Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. ŠVANDA, Libor. K recepci antiky v Kosmově kronice. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 14/2009, 1-2, s. 331-340. ISSN 1803-7402.
 2. 2008

 3. BROM, Vlastimil. Die Form der Eigennamen in den ältesten Übersetzungen der Dalimil-Chronik. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2008, R13, ., s. 11-26. ISSN 1211-4979.
 4. 2007

 5. JEŽ, Radim. Neznámý rukopis Kaufmannovy kroniky a dalších historických prací tohoto typu pro oblast Těšínska z fondů Moravského zemského archivu v Brně. In Janusz Spyra (ed.): Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii. Materiały z konferencji naukovej. Cieszyn 20-21 września 2007. Cieszyn: Książnica Cieszyńska, 2007. s. 171-199. ISBN 978-83-914331-9-5.
 6. BROM, Vlastimil a Veronika BROMOVÁ. Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext - Stichprobe Verbformen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2007, R12, ., s. 99-116, 17 s. ISSN 1211-4979.
 7. 2006

 8. BROM, Vlastimil. Die "Deutsche Reimchronik von Böhmen" - einige Aspekte der mittelalterlichen Übersetzung. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik - Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity - řada germanistická (R). Brno: Masarykova univerzita, 2006, R11, č. 1, s. 99-113. ISSN 1211-4979.
 9. BROM, Vlastimil. Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen "Dalimil-Chronik" und das Fragment der lateinischen Fasssung. In Deutsche Literatur und Sprache im Donauraum (Eds. Christine Pfau, Kristýna Slámová). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci - Filozofická fakulta, 2006. s. 261-279. ISBN 80-244-1242-X.
 10. ŠVANDA, Libor. K obrazu ideálního panovníka v Kosmově kronice. In Querite primum regnum Dei. Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové. 1. vyd. Brno: Matice moravská, MU Brno, 2006. s. 211-221. Jubilejní sborník. ISBN 80-86488-35-7.
 11. ŠVANDA, Libor. Vir excellentissimus: A search for traces of classical encomiastic structure in Cosmas’s praises of persons. In Laetae segetes. Griechische und Lateinische Studien an der Masaryk Universität und Universität Wien. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 137-147. ISBN 80-210-4069-6.
 12. 2001

 13. PODBORSKÝ, Vladimír. Život v pravěku. In Malhostovice-Nuzířov. Od nejdávnější minulosti po současnost. Tišnov: Obecní úřad Malhostovice-Nuzířov, 2001. s. 23-42. Kronika Malhostovice-Nuzířov. ISBN 80-86291-99-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 8. 2022 01:28