Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Daniel JAKUBÍK a Ľuboš LUNTER. E-learningový portál Masarykovy univerzity. Online. In 9. ročník konference Alternativní metody výuky 2011. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2011, s. nestránkováno, 5 s. ISBN 978-80-7435-104-4.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER, Lucie PEKÁRKOVÁ a Jitka DAŇKOVÁ. Tvorba a zveřejňování e-publikací na Masarykově univerzitě. In Ing. Peter Haľko, PhDr. Zuzana Karnišová. UNINFOS 2011. Prešov: EUNIS Slovensko, Prešovská univerzita v Prešove, 2011, s. 25-28. ISBN 978-80-970790-1-7.

  2010

  1. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Multimédia a interaktivní studijní materiály na MU. In 8. ročník konference Alternativní metody výuky 2010. 1. vyd. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2010, 5 s. ISBN 978-80-7435-043-6.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Využití nástrojů elektronického zkoušení IS MU při přijímacích a státních závěrečných zkouškách. In UNINFOS 2010. Trnava: CIS TU v Trnave, EUNIS Slovensko, 2010, 5 s. ISBN 978-80-8082-407-5.

  2009

  1. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. E-learning 2.0, or Sharing Educational Contents and Specialized Knowledge by Means of Information System of Masaryk University (IS MU). In ICTE 2009. 1. vyd. Ostrava: University of Ostrava, 2009, 232 s. ISBN 978-80-7368-459-4.
  2. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Ľuboš LUNTER a Martin STANČÍK. Odhalovat plagiáty se daří díky spolupráci a odpovědnosti vysokých škol. In UNINFOS 2009. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009, 253 s. ISBN 978-80-552-0309-6.
  3. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ a Ľuboš LUNTER. Plošná inovace předmětů s využitím e-learningových nástrojů Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU). In UNINFOS 2009. 1. vyd. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009, 253 s. ISBN 978-80-552-0309-6.

  2008

  1. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ, Miroslav KŘIPAČ, Jan KASPRZAK a Martin STANČÍK. IS.MUNI.CZ a služba pro odhalování plagiátů. In Systémy pro zpřístupňování VŠKP. Praha: Odborná komise pro otázky elektronického zpřístupňování VŠKP AKVŠ ČR, 2008, 3 s. ISSN 1803-7003.
  2. Školitel (software)
   BRANDEJS, Michal, Hana BYDŽOVSKÁ a Andrea ŠIKULOVÁ. Školitel. 2008.
  3. MISÁKOVÁ, Miroslava, Michal BRANDEJS a Jitka BRANDEJSOVÁ. Způsoby elektronické podpory výuky na MU v roce 2008. In Sborník 5. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 75-80. ISBN 978-80-210-4613-9.

  2007

  1. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Elportál -- E-learning na Masarykově univerzitě. In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2007. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007, s. 127-133. ISBN 978-80-7041-129-2.
  2. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Rozvoj multimediálních objektů na Masarykově univerzitě. In Seminář k výsledkům projektu spolupráce vysokých škol při tvorbě Standardizovaných Multimediálních Vzdělávacích pomůcek. Praha: Stavební fakulta ČVUT, 2007, s. 1.
  3. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Tvorba multimediálních a interaktivních objektů na Masarykově univerzitě pro rapid e-learning. In Sborník 4. ročníku konference o elektronické podpoře výuky SCO 2007. Brno: Masarykova univerzita, 2007, s. 127-132. ISBN 978-80-210-4296-4.

  2006

  1. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Cesta informačního systému od administrace studia k elektronické podpoře výuky. In Univerzitné informačné systémy. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Združenie EUNIS Slovensko, 2006, s. 12-16. ISBN 80-8050-976-X.
  2. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. Development of E-learning and Its Integration into Masaryk University Information system. In Information and Communication Technology in Education. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, 2006, s. 162-164. ISBN 80-7368-199-4.
  3. BRANDEJSOVÁ, Jitka a Michal BRANDEJS. E-learning v Informačním systému na Masarykově univerzitě. In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2006. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2006, s. 82-87. ISBN 80-7305-554-6.
  4. BRANDEJSOVÁ, Jitka. E-technici pomáhají učitelům s osvojováním e-learningu. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Ročník 2, říjen 2006, s. 5-6. ISSN 1801-0806.
  5. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Odhalování plagiátů na Masarykově univerzitě. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11, s. 1-3. ISSN 1212-5075.
  6. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Skenováním písemek se zjednodušuje zkoušení. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Ročník 2, únor 2006. ISSN 1801-0806.
  7. BRANDEJSOVÁ, Jitka. Zveřejňování závěrečných prací v IS MU. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. XVII, č. 1, s. 12-14. ISSN 1212-0901.

  2004

  1. PITNER, Tomáš, Pavel SMRŽ a Jiří VERNER. Adaptace a integrace open-source LMS a Informačního systému Masarykovy univerzity v Brně. In Sborník. 1. vyd. Praha: ČVUT, 2004, s. 21-28. ISBN 81-01-03167-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 7. 2024 20:30