Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. STRACHOVÁ, Milena a Zdeněk VOSTRÝ. International Relations of Sokol Brno I Association between 1862 and 1914. CZECH-POLISH HISTORICAL AND PEDAGOGICAL JOURNAL. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 12, č. 1, s. 142-153. ISSN 1803-6546. doi:10.5817/cphpj-2020-013.
 2. STRACHOVÁ, Milena a Zdeněk VOSTRÝ. Orel ve stínu sokolských křídel: příspěvek k dějinám katolické tělovýchovné organizace. Historický časopis. Bratislava: Historický ústav SAV, 2020, roč. 68, č. 3, s. 439-461. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2020.68.3.3.
 3. STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I 1862-1938: dějiny elitní moravské jednoty. I. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 183 s. ISBN 978-80-210-9441-3.
 4. STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I 1862–1938. Dějiny elitní moravské jednoty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 183 s. ISBN 978-80-210-9441-3.
 5. STRACHOVÁ, Milena a Jiří STEJSKAL. SPORT. In Prokůpek Tomáš a kol. Sekora: Mravenčí a jiné práce. Brno: Akropolis, Moravské zemské muzeum, 2020. s. 192-203. ISBN 978-80-7470-270-9.
 6. 2019

 7. STRACHOVÁ, Milena. EMANCIPATION OF WOMEN IN PHYSICAL EDUCATION PAPER ON HISTORY OF THE WOMEN´S UNIT OF SOKOL BRNO I (1902–1934). Historický časopis. Bratislava: Historický ústav SAV, 2019, roč. 67, č. 2, s. 265-288. ISSN 0018-2575. doi:10.31577/histcaso.2019.67.2.4.
 8. 2018

 9. HURYCH, Emanuel a Milena STRACHOVÁ. Authenticity in tourism: A practical issue coming from the ontological frame. In Ivica Linderová & Stanislava Pachrová. Topical Issues Of Tourism: “AUTHENTICITY IN THE CONTEXT OF TOURISM“. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. s. 125-133. ISBN 978-80-88064-36-7.
 10. STRACHOVÁ, Milena a Zdeněk VOSTRÝ. Brněnské sokolské slety. Brno v minulosti a dnes. Příspěvky k dějinám a výstavbě Brna. Brno: Archiv města Brna, 2018, roč. 31, č. 1, s. 43-63. ISSN 0524-689X.
 11. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 232 s. ISBN 978-80-210-9112-2.
 12. NYKODÝM, Jiří, Jaroslav REKTOŘÍK, Jana NOVÁ, Milena STRACHOVÁ, Oldřich RACEK, Petr STAREC, Michal JILKA, Jiří STEJSKAL, Martin JELÍNEK, Běla FIKESOVÁ a Synková MARGITA. Koncepce sportu města brna na léta 2018-2030. Statutární město Brno, 2018.
 13. STRACHOVÁ, Milena. Sokol Brno I – mateřská jednota elitních československých gymnastů. Česká kinantropologie. Časopis vědecké společnosti kinantropologie. Praha: Česká kinantropologická společnost, 2018, roč.22, č. 2, s. 46-57. ISSN 1211-9261.
 14. 2017

 15. NOVÁ, Jana a Milena STRACHOVÁ. Assessing the Impact of European Union Funding for Sport Facilities at Local Level. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Chorvatsko: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, HORVACANSKI ZAVOJ 15, ZAGREB, HR-10000, CROATIA, 2017. s. 456-460. ISBN 978-953-317-049-7.
 16. STRACHOVÁ, Milena, Aleš SEKOT a Dagmar HEILAND TRÁVNÍKOVÁ. OLYMPISM VERSUS OLYMPIC GAMES? In Martin Zvonař; Zuzana Sajdlová. Proceedings 11th Conferebce Sport and Quality of life. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2017. s. 530-540. ISBN 978-80-210-8917-4.
 17. STRACHOVÁ, Milena. Rozhovor s prof. PhDr. Alešem Sekotem, CSc. In Mimořádné číslo Universitas 2017. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 61-64. ISSN 1211-3387.
 18. STRACHOVÁ, Milena. Sport v Modřicích. In Vlastivědná knihovna moravská. Modřice dějiny města. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2017. s. 587-610. sv.101. ISBN 978-80-7275-103-7.
 19. STRACHOVÁ, Milena a Aleš SEKOT. Sports ethics vs fair play. In Dragan Milanovic, Goran Sporis, Sanja Šalaj and Darjo Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology Proceedings. 1. vyd. Zagreb, Croatia: Faculty of kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. s. 567-571. ISBN 978-953-317-049-7.
 20. 2016

 21. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. dotisk 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 235 s. ISBN 978-80-210-5458-5.
 22. SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Doping mládeže v kontextu rodičovských výchovných stylů. In Pacvel Slepička. Problematika dopingu se zaměřením na sport dětí a mládeže. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2016. s. 130-138. ISBN 978-80-87647-29-5.
 23. NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2.
 24. STRACHOVÁ, Milena. Organizace českého sportu z pohledu managementu. In Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 32 - 57. ISBN 978-80-210-8346-2.
 25. STRACHOVÁ, Milena. Počátky legendární tělocvičné jednoty Sokol Brno I. 2016.
 26. HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Milena STRACHOVÁ. Preliminary Czech-Austrian project outcomes of the intergenerational context between senior and children generation from the Czech perspective. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 23-31. ISBN 978-80-210-8129-1.
 27. STRACHOVÁ, Milena. Za Milošem Lukáškem. In Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 178. ISSN 1802-7679.
 28. 2015

 29. STRACHOVÁ, Milena. Aktuální trendy vysokoškolského sportu v Brně. In Jaroslav Broďáni. Pohyb a kvalita života 2015. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Nitra: KTVŠ PF UKF, 2015. s. 20-29. ISBN 978-80-558-0847-5.
 30. STRACHOVÁ, Milena. Organizace sportu v Československé republice v letech 1952-1989. In Jan Kalous, František Kolář. Sport v komunistickém Československu 1945-1989. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů a Český olympijský výbor, z.s., 2015. s. 46-59. ISBN 978-80-87912-38-6.
 31. SEKOT, Aleš a Milena STRACHOVÁ. Physical activity in sociological perspective. In Josef Oborný, Ondřej Štaud, Barbora Vrtiakova a kol. Kultúrna antropológia a šport. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2015. s. 167-181. ISBN 978-80-223-3952-0.
 32. STRACHOVÁ, Milena. Vzpomínáme na profesora Havlíčka. Brno: UNIVERZITAS, roč. 48, č. 1, 2015. s. 55-56. ISSN 1211-3387.
 33. 2014

 34. STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Dějiny sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 121 s. ISBN 978-80-210-7359-3.
 35. STRACHOVÁ, Milena. Organizace československé tělovýchovy v období 1948–1989. In Připraven k práci a obraně vlasti! Padesát let českého sportu v totalitní společnosti. 2014.
 36. PŮČKOVÁ, Helena, Josef KOTLÍK a Milena STRACHOVÁ. VLIV FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN NA KRAJINNÝ RÁZ. In S. Hredzák. Zborník XXIII. vedeckého sympózia s medzinárdonou účasťou 'Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy. Košice: Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2014. s. 83-87. ISBN 978-80-970034-7-0.
 37. 2013

 38. STRACHOVÁ, Milena. Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 235 s. ISBN 978-80-210-6709-7.
 39. STRACHOVÁ, Milena a Jana JUŘÍKOVÁ. ZMĚNY ORGANIZAČNÍCH STRUKTUR V ČESKÉM SPORTOVNÍM PROSTŘEDÍ PO ROCE 1989 A JEJICH VLIV NA ČESKOU SPORTOVNÍ REPREZENTACI. In Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Výzkum v sociologii sportu II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8 - 39. ISBN 978-80-210-6540-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6541-2013.
 40. 2012

 41. KOTLÍK, Josef, Silvie KOTLÍKOVÁ a Milena STRACHOVÁ. Nealkoholický nápoj z ostružinové šťávy a rakytníku řešetlákového. 2012.
 42. KOTLÍK, Josef, Silvie KOTLÍKOVÁ a Milena STRACHOVÁ. Nealkoholický nápoj ze šťávy červené řepy,jablečné šťávy a rakytníku řešetlákového. 2012.
 43. STRACHOVÁ, Milena. Počátky vysokoškolského sportu v Brně. Studia sportiva. Brno: LITERA Brno, 2012, roč. 6/2012, č. 2, s. 78-84. ISSN 1802-7679.
 44. STRACHOVÁ, Milena. Rozvoj spolkové sféry a rekreačních pohybových aktivit v České republice po roce 1993. In REKREAČNÝ ŠPORT, ZDRAVIE, KVALITA ŽIVOTA. Košice: UPJŠ Košice, 2012. s. 348-357, 9 s. ISBN 978-80-7097-935-8.
 45. STRACHOVÁ, Milena. The role of the Czech Sports Association transformation in the change of organization of sport movement in the Czechoslovak Federal Republic. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2012, roč. 5/2012, č. 3, s. 269-275, 6 s. ISSN 1802-7679.
 46. STRACHOVÁ, Milena a Jana JUŘÍKOVÁ. TRANSFORMATION OF SPORTS MOVEMENT IN THE CZECH REPUBLIC (1989–1992). In Milivoj Dopsaj, Irina Juhas, Goran Kasum. Proceedings of the Thematic Conference/International Scientific Conference Effects of Physical Activity Application to Anthropological Statut with Children, Youth and Adults. Bělohrad, Srbsko: Faculty of sport and Physical Education, Beograd, 2012. s. 55-59. ISBN 978-86-80255-94-1.
 47. 2011

 48. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5458-5.
 49. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Dějiny sportu. Přehled světových a českých dějin tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 232 s. ISBN 978-80-210-5458-5.
 50. STRACHOVÁ, Milena. The role of the Czech Sport Association in change of sports environment organization in the Czechoslovak Federal Republic. In Sport and quality of life 2011. Brno: MU, 2011. s. od s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-210-5610-7.
 51. STRAKOVÁ, Taťána, Michal KOSTRBÍK, Aleš ONDRÁK a Milena STRACHOVÁ. Základy snowboardingu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 67 s. ISBN 978-80-210-5486-8.
 52. 2009

 53. STRACHOVÁ, Milena, Ján GREXA a Jana JUŘÍKOVÁ. Ocena zmian organizacji ruchu sportowego w Republice Czeskiej po 1989 roku. In VII Ogólnopolska konferencja naukowa "Źywienie - ruch - zdrowie". 2009.
 54. CACEK, Jan, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Hana BUBNÍKOVÁ a Milena STRACHOVÁ. Specifika silového tréninku žen. Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2009, roč. 61, č. 10, s. 25 - 27, 32 s. ISSN 0323-1364.
 55. GREXA, Ján a Milena STRACHOVÁ. Sportovní zahraniční styky v prvním období sjednocení československé tělovýchovy a sportu (1948-1952). Studia sportiva 2009/3 č. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3., č. 1, 12 s. ISSN 1802-7679.
 56. STRACHOVÁ, Milena. Vývoj témat valných hromad Českého svazu tělesné výchovy 1990 -2009. In Sport a kvalita života. 1.vydání. Brno 2009: MU, 2009. s. 115_125, 10 s. ISBN 978-80-210-5006-8.
 57. 2008

 58. STRACHOVÁ, Milena a Ján GREXA. Od totality k pluralitě 1989 -1992. Změny organizačních struktur v české tělovýchově a sportu po roce 1989. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, MU, 2008, roč. 2, č. 2, s. 71-82, 11 s. ISSN 1802-7679.
 59. BUBNÍKOVÁ, Hana, Honza CACEK a Milena STRACHOVÁ. Sport activities as an addictive substance abuse prevention. In Sport a aktivity volného času. angličtina. Ruská federace. Rostov na Donu: Rossijskaja Associacija psichologov fizičeskoj kultury i sporta, 2008. 4 s. ISBN 0-01-100061-9.
 60. CACEK, Jan, Hana BUBNÍKOVÁ, Milena STRACHOVÁ a Pavel GRASGRUBER. Trénink flexibility (pohyblivosti). Atletika. Praha 4: Česká atletika s.r.o., 2008, roč. 60, č. 12, s. 21-23, 32 s. ISSN 0323-1364.
 61. STRACHOVÁ, Milena. Vývoj a transformace Českého svazu tělesné výchovy v letech 1993 - 1998. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 146 - 156, 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 62. 2007

 63. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 64. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 65. STRACHOVÁ, Milena, Hana BUBNÍKOVÁ a Jan CACEK. Odborné trenérské praxe specializace fitness pohledem studentů FSpS a trenérů. In Sport a kvalita života 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 139-146, 7 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 66. CACEK, Jan, Michal KŘÍŽ, Petr LAJKEB, Josef MICHÁLEK, Tomáš BREICETL a Milena STRACHOVÁ. Struktura pořádání běžeckých závodů v rámci ČR za rok 2006. In Atletika 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 23-35, 208 s. ISBN 978-80-210-4451-7.
 67. 2006

 68. CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Petr LAJKEB a Martin SEBERA. Evaluace trenérsko- metodických praxí ze specializace atletika. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM agency, 2006. s. 32-37, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 69. STRACHOVÁ, Milena, Jan CACEK a Tomáš PĚTIVLAS. Evaluace trenérsko-metodických praxí studenty FSpS MU. In Sport a kvalita života 2006. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 118-135, 17 s. ISBN 80-210-4145-5.
 70. NYKODÝM, Jiří, Miroslav ČADA, Tomáš PĚTIVLAS, Petr STAREC, Milena STRACHOVÁ a Karel VEČEŘA. Teorie a didaktika sportovních her. Brno. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2006. 120 s. 1. vydání. ISBN 80-210-4042-4.
 71. STRACHOVÁ, Milena a Jan CACEK. Trenérsko-metodické praxe v rámci trenérského vzdělávání studentů FSpS MU. In Sborník prací Fakulty sportovních studií. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2006. s. 121-130, 149 s. ISBN 80-210-4136-6.
 72. CACEK, Jan, Josef CACEK, Petr VODÁK, Milena STRACHOVÁ, Marián VANDERKA, Hana BUBNÍKOVÁ, Josef KOPŘIVA, Petr STAREC, Jan ONDRÁČEK, Josef MICHÁLEK, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Aleš BOREK a Josef KOTLÍK. Tréninkový deník sportovce (TreDen Sp 1.0). 2006. ISBN 80-210-4114-5.
 73. CACEK, Jan, Milena STRACHOVÁ, Josef MICHÁLEK, Martin SEBERA a Petr LAJKEB. Využitelnost deníku trenéra v trenérské praxi. In Atletika 2006. 2006. vyd. Bratislava: ICM Agency, 2006. s. 27-31, 252 s. ISBN 80-89257-01-1.
 74. 2005

 75. CACEK, Jan, Petr LAJKEB, Josef CACEK, Milena STRACHOVÁ, Vlasta VILÍMOVÁ a Josef MICHÁLEK. Integrace tréninkového deníku sportovce do trenérsko - metodických praxí. In Atletika 2005. 1. vyd. Praha: katedra atletiky FTVS CUNI, 2005. s. 155 - 161, 200 s. ISBN 80-86317-39-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 2. 2023 19:59