Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Iva BUREŠOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Measuring depression in adolescence: Evaluation of a hierarchical factor model of the Children’s Depression Inventory and measurement invariance across boys and girls. PLOS ONE. San Francisco: Public Library of Science, 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-17. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0249943.
 2. PEPRNÍKOVÁ, Sandra, Karolína SKORKOVSKÁ a Petr KVĚTON. Short-wavelength automated perimetry in diabetic patients without retinopathy. Česká a slovenská oftalmologie. 2021, roč. 77, č. 5, s. 252-256. ISSN 1211-9059.
 3. BLATNÝ, Marek, Petr KVĚTON a Martin JELÍNEK. Sociální procesy a osobnost 2020. Sborník příspěvků. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 234 s. ISBN 978-80-210-9912-8.
 4. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Iva BUREŠOVÁ. The role of perfectionism in predicting athlete burnout, training distress, and sports performance: A short-term and long-term longitudinal perspective. Journal of Sports Sciences. 2021. ISSN 0264-0414. doi:10.1080/02640414.2021.1911415.
 5. 2020

 6. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Iva BUREŠOVÁ a Kateřina BARTOŠOVÁ. Czech adaptation of the Brunel Mood States for adolescent athletes. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 14, č. 1, s. 47-57. ISSN 1802-7679. doi:10.5817/StS2020-1-6.
 7. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Munipress, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9652-2020.
 8. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9652-3.
 9. VLČKOVÁ, Kateřina, Kateřina LOJDOVÁ, Josef LUKAS, Jan MAREŠ, Lucie ŠKARKOVÁ, Tomáš KOHOUTEK, Petr KVĚTON a Stanislav JEŽEK. Řízení třídy: studenti učitelství a jejich provázející učitelé. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 278 s. Pedagogický výzkum, sv. 1. ISBN 978-80-210-9651-6.
 10. 2019

 11. VLČKOVÁ, Kateřina, Petr KVĚTON, Stanislav JEŽEK, Jan MAREŠ a Kateřina LOJDOVÁ. Adaptace škály managementu chování a výuky na české podmínky. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 135-155. ISSN 1803-7437. doi:10.5817/SP2019-1-6.
 12. MAREŠ, Jan, Kateřina VLČKOVÁ a Petr KVĚTON. Questionnaire adaptation. In EERA Summer School 2019. 2019.
 13. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Karolína ŠPAČKOVÁ, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Petr KVĚTON. Selected personality characteristics and health-related behaviour in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. 1. vyd. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 271-278. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.035.
 14. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Kristýna BROŽKOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Petr KVĚTON. Sense of coherence, positive mental health and selected personality characteristics in relation to postoperative adaptation of chronic cardiovascular patients. In Sparitis, o., Bondur, V. (advisory board). Conference proceedings of the 6th SWS International Scientific Conference on Social Sciences 2019. první. Sofia, Bulgaria: SWS International Sientific Conference on Social Sciences, 2019. s. 295-302. ISBN 978-619-7408-93-5. doi:10.5593/SWS.ISCSS.2019.3/S11.038.
 15. 2015

 16. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Innovative testing of spatial ability: interactive responding and the use of complex stimuli material. COGNITIVE PROCESSING. HEIDELBERG: SPRINGER HEIDELBERG, 2015, roč. 16, č. 1, s. 45-55. ISSN 1612-4782. doi:10.1007/s10339-014-0639-8.
 17. 2014

 18. VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK a Petr KVĚTON. Experimental Evaluation of Tachistoscopic Measurement: A Step Beyond Wundt's Criticism. AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY. CHAMPAIGN: UNIV ILLINOIS PRESS, 2014, roč. 127, č. 2, s. 245-252. ISSN 0002-9556. doi:10.5406/amerjpsyc.127.2.0245.
 19. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK a Dalibor VOBOŘIL. TESTING OF SPATIALABILITY: CONSTRUCTION AND EVALUATION OF A NEW INSTRUMENT. Studia Psychologica. BRATISLAVA: SLOVAK ACAD SCIENCES INST EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY, 2014, roč. 56, č. 3, s. 233-252. ISSN 0039-3320.
 20. KLIMUSOVÁ, Helena a Petr KVĚTON. Tvorba a analýza přijímacích testů (se zaměřením na oborové testy). In Odborný seminář pro pedagogy MU. 2014.
 21. 2012

 22. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Analysis of response categories preference in spatial reasoning test using IRT Nominal Categories Model. Ceskoslovenska Psychologie. PRAGUE 1: Academia, 2012, roč. 56, č. 1, s. 31-40. ISSN 0009-062X.
 23. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Factor structure of the Spatial ability subtest of the Learning potential test. Klinická psychologie a osobnost. Brno, 2012, roč. 1, č. 1, s. 7-16. ISSN 1805-6393.
 24. 2011

 25. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Analýza mentálních procesů při volbě odpovědi na položku: využití IRT modelu pro položky s nominálními kategoriemi. In Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. 2011.
 26. VOBOŘIL, Dalibor, Martin JELÍNEK a Petr KVĚTON. Inovativní položky v testování prostorové představivosti. In Sociální procesy a osobnost, Člověk na cestě životem: křižovatky a mosty. 2011.
 27. 2010

 28. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Dalibor VOBOŘIL. Assessment of response pattern aberrancy in Eysenck Personality Inventory. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada psychologická (P). (Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. Series psychologica.) Annales psychologici. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 58, P 14, s. 37-46. ISSN 1211-3522.
 29. 2007

 30. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Computer-based tests: the impact of test design and problem of equivalency. Computers in Human Behavior. Elsevier Science, 2007, roč. 2007, č. 23, s. 32-51. ISSN 0747-5632.
 31. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Data collection on the Internet : evaluation of web-based questionnaires. STUDIA PSYCHOLOGICA. 2007, roč. 49, č. 1, s. 81-88, 7 s. ISSN 0039-3320.
 32. VACULÍK, Martin, Jakub PROCHÁZKA a Petr KVĚTON. The relation between prosocial behaviour and demanding prosocial behaviour. Studia Psychologica. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2007, roč. 49, č. 2, s. 157-166, 9 s. ISSN 0039-3320.
 33. 2006

 34. JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 2, s. 163-173. ISSN 0009-062X.
 35. 2003

 36. KVĚTON, Petr, Martin JELÍNEK, Dalibor VOBOŘIL a Helena KLIMUSOVÁ. Ekvivalence tradiční a počítačové formy testu IST-70. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2003, roč. 47, č. 6, s. 562-572. ISSN 0009-062X.
 37. 2002

 38. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Inteligence dětí a forma rané hospitalizace jako možný faktor jejího ovlivnění. In Vl. Smékal, P. Macek (Eds.), Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal, 2002. s. 75-97. edice psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 39. KVĚTON, Petr a Helena KLIMUSOVÁ. Metodologické aspekty počítačové administrace psychodiagnostických metod. Československá psychologie. Praha: AV ČR, 2002, roč. 46, č. 3, s. 251-264. ISSN 0009-062X.
 40. SEJRKOVÁ, Elena a Petr KVĚTON. Rodina v devadesátých letech z hlediska mužské a ženské role. brno: Barrister & Principal, 2002. 15 s. psychologie. ISBN 80-85947-83-8.
 41. 2001

 42. SEJRKOVÁ, Elena a Petr KVĚTON. Mužská a ženská role v současné rodině. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 4, s. 16-17. ISSN 1211-5886.
 43. MICHALČÁKOVÁ, Radka a Petr KVĚTON. Proč tu mám být sám? Pschologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 5, s. 21-22. ISSN 1211-5886.
 44. SEJRKOVÁ, Elena a Petr KVĚTON. Výzkum: muži, ženy a domácnost. Psychologie dnes. Praha: Portál, 2001, roč. 7, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-5886.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 23:59