Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. BUBÍK, Tomáš a Jakub HAVLÍČEK. Academic Study of Religions in a Cognitive, Anthropological and Sociological Perspective. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2021. 246 s. ISBN 978-80-244-5982-0.
 2. 2016

 3. JEMELKA, Petr. Bioetika. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2016. 68 s. PdF MU. ISBN 978-80-210-8307-3.
 4. 2014

 5. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum v areálu kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích. Jižní Morava. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2014, roč. 50, č. 53, s. 371-378. ISSN 0449-0436.
 6. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Antropologicko-archeologický výzkum v klášteře Rosa coeli, okr. Brno-venkov. In Archeologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2013. Brno. 2014.
 7. UNGER, Josef, Milada HYLMAROVÁ, Martin MAZÁČ, Miroslav ŠENKÝŘ a Miroslav KRÁLÍK. Člověk a artefakt. Téma archeologické antropologie. Anthropologia Integra. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 1, s. 7-20. ISSN 1804-6657.
 8. KRÁLÍK, Miroslav, Stanislav KATINA a Petra URBANOVÁ. Distal Part of the Human Hand: Study of Form Variability and Sexual Dimorphism Using Geometric Morphometrics. Anthropologia Integra. Masarykova univerzita, 2014, roč. 5, č. 2, s. 7-25. ISSN 1804-6657.
 9. KAŠPAROVÁ, Irena. O angažovaných a eurogadžovkách. Biograf časopis pro kvalitativní výzkum. Praha: občanské sdružení Časopis Biograf, 2014, roč. 2014, č. 60, s. 13 - 18, 5 s. ISSN 1211-5770.
 10. 2013

 11. KOVÁŘ, Josef Jan. Antropologicko-archeologický výzkum kláštera v Dolních Kounicích. In Antropologický seminář 2013-2014, Brno. 2013.
 12. UNGER, Josef a Josef Jan KOVÁŘ. Den otevřených dveří na výzkumu Rosa coeli 2013. Dolní Kounice: Městský úřad Dolní Kounice, 2013.
 13. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Výroční schůze Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně. 2013.
 14. KOVÁŘ, Josef Jan. Hroby sv. Cyrila a Metoděje v Římě a na Moravě. In Podzimní kapitula Královského řádu Moravských rytířů sv. Rostislava a Kolumbana. 2013.
 15. KOVÁŘ, Josef Jan. Otazníky nad hroby sv. Cyrila a Metoděje. In Jarní zasedání Moravského národního kongresu 2013, Brno. 2013.
 16. KOVÁŘ, Josef Jan a Josef UNGER. Předstihový výzkum Staré synagogy ve Velkém Meziříčí. In Přehled archeologických výzkumů na Moravě a ve Slezsku v roce 2012. 2013.
 17. 2012

 18. ČUTA, Martin a Radka BESTVINOVÁ. THE ASSOCIATION BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND PERFORMANCE OF BRNO CHILDREN. In Rado Pišot, Petra Dolenc, Iztok Retar, Saša Pišot. OTROK V GIBANJU ZA ZDRAVO STARANJE; CHILD IN MOTION FOR HEALTHY AGING - ZBORNIK PRISPEVKOV. Koper, Slovinsko: Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, 2012. s. 43-47. ISBN 978-961-6862-27-1.
 19. 2011

 20. KOVÁŘ, Josef Jan a Lada SUCHOMELOVÁ. Antropologie Europas. Völker, Typen und Gene vom Neandertaler bis zur Gegenwart. Andreas Vonderach, Ares Verlag, Graz 2008. Interdisciplinaria Archaeologica – Natural Sciences in Archaeology (IANSA). Olomouc: Archeological Centre Olomouc, 2011, II, č. 2, s. 183-184. ISSN 1804-848X.
 21. 2008

 22. ŠÍN, Lukáš. Divice u Brumovic: Antropologický rozbor kosterního materiálu získaného výzkumem zaniklého středověkého kostela. Ve službách archeologie. Brno: Tiskárna Helbich a.s. Brno, Geopek Brno, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 231-237. ISSN 1802-5463.
 23. NOVÁČEK, Jan, Eva DROZDOVÁ a Michael SCHULTZ. Histological assessment of age at death in long bones of mature and senile individuals of known age. American Journal of Physical Anthropology 115. USA: Wiley-Liss, 2008, Suppl.46, č. 135, s. 163-163. ISSN 0002-9483.
 24. OSOLSOBĚ, Petr. Několik srovnání Samuela Becketta a Dantem Alighierim: reprezentace lidské přirozenosti a očistce. SPFFMU. 2008, roč. 2007, V 10, s. 47-55. ISSN 1211-6335.
 25. KALA, Jiří, Kateřina KONÁŠOVÁ a Václav SMRČKA. Pohřby ze zásobních jam na okraji únětického pohřebiště v Brně-Tuřanech. In Acta Archaeologica Opaviensia. Opava: Ústav historických věd FPF Slezské Univerzity v Opavě, 2008. s. 61-78. ISBN 978-80-7248-507-9.
 26. KŘÍSTEK, Jan, Petr KRUPA a Martin HLOŽEK. Radiologists unveil mysteries of the past\. CT and -ray examination of ancient burial contents from archeological excavations. In DOČKALOVÁ, Marta. International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery. Barcelona, Spain: Springer, 2008. 1 s. ISSN 1861-6410.
 27. GRYGAR, Jakub. Wymiary pamięci i tożsamości mieszkańców czeskiego Śląska Cieszyńskiego. In Śląsk Cieszyński: Granice, przynależność, tożsamość ˛ ed. Janusz Spyra. 1. vyd. Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2008. s. 72-83. Teksty. ISBN 978-83-922005-4-3.
 28. PŘICHYSTALOVÁ, Renáta. Ženy a muži pochovaní na južnom predhradí hradiska Břeclav-Pohansko. In Acta archaelogica Opaviensia 3. Opava: Ústav Historie a muzeologie FPF Slezské univerzity v Opavě, 2008. s. 157-176. ISBN 978-80-7248-507-9.
 29. 2007

 30. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
 31. KRÁLÍK, Miroslav a Ladislav NEJMAN. Fingerprints on artifacts and historical items: examples and comments. Journal of Ancient Fingerprints. London: Ancient Fingerprints Society, 2007, roč. 1, č. 1, s. 4-15.
 32. KUŘE, Josef. On Anthropological Foundations of Bioethics. ACTA UNIVERSITATIS PALACKIANAE OLOMOUCENSIS. PHILOSOPHICA VII – 2006. 2007, roč. 2006, VII, s. 237-250. ISSN 1212-1207.
 33. MORAVČÍKOVÁ, Zuzana. Rodina z pohľadu antropológie občianskej spoločnosti. In Slovenská antropológia (buletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2007. s. 107 - 110. ISSN 1336-5827.
 34. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 35. MALINA, Jaroslav, Luboš BĚLKA, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, Petr BUREŠ, Petra CIMBŮRKOVÁ, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Blahoslav HRUŠKA, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMÁREK, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Giuseppe MAIELLO, Kateřina MERTLOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Marie NOVÁKOVÁ, Stanislav NOVOTNÝ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Marie PARDYOVÁ, Jiří PAVELKA, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Jiřina RELICHOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Alena ŘIHÁKOVÁ, Jaroslav SKUPNIK, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Lukáš ŠÍN, Petra ŠTEFKOVÁ, Richard THÉR, Tereza TRUBAČOVÁ, Zdeněk TVRDÝ, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Josef WOLF, Jan ZÁHOŘÍK, Michaela ZELINKOVÁ a Jaroslav ZVĚŘINA. Slovník pro studenty antropologie II. M - Ž. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 2011 s. ISBN 978-80-7204-508-2.
 36. 2006

 37. GRYGAR, Jakub. Anthropology of Borders: work in progress. 2006.
 38. GRYGAR, Jakub. Enacting borders: power at interstitial places. In Anthropology at Borders: Power, Culture, Memories. Ed. by Barbora Spalová and Jakub Grygar. 1. vyd. Prague: MKC Prague, FHS UK, 2006. s. 13-23, 88 s. ISBN 80-239-8391-1.
 39. SVOBODA, Jiří. The Danubian gate to Europe: Patterns of chronology, settlement archeology, and demography of Late Neandertals and Early Modern Humans on the Middle Danube. In When Neanderthals and Modern Humans met. Německo: Kerns Verlag, Tübingen, 2006. s. 233-267. ISBN 3-935751-03-6.
 40. 2005

 41. DROZDOVÁ, Eva. Antropologická rekonstrukce podoby člověka podle lebky. Živá archeologie. Hradec Králové: FHS Univerzity Hradec Králové, 2005, roč. 6/2006, č. 6, s. 17-18. ISSN 80-239-6269-5.
 42. DROZDOVÁ, Eva, Jana BENEŠOVÁ, Alena VACHUNKOVÁ, Jiří KALA a Elizaveta VESELOVSKAYA. Antropologický výzkum kosterních pozůstatků Markéty Františky Lobkowiczové-Dietrichsteinové a jejího manžela Václava Viléma Popela Lobkowicze, pohřbených v kostele sv. Václava v Mikulově. In Ve službách archeologie VI. 1. vyd. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Archeologický ústav, Slovenská akademie věd Nitra, 2005. s. 345-365, 15 s. ISBN 80-7275-060-7.
 43. DROZDOVÁ, Eva, David PARMA a Josef UNGER. Hromadný hrob obětí slovansko- maďarského střetu v 9. - 10. století u Brankovic. Archeologické rozhledy. Praha: Archeologický ústav AV ČR Praha, 2005, LVII, č. 1, s. 167-179, 12 s. ISSN 0323-1267.
 44. BODORIKOVÁ, Silvia, Milan THURZO a Eva DROZDOVÁ. Kazivosť zubov u dospievajúcich a dospelých jedincov zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - "Pohřebiště okolo kostela" pri Břeclavi, Česká republika. Zborník slovenského národného múzea., Prírodné vedy. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 2005, LI, č. 1, s. 88-101, 13 s. ISSN 0139-5424.
 45. BODORIKOVÁ, Silvia a Eva DROZDOVÁ. Kazivosť zubov v populácii detí zo staroslovanského pohrebiska Pohansko - "Pohřebiště okolo kostela", Česká Republika. Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV. Bratislava: Slovenská antropologická spoločnosť pri SAV, 2005, roč. 8, č. 1, s. 25-31, 6 s. ISSN 1336-5827.
 46. DROZDOVÁ, Eva. Slovanští obyvatelé velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 146 s. Břeclav - Pohansko VI. ISBN 80-210-237.
 47. DROZDOVÁ, Eva. Základy osteometrie. 1. vyd. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2005. 196 s. Panoráma biol. a sociokulturní antropologie 18. ISBN 80-7204-291-2.
 48. 2004

 49. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z lokalit Ivanovice na Hané 3 a Ivanovice na Hané 3/2. Popelnicová pole a doba halštatská. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, Suplementum 1. V Českých Budějovicích: Jihočeské muzeum, 2004, roč. 2004, s. 451-458. ISSN 80-86260-37-2.
 50. MALINA, Jaroslav a kolektiv. Antropologie: Brněnská antropologie v českém a mezinárodním kontextu (se zaměřením na Katedru antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně). Editor: Rudolf Musil. Brno: Masaryk University, 2004. 320 s. Folia Historica, sv. 73. ISBN 80-210-3507-2.
 51. GRYGAR, Jakub. Karviná: hledání středu, individuality a historie. Etnologický časopis. Český lid. Praha: Academia, 2004, roč. 90, č. 3, s. 267-278. ISSN 0009-0794.
 52. VARGOVÁ, Lenka, Ladislava HORÁČKOVÁ a Michaela RAČANSKÁ. Morfometrické znaky lebek z novověkého hřbitova na Antonínské ulici v Brně. In Abstrakta, Brněnská antropologie: minulost - přítomnost - budoucnost, 13. antropologické dny. Brno: Katedra antropologie PřF MU, 2004. s. 20.
 53. HREŠANOVÁ, Ema. Profesionalizace antropologie a etické instituce. Biograf. 2004, roč. 35, s. 127- 146, 19 s. ISSN 1211-5770.
 54. MALINA, Jaroslav. První císař: Tvůrce Číny a osmého divu světa. 2. přepracované vydání. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2004. 295 s. bez edice. ISBN 80-7204-298-X.
 55. DROZDOVÁ, Eva a Elizaveta VESELOVSKAYA. Rekonstrukce podoby členů rodiny Dietrichsteinů. In Ve službách archeologie V. Brno: Archeologický ústav Nitra, Muzejní a vlastivědná společnost Brno, Geodrill Brno, 2004. s. 236-242. ISBN 80-7275-051-8.
 56. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Rudolf PROCHÁZKA. Výzkum pohřebišť v chrámu sv. Petra a Pavla v Brně. In Abstrakta, Brněnská antropologie:minulost-přítomnost-budoucnost. Brno: Katedra antropologie PřFMU, 2004. s. 8.
 57. 2003

 58. GILL, Nora, Jiří VACEK, Ruth COUFALOVÁ, Olga INGROVÁ a Jana KOLLÁROVÁ. Communicative ESP Practice for Pre-Service Teachers. 1. vyd. Olomouc: Palacký University, Olomouc, Czech Republic, 2003. 109 s. English Texts. ISBN 80-244-0652-7.
 59. GRYGAR, Jakub. Jazyk jako nástroj sociální diferenciace.Poznámky k jazykové situaci ve Stonavě na Těšínsku. social memory; language; distinction; Silesia. Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace. Praha: SOFIS, 2003, roč. 9, č. 1, s. 47-80. ISSN 1212-8112.
 60. KRÁLÍK, Miroslav a Vladimír NOVOTNÝ. Paleodermatoglyfika: Využití otisků prstů a dlaní v retrospektivních vědách o člověku. In Ve službách archeologie IV. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Geodrill Brno, Archeologický ústav AV SR Nitra, 2003. s. 248-262. ISBN 80-7275-041-0.
 61. NOVOTNÁ, Martina, Jan NOVOTNÝ a Hana HRSTKOVÁ. Spolehlivost predikce výšky u dětí po léčbě onkologického onemocnění. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě člověka. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2003. s. 49-49, 80 s. ISBN 80-210-3261-8.
 62. NOVOTNÝ, Vladimír. Tělový design a antropologie. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 10, č. 6, s. 18-20. ISSN 1211-6866.
 63. 2002

 64. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z Brna - Líšně, Klicperovy ulice. Pravěk NŘ. Brno: Ústav archeologické památkové péče, Brno, 2002, roč. 2001, č. 11, s. 181;193, 13 s. ISSN 80-86399-07-9.
 65. DROZDOVÁ, Eva a Hynek BERAN. Identifikace kosterních pozůstatků knížete Waltera Xavera Dietrichsteina. In Ve službách archeologie IV. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav AV ČR, 2002. s. 241-247. ISBN 80-7275-041-0.
 66. 2001

 67. DROZDOVÁ, Eva. Antropologický rozbor kosterních pozůstatků připisovaných biskupovi Albertu II. ze Šternberka a jeho synovci Petrovi ze Šternberka a jeho ženě Anně Rebece rozené z Kravař. In Ve službách archeologie II:. 1. vyd. Brno: Archeologický ústav Brno, 2001. s. 37-43. ISBN 80-7275-014-3.
 68. KUKLA, Lubomír a Marie BOUCHALOVÁ. Charakteristiky gravidit, porodů a novorozenců s nízkou porodní hmotností - Část I. Časopis lékařů českých. Praha, 2001, roč. 140, č. 18, s. 560-564. ISSN 0008-7335.
 69. VYSTRČILOVÁ, Michaela a Miroslav KRÁLÍK. Zpráva o konferenci "Přírodovědecké metody v archeologii a antropologii". Univerzitní noviny. Brno: Vydavatelství Masarykovy univerzity, 2001, roč. 8, č. 3, s. 19-21. ISSN 1211-6866.
 70. 2000

 71. HORÁČKOVÁ, Ladislava, Lenka VARGOVÁ a Jiří MACHÁČEK. Antropologicko-lékařský výzkum kosterních pozůstatků z doby stěhování národů (Líbivá u Břeclavi) (Předběžné sdělení). In Archaeologia mediaevalis Moravica et Silesiana I. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 63-69. ISBN 80-210-2547-6.
 72. SVOBODA, Jiří, Lenka JAROŠOVÁ a Eva DROZDOVÁ. The North Bohemian mesolithic revisited. The excavation seasons 1998 - 1999. Anthropologie. Brno: Anthropos Institute-Moravian Museum Brno, 2000, roč. 38, č. 3, s. 299-312. ISSN 0323-1119.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 15:06