Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KIRSCH, Otakar. Current trends in presentation and interpretation of museum collections in Central Europe: threats, opportunities and perspectives. In השימור - סוף מעשה במחשבה תחילה. 2023.
  2. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2023/1. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2023, 91 s. ISSN 1805-4722.
  3. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2023/2. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2023, 32 s. ISSN 1805-4722.
  4. KIRSCH, Otakar. Nástin historického vývoje preventivní konzervace. In Vzdělávací kurz správa sbírkových fondů a depozitářů - Národní památkový ústav. 2023.
  5. KIRSCH, Otakar. Trendy v prezentaci památkových objektů II. In Vzdělávací kurz správa sbírkových fondů a depozitářů - Národní památkový ústav. 2023.
  6. KIRSCH, Otakar. Úvod do muzejnictví II. In Vzdělávací kurz správa sbírkových fondů a depozitářů - Národní památkový ústav. 2023.

  2022

  1. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology: looking back over the past 100 years. In ICOFOM and ICTOP celebrating meeting 2022 in Brno. 2022.
  2. KIRSCH, Otakar. člen redakční rady. Acta Musei Nationalis Pragae – Historia, 2022 - 2024. ISSN 2570-6845.
  3. KIRSCH, Otakar. člen výboru Muzeologické komise AMG. Muzeologická komise AMG, 2022 - 2024.
  4. BRULON SOARES, Bruno, Darko BABIĆ, Lucie JAGOŠOVÁ, Otakar KIRSCH, Miriam MOLNÁROVÁ a Anna LESHCHENKO. ICOFOM and ICTOP celebrating meeting 2022 in Brno. 2022.
  5. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Mezinárodní definice muzea z pohledu České republiky: dílčí výsledky dotazníkového šetření. In Nová definice muzea aneb její klady a zápory - seminář s mezinárodní účastí. 2022.
  6. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2022/1. In Museologica Brunensia, 2022, roč. 11, č. 1, s. 1-58. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, s. 58. ISSN 1805-4722.
  7. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2022/2. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2022, 73 s. ISSN 1805-4722.
  8. JAGOŠOVÁ, Lucie, Pavol TIŠLIAR, Otakar KIRSCH a Monika FRECEROVÁ. Muzejní výstava na cestách : Specifika putovních výstav do škol, muzeí i dalších veřejných institucí. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 115 s. ISBN 978-80-280-0210-7.
  9. JAGOŠOVÁ, Lucie, Pavol TIŠLIAR, Otakar KIRSCH a Monika FRECEROVÁ. Muzejní výstava na cestách. Specifika putovních výstav do škol, muzeí i dalších veřejných institucí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 115 s. ISBN 978-80-280-0210-7.
  10. TIŠLIAR, Pavol, Miriam MOLNÁROVÁ, Lucie JAGOŠOVÁ, Otakar KIRSCH a Bernadette BIEDERMANN. Open Round Table of Museology: Collections, Collectors and Collecting Activity. 2022.
  11. KIRSCH, Otakar. Orální historie v muzeích : současná praxe, možnosti a perspektivy. 2022.
  12. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. The ICOM international museum definition from the perspective of the Czech Republic : the results of a questionnaire survey among representatives of the museum community and other related fields. Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 1, s. 32-48. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2022-1-4.
  13. KIRSCH, Otakar. Trendy v prezentaci památkových objektů. In Vzdělávací kurz správa sbírkových fondů a depozitářů. 2022.
  14. KIRSCH, Otakar. Úvod do muzejnictví. In Vzdělávací kurz správa sbírkových fondů a depozitářů. 2022.
  15. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2022, roč. 11, č. 2, s. 2-3. ISSN 1805-4722.

  2021

  1. KIRSCH, Otakar, Lenka MRÁZOVÁ a Lucie JAGOŠOVÁ. Brno museology : Τhe context of museological thinking in the second half of the 20th century. In Tzortzaki, Delia; Keramidas, Stefanos. Theory of Museology : Main Schools of Thought 1960-2000. Athens: The Norwegian Institute at Athens, 2021, s. 95-118. Papers and monographs from the Norwegian Institute at Athens, vol. 13. ISBN 978-618-85360-3-6.
  2. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Dotazníkové šetření o muzejní definici. In Plenární zasedání Českého výboru ICOM. 2021.
  3. KIRSCH, Otakar. Historie muzejnictví. In Vrbková, Stanislava; Kubín, Petr. Lexikon času minulého. Současnost jihomoravských památek. Mikulov: Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 2021, s. 11-17. Lexikon času minulého. Současnost jihomoravských památek. ISBN 978-80-85088-56-4.
  4. KIRSCH, Otakar. Hlavní tendence pojetí etnografického muzejního materiálu v dílech českých etnologů a muzeologů do roku 1989. Národopisná revue. Národní ústav lidové kultury, 2021, roč. 31, č. 3, s. 188-203. ISSN 0862-8351.
  5. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ, Lucie VALÁŠKOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2021/1. In Museologica Brunensia, 2021, roč. 10, č. 1, s. 1-51. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021, 51 s. ISSN 1805-4722.
  6. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ, Lucie VALÁŠKOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2021/2. In Museologica Brunensia, 2021, roč. 10, č. 2, s. 1-115. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2021, 115 s. ISSN 1805-4722.
  7. KIRSCH, Otakar, Pavel ŠOPÁK a Ondřej KOLÁŘ. Muzejní časopisy Moravy a Slezska do roku 1989. 1. vyd. Opava: Slezské zemské muzeum, 2021, 203 s. ISBN 978-80-87789-81-0.
  8. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. První výsledky dotazníku k definici muzea. Věstník AMG. 2021, č. 2, s. 28-29. ISSN 1213-2152.
  9. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Questionnaire survey on the definition of a museum in the Czech Republic/ Dotazníkové šetření o definici muzea v České republice. In International symposium ICOM 2021/ Mezinárodní sympozium ICOM 2021. 2021.

  2020

  1. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Česká stopa při založení a počátečním rozvoji Mezinárodní komise pro muzeologii ICOFOM. Časopis Slezského zemského muzea : série B : vědy historické. 2020, roč. 69, č. 2, s. 150-161. ISSN 1211-3131.
  2. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2020/1. In Museologica Brunensia, 2020, roč. 9, č. 1, s. 1-71. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020. ISSN 1805-4722.
  3. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Pavel RICHTER. Museologica Brunensia 2020/2. In Museologica Brunensia, 2020, roč. 9, č. 2, s. 1-59. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2020. ISSN 1805-4722.
  4. MALÍŘ, Jiří a Otakar KIRSCH. Rozvoj školství, vědy a techniky. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918. II. část. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020, s. 799-890. ISBN 978-80-86736-62-4.
  5. MALÍŘ, Jiří a Otakar KIRSCH. Rozvoj školství, vědy a tisku v letech 1790-1848. In Fasora, Lukáš; Malíř, Jiří. Dějiny Brna 4, Modernizace města 1790-1918, I. část. První. Brno: Statutární město Brno - Archiv města Brna, 2020, s. 250-308. ISBN 978-80-86736-62-4.
  6. KIRSCH, Otakar. Základní trendy v reflexi prezentace a edukace u tzv. speciálních muzeologií v letech 1948–1989. In Aktuální trendy v muzejní prezentace a edukaci IV. Oborové didaktiky v muzeu (online konference), 12. 10. 2020. 2020.
  7. KIRSCH, Otakar. Zpřetrhání původních kořenů či start k mezinárodní prestiži nového oboru? Normalizace a její vliv na formování československé muzeologie. Slovo a smysl. Praha: Univerzita Karlova, 2020, roč. 17, č. 35, s. 55-66. ISSN 1214-7915. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23366680.2020.3.4.

  2019

  1. KIRSCH, Otakar. Aktuální dění na brněnské muzeologii. Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2019, -, č. 1, s. 6-7. ISSN 1213-2152.
  2. KIRSCH, Otakar. Jan Jelínek, Zbyněk Zbyslav Stránský, Zdeněk Vašíček. In Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Pod ochranou Kleió : Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 99-102. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
  3. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2019/1. In Museologica Brunensia, 2019, roč. 8, č. 1, s. 1-37. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. ISSN 1805-4722.
  4. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2019/2. In Museologica Brunensia, 2019, roč. 8, č. 2, s. 1-71. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2019. ISSN 1805-4722.
  5. KIRSCH, Otakar. Muzea v proměnách času : Ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví. 2019.
  6. KIRSCH, Otakar. Muzejnictví a historické vědy : Brněnská muzea a jejich vědecké aktivity v období krátkého 20. století. In Paměť země : Formování institucionálních základů historické vědy na Moravě v 19. a 20. století, 6.-8.11.2019, Brno. 2019.
  7. KIRSCH, Otakar. Na cestě k vytvoření nového socialistického člověka : Konference k 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Československu. 2019.
  8. KIRSCH, Otakar. Německá profesní sdružení a jejich význam pro vývoj a formování muzejního fenoménu v českých zemích. In Muzea v proměnách času: ohlédnutí za historií a aktuálními trendy v muzejnictví. 2019.
  9. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Pořad ČT Art "ArtZóna: Týdeník o kultuře a jejích souvislostech. Mainstream i alternativa, díla i události. Z center i z regionů". Téma: Trendy v muzejnictví. Praha: Česká televize, 2019.
  10. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH a Pavol TIŠLIAR. The Potential of Museums in the Mediation of Science and Technology. Museum presentation and Education on the Example of the Technical Museum in Brno (Czech Republic). European Journal of Contemporary Education. 2019, roč. 8, č. 1, s. 240-253. ISSN 2304-9650. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.13187/ejced.2019.1.240.
  11. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Towards professionalism through academic education in museum work : on the beginnings of museology education in Czech universities. Museum Management and Curatorship. Taylor & Francis, 2019, roč. 34, č. 5, s. 486-500. ISSN 0964-7775. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/09647775.2019.1599993.
  12. KIRSCH, Otakar. Vstříc vzniku nové muzejní instituce? Průběh a důsledky postátnění Moravského zemského muzea v Brně. In Na cestě k vytvoření nového socialistického člověka : Konference k 70. výročí postátnění (nejen) zemských muzeí v Československu, 10.9.2019, Opava. 2019.
  13. KIRSCH, Otakar. Výročí jako příležitost? Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2019, -, č. 6, s. 3. ISSN 1213-2152.
  14. KIRSCH, Otakar. Zásadní mezníky ve vývoji brněnské muzeologie. In Borovský, Tomáš; Němec, Jiří. Pod ochranou Kleió : Historické obory na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. 2019. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019, s. 46-48. MUNI ARTS 100. ISBN 978-80-210-9258-7.
  15. KIRSCH, Otakar. Zpřetrhání původních kořenů či start k mezinárodní prestiži nového oboru? Normalizace a její vliv na formování československé muzeologie. In Normalizace humanitních věd v Československu (1968‒1989), 14.10.2019, praha. 2019.

  2018

  1. KIRSCH, Otakar. Akční výbory Národní fronty a jejich vliv na podobu českého muzejnictví v době nástupu komunistického režimu. In Dokumentácia „osmičkových“ výročí v slovenských a českých múzeách. Rok 1918 a tie ostatné. 2018.
  2. KIRSCH, Otakar. Archivní materiály vzešlé z činnosti akčních výborů Národní fronty jako pramen k interpretaci průběhu roku 1948 v paměťových institucích – uložení, informační obsah, možnosti využití. In Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja. 2018.
  3. KIRSCH, Otakar. Archivní materiály vzešlé z činnosti akčních výborů Národní fronty jako pramen k interpretaci průběhu roku 1948 v paměťových institucích : uložení, informační obsah, možnosti využití. In Belej, Milan; Keresteš, Peter; Palárik, Miroslav. Míľniky 20. storočia v regióne Nitrianskeho kraja. Nitra: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Štátny archív v Nitre, 2018, s. 140-150. ISBN 978-80-973263-0-2.
  4. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2018/1. In Museologica Brunensia, 2018, roč. 7, č. 1, s. 1-69. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISSN 1805-4722.
  5. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2018/2. In Museologica Brunensia, 2018, roč. 7, č. 2, s. 1-75. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2018. ISSN 1805-4722.
  6. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. Online. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018.
  7. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 2. Reflexe edukačního fenoménu v současné muzejní praxi. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 138 s. ISBN 978-80-210-9485-7. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9485-2018.
  8. KIRSCH, Otakar. Navzdory obtížím vstříc profesním zájmům : Osudy Svazu muzejních pracovníků v letech 1968–1969. In Březina, Vladimír; Hloušková, Kateřina; Slabotinský, Radek. Historik skutečně mohutný : k životnímu jubileu Jiřího Pernese. 2018. vyd. Praha; Ústí nad Labem, Brno: Ústav pro studium totalitních režimů; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; Books & Pipes Publishing,, 2018, s. 355-369. jubilejní publikace, 1. ISBN 978-80-7485-163-6.
  9. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Nová akreditace pro vysokoškolské studium muzeologie v Brně. Věstník AMG. Praha: Asociace muzeí a galerií ČR, 2018, č. 5, s. 21-22. ISSN 1213-2152.
  10. KIRSCH, Otakar. Oslavy 10 let republiky. In Tajemství české minulosti. Extra Publishing, s. r. o, 2018, s. 44-47. ISSN 1804-2260.
  11. KIRSCH, Otakar. Significant personality in the shade of Lectorate in Museum Studies? A contribution to the 135th birth anniversary of Jaroslav Helfert. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 7, č. 2, s. 67-69. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2018-2-7.

  2017

  1. KIRSCH, Otakar. člen rozšířeného redakčního kruhu. Studia Historica Nitriensia, 2017 - 2024. ISSN 1338-7219.
  2. KIRSCH, Otakar. Formování a vývoj technické muzeologie v českých zemích v letech 1948-1989. Část I. - dobové koncepce, angažmá v oblasti historické muzeologie, výzkumy publika. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2017, roč. 5, č. 1, s. 123-135. ISSN 1339-2204.
  3. KIRSCH, Otakar. Formování a vývoj technické muzeologie v českých zemích v letech 1948-1989. Část II. - podíl na vysokoškolské výuce a činnosti mezinárodních muzejních organizací, reflexe ze strany českých muzeologů. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2017, roč. 5, č. 2, s. 125-134. ISSN 1339-2204.
  4. KIRSCH, Otakar. Handbuch Museum: Geschichte, Aufgaben, Perspektiven. Walz, Markus (ed.). Stuttgart: J. B. Metzler Verlag, 2016, 417 s., ISBN 978-3-476-02375-9. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. 2017, roč. 5, č. 2, s. 217-219.
  5. KIRSCH, Otakar. Mitglied des Redaktionsbeirats. Curiositas. Jahrbuch für Museologie und museale Quellenkunde, 2017 - 2024. ISSN 1615-5254.
  6. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Models of Professional Employment of the Graduates of Brno Museology in Cultural Institutions. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 6, č. 1, s. 21-33. ISSN 1805-4722. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/MuB2017-1-3.
  7. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2017/1. In Museologica Brunensia, 2017, roč. 6, č. 1, s. 1-76. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017. ISSN 1805-4722.
  8. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2017/2. In Museologica Brunensia, 2017, roč. 6, č. 2, s. 1-99. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2017. ISSN 1805-4722.
  9. KIRSCH, Otakar. Muzeolog a etnograf Josef Beneš - 100 let od narození. Časopis Slezského zemského muzea série B - vědy historické. 2017, roč. 66, č. 1, s. 97-99.
  10. KIRSCH, Otakar. Nástin vývoje etnografické muzeologie v letech 1948-1989 - přístupy, reflektovaná témata, organizační složky, podíl na vysokoškolské výuce. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2017, roč. 76, č. 2, s. 5-35. ISSN 1211-8117.
  11. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Teorie jako platforma pro edukaci muzejních pracovníků : Osudy Střediska pro výuku muzeologie v letech 1967–1982. Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2017, roč. 55, č. 2, s. 3-15. ISSN 1803-0386. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/mmvp-2017-0041.
  12. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 4. ISSN 1805-4722.
  13. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 2, s. 4. ISSN 1805-4722.
  14. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Úvodní slovo/Editorial. Museologica Brunensia. 2017, roč. 6, č. 1, s. 4. ISSN 1805-4722.
  15. KIRSCH, Otakar. V čele občanských elit advokáti a společnost na Moravě v letech 1869-1914, Martin Rája Brno : Matice moravská, 2015. Vlastivědný věstník moravský. 2017, roč. 69, č. 1, s. 2, 100-101.

  2016

  1. KOMÁRKOVÁ, Anna, Ondřej DOSTÁL, Martina LEHMANNOVÁ, Ludmila FIALOVÁ, Dana VESELSKÁ, Jan DOLÁK, Pavol TIŠLIAR, František ŠEBEK, Lucie JAGOŠOVÁ, Otakar KIRSCH, Michal BAŘINKA, Monika BENČOVÁ a Martin ČAREK. Mezinárodní konference Muzeum a změna V/Museum and Change V. 2016.
  2. KIRSCH, Otakar. Modely profesního uplatnění absolventů brněnské muzeologie v kulturních institucích I. In Open Roundtable of Museology (Aktion Projekt). 2016.
  3. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2016/1. In Museologica Brunensia, 2016, roč. 4, č. 1, s. 1-90. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, 2016. ISSN 1805-4722.
  4. KIRSCH, Otakar, Lucie JAGOŠOVÁ a Šárka TRÁVNÍČKOVÁ. Museologica Brunensia 2016/2. 2016, roč. 4, č. 2, s. 1-108. Brno: Masarykova univerzita, 2016, s. 1-108. ISSN 1805-4722.
  5. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Muzejní profese a veřejnost 1 : Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 111 s. ISBN 978-80-210-8432-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016.
  6. JAGOŠOVÁ, Lucie, Otakar KIRSCH, Martin VITKO a Jaroslav HANKO. Muzejní profese a veřejnost 1. Nástin historie a současnosti vzájemných vztahů muzeí a jejich publika. Online. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 111 s. ISBN 978-80-210-8432-2. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8432-2016.
  7. KIRSCH, Otakar. Muzejnictví jako specifický faktor formování kolektivní identity a paměti původních německy mluvících obyvatel brněnského jazykového ostrova. In Tichá, Jana. Muzeum a identita: etnologické pohledy. Vydání první. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2016, s. 120-132. ISBN 978-80-87210-59-8.
  8. HOLMAN, Pavel a Otakar KIRSCH. Muzeum v zákulisí – vnitřní svět muzea. Národopisný věstník. Czech Ethnological Society, 2016, XXXIII, č. 2, s. 195-198. ISSN 1211-8117.
  9. KIRSCH, Otakar. šéfredaktor. Museologica Brunensia, 2016 - 2024. ISSN 0231-5823.
  10. KIRSCH, Otakar. Technické muzejnictví a jeho podíl na formování muzeologie v českých zemích v letech 1948–1989. In Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti III. 2016.

  2015

  1. KIRSCH, Otakar. Association of Museum Workers in Defence Against Counterfeiting and Unfair Trade Practices: Comments on the origins of organised meetings of museum workers on an international basis. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 4, č. 2, s. 48-55. ISSN 1805-4722.
  2. KIRSCH, Otakar. člen vědecké rady. Vědecká rada Valašského muzea v přírodě, 2015 - 2024.
  3. KIRSCH, Otakar. Ludvík Kunz a jeho pojetí etnografické muzeologie. Muzeológia a kultúrne dedičstvo. Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2015, roč. 3, č. 2, s. 9-27. ISSN 1339-2204.
  4. KIRSCH, Otakar. Muzejnictví jako specifický faktor formování kolektivní identity a paměti původních německy mluvících obyvatel brněnského jazykového ostrova. In Muzeum a identita/Museum and Identity. Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě. 2015.

  2014

  1. KIRSCH, Otakar. člen International Committee for Collecting při International Council of Museums. 2014 - 2024.
  2. KIRSCH, Otakar. člen redakční rady. Časopis Slezského zemského muzea, série B - vědy historické, 2014 - 2024. ISSN 1211-3131.
  3. KIRSCH, Otakar. Ludvík Kunz a jeho pojetí etnografické muzeologie. In Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti 2: dejiny, súčasný stav, perspektívy/Phenomenon of Cultural heritage in Society 2: history, present state and perspectives. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave. 2014.
  4. KIRSCH, Otakar. Mezinárodní svaz muzejních zaměstnanců na obranu proti padělání a nekalému obchodnímu jednání. Poznámky k počátkům organizovaného setkávání muzejních pracovníků na mezinárodním poli. In Mezinárodní vědecká konference Muzeo50/International scientific Conference Muzeo50 - Brno, Masarykova univerzita. 2014.
  5. KIRSCH, Otakar. Obchodní a živnostenská komora v Brně a její aktivity na poli muzejnictví v období habsburské monarchie. In Čapka, F.; Slabotínský, R.; Stöhrová, P. Průmysl, technika a exaktní vědy na Moravě a ve Slezsku : vybrané kapitoly z 19. a 20. století. 1. vyd. Brno: Technické muzeum v Brně, 2014, s. 13-31. Acta Musei technici Brunensis 6. ISBN 978-80-87896-12-9.
  6. KIRSCH, Otakar. Oscilace mezi národním a internacionálním? Několik poznámek k dějinám brněnské muzejnictví na přelomu 19. a 20. století. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis. Opava: Slezská univerzita, 2014, roč. 7, č. 1, s. 145-162. ISSN 1803-411X.
  7. KIRSCH, Otakar. Oscilace mezi národním a internacionálním? Několik poznámek k dějinám brněnské muzejnictví na přelomu 19. a 20. století. In 200 let: muzea a české země/200 years of Museums in the Czech Republic. Opava, Slezská univerzita v Opavě. 2014.
  8. KIRSCH, Otakar. (Po)zapomenutí nositelé paměti. Německé muzejnictví na Moravě. 1. vyd. Brno: PAIDO, 2014, 282 s. Kultura a edukace 3. ISBN 978-80-7315-249-9.
  9. KIRSCH, Otakar. Vysokoškolská výuka muzeologie v Brně v době normalizace a nástupu demokratického režimu. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 3, č. 5, s. 12-20. ISSN 1805-4722.

  2013

  1. KIRSCH, Otakar. Dějiny lidského myšlení vs. dějiny institucí? Několik poznámek k problematice historické muzeologie. Museologica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2, č. 1, s. 8-14. ISSN 1805-4722.
  2. KIRSCH, Otakar. Obchodní a živnostenská komora v Brně a její aktivity na poli muzejnictví v období habsburské monarchie. In K historii průmyslu, techniky a exaktních věd na Moravě a ve Slezsku/History of Industry, Technology and Exact Scienses in Moravia and Silesia. Brno, Technické muzeum v Brně. 2013.
  3. KIRSCH, Otakar a Lucie JAGOŠOVÁ. Vývoj Lektorátu muzejnictví 1922-1951. Devadesát let od počátků univerzitního vzdělávání muzejníků v českých zemích. Muzeum : muzejní a vlastivědná práce. Praha: Národní muzeum, 2013, roč. 51, č. 1, s. 3-16. ISSN 1803-0386.

  2012

  1. KIRSCH, Otakar. člen redakční rady. Museologica Brunensia, 2012 - 2015. ISSN 0231-5823.
  2. KIRSCH, Otakar. člen redakční rady. Museologica Brunensia, 2012. ISSN 1805-4722.
  3. KIRSCH, Otakar. Eitelberger, Rudolf [slovníkové heslo]. In Pavla Vošahlíková a kol. Biografický slovník českých zemí, Dvořák-Enz. Praha: Libri, 2012, s. 565-566. 15. sešit. ISBN 978-80-7277-504-0.
  4. KIRSCH, Otakar. Ens, Faustin [slovníkové heslo]. In Pavla Vošahlíková a kol. Biografický slovník českých zemí, Dvořák-Enz. Praha: Libri, 2012, s. 607-608. 15. sešit. ISBN 978-80-7277-504-0.
  5. KIRSCH, Otakar. Proměny německo-moravského muzejnictví po roce 1918. Národnostní faktor jako zásadní nositel změny v muzejních institucích. In Veľká doba v malom priestore. Zlomove zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 - 1929). Prešov-Graz: Universum-EU, 2012, s. 239-254. ISBN 978-80-89046-74-4.
  6. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře : staré nebo nové téma? In Chovančíková, Irena. Senioři v muzeu : sborník ze semináře 14.-15. 6. 2011. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2012, s. 4-21. ISBN 978-80-87375-03-7.
  7. KIRSCH, Otakar. Veränderungen im deutsch-mährischen Museumswesen nach 1918. Der Nationalitätfaktor als grundlegender Träger des Wandels in den Museumsinstitutionen. Danubiana Carpathica. Jahrbuch für Geschichte und Kultur in den deutschen Siedlungsgebieten Südosteuropas. München: Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropa, 2012, roč. 6 (53), č. 1, s. 59-82. ISSN 1863-9887.

  2011

  1. KIRSCH, Otakar. K vymezení některých základních funkcí spolků jako významných reprezentantů muzejnictví v českých zemích v letech 1867-1951. In Drahomíra Nováková. Muzejní spolky včera a dnes. 2011. vyd. Čáslav: Muzejní a vlastivědný spolek "Včela čáslavská", 2011, s. 15-26. ISBN 978-80-260-1404-1.
  2. KIRSCH, Otakar. K vymezení některých základních funkcí spolků jako významných reprezentantů muzejnictví v českých zemích v letech 1867-1951. In Muzejní spolky včera a dnes. Čáslav, Městské muzeum a knihovna Čáslav. 2011.
  3. KIRSCH, Otakar. K vývoji německého muzejnictví na území dnešního okresu Břeclav. Jižní Morava. 2011, roč. 47, č. 50, s. 119-141. ISSN 0449-0436.
  4. KIRSCH, Otakar. Podíl německo-moravských muzejníků na aktivitách muzejních zájmových organizací v první polovině dvacátého století. In Marcela Oubrechtová, Václav Zeman. Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. 1. vyd. Ústí nad Labem: Kristina Kaiserová, albis international, 2011, s. 39-60. ISBN 978-80-86971-31-5.
  5. KIRSCH, Otakar. Proměny německo-moravského muzejnictví po roce 1918. Národnostní faktor jako zásadní nositel změny v muzejních institucích. In VEĽKÁ DOBA V MALOM PRIESTORE - Zlomové zmeny v mestách stredoeurópskeho priestoru a ich dôsledky (1918 - 1929)/GROSSE ZEIT IM KLEINEN RAUM - Umbrüche in der Stadt des mitteleuropäischen Raumes und deren Wirkungen (1918 - 1929) Prešov, Prešovská univerzita v Prešove. 2011.
  6. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře: staré nebo nové téma? In Senioři v muzeu. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2011.
  7. JAGOŠOVÁ, Lucie a Otakar KIRSCH. Senioři v muzeologické literatuře: staré nebo nové téma? In Senioři v muzeu. Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně. 2011.
  8. KIRSCH, Otakar. Svaz německo-moravských místních muzeí a jeho úsilí o povznesení profesní úrovně a společenského postavení regionálního muzejnictví na Moravě. Brno v minulosti a dnes. Brno, 2011, roč. 24, č. 1, s. 225-248. ISSN 0524-689X.
  9. KIRSCH, Otakar. Základní trendy ve vývoji národopisu v německo-moravských vlastivědných muzeích. Národopisný věstník. Praha: Česká národopisná společnost, 2011, roč. 70, č. 1, s. 19-42. ISSN 1211-8117.

  2010

  1. KIRSCH, Otakar. Julius Leisching a jeho podíl na organizaci muzejnictví v Předlitavsku. Studia historica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 57, č. 1, s. 15-29, 20 s. ISSN 1803-7429.
  2. KIRSCH, Otakar. Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2010, s. 370-392. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 15. ISBN 978-80-86488-70-7.
  3. KIRSCH, Otakar. Netradiční cesta k dokumentaci regionu. Příběh muzea německých Jihomoravanů v Klentnici v letech 1923-1945. In Sršatý Prajz. Erich Šefčík (1945-2004). Praha: LN, 2010, s. 177-202. ISBN 978-80-7422-033-3.
  4. KIRSCH, Otakar. Podíl německo-moravských muzejníků na aktivitách muzejních zájmových organizací v první polovině dvacátého století. In Fenomén muzeum v 19. a v první polovině 20. století. Ústí nad Labem, Muzeum města Ústí nad Labem. 2010.
  5. KIRSCH, Otakar. Reflexe muzejní problematiky na stránkách časopisu Pravěk v letech 1903-1912. In Ungerman, Š. – Přichystalová, R. Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Měřínskému k 60. narozeninám. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 661-672, 772-773, 827 s. ISBN 978-80-7422-027-2.

  2009

  1. KIRSCH, Otakar. člen Muzeologické komise Asociace muzeí a galerií ČR. 2009 - 2024.
  2. KIRSCH, Otakar. Participace židovské komunity na rozvoji německo-moravského muzejnictví na příkladu Alfreda Fischela a Huga Iltise. In Židé a Morava. 2009. vyd. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2009, s. 104-124, 368 s. ISBN 978-80-85945-55-3.

  2008

  1. KIRSCH, Otakar. Němečtí muzejníci v Československu po roce 1945 na příkladu působení Karla Jüttnera v poválečném Mikulově. In Německy mluvící obyvatelstvo v Československu po roce 1945 : Stav bádání – Prameny – Metody – Perspektivy. Brno, Masarykova univerzita. 2008.
  2. KIRSCH, Otakar. Participace židovské komunity na rozvoji německo-moravského muzejnictví na příkladu Alfreda Fischela a Huga Iltise. In Židé a Morava. Kroměříž, Muzeum Kroměřížska. 2008.

  2007

  1. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy). In Identita versus integrita. Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa. Příspěvky z mezinárodní konference 25. - 26. dubna 2007 v Hartmanicích u Sušice. 1. vyd. Plzeň: Grafia, s. r. o., 2007, s. 171-178, 239 s. ISBN 978-80-87046-12-8.
  2. KIRSCH, Otakar. Formy spolupráce českých a německých muzejníků (na příkladu Moravy). In Identita versus integrita : Spolužití Čechů, Němců a Židů (nejen) v oblasti Šumavy a Českého lesa v 19. a 20. století, Hartmanice, Památník Hartmanice. 2007.

  2004

  1. KIRSCH, Otakar. Historie koněspřežné železnice Praha-Lány. In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004, s. 365 - 371.
  2. KIRSCH, Otakar. K vývoji místního školství. In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004, s. 327 - 364.
  3. KIRSCH, Otakar. Minulostí k budoucnosti (katalogizace památek Svazku obcí Větrník). Rostěnice: Svazek obcí Větrník, 2004, 125 s.
  4. KIRSCH, Otakar. Období první a druhé republiky 1918-1939. In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004, s. 173 - 200.
  5. KIRSCH, Otakar a Radek SLABOTÍNSKÝ. Okupace a protektorát (1939-1945). In BŘEZINA, Vladimír. Stochov. Stochov: MÚ Stochov, 2004, s. 327 - 364.
  6. KIRSCH, Otakar. Současný život. In BŘEZINA, Vladimír. Ždánický les a Politaví. Setkávání minulosti s přítomností. Brno: Svazek obcí Ždánického lesa a Politaví, 2004, s. 74 - 76.

  2003

  1. KIRSCH, Otakar. Soupis drobných sakrálních staveb Drahanské vrchoviny. Studnice: Svazek obcí Drahanské vrchoviny, 2003, 156 s.

  2002

  1. KIRSCH, Otakar. Soupis drobných sakrálních staveb v oblasti Ždánického lesa a Politaví. Kobeřice u Brna: Sdružení obcí Ždánický les a Politaví, 2002, 215 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 4. 2024 03:28