Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. CORNÉLISSEN, Germaine, Jarmila SIEGELOVÁ, Jerome ABRAMSON, Balasasikumar SUNDARAM, Jack MENDEL, Dan HOLLEY a Franz HALBERG. BODY MASS INDEX (BMI), PULSE PRESSURE (PP) AND PREMETABOLIC SYNDROME. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 116-123, 8 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 2. ČEŠKOVÁ, Eva, Tomáš KAŠPÁREK, Ivana PALČÍKOVÁ, Jan DUFEK, Darja VALENTOVÁ a Růžena DOČKALOVÁ. The effect of treatment on BMI, attitudes and psychopathology in eating disorders. European Neuropsychopharmacology ON LINE, Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2008, roč. 18, suppl. 4, s. 330-330. ISSN 0924-977X.
 3. PROCHÁZKOVÁ, Lenka, Petr KACHLÍK a Marie HAVELKOVÁ. Žáci druhého stupně základních škol v Brně a jejich informovanost o možných závislostech vznikajících na jídle. In Prevence závislostí ve škole. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 54-65, 12 s. ISBN 978-80-7392-077-7.
 4. 2007

 5. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Food Intake Disorders-Awarness and Prevention of Pupils of the Second School Year at Elementary Schools in Brno. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 793-812, 20 s. ISBN 978-80-7315-138-6.
 6. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 7. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30/2007, č. 1, s. 66-83. ISSN 1211-6521.
 8. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30, č. 2, s. 59-71. ISSN 1211-6521.
 9. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ a Lenka PROCHÁZKOVÁ. Znalosti o problematice poruch příjmu potravy a možnosti jejich prevence u žáků na 2. stupni pěti brněnských základních škol. Speciální pedagogika, Praha: Pedagogická fakulta UK, 2007, roč. 17, 1-2, s. 1-17. ISSN 1211-2720.
 10. 2005

 11. FIALA, Jindřich. Podpora pohybové aktivity střední generace jako významného preventivního faktoru. Česká a slovenská Hygiena, 2005, roč. 2, Supl. 1, s. 3-7. ISSN 1214-6722.
 12. STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv experimentálního činitele na parametry určující nadváhu. In Sport a kvalita života. MU v Brně, FSpS: Masarykova univerzita v Brně, FSpS, 2005. s. 142-142, 161 s. ISBN 80-210-3863-2.
 13. 2003

 14. BALHAROVÁ, Jana a Zita BARTOŠÍKOVÁ. Hodnocení tělesné zdatnosti a antropometrických charakteristik osmiletých dětí. Praktický lékař, 2003, roč. 83, č. 8, s. 474-477. ISSN 0032-6739.
 15. GOLDBERGOVÁ, Monika, Anna VAŠKŮ, Miroslav SOUČEK, Dana POLÁŠKOVÁ a Jiří VÁCHA. RXRA polymorphism (A(39526)AA) and obesity in hypertension. In The Journal of Coronary Artery Disease. Italy: LIMED Communication, 2003. s. 29.
 16. 2002

 17. VAŠKŮ, Anna, Miroslav SOUČEK, Svatava TSCHÖPLOVÁ a Andrea STEJSKALOVÁ. An association of BMI with and A(-6)G, M235T and T174M polymorphisms in angiotensinogen gene in essential hypertension. Journal of Human Hypertension, Velká Británie: Nature Publishing Group, 2002, roč. 2002, č. 16, s. 427-430. ISSN 0950-9240.
 18. VAŠKŮ, Anna, Svatava TSCHÖPLOVÁ, Jan MUŽÍK, Miroslav SOUČEK a Jiří VÁCHA. Association of three polymorphisms in the gene coding for endothelin-1 (ET-1) with the essential hypertension, overweight and smoking. Experimental and Clinical Cardiology, Kanada: xxxx, 2002, roč. 7/2003, č. 4, s. 201-204.
 19. 2001

 20. HRAZDILOVÁ, Olga, Vít UNZEITIG, Vladimír ZNOJIL, Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ, Petr JANKŮ a Anna VAŠKŮ. Relationship of age and the body mass index to selected hypertensive complications in pregnancy. International Journal of Gynecology and Obstetrics, Amsterodam: Elsevier, 2001, roč. 75, č. 2, s. 165-169. ISSN 0020-7292.
 21. 2000

 22. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. A comparison between the lifestyles of men and women - parents of school age children. Central European Journal of Public Health, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 8, č. 2, s. 94-100. ISSN 1210-7778.
 23. FIALA, Jindřich a Zuzana DERFLEROVÁ BRÁZDOVÁ. Srovnání životního stylu kuřáků a nekuřáků. Hygiena, Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 2, s. 95-103. ISSN 1210-7840.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 12:59