Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1992, roč. 24, č. 1, s. 85-88. ISSN 0049-1225.
 177. MUSIL, Libor, Petr MAREŠ a Ladislav RABUŠIC. Hodnoty a moravanství. In Morava v českém státě včera, dnes a zítra. Brno: Moravské zemské muzeum, 1992. s. 37-46, 10 s.
 178. 1991

 179. RABUŠIC, Ladislav, Petr MAREŠ a Libor MUSIL. Sociální změna očima české veřejnosti. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1991, roč. 27, č. 6, s. 702-714. ISSN 0038-0288.
 180. RABUŠIC, Ladislav. The Role of Kinship in Aging Chinese Society. Archív orientální, Praha: Akademie věd ČR, 1991, roč. 59, č. 1. ISSN 0044-8699.
 181. 1990

 182. RABUŠIC, Ladislav. Demografická krize v Číně v období 1959-1961 aneb. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1990, roč. 32, č. 2, s. 132-142. ISSN 0011-8265.
 183. RABUŠIC, Ladislav. Manifestní a latentní funkce československé populační politiky. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1990, roč. 32, č. 3, s. 132-142. ISSN 0011-8265.
 184. RABUŠIC, Ladislav. Proměny intimních životních stylů v západních společnostech. Sborník prací FF BU, Brno: Masarykova univerzita, 1990, G33. ISSN 0231-7710.
 185. RABUŠIC, Ladislav. Tichá revoluce aneb od materialismu k postmaterialismu v západních společnostech. Sociologický časopis, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1990, roč. 26, č. 6, s. 505-517. ISSN 0038-0288.
 186. 1986

 187. RABUŠIC, Ladislav. Nesezdané soužití v zemích západní Evropy a USA. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Pedo, 1986, roč. 28, č. 2, s. 135-140. ISSN 0011-8265.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2020 23:22