Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. NÁDENÍČEK, Petr. Barevná duplexní ultrasonografie (BDUS). Principy, základní techniky, stručný návod jak se vyvarovat chybám. In II. ultrazvukový kongres. Čejkovice. 2009.
 2. CRHA, Igor, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ and Robert HUDEČEK. Závěrečná zpráva grantu IGA FN č. 10/05: Zvýšení efektivity léčby neplodnosti metodou in vitro fertilizace technikou ultrazvukem řízeného transferu embryí. (Effectivity of Ultrasound-Guided Embryo Transfer in IVF treatment). 2009th ed. Brno: vlastní, 2009. 48 pp. vlastní.
 3. 2008

 4. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK and Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu. (Ultrasoundguided embryotransfer - results analysis.). Praktická gynekologie. 2008, vol. 2008, No 1, p. 57-59. ISSN 1211-6645.
 5. ROUBALÍKOVÁ, Lenka, Vilém NEDĚLA, Josef TRČKA and Tomáš SLAVÍČEK. Nové dimenze v použití ultrazvuku I. (New dimensions in using of ultrasound). Quintessenz. Praha: Nakladatelství Quintessenz, 2008, 17/2008, No 6, p. 39 - 45, 6 pp. ISSN 1210-017X.
 6. VÁLEK, Vlastimil, Markéta VAVŘÍKOVÁ and Jakub HUSTÝ. Sonografické vyšetření střev - indikace, interpretace. In Aktuální gastroenterologie XXIII. Praha: JS Partner s.r.o JS Press, 2008. p. 5-7. ISBN 978-80-87036-31-0.
 7. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound exposure and cisplatin on human ovarian carcinoma cells A2780. Folia Biologica (Praha). 2008, vol. 2008, No 54, p. 97-101. ISSN 0015-5500.
 8. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. The in vitro effect of ultrasound and cisplatin on A2780 and A2780cis cell line. In XIX. BIOLOGICKÉ DNY. Hradec Králové, 2008. p. 54. ISBN 978-80-7399-545-4.
 9. PETERLÍK, Igor, Radovan JIŘÍK, Jiří JAN and Nicole RUITER. Ultrasound Attenuation Transmission Tomography Using Regularized Image Reconstruction. Analysis of Biomedical Signals and Images. 2008, vol. 19, No 1, p. 251-254. ISSN 1211-412X.
 10. 2007

 11. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK and Petr KYSELA. A shift in the diagnostics of the small intestine tumors. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, vol. 62, No 2, p. 160-5, 6 pp. ISSN 0720-048X.
 12. KALA, Zdeněk, Vlastimil VÁLEK and Petr KYSELA. Amyloidosis of the small intestine. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, vol. 63, No 1, p. 105-9, 5 pp. ISSN 0720-048X.
 13. CRHA, Igor, Jana ŽÁKOVÁ, Pavel VENTRUBA, Robert HUDEČEK and Jiří JARKOVSKÝ. Analýza výsledků ultrazvukové kontroly embryotransferu (Analysis of impact of ultrasound guidance on embryotransfer). Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2007, 11/2007, No 3, p. 117 - 119. ISSN 1211-6645.
 14. FILIPIK, A., Igor PETERLÍK, Dušan HEMZAL and J. JAN. Calibrating an Ultrasonic Computed Tomography System Using a Time-of-Flight Based Positioning Algorithm. In Proc. 29th IEEE-EMBS Ann. Conf.2007. Lyon: IEEE, 2007. p. 2146-2149. ISBN 1-4244-0788-5.
 15. VÁLEK, Vlastimil, Petr KYSELA and Markéta VAVŘÍKOVÁ. Crohn's disease at the small bowel imaging by the ultrasound-enteroclysis. European journal of radiology. Ireland: Elsevier Science Ireland Ltd, 2007, vol. 62, No 2, p. 153-9, 7 pp. ISSN 0720-048X.
 16. BRABEC, Kamil and Vojtěch MORNSTEIN. Detection of ultrasonic cavitation based on low-frequency analysis of acoustic signal. Central European Journal of Biology. Springer Versita, 2007, vol. 2, No 2, p. 213-221. ISSN 1895-104X.
 17. OHLÍDALOVÁ, Dana, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH and Vladan BERNARD. Changes in the Locomotion of Protozoan Cells after Exposure to Therapeutic Ultrasound. In proceedings, 8th Multinational Congress on Microscopy. České Budějovice: Czechoslovak Microscopy Society, 2007. p. 445-446. ISBN 978-80-239-9397-4.
 18. GERYCHOVÁ, Romana and Eva RAČANSKÁ. Prenatally diagnosed fetal brain tumor. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology. UK: John Wiley & Sons, Ltd., 2007, vol. 30, No 4, p. 564. ISSN 0960-7692.
 19. ZACAL, J., Dušan HEMZAL and J. JAN. Simulation Checks in Ultrasonic Computed Tomography. In Proc. 29th IEEE-EMBS Ann. Conf. 2007. Lyon: IEEE, 2007. p. 731-734. ISBN 1-4244-0788-5.
 20. BERNARD, Vladan, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Vojtěch MORNSTEIN. Účinek nízkých intenzit ultrazvuku a cisplatiny na viabilitu buněk A2780 (Effect of low intensity of ultrasound exposure and cisplatin up to viability of A2780 cells). In Sborník abstrakt XXX. Dnů lékařské biofyziky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, Ústav biofyziky, 2007. p. 12. ISBN 978-80-239-9421-6.
 21. KRATOCHVÍL, Bohdan and Vojtěch MORNSTEIN. Use of chemical dosimetry for comparison of ultrasound and ionising radiation of cavitation. Physiological Research. Praha, 2007, vol. 56, Suppl.1, p. S77-S84, 7 pp. ISSN 0862-8408.
 22. KŘIKAVA, Ivo and Lucie KŘIKAVOVÁ. Využití ultrazvuku na centrálních operačních sálech (Use of ultrasound in operating theatres). In Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti 2007. 2007th ed. Praha: Galén, 2007. p. 150-152. ISBN 978-80-7262-509.
 23. 2006

 24. KYSELA, Petr. Diagnostika (Diagnostics). In Maligní ložiskové procesy jater. 1st ed. Praha: Grada, 2006. p. 243-4, 2 pp. ISBN 80-247-0961-9.
 25. VAŠKOVICOVÁ, Naděžda, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Roman JANISCH. Changes in nuclear envelope structure after exposure to ultrasound. 2006. ISSN 0006-9248.
 26. 2005

 27. BRABEC, Kamil, Vojtěch MORNSTEIN, Štěpán HEFNER and Jan HAVRÁNEK. Analysis of acoustic signal incidental to ultrasonic cavitation. In EDS 05. Electronic Devices and Systems IMAPS CS International Conference 2005. Brno: Ing. Zdenek Novotny CSc., 2005. p. 154-159. ISBN 80-214-2990-9.
 28. BRABEC, Kamil and Vojtěch MORNSTEIN. Analýza akustického signálu provázejícího ultrazvukovou kavitaci (Analysis of the acoustic signal accompanying ultrasonic cavitation). In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. p. 12-12. ISBN 80-210-3695-8.
 29. NÁDENÍČEK, Petr. Detekce kavitačního prahu v systémech modelujících tělesné tekutiny (Detection of cavitation threshold within systems). 2005.
 30. NOVY, Jindrich, Pavlina BECVAROVA, Jirina SKORPIKOVA, Vojtech MORNSTEIN and Roman JANISCH. Discrete Fourier transform-based analysis of HeLa cell microtubules after ultrasonic exposure. Microscopy Reasearch Technique. Wiley-Liss, 2005, vol. 68, No 1, p. 1-5. ISSN 1059-910X.
 31. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Příspěvek k ultrazvukové preparaci tvrdých zubních tkání. Praktické zubní lékařství. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, 6/53, No 6, p. 133-137. ISSN 1213-0613.
 32. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN and Lenka FORÝTKOVÁ. Sledování účinku kavitačního ultrazvuku na larvy korýše Artemia salina (Investigation of the cavitation ultrasound effects on larvae of the crustacean Artemia salina). In Sborník abstrakt XXVIII. Dnů lékařské biofyziky. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2005. p. 50-50. ISBN 80-210-3695-8.
 33. 2004

 34. NÁDENÍČEK, Petr. Biofyzikální účinky ultrazvuku. Output Display Standard. In 2. valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2004.
 35. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Die Vector Methode in Parodontologie und konservierender Zahnheilkunde (The vector method in periodontology and operative dentistry.). Stomatologie. Rakousko: Springer-Verlag,Wien, 2004, vol. 101, No 5, p. 117 - 118. ISSN 0946-3151.
 36. ROUBALÍKOVÁ, Lenka. Elektronově mikroskopický obraz povrchu kořene ošetřeného různými druhy scalerů. (An electron microscopic image of a root surface treated by various types of scalers). Stomatológ. Bratislava: SKZL, 2004, vol. 14, No 1, p. 2-4. ISSN 1335-2005.
 37. MORNSTEIN, Vojtěch, Pavlína BEČVÁŘOVÁ, Jindřich NOVÝ, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Roman JANISCH. How to evaluate the cytoskeletal response to the action of ultrasound? Liječnički Vjesnik. Zagreb: Hrvatski Liječnički Zbor, 2004, vol. 126, Supp. 2, p. 168-168. ISSN 1330-4917.
 38. NÁDENÍČEK, Petr. Kontrastní látky a jejich využití v ultrasonografii. Harmonické zobrazení. 2004.
 39. NÁDENÍČEK, Petr and Jakub HUSTÝ. Otázky bezpečnosti dopplerovské sonografie. In "Moravský den" - Plenární schůze České radiologické společnosti. Olomouc. 2004.
 40. REICHLOVÁ, Vendula and Jiří PINKAS. SONOCHEMICKÁ PŘÍPRAVA OXIDICKÝCH MATERIÁLŮ (SONOCHEMICAL SYNTHESIS OF OXIDE MATERIALS). In Chemické listy, 56. sjezd chemických společností. Ostrava: Asociace chemických společností, 2004. p. 779. ISSN 0009-2770.
 41. KRATOCHVÍL, Bohdan, Petr DVOŘÁK and Vojtěch MORNSTEIN. Srovnání účinků kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření pomocí chemické dozimetrie. In Sborník abstrakt XXVII. Dny lékařské Biofyziky 2004. Hradec Králové: Dr. Karel Volenec - ELLA - CS, 2004. p. 31-31.
 42. 2003

 43. BEČVÁŘOVÁ, Pavlína, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ, Roman JANISCH and Pavel ŠTARHA. Mikrotubulární struktura buněk po účinku Vinca alkaloidů a ultrazvuku (Microtubular structure of cells after action of Vinca alcaloides and ultrasound). In Sborník abstrakt XXVI.Dnů Lékařské biofyziky. 2003rd ed. Praha: Biofyzikální ústav I. LF UK, Praha, 2003. p. 15 - 16. ISBN 80-239-0497-3.
 44. VÁLEK, Vlastimil, Vladimír ZBOŘIL, Aleš HEP, Vladimír PROCHÁZKA, Petr KYSELA, Jiří PRÁŠEK, Jarmila KLUSÁKOVÁ, Zdenk KALA and Ivo HANKE. Tenké střevo - radiologická diagnostika patologických stavů (Small Bowel - Radiological Diagnostics of Pathological Changes). první vydání. Brno, NCONZO: Národní centrum ošetovatelství a nelékaských obor, 2003. 288 pp. samostatná mongrafie. ISBN 80-7013-383-X.
 45. 2002

 46. PAZDERA, Pavel. Carbamoylation Reaction of Cyclic Ketones Promoted by s-l PTC and Ultrasound. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1st ed. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. p. PO 31, 1 pp.
 47. POLÁK, Petr, J. ŠANTAVÝ, B. MIČANÍK, J. HYJÁNEK and Tomáš BURNOG. Neobvyklý tumor ústní dutiny plodu a prenatální ultrasonografie (Pseudotumor of Oral Cavity of Foetal and Prenatal Ultrasound Diagnosis). Čes.gynek.,Supp. Praha: ČLS JEP, 2002, vol. 2002, No 3, p. 163-166. ISSN 1210-7832.
 48. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN and Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemical effects of descaler-produced ultrasound in vitro. Scripta medica. Brno: Faculty of Medicine, Masaryk University, 2002, vol. 75, No 1, p. 21-28. ISSN 1211-3395.
 49. PAZDERA, Pavel. Synthesis of 1-Alkylated Benzouracils via Alkylation Reactions of 4-Methoxy-1,2-dihydroquinazolin-2-one Started by PTC and Ultrasound. In Book of abstracts, XXVIth Conference of Organic Chemists: New Trends in Organic Synthesis. 1st ed. Bratislava: Vydavatelstvo STU - Publishing House of Slovak University of Technology, 2002. p. PO 32, 1 pp.
 50. 2001

 51. PETRENKO, Martin, Otto DOSTÁL and Pavel VENTRUBA. First Experiences with Picture Archiving and Communication Systems (PACS)In Gynecology. ISRAEL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY. Tel Aviv (ISRAEL): Menachem HorowitzPublishing, Tel Aviv, 2001, vol. 2000, No 3, p. 128-130. ISSN 0792-4569.
 52. MORNSTEIN, Vojtěch and Petr KAPLAN. Fyzikální a chemická rizika ultrazvukových aplikací v medicíně (Physical and chemical risks of ultrsound applications in medicine). Medicína v praxi. Praha: Adore, 2001, vol. 2001, No 4, p. 73-74. ISSN 1212-8759.
 53. NÁDENÍČEK, Petr, Vojtěch MORNSTEIN and Pavel GREC. Nízkofrekvenční analýza akustického signálu - nová metoda detekce kavitace (Low-frequency acoustic signal analysis - a new method for cavitation detection). Plzeň. lék. Sborn. Praha: Karolinum, 2001, vol. 67, p. 65-70. ISSN 0551-1038.
 54. STROUHAL, Martin and Miroslav NĚMEC. Sorpce vybraných těžkých kovů buňkami Yarrowia lipolytica CCM 4510 (Sorption of selected heavy metals by cells of Yarrowia lipolytica CCM 4510). In X. Tomáškovy dny 2001. První. Brno: Mikrobiologický ústav LF MU v Brně, 2001. p. 22.
 55. 2000

 56. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN and Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400 (Sonochemical effects of dental ultrasound apparatus Piezon Master 400). Plzeňský lékařský sborník. Praha: Nakladatelství Karolinum, Praha, 2000, vol. 2000, No 67, p. 143-146. ISSN 0551-1038.
 57. KRATOCHVÍL, Bohdan, Vojtěch MORNSTEIN and Lenka FORÝTKOVÁ. Sonochemické účinky stomatologického ultrazvukového přístroje Piezon Master 400 (Sonochemical effects of dental ultrasound apparatus Piezon Master 400). In Sborník abstrakt XXIII. dnů lékařské biofyziky. 1st ed. Plzeň: Lékařská fakulta UK v Plzni, 2000. p. 33-34. ISBN 80-238-5214-0.
 58. 1999

 59. MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA and Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Buněčné účinky ultrazvuku (Cellular effects of ultrasound). In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. p. 73-74. ISBN 80-7097-369-2.
 60. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Vojtěch MORNSTEIN and Pavel GREC. Cytoskelet a proliferace HeLa buněk v důsledku kombinovaného účinku ultrazvuku a cytostatik (The cytoskeleton and the proliferation of HeLa cells as a consequence of combined action of ultrasound and cytotoxic drugs). In Lekárska fyzika na prahu 21. storočia. Zborník prác z medzinárodnej konferencie. 1999th ed. Bratislava: Ústav lekárskej fyziky a biofyziky LF UK, 1999. p. 70-71. ISBN 80-967507-5-5.
 61. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH and Vojtěch MORNSTEIN. Detekce účinku ultrazvuku a cytostatik na buňky tkáňových kultur (Detection of ultrasound and cytotoxic drugs effects on tissue culture cells). In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. 1999th ed. Košice, SR: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. p. 84-85. ISBN 80-7097-369-2.
 62. KRATOCHVÍL, Bohdan and Vojtěch MORNSTEIN. Komparační dozimetrie kavitačního ultrazvuku a ionizujícího záření (Comparation dosimetry of cavitational ultrasound and ionising radiation). In Zborník prác z XXII. Dní lekárskej biofyziky s medzinárodnou účasťou. Košice: Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, 1999. p. 58. ISBN 80-7097-369-2.
 63. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Alexandra ŠIDLOVÁ, Roman JANISCH and Vojtěch MORNSTEIN. Stress action of changed temperature on the cytoskeleton of tumour cells. In CELLS. 1999th ed. Ceské Budejovice: KOPP nakladatelství, 1999. p. 126. ISBN 80-7232-069-6.
 64. 1998

 65. FORÝTKOVÁ, Lenka, Vojtěch MORNSTEIN, Marcela DOLNÍKOVÁ, Jiřina �KORPÍKOVÁ and Pavel GREC. FCM stanovení profilu DNA u nádorových buněk v pokusech in vitro a in vivo (Flow-cytometry determination of DNA of tumour cells IN VITRO and IN VIVO). In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. p. 26. ISBN 80-238-2322-1.
 66. HRAZDIRA, Ivo. Harmonické zobrazení - nová modalita diagnostického ultrazvuku (Harmonic imaging - a new modality of diagnostic ultrasound). In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. p. 31. ISBN 80-238-2322-1.
 67. MORNSTEIN, Vojtěch. Ivo Hrazdira, DrSc. - Osobnost a dílo (Ivo Hrazdira, DrSc. - Celebrity and his work). Sborník lékařský. Praha: Karolinum, 1998, vol. 1998, No 4, p. 631-632. ISSN 0036-5327.
 68. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH and Ivo HRAZDIRA. Mikrotubuly a mikrofilamenta a jejich ovlivnění cytostatiky ozvučenými nízkofrekvenčním ultrazvukem (Influence of cytostatics sound-tracked low-frequency ultrasound on microtubules and microfilamentes). In Sborník abstrakt VI.Cytoskeletálního klubu Vranovská Ves 1998. Brno: Čs. biologická společnost, 1998. p. 20.
 69. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Marcela DOLNÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Roman JANISCH and Vojtěch MORNSTEIN. The combined effect of ultrasound and cytostatic treatment on the cytoskeleton of HeLa cells (The combined effct of ultrasound and cytostatic treatment on the cytoskeleton of HeLa cells). Folia biologica. Praha: Institute of Molecular Genetics, 1998, vol. 44, No 2, p. 14. ISSN 0015-5500.
 70. DOLNÍKOVÁ, Marcela, Jiřina �KORPÍKOVÁ, Ivo HRAZDIRA, Lenka FORÝTKOVÁ, Pavel GREC, Vojtěch MORNSTEIN and Roman JANISCH. Účinek cytostatik na ultrazvukem ovlivněný cytoskelet HeLa buněk (Effects of cytostatics and ultrasound on cytoskelet of HeLa cells). In Sborník abstrakt XXI.dnů lékařské biofyziky Horní Poříčí 1998. Praha: Univerzita Karlova 2.lékařská fakulta, 1998. p. 21. ISBN 80-238-2322-1.
 71. HRAZDIRA, Ivo, Jiřina ŠKORPÍKOVÁ and Marcela DOLNÍKOVÁ. Ultrasonically induced alterations of cultured tumour cells. European Journal of Ultrasound. Anglie, 1998, vol. 8, No 1, p. 43-49. ISSN 0929-8266.
 72. �KORPÍKOVÁ, Jiřina, Renata VESELSKÁ, Marcela DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH and Ivo HRAZDIRA. Změny cytoskeletu a proliferační aktivity po účinku ultrazvuku a cytostatik (Cytoskeleton alteration and proliferation activity due to ultrasound and cytostatics.). In Biologické dni. Nitra: Univerzita Ko�tantina Filozofa v Nitre, 1998. p. 97-98. Prírodovedec č.34. ISBN 80-8050-177-7.
 73. 1997

 74. BLÁHA, Ondřej, Zdeněk MALÝ and LF MU, Brno. Úskalí ultrazvukové diagnostiky ovariálních karcinomů (Ultrasound in diagnosis of ovarian carcinoma). In Sborník abstrakt XXI.brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav, 1997. p. 45. 1.
 75. 1996

 76. TALAČ, Richard, Ivo HRAZDIRA and Vojtěch MORNSTEIN. "Power Doppler Imaging" - nová alternativa barevného dopplerovského zobrazení ("Power Doppler Imaging" - a new alternative of the colour doppler imaging). In Scripta medica. 69th ed. Brno: LF MU, 1996. p. 57-60. Suppl.1. ISBN 1211-3395.
 77. ŠKORPÍKOVÁ, Jiřina, Jana DOLNÍKOVÁ, Roman JANISCH, Vojtěch MORNSTEIN, Ivo HRAZDIRA and Lenka FORÝTKOVÁ. Účinky ultrazvuku na cytoskelet HeLa buněk (The effects of ultrasound on the cytoskeleton of HeLa-cells). Scripta Medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 1996, vol. 69, Suppl. 1, p. 51-56. ISSN 1211-3395.
 78. 1995

 79. MORNSTEIN, Vojtěch and Jiřina POSPÍŠILOVÁ. Ultrazvuk - jeho historie ve světě a u nás (Ultrasound - its world and czech history). Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1995, vol. 26, No 5, p. 115-118. ISSN 0301-5491.
 80. MORNSTEIN, Vojtěch. Ultrazvuk v biologii a medicíně (Ultrasound in biology and medicine). Vesmír. Praha: Vesmír, 1995, vol. 74, No 10, p. 566-569. ISSN 0042-4544.
 81. 1994

 82. MORNSTEIN, Vojtěch and Pavel GREC. Intenzívní ultrazvuk a jeho význam v lékařství (Intense ultrasound and its value in medicine). Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, vol. 25, No 1, p. 25-26. ISSN 0301-5491.
 83. MORNSTEIN, Vojtěch and Pavel GREC. Nové terapeutické aplikace intenzívního ultrazvuku (New therapeutic applications of intense ultrasound). Lékař a technika. Praha: ČLS JEP, 1994, vol. 25, No 1, p. 85-87. ISSN 0301-5491.
 84. MORNSTEIN, Vojtěch and Petr KAPLAN. Ultrazvuk, jeho chemické účinky a biochemické aplikace. (Ultrasound and its chemical and biochemical applications.). Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická, 1994, vol. 88, No 8, p. 650-659. ISSN 0009-2770.
 85. MORNSTEIN, Vojtěch, Lenka FORÝTKOVÁ and Lenka ROUBALÍKOVÁ. Ultrazvuk ve stomatologii (Ultrasound in stomatology). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1994, vol. 94, No 4, p. 191-204. ISSN 1210-7891.
 86. 1992

 87. HRAZDIRA, Luboš and A. SÍN. Diagnostics and Treatment of Anterolateral Rotational Instability of the Ankle in Sportsmen. Sportorvosi Szmle/Hungarian Review of Sports Medicine. Budapest: Mayar Sportorvos Társaság, 1992, vol. 33, No 2, p. 103-107, 62 pp. ISSN 0209-682X.
Display details
Displayed: 28/5/2023 12:26