Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2007

  1. KORVAS, Pavel. Běh na lyžích – Volný způsob běhu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  2. KOTÁSEK, Josef. Bill of Exchange Law. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  3. HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  4. RELICHOVÁ, Jiřina a Marek STEHLÍK. Fly-net. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  5. JANČÍK, Jiří, Eva ZÁVODNÁ a Martina BERNACIKOVÁ. Fyziologie tělesné zátěže. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  6. PAVELKOVÁ, Jaroslava a Jan PROCHÁZKA. Komplexní botanicko-zoologická exkurze na ostrov Rab. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  7. HOŘÍNKOVÁ-KOUŘILOVÁ, Lenka, Petr KŘIVÁNEK, Martina NEDOMOVÁ, Michal PAZDERSKÝ, Silvie PRESOVÁ, Petra ŠEDINOVÁ a Petr ŠKYŘÍK. Kurz práce s informacemi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  8. HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC a Monika SZOSTKOVÁ. Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  9. MATERNA, Pavel. Logická analýza přirozeného jazyka. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  10. MATERNA, Pavel. Logická analýza přirozeného jazyka II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  11. BEDŘICH, Ladislav a Petr BEDŘICH. Marketing ve sportu. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  12. BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Julie, Dana BUČKOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Kateřina KAŇKOVÁ, Šárka KUCHTÍČKOVÁ, Lukáš PÁCAL, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Praktikum z patologické fyziologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  13. TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar, Martin SEBERA a Marie BLAHUTKOVÁ. Psychomotorika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  14. ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  15. ONDRUŠKA, Titus a Petr ZAORAL. tchaj-ťi. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  16. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Turistika I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  17. MUNZAR, Jiří, Roman KOPŘIVA a Zdeněk MAREČEK. Úvod do studia německé literatury a literárněvědné germanistiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.
  18. ZUCHOVÁ, Barbora. Základní postupy neodkladné resuscitace - Guidelines 2005. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2007.

  2006

  1. KEJNOVSKÝ, Eduard a Roman HOBZA. Evoluční genomika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  2. ČERNÁ, Ivana, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Antonín KUČERA. Formální jazyky a automaty I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  3. MANDELOVÁ, Lucie. Fyziologie výživy. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  4. ŠEDINOVÁ, Petra, Martina NEDOMOVÁ a Petr KŘIVÁNEK. Jak správně citovat. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  5. SKOPAL, Pavel. Mimo prostor kina: cesta Hollywoodu do domácností. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  6. ŠTELCL, Jindřich, Václav VÁVRA a Jiří ZIMÁK. Mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Moravy a Slezska. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  7. TVRZOVÁ, Ludmila, Jana CHUMCHALOVÁ, Miroslav NĚMEC, Zdenka PÁČOVÁ, Dana SAVICKÁ, Alena KUBÁTOVÁ a Petra PATÁKOVÁ. Miniatlas mikroorganismů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Elportál. ISSN 1802-128X. 2006.
  8. VLČKOVÁ, Kateřina a Radek POSPÍŠIL. Moderní pedagogika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  9. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. MTB Cykloturistika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  10. ČERNÁ, Ivana. Návrh algoritmů II. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  11. STUDENÝ, Václav. O kvantitativní kvalifikaci spravedlnosti. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  12. BAJER, Aleš, Jiří MATYÁŠEK, Klement REJŠEK a Miloslav SUK. Petrologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  13. STARÁ, Gabriela. Sponzoring - jeden z příjmů sportovní organizace. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  14. DVOŘÁK, Petr, Marie KOPECKÁ, Jakub NERADIL, Iva SLANINOVÁ a David ŠMAJS. Techniky molekulární biologie a genetiky. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  15. VACULÍK, Martin. Vybrané pojmy ze sociální psychologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  16. VACULÍK, Martin, Stanislav JEŽEK a Václav WORTNER. Základní pojmy z metodologie psychologie. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
  17. NOVOTNÝ, Jan, Jana JURMANOVÁ, Jan GERŠL a Marta SVOBODOVÁ. Základy teorie relativity. Elportál. Brno: Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 4. 2024 20:35