Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. REHÁK, Martin, Michal PĚCHOUČEK, Martin GRILL, Jan STIBOREK, Karel BARTOŠ a Pavel ČELEDA. Adaptive Multiagent System for Network Traffic Monitoring. IEEE Intelligent Systems, Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2009, roč. 24, č. 3, s. 16-25. ISSN 1541-1672.
 2. LEXA, Matej, Václav SNÁŠEL a Ivan ZELINKA. Data-mining protein structure by clustering, segmentation and evolutionary algorithms. In Data Mining: Theoretical Foundations and Applications. Germany: Springer Verlag, 2009. s. 221-248, 28 s. ISBN 978-3-642-01087-3. doi:10.1007/978-3-642-01088-0_10.
 3. 2008

 4. ŘEZÁČ, Martin. Data mining -- moderní způsob získávání informací. Forum Statisticum Slovacum, 2008, roč. 2008, č. 7, s. 113-118. ISSN 1336-7420.
 5. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Mária BRIATKOVÁ a Zdeněk KEDAJ. DZEMUj: A Tool for Mining in e-Learning Tests. Description and Experience. In Proceedings of the 7th European Conference on eLearning ECEL. Reading, England: Academic Conferences Limited, 2008. s. 299-303, 4 s. ISBN 978-1-906638-23-8.
 6. ANTLOVÁ, Klára a Lubomír POPELÍNSKÝ. Predicting Information System Competencies in Small and Medium Enterprises with Data Mining Methods. In Proceedings of IASK Intl. Conference E-Activity and Leading Technologies. Madrid: IASK - International Association for the Scientific Knowledge, 2008. 10 s. ISBN 978-989-95806-3-3.
 7. 2007

 8. KUMPOŠT, Marek. Data Preparation for User Profiling from Traffic Log. In Proceedings of The International Conference on Emerging Security Information, Systems, and Technologies (SECURWARE 2007). Los Alamitos, CA, USA: IEEE Computer Society, 2007. s. 89-94, 6 s. ISBN 0-7695-2989-5.
 9. VEČEŘOVÁ, Petra, Martin VEČEŘA a Lubomír POPELÍNSKÝ. Dolování v datech a e-learning: Případová studie. In E-learning přichází: sborník SCO 2007. Brno: Vydavatelství Masarykovy university, 2007. s. 61-68, 8 s. ISBN 978-80-210-4296-4.
 10. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. dRAP-Independent: A Data Distribution Algorithm for Mining First-Order Frequent Patterns. Computing and Informatics, Bratislava, 2007, roč. 26, č. 3, s. 345-366. ISSN 1335-9150.
 11. POPELÍNSKÝ, Lubomír. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. In Znalosti 207. Ostrava: VŠB TU, 2007. s. 381-383, 3 s. ISBN 9788024812793.
 12. ŠEBESTA, Robin. Koncepce manažerského informačního systému na MOÚ. In Edukační sborník XXXI. Brněnských onkologických dnů. Brno: Masarykův onkologický ústav Brno, 2007. s. 56-56, 1 s. ISBN 978-9780-86793-09-2.
 13. VEČEŘA, Martin, Lubomír POPELÍNSKÝ a Jan BLAŤÁK. Mining First-Order Frequent Patterns in e-Commerce Data. In New Trends in Artificial Intelligence. Proceedings of EPIA 2008. Portugalsko: APPIA, IEEE, AAAI, ECCAI, ACM, 2007. s. 475-486, 12 s. ISBN 978-989-95618-0-9.
 14. 2006

 15. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Ovariální karcinom a léčba neplodnosti metodami in vitro fertilizace - analýza rizikových faktorů pomocí systému pro dolování znalostí z databází. Medica Publishing. Brno: Medica Publishing, 2006. 79 s. Závěrečná grantová zpráva.
 16. VÝBORNÝ, Ondřej. Privacy Preserving Data Mining. In Znalosti 2006, sborník příspěvků. Ostrava: VŠB -Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 324-327. ISBN 80-248-1001-8.
 17. 2005

 18. POPELÍNSKÝ, Lubomír, Tomáš BUK a Petr KUBA. GRR: data mining in geographic information systems. In Proceedings of ISIM'05. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2005. s. 11-20, 10 s. ISBN 8086840093.
 19. POPELÍNSKÝ, Lubomír a Jan BLAŤÁK. Toward mining of spatiotemporal maximal frequent patterns. In Proceedings of ECML/PKDD Workshop on Mining Spatio-Temporal Data (MSTD),. Porto: UP, 2005. s. 31-40, 10 s.
 20. 2004

 21. BLAŤÁK, Jan a Lubomír POPELÍNSKÝ. Hledání maximálních častých vzorů v logice prvního řádu. In Sborník 3. ročníku konference Znalosti 2004. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 362-373, 11 s. ISBN 80-248-0456-5.
 22. HUDEČEK, Robert, Martin HUSER, Pavel VENTRUBA, Josef CHOVANEC, Jana ŠARMANOVÁ a Zdenk ŠARMAN. Ovarian hyperstimulation syndrome analysis of risk factors using data mining methods. In Book of abstracts XVIII th congres of EBCOG. 1;2004. Athens: EBCOG, 2004. s. 215-216, 2 s.
 23. 2003

 24. BUK, Tomáš, Petr KUBA a Lubomír POPELÍNSKÝ. GRR: Systém pro získávání znalostí v geografických datech. In Sborník konference GIS... Ostrava 2003. Ostrava: VŠB-TUO, Ostrava, 2003. s. 1-11, 11 s.
 25. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Martin HUSER a Jana ŠARMANOVÁ. Rizikové faktory ovariálního hyperstimulačního syndromu - analýza pomocí data mining. none. In Asistovaná reprodukce. 1. vyd. Brno: Asistovaná reprodukce, 2003. s. 49.
 26. 2002

 27. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Igor CRHA, Martin HUSER, Jana ŠARMANOVÁ, Zdeněk ŠARMAN a Tomáš SOLÁR. Application of data mining methods in assisted reproduction technology. Česká gynekologie Suppl. 2, Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 2, s. 34-35. ISSN 1210-7832.
 28. 2001

 29. KUBA, Petr. Data Structures for Spatial Data Mining. Brno: Fakulta Informatiky, Masarykova Univerzita, 2001. 22 s.
 30. POPELÍNSKÝ, Lubomír a František HANÁK. Objevovani znalosti a data mining. In Sbornik DATAKON. Brno: FI MU Brno, 2001. s. 12-21, 10 s. ISBN 80-227-1597-2.
 31. 2000

 32. BOUREK, Aleš, Jan ŽIŽKA, Pavel VENTRUBA a Luděk FREY. Monitorování asistované reprodukce a reprodukční medicíny pomocí Internetu. Gynekolog, Třebechovice: Medexart, 2000, roč. 2, č. 6, s. 220-223. ISSN 1210-1133.
 33. 1997

 34. HUDEČEK, Robert, Pavel VENTRUBA, Zdeněk ŠARMAN a Jana ŠARMANOVÁ. Využití neuronových sítí ke stanovení faktorů ovlivňujících asistovanou reprodukci. In Asistovaná reprodukce, 7/1997. 1997. vyd. Brno: Medica Publishing, 1997. s. 21-23, 3 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 8. 2020 11:07