Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

 1. ZELENKOVÁ, Iveta, Jiří VYHLÍDAL a Josef HORŇÁČEK. Hodnocení terénního šetření u zaměstnavatelů. 2014.
 2. KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014.
 3. HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER, Iveta ZELENKOVÁ a Magda FRIŠAUFOVÁ. Požadavky zaměstnavatelů identifikované na regionálním trhu práce. 2014.
 4. 2009

 5. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Motivations for Employers to Take on Immigrants. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 2008, Special, s. 26-31. ISSN 1803-7488.
 6. 2008

 7. PLASOVÁ, Blanka. Harmonizace práce a rodiny a role zaměstnavatelů? Teoretická východiska. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: AVSP, 2008, roč. 8, č. 3, s. 43-52. ISSN 1213-6204.
 8. KLIMPLOVÁ, Lenka. Institucionální charakteristiky ovlivňující participaci zaměstnavatelů na řešení nových sociálních rizik. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 165-180, 16 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7.
 9. HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. O motivacích zaměstnavatelů k najímání imigrantů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 14-18. ISSN 1802-5854.
 10. WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Sociálne a politické analýzy, Košice: KSV FVS, Univerzita Pavla Jozef Šafárika, 2008, roč. 2008/II, č. 1, s. 39-71. ISSN 1337-5555.
 11. PLASOVÁ, Blanka. Strategie zaměstnavatelů v oblasti harmonizace práce a rodiny v kontextu strategií pracujících rodičů s dětmi. In Rodiny, děti a zaměstnání v české společnosti. první. Boskovice/Brno: František Šalé - Albert, 2008. s. 207-244, 38 s. jedna. ISBN 978-80-7326-140-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 6. 2020 15:47