Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KUNDERA, Tadeáš, Pavlína VACULÍKOVÁ a Jan CACEK. Vliv délky intervalu zatížení u vysoce intenzivního intervalového tréninku na změnu ukazatelů aerobní vytrvalosti. In prof. PaedDr. Ivan Čilík, CSc., doc. PaeDdr. Martin Pupiš, Ph.D., PaedDr. Zuzana Pupišová, Ph.D., Mgr. Vladimír Franek. Atletika 2019 medzinárodná vedecká konferencia. Bánská Bystrica, 2020. s. 71-83, 13 s. ISBN 978-80-8141-223-3.
 2. 2019

 3. KROPÁČOVÁ, Sylvie, Kristína MITTEROVÁ, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ, Luboš BRABENEC, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Nela NĚMCOVÁ ELFMARKOVÁ, Zuzana BALÁŽOVÁ, Ivan REKTOR, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Irena REKTOROVÁ. Cognitive effects of dance-movement intervention in a mixed group of seniors are not dependent on hippocampal atrophy. Journal of Neural Transmission, WIEN: SPRINGER WIEN, 2019, roč. 126, č. 11, s. 1455-1463. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-019-02068-y.
 4. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 5. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1.vyd. Brno, El-portál: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2019. ISSN 1802-128X.
 6. STRUHÁR, Ivan, Pavlína VACULÍKOVÁ, Marta GIMUNOVÁ, David MINSTER a Veronika KÖRNEROVÁ. Effects of whole-body electrostimulation and acroyoga based exercise programme on blood pressure in a group of young women. Journal of Physical Education and Sport, 2019, roč. 19, č. 8, s. 49-57. ISSN 2247-8051. doi:10.7752/jpes.2019.s1008.
 7. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9571-7.
 8. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0.
 9. SVOBODOVÁ, Lenka, Roman GRMELA, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Martin SEBERA, Sylvie KROPÁČOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Gabriela CHYTILOVÁ, Lucie SOVADINOVÁ a Dominik HUSÁR. Tanečně pohybové aktivity pro zdravé seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou. Brno: Tribun EU s.r.o., 2019. 92 s. ahddasd. ISBN 978-80-263-1521-6.
 10. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Sylvie KROPÁČOVÁ a Roman GRMELA. The effect of the intervention dance program on the level of functional fitness and postural stability in elderly. Studia Sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 13/2019, No 1, s. 63-71. ISSN 1802-7679.
 11. 2018

 12. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8939-6.
 13. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8938-9.
 14. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ a Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8937-2.
 15. SKOTÁKOVÁ, Alena, Jana SKLENAŘÍKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Roman GRMELA. Intensive dance - exercise intervention program for healthy seniors and patients with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 16. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Martin SEBERA a Petra SUCHÁČKOVÁ. The effect of a six - month dancing program on motor performance in elderly with mild cognitive impairment. In European Congress of Adapted Physical Activity 2018. 2018.
 17. 2017

 18. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Roman GRMELA. SENIOR FITNESS TEST BEFORE INTENSIVE DANCE-EXERCISE INTERVENTION FOR HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. 1. vyd. Opatia: Univ Zagreb, 2017. s. 58-58, 1 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 19. SKLENAŘÍKOVÁ, Jana, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ a Martin SEBERA. THE LEVEL OF PHYSICAL ABILITIES OF HEALTHY SENIORS AND PATIENTS WITH MILD COGNITIVE IMPAIRMENT. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 632 - 639, 8 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 20. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Ivan STRUHÁR, Marta GIMUNOVÁ, Veronika KÖRNEROVÁ, David MINSTER a Marek JENIŠ. The difference between type of physical activity on the values of blood pressure in the group of young women. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 258-268, 11 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 21. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ, Jana SKLENAŘÍKOVÁ a Roman GRMELA. The effect of dance interventions on the level of chosen physical abilities in elderly people. Review. In Martin Zvonař, Zuzana SAjdlová. Brno, Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova Univerzita, 2017. s. 735 - 745, 11 s. ISBN 978-80-210-8917-4.
 22. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. The occurrence of the persistent primitive reflexes in school age children (6-11). In Dragan Milanovič, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8 th international scientific conference on kinesiology Proceedings. Zagreb, Croatia: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. s. 267-271, 5 s. ISBN 978-953-317-049-7.
 23. 2016

 24. SKOTÁKOVÁ, Alena, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. The persistent primary reflexes in school age children (6-11). In European Congress of Adapted Physical Activity 2016. 2016.
 25. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Martin SEBERA. USE OF THE DANCE PAD FOR THE DEVELOPMENT OF RHYTHMIC ABILITIES. Science of Gymnastics Journal, 2016, roč. 2016, vol.8., num.3., s. 283 - 294. ISSN 1855-7171.
 26. 2015

 27. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. An intervention movement program aimed on prevention of falls of people at the period of seniority - case study. In 12th International Scientific Conference on transformation Processes in Sport. 2015. ISBN 978-9940-569-12-9.
 28. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Jitka ČIHOUNKOVÁ, Martin BUGALA, Jan KOLÁŘ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, jan KOLÁŘ, Libuše ČERNÁ a Jan CACEK. Trendy v realizaci pohybove aktivity dětí mateřských škol a 1. stupně základních škol. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 96 s. ISBN 978-80-210-7877-2.
 29. 2014

 30. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Specializace I fitness. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 30 s. ISBN 978-80-210-7328-9.
 31. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Specializace II fitness. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 32 s. ISBN 978-80-210-7329-6.
 32. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Specializace III fitness. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-80-210-7404-0.
 33. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 62-66, 5 s. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 34. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Struktura sportovního výkonu ve sportovním/gymnastickém aerobiku - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc.. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 62-66, 5 s. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 35. 2013

 36. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Martin SEBERA. ANALÝZA PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FAKULTU SPORTOVNÍCH STUDIÍ MASARYKOVY UNIVERZITY. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 17-29, 13 s. ISBN 978-80-210-6290-0.
 37. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SENIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 49-61, 13 s. ISBN 978-80-210-6290-0.
 38. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Inclusion of excercises to strenghten the deep stabilization system to physical education at primary and secondary schools. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 39. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. The level of gymnastic skills of pupils at basic schools in Brno. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 40. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In Neuveden. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 30-46, 17 s. ISBN 978-80-210-6290-0.
 41. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Zdenko Reguli, Ph.D.. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 65-83, 19 s. ISBN 978-80-210-6290-0.
 42. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Vztah učitelů tělesné výchovy základních škol k výuce úpolů. In doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D. a kol.. Společenský význam gymnastiky, tance a úpolů. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 84-95, 12 s. ISBN 978-80-210-6290-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6291-2013.
 43. SVOBODOVÁ, Lenka, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Weight training for childred and youth. In 9´th International Conference Sport and Quality of LIfe 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 44. 2012

 45. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Analýza přijímacích zkoušek z gymnastiky na FSpS. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
 46. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. ANALÝZA PŘÍJÍMACÍCH ZKOUŠEK Z GYMNASTIKY NA FSpS MU. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 96-106, 11 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
 47. SVOBODOVÁ, Lenka, Alena SKOTÁKOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. EFEKT INTERVENČNÍHO PROGRAMU NA VYBRANÉ KONDIČNÍ A KOORDINAČNÍ SCHOPNOSTI Z HLEDISKA PREVENCE PÁDŮ U OSOB V OBDOBÍ SÉNIA (PŘÍPADOVÁ STUDIE). In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 32-42, 11 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
 48. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folk dance as a part of life style. Studia sportiva, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 2011/5, č. 3, s. 233-236. ISSN 1802-7679.
 49. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Komparace výsledků přijímacích zkoušek z gymnastických disciplín pro akademický rok 2010/2011 a 2011/2012. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, roč. 2012/6, č.2, s. 100-106. ISSN 1802-7679.
 50. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Využití taneční pohybové terapie v lekcích gymnastických a tanečních disciplín. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
 51. SKOTÁKOVÁ, Alena, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. VYUŽITÍ TANEČNÍ POHYBOVÉ TERAPIE V LEKCÍCH GYMNASTICKÝCH A TANEČNÍCH DISCIPLÍN. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 83-96, 14 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
 52. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. VZTAH UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL KE GYMNASTICKÝM DISCIPLÍNÁM. In doc. PhDr. Viléma Novotná; PhDr. Jaroslav Krištofič; Mgr. Jan Chrudimský. Intervenční programy gymnastiky, sborník příspěvků z vědeckého semináře Kinantropologie konaného 25. 9. 2012. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, katedra gymnastiky, 2012. s. 106-121, 16 s. ISBN 978-80-86317-97-7.
 53. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Lenka NEJEDLÁ. Vztah učitelů základních škol ke gymnastickým disciplínám. In Intervenční programy gymnastiky. 2012.
 54. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ a Dagmar ŠIMBEROVÁ. Základní gymnastika I. 2012.
 55. 2011

 56. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Kristýna HONKOVÁ. Anylýza vztahu rytmické realizace a rytmické percepce v tanečním sportu. Studia sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2011, roč. 2011/5, č. 2, s. 43-49. ISSN 1802-7679.
 57. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folkl dance as a part of life style. Studia sportiva, Brno: FSpS MU, 2011, s. 233-236. ISSN 1802-7679.
 58. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Martina KOLAJOVÁ. Folklore dance as a part of life style. In Sport and Quality of Life, 2011. 2011. ISBN 978-80-210-5610-7.
 59. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Lenka SVOBODOVÁ, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Nebojme se gymnastiky ... Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5622-0.
 60. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Lenka SVOBODOVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Terminologie tělesných cvičení. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 61. 2008

 62. SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Sportovní aktivity a zájmy osob se sluchovým a tělesným postižením na středních školách. In Sport a kvalita života 2008. 2008. vyd. Brno: FSpS MU, 2008. 7 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 63. SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Brno: Masarykova univerzita, 2008.
 64. SKOTÁKOVÁ, Alena, Dagmar ŠIMBEROVÁ a Pavlína VACULÍKOVÁ. Tanec zrakově postižených. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1802-128X.
 65. 2007

 66. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza tepové frekvence u vybraných forem komerčního aerobiku. In MRÁZKOVÁ, Eva. Sport a kvalita života - sborník abstrakt mezinárodní konference konané 8. a 9. listopadu 2007 v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. 5 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 67. 2006

 68. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Analýza koordinačních schopností v závislosti na tréninku sportovního aerobiku. In Sport a kvalita života 2006. Brno: VYdavatelství Masarykovy univerzity, 2006. s. 128-129, 2 s. ISBN 80-210-4145-5.
 69. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ a Petr HEDBÁVNÝ. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 130 - 131, 2 s. ISBN 80-210-4145-5.
 70. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Metodický materiál na DVD nosiči pro teoretickou přípravu i praktické využití v tréninkových centrech sportovní gymnastiky a během výuky na ZŠ a SŠ. In SKOTÁKOVÁ, Alena a Petr HEDBÁVNÝ. Sport a kvalita života 2006. Brno, Sport a kvalita života. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 3 s. ISBN 80-210-4145-5.
 71. 2005

 72. SKOTÁKOVÁ, Alena a Pavlína VACULÍKOVÁ. Zkušenosti s tancem zrakově postižených. In Pohybové aktivity a zdraví člověka. Ústí nad Labem, 2005. s. 118-120. ISBN 80-70077-691-9.
 73. 2004

 74. ŠIMBEROVÁ, Dagmar, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena SKOTÁKOVÁ, Renata KLÁROVÁ a Hana BUBNÍKOVÁ. Učební text aerobik a fitness. FSpS MU Brno: MU, 2004. 66 s. Učební text aerobik a fitness. ISBN 80-210-3415-7.
 75. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Vliv tréninku aerobiku na rozvoj koordinačních schopností u dívek ve věku 10 -11 let. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. 1. vydání. Hradec Králové: nakladatelství Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2004. 5 s. ISBN 80-7041-666-1.
 76. 2003

 77. VACULÍKOVÁ, Pavlína. Sportovní aerobik a rozvoj explozivní síly dolních končetin. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 57 - 60, 4 s. ISBN 80-7041-989-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 7. 2020 08:38