Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SCHEINER, Filip, Martina HAVELCOVÁ, Katarina HOLCOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Lukáš ACKERMAN, Jakub TRUBAČ, Šárka HLADILOVÁ, Jan REJŠEK a Torsten UTESCHER. Evolution of palaeoclimate, palaeoenvironment and vegetation in Central Europe during the Miocene Climate Optimum. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Elsevier, 2023, roč. 611, February, s. 1-19. ISSN 0031-0182. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111364.
  2. VERNYHOROVA, Yuliia V., Katarína HOLCOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Bettina REICHENBACHER, Filip SCHEINER, Lukas ACKERMAN, Jan REJŠEK, Lorenzo DE BORTOLI, Jakub TRUBAČ a Torsten UTESCHER. The Miocene Climatic Optimum at the interface of epicontinental sea and large continent: A case study from the Middle Miocene of the Eastern Paratethys. Marine Micropaleontology. Elsevier, 2023, roč. 181, May, s. 1-31. ISSN 0377-8398. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.marmicro.2023.102231.
  3. NEHYBA, Slavomír, Katarína ADAMEKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Jan PETŘÍK a Michaela PRIŠŤÁKOVÁ. Unraveling Mediaeval human traces in fluvial deposits of the Dyje River near the Pohansko stronghold (Czech Republic). Geological Quarterly. Warzsawa: Polish Geological Institute, 2023, roč. 67, č. 4, s. 1-19. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1718.

  2022

  1. BUBÍK, Miroslav, Nela DOLÁKOVÁ, Zlatko KVAČEK a Vasilis TEODORIDIS. A NEW EARLY MIOCENE (OTTNANGIAN) FLORA OF THE “RZEHAKIA BEDS” FROM BRNO-LÍŠEŇ. Fossil Imprint. Narodni Muzeum, 2022, roč. 78, č. 1, s. 263 - 287. ISSN 2533-4050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.37520/fi.2022.010.
  2. DRESLER, Petr, Gabriela DRESLEROVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Petr KOČÁR a Romana KOČÁROVÁ. Beaver as Proof of the Change of Natural Environment and Economy of the First Half of the 10th Century AD. Archaeologia Austriaca. Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2022, roč. 106, č. 1, s. 117-136. ISSN 0003-8008. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1553/archaeologia106s117.
  3. NERUDOVÁ, Zdeňka, Lenka SEDLÁČKOVÁ, Petr NERUDA, Martina ROBLÍČKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Aleš PLICHTA a Ondrej BOBULA. Příspěvek k osídlení oblasti Brno-Štýřice. Záchranný výzkum na ulici Vídeňská 11. Přehled výzkumů. Archeologický ústav AV ČR, 2022, roč. 63, č. 1, s. 19-31. ISSN 1211-7250. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.47382/pv0631-01.

  2021

  1. KREJČÍ, Oldřich, Miroslav BUBÍK, David BURIÁNEK, Nela DOLÁKOVÁ, Vladimíra KREJČÍ, Slavomír NEHYBA, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ a Jan VÍT. Kenozoické sedimenty v lomu Předklášteří u Tišnova. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2021, roč. 28, 1-2, s. 20-32. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2021-14408.
  2. ADAMEKOVÁ, Katarína, Lenka LISÁ, Petr NERUDA, Jan PETŘÍK, Nela DOLÁKOVÁ, Jan NOVÁK a Jiří VOLÁNEK. Pedosedimentary record of MIS 5 as an interplay of climatic trends and local conditions: Multi-proxy evidence from the Palaeolithic site of Moravský Krumlov IV (Moravia, Czech Republic). CATENA. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 200, May, s. "105174", 20 s. ISSN 0341-8162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2021.105174.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela, Marianna KOVACOVA a Torsten UTESCHER. Vegetation and climate changes during the Miocene climatic optimum and Miocene climatic transition in the northwestern part of Central Paratethys. Geological Journal. Hoboken: Wiley, 2021, roč. 56, č. 2, s. 729-743. ISSN 0072-1050. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/gj.4056.

  2020

  1. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK, Jaroslav ŠKOJEC a Karel KIRCHNER. Raně středověké říční koryto v blízkosti fortifikačního systému velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 27, 1-2, s. 54-62. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2020-13285.
  2. HUDÁČKOVÁ, Natália, Katarína HOLCOVÁ, Eva HALÁSOVÁ, Marianna KOVÁČOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Jakub TRUBAČ, Samuel RYBÁR, Andrej RUMAN, Dušan STÁREK, Michal ŠUJAN, Michal JAMRICH a Michal KOVÁČ. The Pannonian Basin System northern margin paleogeography, climate and depositional environments in the time range during MMCT (Central Paratethys, Novohrad-Nógrád Basin, Slovakia). Palaeontologia Electronica. Coquina Press, 2020, roč. 23, č. 3, s. 1-35. ISSN 1935-3952. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26879/1067.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela, Petr KOČÁR, Petr DRESLER, Gabriela DRESLEROVÁ, Romana KOČÁROVÁ, Martin IVANOV a Slavomír NEHYBA. Vývoj interakce přírodního prostředía subsistenční strategie raně středověké společnosti: Pohansko u Břeclavi a okolí. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., 2020, roč. 72, č. 4, s. 523-572. ISSN 0323-1267. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.35686/AR.2020.19.

  2019

  1. MUSIL, Rudolf, Ondřej DĚKANOVSKÝ, Martin IVANOV, Nela DOLÁKOVÁ, Jan MRÁZEK, Lucie JUŘIČKOVÁ a Joyce LUNDBERG. Dagmar Cave (Czech Republic, Moravian Karst), a unique palaeontological site of the Cromerian Interglacial. Quaternary International 137. Oxford: Pergamon Press, 2019, roč. 504, February, s. 56-69. ISSN 1040-6182. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.quaint.2018.03.029.
  2. SEIDLOVÁ, Veronika a Nela DOLÁKOVÁ. Porovnání nálezů kulturních plodin z rostlinných makrozbytků a palynologie na lokalitě Pohansko. 2019. ISBN 978-80-210-9470-3.
  3. SCHEINER, Filip, Katarina HOLCOVÁ, Rastislav MILOVSKÝ, Nela DOLÁKOVÁ a Jana RIGOVÁ. Response of benthic foraminiferal communities to changes in productivity and watermass conditions in the epicontinental Paratethys during the middle Miocene. Marine Micropaleontology. ELSEVIER, RADARWEG 29, 1043 NX AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2019, roč. 151, AUG 2019, s. 1-12. ISSN 0377-8398. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.marmicro.2019.101750.
  4. TOMANOVÁ PETROVÁ, Pavla, Oldřich KREJČÍ, Nela DOLÁKOVÁ, Helena GILÍKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Kamil ZÁGORŠEK. Střednopleistocenní sesuv na svazích Drahanské vrchoviny u Viničných Šumic. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku,. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 26, 1-2, s. 116-123. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2019-1-2-116.

  2018

  1. NEJMAN, Ladislav, Lenka LISÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Ivan HORÁČEK, Aleš BAJER, Jan NOVÁK, Duncan WRIGHT, Marjorie SULLIVAN, Rachel WOOD, R. H. GARGETT, Martina PACHER, Sandra SÁZELOVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Jan ROHOVEC a Miroslav KRÁLÍK. Cave deposits as a sedimentary trap for the Marine Isotope Stage 3 environmental record: The case study of Pod Hradem, Czech Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2018, roč. 494, č. 2018, s. 201-217. ISSN 0031-0182. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2018.02.020.
  2. NEHYBA, Slavomír, Marie DVOŘÁKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Petr DRESLER. Kvartérní sedimenty na severním předhradí lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. 2018, roč. 25, 1-2, s. 34-40. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-34.
  3. DRESLER, Petr, Nela DOLÁKOVÁ, Jiří MACHÁČEK, Jaroslav ŠKOJEC, Petr KOČÁR a Adéla POKORNÁ. Nový nález velkomoravské studny na severovýchodním předhradí Pohanska. In Konference 24. Kvartér, 30. 11. 2018, Brno. 2018. ISBN 978-80-210-9115-3.
  4. NEHYBA, Slavomír, Nela DOLÁKOVÁ, Jan PETŘÍK a Marie DVOŘÁKOVÁ. Origin of the Pleistocene/Holocene dunes in the floodplain of the Dyje river (South Moravia, Czech Republic). In XXI. International Congress of the CBGA. 2018. ISBN 978-954-90223-7-7.
  5. HOLCOVÁ, Katarina, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA a František VACEK. Timing of Langhian bioevents in the Carpathian Foredeep and north ern Pannonian Basin in relation to oceanographic, tectonic and climatic processes. Geological Quarterly. Warszawa: Polish Geological Institute, 2018, roč. 62, č. 1, s. 3-17. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1399.
  6. ŠAMÁNEK, Jaroslav, Radek MIKULÁŠ, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Vrtby ichnorodu Gastrochaenolites jakožto životní prostor mlžů z lokality Borač-Podolí (karpatská předhlubeň, Česká republika). Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 25, č. 2, s. 49-57. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-49.
  7. PETŘÍK, Jan, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA, Zuzana LENĎÁKOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Katarína ADAMEKOVÁ, Libor PETR, Petr DRESLER a Jiří MACHÁČEK. Zaniklý meandr u Severního předhradí archeologické lokality Pohansko u Břeclavi. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. Brno, 2018, roč. 25, 1-2, s. 41-48. ISSN 1212-6209. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/GVMS2018-1-2-41.

  2017

  1. NEHYBA, Slavomír, Petr DRESLER, Nela DOLÁKOVÁ, František KUDA, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Jaroslav ŠKOJEC. Raně středověké koryto a jeho vztah k fortifikačnímu systému velkomoravského Pohanska u Břeclavi: archeologie, geoarcheologie, sedimentologie, paleoekologie. In 23rd Quaternary Conference. 2017.

  2016

  1. HRABOVSKÝ, Juraj, Daniela BASSO a Nela DOLÁKOVÁ. Diagnostic characters in fossil coralline algae (Corallinophycidae: Rhodophyta) from the Miocene of southern Moravia (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Journal of Systematic Palaeontology. TAYLOR & FRANCIS LTD, 2016, roč. 14, č. 6, s. 499-525. ISSN 1477-2019. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/14772019.2015.1071501.
  2. OLIVA, Martin, Nela DOLÁKOVÁ a Zdeněk VANĚČEK. ENEOLITICKÉ INDUSTRIE Z PRACOVIŠTĚ II-19-1 V TĚŽEBNÍ OBLASTI KRUMLOVSKÉHO LESA. Acta Mus. Moraviae, Sci soc. Brno: Moravské zemské muzeum, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 157-170. ISSN 0323-0570.
  3. NERUDOVÁ, Zdeňka, Nela DOLÁKOVÁ a Jan NOVÁK. New information augmenting the picture of local environment at the LGM/LGT in the context of the Middle Danube region. The Holocene. Edward Arnold, 2016, roč. 26, č. 9, s. 1345-1354. ISSN 0959-6836. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/0959683616640051.
  4. ŠUŠOLOVÁ, Jana, Nela DOLÁKOVÁ, Miroslava GREGEROVÁ, Peter DUNDEK a Roman HADACZ. NOVÉ POZNATKY K PŮDÁM NA ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU PODYJÍ SE ZAMĚŘENÍM NA VÝSKYT HUMOLITŮ. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 99-125. ISSN 1211-8796.
  5. PETŘÍK, Jan, Hana LUKŠÍKOVÁ, Libor PETR, Jarmila BÍŠKOVÁ, Richard BÍŠKO, Klára ŠABATOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Tomáš ONDRUŠÍK. Paleoekologický záznam středověkého a novověkého osídlení v nivních sedimentech na pomezí Jevišovické pahorkatiny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Studia archaeologica brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 149-184. ISSN 1805-918X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SAB2016-1-7.
  6. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie a Nela DOLÁKOVÁ. Scleractinia of localities Borač and Borač-Podolí (Carpathian Foredeep; Moravia). 2016.
  7. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie a Nela DOLÁKOVÁ. Scleractinia z lokalit Borač a Borač-Podolí. 2016. ISBN 978-80-210-8265-6.
  8. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie a Nela DOLÁKOVÁ. Spodnobadenští solitérní korálnatci podřádu Caryophyllida (řád Scleractinia) z lokality Borač (jižní část karpatské předhlubně, Česká republika). Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae. 2016, roč. 2016, č. 1, s. 75-86. ISSN 1211-8796.
  9. NEHYBA, Slavomír, Katarina HOLCOVÁ, Przemysław GEDL a Nela DOLÁKOVÁ. The Lower Badenian transgressive-regressive cycles – a case study from Oslavany (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Stuttgart, 2016, roč. 279, č. 2, s. 209-238. ISSN 0077-7749. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/njgpa/2016/0548.

  2015

  1. KLEPRLÍKOVÁ, Lucie a Nela DOLÁKOVÁ. Permokarbonská flóra z dolu Jan Šverma v Žacléři. In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
  2. PETŘÍK, Jan, Libor PETR, Klára ŠABATOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Hana LUKŠÍKOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Leona CHADIMOVÁ, David BLAŠKO a Peter MILO. Reflections of Prehistoric and Medieval human activities in floodplain deposits of the Únanovka Stream, South Moravia, Czech Republic. Zeitschrift für Geomorphologie. Stuttgart: E. Schweizerbart'sche Verlagsbuchhandlung, 2015, roč. 59, č. 3, s. 393-412. ISSN 0372-8854. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/zfg/2015/0167.
  3. HOLCOVÁ, Katarina, Juraj HRABOVSKÝ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Atilla DEMÉNY. The Langhian (Middle Badenian) carbonate production event in the Moravian part of the Carpathian Foredeep (Central Paratethys): a multiproxy record. Facies. Springer, 2015, roč. 61, č. 1, s. "nestránkováno", 26 s. ISSN 0172-9179. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10347-014-0419-z.

  2014

  1. DIMITER, Ivanov, Marianna KOVÁČOVÁ, Bozukov VLADIMIR, Michal KOVÁČ a Nela DOLÁKOVÁ. Late Miocene Palaeoenvironmental Dynamics in Central and Eastern Paratethys – Preliminary Results Based on Vegetation Data. Comptes rendus de l’Acad´emie bulgare des Sciences. Sofia: PUBL HOUSE BULGARIAN ACAD SCI, 2014, roč. 67, č. 4, s. 557-562. ISSN 1310-1331.
  2. MUSIL, Rudolf, Martin SABOL, Martin IVANOV a Nela DOLÁKOVÁ. Middle Pleistocene stratigraphy of the deposits in Za Hájovnou Cave. Acta Musei Nationalis Pragae. Praha: Národní muzeum, 2014, roč. 70, 1-2, s. 107-119. ISSN 0036-5343.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological analysis of sediments from Za Hájovnou Cave, Javoříčko Karst. Acta Mus. Nat. Pragae, Ser. B, Hist. Praha: Národní muzeum Praha, 2014, roč. 70, 1-2, s. 35-42. ISSN 1804-6479.
  4. GIBLOVÁ, Sabina a Nela DOLÁKOVÁ. Study of the Trilobites from the locality Horní Benešov. In Central European Mineralogical Conference 2014. 2014.
  5. PEŠEK, Jiří, Bohumil BROŽ, Rostlislav BRZOBOHATÝ, Jiřina DAŠKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Antonín ELZNIC, Oldřich FEJFAR, Juraj FRANCŮ, Šárka HLADILOVÁ, Katarína HOLCOVÁ, Josef HONĚK, Kerstin HOŇKOVÁ, Jiří KVAČEK, Zlatko KVAČEK, Vlastimil MACŮREK, Radek MIKULÁŠ, Stanislav OPLUŠTIL, Petr ROJÍK, Jiří SPUDIL, Marcela SVOBODOVÁ, Ivana SÝKOROVÁ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Vasilis TEODORIDIS a Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ. Tertiary Basins and Lignite Deposits of the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Czech Geological Survey, 2014, 284 s. ISBN 978-80-7075-862-5.
  6. DOLÁKOVÁ, Nela, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Kamil ZAGORŠEK, Juraj HRABOVSKÝ, Michal SEKO a Torsten UTESCHER. The Badenian parastratotype at Židlochovice from the perspective of the multiproxy study. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Abhandlungen. Stuttgart: E. Schweitzerbartsche Verlagsbuchhandlun, 2014, roč. 271, č. 2, s. 169-201. ISSN 0077-7749. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/0077-7749/2014/0383.

  2013

  1. NEJMAN, Ladislav, Duncan WRIGHT, Lenka LISÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Ivan HORÁČEK, Jan NOVÁK, Rachel WOOD, Martina PACHER, Sandra SÁZELOVÁ, Martin HOLUB, Antonín PŘICHYSTAL, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Aleš BAJER. Hominids and palaeoenvironments in the Moravian Karst during Marine Isotope Stage 3: new excavations in Pod Hradem Cave, Czech Republic. Antiquity. Antiquity Publications, 2013, roč. 87, č. 337. ISSN 0003-598X.
  2. VÁLEK, David, Lenka LISÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Hana UHLÍŘOVÁ a Aleš BAJER. Nové poznatky o genezi sedimentů a artefaktuální výpovědi výplně rondelového příkopu v Těšeticích-Kyjovicích (okr. Znojmo). Časopis Moravského muzea = Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, roč. 98, č. 2, s. 215-238. ISSN 0323-0570.

  2012

  1. SEKO, Michal, Radovan PIPÍK a Nela DOLÁKOVÁ. Early Badenian ostracod assemblage of the Židlochovice stratotype (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Central European Journal of Geosciences. Springer, 2012, roč. 4, č. 1, s. 111-125. ISSN 2081-9900. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/s13533-011-0049-8.
  2. ZAGORŠEK, Kamil, Slavomír NEHYBA, Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Alexandra M BITNER, Nela DOLÁKOVÁ, Juraj HRABOVSKÝ a Vladimíra JAŠKOVÁ. Local catastrophe caused by tephra input near Přemyslovice (Moravia, Czech Republic) during the Middle Miocene. Geol. Quart. 2012, roč. 56, č. 2, s. 269–283. ISSN 1641-7291. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.7306/gq.1021.
  3. BASISTOVÁ, Petra a Nela DOLÁKOVÁ. Palynologické zhodnocení sedimentů z vrtu Iváň IK-1 u Hustopečí. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2011. Brno: Masarykova univerzita, 2012, XVIII, č. 2, s. 8 -12. ISSN 1212-6209.
  4. HOLCOVÁ, Katarina, Slavomír NEHYBA, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Juraj HRABOVSKÝ, Michal SEKO, Tereza TOMAŠTÍKOVÁ a Petra BASISTOVÁ. Sedimentological and paleontological studies at the Early Badenian parastratotype Ždilochovice. In Hladilová, Š., Doláková, N., Dostál, O. 13. česlo-slovensko-polský paleontologický seminář. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2012, s. 33-34. ISBN 978-80-210-5978-8.
  5. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Ondřej DOSTÁL. 13. česko-slovensko-polský paleontologický seminář. Brno: Masarykova univerzita, Ústav geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, Mendelovo muzeum MU, 2012, s. 1-81. ISBN 978-80-210-5978-8.

  2011

  1. DOLÁKOVÁ, Nela, Marianna KOVÁČOVÁ a Petra BASISTOVÁ. Badenian (Langhian, Early Serravallian) palynoflora from the Carpathian Foredeep and Vienna Basin (Czech and Slovak Republics). Acta Musei Nationalis Pragae : Series B: Historia naturalis. Praha: Národní muzeum, 2011, roč. 67, 1-2, s. 63-71. ISSN 0036-5343.
  2. PETŘÍK, Jan, Hana LUKŠÍKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Alena DOHNALOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Libor PETR, Lenona KOPTÍKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Lidský impakt na vývoj holocenní nivy Těšetičky-Únanovky. In 7. konference environmentální archeologie. 2011.
  3. KOVÁČOVÁ, Marianna, Nela DOLÁKOVÁ a Michal KOVÁČ. Miocene vegetation pattern and climate change in the northwestern Central Paratethys domain (Czech and Slovak Republic). Geologica Carpathica. BRATISLAVA, 2011, roč. 62, č. 3, s. 251-266. ISSN 1335-0552.
  4. BASISTOVÁ, Petra a Nela DOLÁKOVÁ. Palynologické zhodnocení sedimentů z vrtu Iváň IK – 1 u Hustopečí. In Boorová D. 12. ČESKO-SLOVENSKO-POĽSKÁ PALEONTOLOGICKÁ KONFERENCIA ZBORNÍK PRÍSPEVKOV. Bratislava: ŠGUDŠ Bratislava, 2011, s. 34-35. ISBN 978-80-89343-51-5.

  2010

  1. ROSZKOVÁ, Alena a Nela DOLÁKOVÁ. Palaeoecological significance of non-pollen palynomorphs from some archaeological sites of Czech Republic. In 8th European Palaeobotany - Palynology Conference. 2010.
  2. DOLÁKOVÁ, Nela a Alena ROSZKOVÁ. Palynological investigations in the multicultural locality Těšetice - Kyjovice (Czech Republic). In 8th European Palaeobotany - Palynology Conference. 2010.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické výsledky studia sedimentů jeskyně Balcarka. In Nerudová Zd. (ed): Jeskyně Balcarka v Moravském krasu. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum Brno, 2010, s. 51- 54. Anthropos, Vol 31 (N.S. 23). ISBN 978-80-7028-367-7.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela, Alena ROSZKOVÁ a Antonín PŘICHYSTAL. Palynology And Natural Environment In The Pannonian To Holocene Sediments Of The Early Medieval Centre Pohansko Near Breclav (Czech Republic). Journal of Archaeological Science. USA/UK: Elsevier, 2010, roč. 37, č. 10, s. 2538-2550, 18 s. ISSN 0305-4403.
  5. PEŠEK, Jiří, Josef ADÁMEK, Rostislav BRZOBOHATÝ, Miroslav BUBÍK, Ivan CICHA, Jiřina DAŠKOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ, Antonín ELZNIC, Šárka HLADILOVÁ, Katarína HOLCOVÁ, Josef HONĚK, Kerstin HOŇKOVÁ KERSTIN, Jiří KRÁSNÝ, Oldřich KREJČÍ, Jiří KVAČEK, Zlatko KVAČEK, Vlastimil MACŮREK, Stanislav OPLUŠTIL, Mikuláš RADEK, Peter PÁLENSKÝ, Petr ROJÍK, Petr SKUPIEN, Jiří SPUDIL, Ivana SÝKOROVÁ, Jan ŠIKULA, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Vasilis TEODORIDIS, František TITL, Pavla TOMANOVÁ-PETROVÁ, Jaromír ULRYCH, Juraj FRANCŮ, Oldřich FEJFAR a Zuzana JURKOVÁ. Terciérní pánve a ložiska hnědého uhlí České republiky. Praha: Česká geologická služba, 2010, 438 s. Učebnice sv. 1. ISBN 978-80-7075-759-8.
  6. DOHNALOVÁ, Alena a Nela DOLÁKOVÁ. Zličín a Pohansko u Břeclavi - paleoekologický význam nepylových objektů. In Dohnalová A., Uhlířová H., ed.16. kvartér 2010 Brno 03.12.2010. Sborník abstrakt. 2010.

  2009

  1. ZÁGORŠEK, Kamil, Katarina HOLCOVÁ, Slavomír NEHYBA, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROH a Nela DOLÁKOVÁ. Bio-events in Early Badenian sedimentary sequence from Kralice nad Oslavou (Carpathian Foredeep, Czech Republic). Acta Naturalia de „L Ateneo Parmense. Parma, 2009, roč. 45, 1/4, s. 232-233. ISSN 0004-654X.
  2. KRMÍČEK, Lukáš, Michaela KRMÍČKOVÁ, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ, Nela DOLÁKOVÁ a Karel VALOCH. Geologické a mikropaleontologické zhodnocení odkrytých profilů na lokalitě Mušov. In Mušov I (okr. Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009, s. 114-118. Anthropos Vol. 30 (N.S.22). ISBN 978-80-7028-352-3.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV. In Neruda P., Nerudová Zd. (eds): Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. 2009. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2009, s. 49-53. Anthropos Vol. 29 (N.S.21). ISBN 978-80-7028-347-9.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Alena ROSZKOVÁ. Study of natural environment in Holocene sediments at the Early Medieval centre Pohansko near Břeclav and its lithic raw material basis. In Praktische Funktion, gesellschaftliche Bedeutung und symbolischer Sinn der frühgeschichtlichen Zentralorte in Mitteleuropa (J. Macháček ed.). 2009.

  2008

  1. PŘICHYSTAL, Antonín, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Kamenné suroviny opevnění na raně středověkém centru Pohansko u Břeclavi (Česká republika) a jejich provenience. In Petroarchaeology in the Czech Republic and Poland at the beginning of the 21st Century. Brno: UGV MU Brno, MZM Brno, 2008, s. 121 - 131. ISBN 978-80-7028-324-0.
  2. RASSER, Michael, Mathias HARZHAUSER, Slavomír NEHYBA, Nela DOLÁKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ a Pavla et al. PETROVÁ. Paleogene and Neogene. London: The Geological Society, 2008, 109 s. McCann T Ed.The Geology of Central Europe, Vol. 2. ISBN 978-1-86239-245-8.
  3. ROSZKOVÁ, Alena a Nela DOLÁKOVÁ. Palynological study of holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic). Terra Nostra. Berlin: Univerzity of Bonn, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 237-238. ISSN 0946-8978.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela a Alena ROSZKOVÁ. Palynologický výzkum holocenních sedimentů z raně středového centra Pohansko u Břeclavi v roce 2007. až 2008. In Roszková A., Vlačiky M., Ivanov M., ed.14. kvartér 2008 Brno 27.11.2008. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2008, s. 3-4, 1 s. ISSN 0000-0000.
  5. DOLÁKOVÁ, Nela a Marianna KOVÁČOVÁ. Pannonian vegetation from the Northern part of Vienna basin. Sborník Národního muzea v Praze. Praha, 2008, roč. 64, 2-4, s. 163-171. ISSN 0036-5343.
  6. DOLÁKOVÁ, Nela a Alena ROSZKOVÁ. P2 - Palynological study at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic). In Maritan M. and Miola A. (eds.): 3rd International Workshop on Quaternary Non-Pollen-Palynomorphs, University of Padova - Department of Biology, Program and Abstracts. Padova, Italy. Padova, Italy: University of Padova, 2008, s. 10-12. ISSN 1816-4374.
  7. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. The red algal facies of the Lower Badenian limestones of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Geologica Carpathica. Bratislava: VEDA, Publishing House of the SAS, 2008, roč. 59, č. 2, s. 133-146. ISSN 1335-0552.

  2007

  1. PŘICHYSTAL, Antonín, Nela DOLÁKOVÁ a Šárka HLADILOVÁ. Lithic raw materials of the fortification at the Early medieval centre in Pohansko near Břeclav (Czech Republic) and their provenance. In Přichystal A., Halavínová M., Krmíček L., eds.: IV. International Petroarchaeological Symposium, Wroclaw 11.-13.10.2007, Book of Abstracts. 2007.
  2. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian Red algal limestones in the Carpathian Foredeep in Moravia,Czech Republic - reflection of basin paleogeography, tectonics and climate. Geophysical Research Abstracts. European Geosciences Union, 2007, roč. 9, -, s. 3932-3932. ISSN 1029-7006.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studiesin the cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 35, Geology. Brno: Masaryk University, 2007, s. 47 -53, 6 s. ISBN 978-80-210-4368-8.
  4. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla TOMANOVÁ PETROVÁ. Proceedings of the 15th Conference on Upper Tertiary. In Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis, Geology, Volume 36. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007, s. 1-75. ISBN 978-80-210-4453-1.
  5. DOLÁKOVÁ, Nela, Alena ROSZKOVÁ, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Pavlína VALOVÁ. Předběžný přírodovědný výzkum neolitické lokality Těšetice-Kyjovice u Znojma. In Roszková A., Ivanov M., eds.: 13. Kvartér 2007, Brno 29.11.2007. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2007, s. 9-10.
  6. MACHÁČEK, Jiří, Nela DOLÁKOVÁ, Petr DRESLER, Pavel HAVLÍČEK, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL, Alena ROSZKOVÁ a Libuše SMOLÍKOVÁ. Raně středověké centrum na Pohansku u Břeclavi a jeho přírodní prostředí. Archeologické rozhledy. Praha, 2007, LIX, č. 2, s. 278-314, 36 s. ISSN 0323-1267.
  7. DOLÁKOVÁ, Nela a Alena BUREŠOVÁ. Use of fluorescent microscopy in the study of redeposited palynomorphs in the cave and marine sediments of moravia (Czech Republic). Acta Paleobotanica. Krakow, 2007, roč. 47, č. 1, s. 275-279. ISSN 0001-6594.

  2006

  1. KVAČEK, Zlatko, Michal KOVÁČ, Johanna KOVAR-EDER, Nela DOLÁKOVÁ, Henriette JECHOREK, Valentin PARASHIV, Marianna KOVÁČOVÁ a Lubomír SLIVA. Miocene evolution of landscape and vegetation in the Central Paratethys. Geologica Carpathica. Bratislava: Slovak Akademy Press, 2006, roč. 57, č. 4, s. 295-310. ISSN 1335-0552.
  2. HLADILOVÁ, Šárka a Nela DOLÁKOVÁ. Možnosti využití paleontologie při archeologických výzkumech. In Ve službách archeologie VII. Brno - Nitra: MVS Brno , Geodrill, AÚ Nitra, 2006, s. 231-234. VII. ISBN 80-7275-066-6.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Non-pollen palynomorphs from the Miocene and Quaternary sediments (caves and archeological sites) from Moravia (Czech Republic). Palyno- Bulletin. Innsbruck: Institute of botany - University of Inns, 2006, roč. 2, 1-4, s. 19. ISSN 1816-4374.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Antonín PŘICHYSTAL a Alena ROSZKOVÁ. Výzkum kenozoických sedimentů a stavebního kamene v prostoru sondy R18 do obranného valu na Pohansku u Břeclavi. In Ábelová M., Ivanov M., ed.12. kvartér 2006, Brno 30.11.2006. Sborník abstrakt. 1. vyd. Brno: Ústav geologických věd PřF MU, Česká geologická společnost, 2006, s. 7-7. ISSN 0000-0000.
  5. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Růžena GREGOROVÁ. 7. paleontologický seminář. 2006.
  6. HLADILOVÁ, Šárka a Nela DOLÁKOVÁ. 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006, Brno, Czech Republic. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 1-104. ISBN 80-210-4097-1.

  2005

  1. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras. In Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 2005, s. 79-84. ISBN 80-86276-17-1.
  2. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Red algal limestones and their relations to the paleogeography of the Carpathian Foredeep - the present state of knowledge. In Patterns and Processes in the Neogene of the Mediterranean Region, Abstracts. 1. vyd. Wien: University of Vienna, 2005, s. 66-68. ISSN 0000-0000.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví. In 6. Paleontologický seminář. Olomouc: Universita Palackého, Olomouc, 2005, s. 16-17. ISBN 80-244-1111-3.

  2004

  1. DOLÁKOVÁ, Nela. Discussion of some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia). Acta Paleobotanica. Krakow, 2004, roč. 44, č. 1, s. 79-85. ISSN 0001-6594.
  2. BRUCH, Angela, Torsten UTESCHER, Cristina ALCADE OLIVARES, Nela DOLÁKOVÁ, Dimiter IVANOV a Volker MOSBRUGGER. Middle and Late Miocene spatial temperature patterns and gradients in Europe preliminary results based on paleobotanical climate reconstructions. Cour.forsch.-Inst. Senckenberg. Frankfurt a. M.: ESF, 2004, neuveden, č. 249, s. 15- 27. ISSN 0341-4116.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studies in the Cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic. Polen. Granada, 2004, roč. 14, č. 1, s. 269-270. ISSN 1135-8408.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological studies in the southern part of the Carpathian Foredeep in the Czech Republic. Polen. Granada, 2004, roč. 24, č. 1, s. 468-469. ISSN 1135-8408.
  5. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí. In 3.Národní speleologický kongres. Moravský kras, Sloup: ZN Production, 2004, s. 13-15. ISBN 80-903378-1-3.
  6. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí. In 5.Paleontologická konferencia Bratislava. Bratislava: Státny geol. ústav D. Štúra, 2004, s. 26. ISBN 80-88974-52-6.
  7. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Masarykova Univerzita: ÚGV, ČGS, 2004, XI, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-6209.
  8. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XI, č. 1, s. 2-4. ISSN 1212-6209.
  9. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla PETROVÁ. 14th Conference on Upper Tertiary. 2004.
  10. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Pavla PETROVÁ. 14th Conference on Upper Tertiary, September 23-24, 2004, Brno, Czech Republic. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2004, 140 s. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun.31-32. ISBN 80-210-3566-8.

  2003

  1. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ, Pavla PETROVÁ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Adriena ZLINSKÁ, Eva HALÁSOVÁ, Aida ANDREYEVA-GRIGOROVICH a Zlatko KVAČEK. Hypostratotypes of The Karpatian Stage. In In: Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Ed: The Karpatian a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003, s. 21 - 26. ISBN 80-210-3266-9.
  2. RÖGL, Fred, Rostislav BRZOBOHATÝ, Ivan CICHA, Stjepan ĆORIĆ, Gudrun DAXNER-HÖCK, Nela DOLÁKOVÁ, Mathias HARZHAUSER, Šárka HLADILOVÁ, Andreas KROL, Zlatko KVAČEK, Oleg MANDIC, Alexandra OLSHTYNSKA, Andrzej PISERA, Bettina REICHENBACHER, Ortwin SCHULTZ, Lilian ŠVÁBENICKÁ, Petra Maria TEMPFER, Norbert VÁVRA a Irene ZORN. Paleobiological Characterization of the Karpatian Stage. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rögl F. (eds): The Karpatian - a Lower Miocene Stage of the Central Paratethys. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, s. 357-360. 55-966B-203-02/58-22/Př. ISBN 80-210-3266-9.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela a Marianna SLAMKOVÁ. Palynological Characteristics of Karpatian Sediments. In Brzobohatý R., Cicha I., Kováč M., Rogl F. Ed.: The Karpatian a Lower Miocene stage of the Central Paratethys. Masaryk University Brno: Gloria Rosice, 2003, s. 325-345, 20 s. ISBN 80-210-3266-9.

  2002

  1. DOLÁKOVÁ, Nela. Discussion on some thermophile palynomorphs from the Miocene sediments in the Carpathian Foredeep (Czech Republic) and Modry Kamen basin (Slovakia). In Abstracts Book - critical angiosperm elements of neogene pollen flora, their relevance for ecologic and climatic interpretation, comparison with the macro record. EEDEN/Neclime joint workshop. Krakow: ESF, 2002, s. 2. ISBN nepřiděleno.
  2. SLAMKOVÁ, Marianna a Nela DOLÁKOVÁ. High Resolution Time intervall HRI3 paleovegetation and climate evolution in the Alpine - Carpathian Junction. EEDEN program ESF, Frankfurt am Main, str. 111. In Abstract Book EEDEN programmm ESF: Environment and Ecosystems Dynamics of the Eurasian Neogene." Tha Middle Miocene crisis", Frankfurt am Main. Frankfurt am Main: European Science Foundation, 2002, s. 111.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna. Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. BRno: Moravské muzeum, 2002, LXXXXVII, č. 1, s. 275-288. ISSN 1211-8796.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynology in the Karpatian and Badenian sediments in the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). In Abstract Book - 6th european Paleobotany-Palynology Conference. Ateny: University of Athens, 2002, s. 76-77.
  5. DOLÁKOVÁ, Nela. Preliminary palynological studies in the Karpatian sediments of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Acta Universitatis Carolinae, Geologica. Praha: Karolinum - Univ. Karlova, 2002, roč. 46, č. 4, s. 91-99. ISSN 0001-7132.
  6. NEHYBA, Slavomír, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif and their paleoenvironmental and paleogeographical interpretations. In Abstract Book of the ESSE WECA conference. Bratislava: Institute of Geology, Slovak Academy of Science, 2002, s. 64-65.

  2001

  1. ZAPLETAL, Jan, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Mořské sedimenty okrajové facie spodního badenu v Olomouci. In Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2001, s. 75-82. 30/2000. ISBN 80-210-2678-2.
  2. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ, Slavomír NEHYBA a Jana HLADÍKOVÁ. Nové výsledky studia spodnobadenských sedimentů a fosilií z některých vrtů v karpatské předhlubni jižně od Brna. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 8., -, s. 31-34. ISSN 1212-6209.
  3. HLADILOVÁ, Šárka, Slavomír NEHYBA a Nela DOLÁKOVÁ. Relicts of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif in the Czech Republic - results of new investigations. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego. Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 2001, -, č. 396, s. 61-62. ISSN 0208-6603.

  2000

  1. HLADILOVÁ, Šárka, Nela DOLÁKOVÁ a Slavomír NEHYBA. Lower Badenian sediments and fossils from some boreholes in the Carpathian Foredeep southwards of Brno (Czech Republic) - paleoecological and paleogeographic implications. Slovak Geological Magazine. Bratislava: Geological Survey of Slovak Republic, 2000, roč. 6, 2-3, s. 305. ISSN 1335-096X.
  2. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynological Studies from the Ochozská Cave and from the Šošůvka Part of the Sloupsko-Šošůvská Cave (Moravian Karst). GeoLines. Praha: Geol.Úst AV ČR, 2000, roč. 11, č. 1, s. 172-174. ISSN 120-9606.
  3. DOLÁKOVÁ, Nela. Palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Část 2- profil u Zkamenělé řeky. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, VII, č. 1, s. 5-9. ISSN 1212-6209.

  1999

  1. HLADILOVÁ, Š., S. NEHYBA, N. DOLÁKOVÁ a J. HLADÍKOVÁ. Comparison of some relics of Miocene sediments on the eastern margin of the Bohemian Massif. Geol. Carpathica. Bratislava: Geol. Inst. Slovak Academy of Sciences, 1999, roč. 50, sp.issue, s. 31-33. ISSN 1335-0552.
  2. DOLÁKOVÁ, Nela, Šárka HLADILOVÁ a Slavomír NEHYBA. Development of sedimentation, molluscs and palynospectra in the Lower Miocene of the south-western Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic). Acta Palaeobotanica. Krakow: W. Szafer Inst of Botany, Pol. Acad.Sci., 1999, roč. 1999, č. 2, s. 269-278. ISSN 0001-6594.
  3. NEHYBA, Slavomír, Rostislav BRZOBOHATÝ, Šárka HLADILOVÁ a Nela DOLÁKOVÁ. Paleobathymetry of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) during the Lower Badenian. Biuletyn PIG. Warszawa, 1999, roč. 1999, -, s. 144-145. ISSN 0208-6603.
  4. DOLÁKOVÁ, Nela a Slavomír NEHYBA. Sedimentologické a palynologické zhodnocení sedimentů z Ochozské jeskyně. Geol.výzk.Mor.Slez. v r. 1998. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1999, VI., -, s. 7-10. ISSN 1212-6209.

  1998

  1. HLADILOVÁ, Š., M. BUBÍK, N. DOLÁKOVÁ a S. NEHYBA. Nový nález terciérních sedimentů u Českých Libchav na Ústeckoorlicku. Zem. Plyn Nafta. Hodonín: MND Hodonín, 1998, roč. 43, č. 2, s. 313-317. ISSN 1274-1910.

  1997

  1. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě. In Dynamika vztahů marinního a kontinentálního prostředí. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 47-58. ISBN 80-210-1714-7.

  1996

  1. HLADILOVÁ, Š. a N. DOLÁKOVÁ. Druhohory - svět podivuhodných živočichů a rostlin. In Morava a Slezsko v geologické minulosti. Brno: Moravske zemske muzeum, 1996, s. 11-20. 2/96. ISBN 80-7028-090-5.
  2. HOLCOVÁ, K., N. DOLÁKOVÁ, D. VASS, K. ZÁGROŠEK a J. ZELENKA. Morský vývoj v spodnom Bádene v strársko-trenčskej prepadline z pohĺadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových spoločienstiev a palynológie. Mineralia Slovaca. Bratislava: AV SR, 1996, roč. 28, -, s. 99-119. ISSN 0639-2086.
  3. DOLÁKOVÁ, N. Předběžné palynologické zhodnocení vrtů Šafov 12 a 13. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1995. Brno: MU, ČGU Brno, 1996, roč. 3, -, s. 54-55.

  1995

  1. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Sedimenty spodního miocénu v širším okolí Miroslavi. Knihovnička Zem. Plyn Nafta. Hodonín: Moravské naftové doly, 1995, roč. 16, -, s. 85-95. ISSN 1210-4116.

  1994

  1. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. ZDRAŽÍLKOVÁ (DOLÁKOVÁ). Odraz relativních změn hladiny v sedimentech spodního miocénu v JZ části karpatské předhlubně. Geovestník, Mineralia Slovaca. Bratislava: GÚ AV SR, 1994, roč. 26, č. 4, s. 10-11. ISSN 0639-2086.
  2. NEHYBA, S., Š. HLADILOVÁ a N. DOLÁKOVÁ. Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě. Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 1993. Brno: MU Brno, ČGÚ Brno, 1994, roč. 1, -, s. 23-26.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 11:27