Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. JARKOVSKÁ, Lucie a Kateřina LIŠKOVÁ. Feministkou snadno a rychle: Příručka argumentů pro debaty s rodinou a přáteli. Praha: Universum, 2023. 232 s. ISBN 978-80-242-8740-9.

  2009

  1. JARKOVSKÁ, Lucie. Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností. Orbis scholae. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21-34, 13 s. ISSN 1802-4637.

  2008

  1. ŠTĚTKA, Václav a David ŠMAHEL. Attributes of Participation in Online Communities among Czech Internet Users. Observatorio. Lisbon: The Observatory for Media, 2008, roč. 2, č. 3, s. 39-52. ISSN 1646-5954.
  2. MEDIŠAUSKAITĖ, Vilma, Skaistė LASKIENĖ a Martin SEBERA. Perception of Global Self-esteem and Body Fat in Adolescents Engaged in Basketball. Education. Physical Training. Sport. Lithuanian Academy of Physical Education, 2008, roč. 71, č. 4, s. 63-68. ISSN 1392-5644.
  3. VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 233 s. EDIS. ISBN 978-80-210-4627-6.
  4. GREGOROVÁ, Eva. Věk a antidiskriminační legislativa EU. Fórum sociální politiky. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 8-14. ISSN 1802-5854.

  2007

  1. KUBIATKO, Milan a Pavol PROKOP. Pupils misconceptions about mammals. Journal of Baltic Science Education. 2007, roč. 6, č. 1, s. 5-14. ISSN 1648-3898.
  2. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Věkové normy v sociologické perspektivě. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií, 2007, x, 1-2, s. 201-217, 16 s. ISSN 1214-813X.
  3. FUČÍK, Petr a Beatrice CHROMKOVÁ MANEA. What does marriage homogamy mean in the Czech milieu? Romanian Journal of Population Studies. Cluj Napoca: Cluj University Press, 2007, roč. 1, 1-2, s. 219-235. ISSN 1843-5998.

  2006

  1. VIDOVIČOVÁ, Lucie a Eva GREGOROVÁ. Age mainstreaming jako nástroj politického začleňování. In Sirovatka, T. (ed.) Sociální vyloučení a sociální politika - CD část. Brno: Masarykova Univerzita a Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2006. s. 128-135, 7 s. ISBN 80-210-4225-7.
  2. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Ageismus - stránka projektu: Stárnutí, věk a diskriminace - nové souvislosti pro českou společnost. Neuveden, 2006.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2006, roč. 84, č. 12, s. 1275-1283. ISSN 0008-4212.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Z NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index, and blood pressure on the carotic intima-media thickness in normotensives and hypertensives. 2006.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index, and blood pressure on the carotid intima-media thickness in normotensives and hypertensives. In IFMBE Proceedings of ESGCO 2006. 1. vyd. Jena: IEEE EMB, 2006. s. 11-14.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of Age, Body Mass Index, and Blood Pressure on the Carotid Intima-Media Thickness in Normotensives and Hypertensives. Biomedizinische Technik. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006, roč. 51, č. 4, s. 159-162. ISSN 0013-5585.
  7. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva SOMOLOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivo HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Rehabilitační postupy u obézních pacientů: výsledky po tříměsíčním tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 145-150. 1. ISBN 80-7041-104-X.
  8. VIDOVIČOVÁ, Lucie. Věk města aneb Kterak pozitivista ku kvalitativnímu vědění přišel. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 217-222. ISSN 1214-813X.
  9. PSALMAN, Vladimír, Jozef BALÁŽ a Július KASA. Vzťah stavby tela a športového výkonu v tenise vo veku 10-14 rokov. In Sport a kvalita života. Brno: FSpS MU Brno, 2006. s. 96. ISBN 80-210-4145-5.
  10. KUBIATKO, Milan. Záujem študentov o biológiu s použitím informačných a komunikačných technológií. E-Pedagogium. 2006, roč. 6, č. 4, s. 49-59. ISSN 1213-7758.

  2005

  1. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent Relationship between the Carotid Intima-Media Thickness, Baroreflex Sensitivity, and the Inter-Beat Interval in Normotensive and Hypertensive. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology, Acad. of Sci., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408.
  2. LÁBROVÁ, Růžena, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Bořivoj SEMRÁD. Age-dependent relationship between the carotid intima-media thickness, baroreflex sensitivity, and the inter-beat interval in normotensive and hypertensive subjects. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences of the Czech Rep., 2005, roč. 54, č. 6, s. 593-600. ISSN 0862-8408.
  3. HADDAD, Charles, Ansie DIPPENAAR-SCHOEMAN a Stanislav PEKÁR. Arboreal spiders (Arachnida: Araneae) in pistachio orchards in South Africa. African Plant Protection. Agricultural Research Council, 2005, roč. 11, č. 2, s. 32-41. ISSN 1023-3121.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Růžena LÁBROVÁ, Bohumil FIŠER, Eva MADĚROVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Bořivoj SEMRÁD. Influence of age, body mass index and blood pressure on the carotid-intima media thickness in mormotensive and hypertensive subjects. In IIIrd Central-European Meeting on Hypertension. 2005.
  5. VAŠKŮ, Vladimír, Monika PÁVKOVÁ GOLDBERGOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Věra SEMRÁDOVÁ. Three promoter polymorphisms of MMP-2 gene are associated with age in plaque psoriasis. In Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology. Paris: Blackwell Publishing, 2005. s. 1-1.

  2004

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bořivoj SEMRÁD, Bohumil FIŠER, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Comparison of carotid wall thickness with age and baroreflex sensitivity in normotensive subjects and hypertensive patients. In Noninvasive methods of cardiology2.11.2004, Book of abstracts, Congress MEFA 2004. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  2. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. 2004.
  3. SEMRÁD, Bořivoj, Růžena LÁBROVÁ, Eva DUFKOVÁ, Petra VYSOČANOVÁ, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Relation between carotid wall thickness, age and baroreflex sensitivity in normotensive and hypertensive subjects. In Sborník abstrakt 15.Konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  4. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. ČEŠKOVÁ, Eva. Jak správně zvolit antidepresivum. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2003, roč. 99, č. 5, s. 267-272. ISSN 1212-0383.
  2. KAŇKOVÁ, Kateřina. Role of genetic variability in systems of receptor-mediated and enzymatic defence against glycation in long-term consequences of diabetes mellitus. Biochemical Society Transactions. Velká Británie: Portland Press, 2003, roč. 31, č. 6, s. 1364-1366. ISSN 0300-5127.
  3. ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena. Zpráva o výzkumu dlouhodobě nezaměstnaných v České republice. In Trh práce, nezaměstnanost, sociální politika. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 149-158. ISBN 80-210-3048-8.

  2002

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, J. HAK a P. VÁCLAVKOVÁ. Autonomic control of the heart in relation to anthropometric characteristics in children and adolescents. Scripta Medica. Brno: LF MU, 2002, roč. 75, č. 5, s. 217-221. ISSN 1211-3395.
  2. DOLNÍČEK, Zdeněk, Jiří ZIMÁK a Marek SLOBODNÍK. Izotopicky anomální vápenec z Hrabůvky a jeho srovnání s podobnými výskyty na Moravě. Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001. Brno: MU Brno, 2002, roč. 9, -, s. 62-64. ISSN 1212-6209.

  2001

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Experimental and Clinical Cardiology. Canada: Pulsus Group Inc., 2001, roč. 6, č. 1, s. 35-37. ISSN 0160-9289.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Baroreflex sensitivity, blood pressure and heart rate variability in children and adolescents after anthracycline treatment. Scripta medica. Brno: Masaryk University, 2001, roč. 74, č. 3, s. 187-194. ISSN 1211-3395.
  3. HRAZDILOVÁ, Olga, Vít UNZEITIG, Vladimír ZNOJIL, Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ, Petr JANKŮ a Anna VAŠKŮ. Relationship of age and the body mass index to selected hypertensive complications in pregnancy. International Journal of Gynecology and Obstetrics. Amsterodam: Elsevier, 2001, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 0020-7292.

  2000

  1. SKORKOVSKÁ, Šárka, Jarmila KOČÍ a Svatopluk SYNEK. Glaukom, barvocit a zorné pole. Praha: Česká lékařská společnost J.Ev. Purkyně, 2000. Česká a Slovenská oftalmologie. ISSN 1211-9059.

  1999

  1. VYSTRČILOVÁ, Michaela a Vladimír NOVOTNÝ. Jak stanovit zubní věk. Univerzitní noviny MU. 1999, roč. 6, č. 11, s. 37-40. ISSN 1211-6866.
  2. BRŮŽEK, Jaroslav a Vladimír NOVOTNÝ. Jak staří umírali staří Přemyslovci aneb jak přesná je přesnost určení věku jedince podle kostry. Vesmír. 1999, roč.78, č. 8, s. 453-455.
  3. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN a Eva SLONKOVÁ. Srovnání tělesné úrovně tělesné zdatnosti studentů 1.ročníku generace 1981 a 1996. Praha: FTVS UK Praha, 1999. s.44-45. TVM. ISBN 1210-7689.

  1998

  1. PECHOVÁ, Alena, Josef ILLEK, Lubomír PAVLATA, Miroslav ŠINDELÁŘ a Drahomír HORKÝ. A comparison of cadmium concentrations in tissues of different categories of cattle. Acta veterinaria (Brno). Brno, 1998, roč. 67, s. 103-106. ISSN 0001-7213.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Age and circulatory variables after anthacycline treatment. In Abstrakta XXII.International Congress of Pediatrics. 1. vyd. Amsterodam: Van Zuiden Communications B.V., 1998. s. 383. ISBN 90-75141-64-5.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Age and circulatory variables after anthracycline treatment. In Abstrakta 7. Tagung mitteleroupäischer Länder. 1. vyd. Wien: Universitätsklinik für Kinder-und Jugendheilkunde im AHK, 1998. s. nepagin., 1 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 01:49