Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. TRNOVÁ, Eva. Development of Interdisplinary Instruction Using Inquiry Based Science Education. In Mafalda Carmo. Education Applications Developments V : Advances in Education and Educational Trends Series. 1. vyd. Lisboa: Science Press, 2020. s. 192-202. Education Applications Developments V. ISBN 978-989-54815-0-7.
 2. 2009

 3. SLÁDEK, Petr. Didactex - textilní materiály ve výuce přírodních věd na ZŚ. In Možnosti motivace mládeže ke studiu přírodních věd. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 126-141. ISBN 978-80-244-2206-0.
 4. 2008

 5. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Cognitive motivation of the talented pupils in natural sciences. In Education and Talent 1. Brno: MSD, 2008. s. 15-37. Výzkumné zprávy 2. ISBN 978-80-7392-033-3.
 6. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Diagnostics of the Analytical Observation and Preconceptions in Science Education Particulary Focused to Gifted Students. In Proceedings of XIII. IOSTE Symposium the Use of Science and Technology for Peace and Sustainable Development. Izmir, Turkey: Buca Fafulty of Education, Dokuz Eylul University, 2008. s. 1240-1246. ISBN 978-605-5829-16-2.
 7. SLÁDEK, Petr. Didactex - textilní materiály ve výuce přírodních věd na ZŚ. In Nové metody propagace přírodních věd mezi mládeží aneb věda je zábava. SCIENCE IS FUN. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomonouc, 2008. s. 82-83. ISBN 978-80-244-2127-8.
 8. TRNA, Josef. Hands-on Activity as a Source of Learning Tasks in Science Education. In HSci2008. Formal and Informal Science Education. Braga (Portugal): University of Braga, Portugal, 2008. s. 78-82. ISBN 978-989-95095-3-5.
 9. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Eva PAVLOVSKÁ. Motivational learning tasks in science education. In 4th International scientific meeting: The impact of recent scientific researches on child's early learning. 2008. ISBN 978-961-6528-83-2.
 10. TRNOVÁ, Eva a Josef TRNA. Poznávací motivace nadaných žáků v přírodovědné výuce. In Výchova a nadání 1. Brno: MSD, 2008. s. 15-34. Výzkumné zprávy číslo 1. ISBN 978-80-7392-024-1.
 11. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008. s. 206-214. ISBN 978-80-7392-054-8.
 12. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
 13. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Ivana VACULOVÁ. Role of Hands-on Activity in Development of Students´ Skills in Science Education. In HSci2008. Formal and Informal Science Education. 2008. ISBN 978-989-95095-3-5.
 14. TRNA, Josef. Ruce ve fyzice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. Plzeň: ZČU, 2008. s. 210-216. ISBN 978-80-7043-728-5.
 15. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Video-study of teaching physics: The role of teaching task in the process of acquirement of students`skills. In DYDCHEM 2008. Research in Didactics of the Sciences. 2008.
 16. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Video-study of Physics Education: the Role of Teaching Tasks in the Process of Skills Acquirement. In Research in Didactics of the Sciences. 1. vyd. Krakow: Uniwersytet pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowe, 2008. s. 182-185. Science Education. ISBN 978-83-7271-519-7.
 17. DVOŘÁK, Ladislav, Tomáš MILÉŘ, Petr NOVÁK, Petr SLÁDEK a Ivana VACULOVÁ. Využití textilních materiálů ve výuce fyzice. In XXVI. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. 55-60. ISBN 978-80-7231-511-6.
 18. 2007

 19. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Literacy in the 21st Century. Volume II. Cyprus: University of Cyprus, 2007. s. 277-284. ISBN 978-9963-8519-8-0.
 20. NĚMEC, Jiří a Josef TRNA. Edutainment or Entertainment. Education Possibilities of Didactic Games in Science Education. In Němec, J. (ed.) THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno, 2007. s. 55-64. ISBN 978-80-210-4666-5.
 21. NOVÁK, Petr a Josef TRNA. Metoda videostudie jako diagnostický nástroj při realizaci RVP. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 195-198. ISBN 978-80-7043-603-5.
 22. TRNA, Josef. PCK a didaktika fyziky. Acta Didactica. Nitra (Slovensko): Fakulta prírodných vied, UKF Nitra, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 53-60. ISSN 1337-0073.
 23. TRNA, Josef. PCK a didaktika fyziky. In 50let didaktiky fyziky v ČR. Olomouc: JČMF, Pedagogická fakulta MU, Přírodovědecká fakulta UP, 2007. s. 27-34. ISBN 978-80-244-1786-8.
 24. VACULOVÁ, Ivana a Josef TRNA. Role fyzikálních dovedností v RVP ZV. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 228-232. ISBN 978-80-7043-603-5.
 25. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Safety of the Human Body in Hands-on Science Experiments. In HSci2007. Development, Diversity and Inclusion in Science Education. Ponta Delgada (Portugalsko): University of Azores, Portugal, 2007. s. 62-67. ISBN 978-989-95336-1-5.
 26. TRNA, Josef. Teacher Training in Elementary School Experiments. In Science and Technology Literacy in the 21st Century. Volume I. Cyprus: University of Cyprus, 2007. s. 256-261. ISBN 978-9963-8519-7-3.
 27. 2006

 28. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Education for a Diverse Word. Lublin (Poland): M. Curie-Sklodovska university press, 2006. s. 491-498. ISBN 83-227-2497-7.
 29. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Everyday Living and Safe Living in Simple Science Experiments. In Science and Technology Education in the Service of Humankind. 12th IOSTE Symposium. Penang (Malaysia): School of Educational Studies, University Science Malaysia, Penang, 2006. s. 556-561. ISBN 983-2700-39-6.
 30. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Fyzika a přírodověda v přetlakové láhvi. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 11. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 23-32, 6 s. ISBN 80-244-1491-0.
 31. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Science Experimental Skills under Development. In Europe Needs More Scientists. The Role of Eastern and Central European Science Educators. Tartu, Estonia: University of Tartu, 2006. s. 77-84. ISBN 978-9949-11-567-9.
 32. 2005

 33. TRNA, Josef. Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 2. Rámcové vzdělávací programy. Plzeň: Západočeská univerzita, 2005. s. 160-166. ISBN 80-7043-418-X.
 34. TRNA, Josef. Fyzika v jednoduchých pokusech. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. s. 167-171. ISBN 80-8050-810-0.
 35. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Měříme lidské tělo. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 10. Praha: Prometheus, 2005. s. 23-32. ISBN 80-7196-331-3.
 36. TRNA, Josef. Motivation and Hands-on Experiments. In HSci2005. Hands-on Science in a Changing Education. Rethymno (Řecko): University of Crete, 2005. s. 169-174. ISBN 960-88712-1-2.
 37. TRNA, Josef. Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace. Brno: Konvoj, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 89-97. ISSN 1211-4669.
 38. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ, Krystyna SUJAK-LESZ, Jan LESZ a Andrzej KRAJNA. Projekt SYSTEM jako příklad mezinárodního využití ICT v přípravě učitelů přírodovědy. In DIDFYZ 2004. Information and Communication Technologies in Physics Education. Nitra (Slovensko): FPV UKF a pob. JSMF v Nitre, 2005. s. 232-236. ISBN 80-8050-810-0.
 39. 2004

 40. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Cognitive Motivation in Science Teacher Training. In Science and Technology Education for a Diverse Word dilemmas, needs and partnership. 11th IOSTE Symposium for Central and East European Countries. Lublin (Poland): M. Curie-Sklodovska university press, 2004. s. 223-224. ISBN 83-227-2285-0.
 41. 2002

 42. TRNA, Josef. Fyzika na toaletě. Physics on a toilet. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. Praha: Prometheus, 2002. s. 23-26. ISBN 80-7196-254-6.
 43. 2001

 44. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Kompetence a dovednosti žáků jako vzdělávací cíle přírodovědné výuky. In Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu. Zbornik referatov z 12. mezdinárodnej konferencie. DIDFYZ 2000. Nitra: Fakulta prírodných vied Univerzity K. Filozófa v Nitre a pobočka JSMF v Nitre., 2001. s. 73-78. ISBN 80-8050-387-7.
 45. 2000

 46. TRNA, Josef, Andrzej KRAJNA, Leszek RYK, Krystyna SUJAK-LESZ a Agniszka LESZ. Predyspozycje fizykalne dzieci przed nauczaniem fizyki w szkole. Biuletin Informacyjny. Krakow, Poland: COMN, 2000, roč. 1, 18/19, s. 48-52. ISSN 1428-5010.
 47. 1999

 48. TRNA, Josef a Leszek RYK. Innovated Role of Diagnostics in Teaching Science. In Proceedings of the Conference Science Teacher Training 2000. Banská Bystrica, Slovakia: Matej Bel University, Banská Bystrica, 1999. s. 59-64. ISBN 80-8055-149-9.
 49. TRNA, Josef, Andrzej KRAJNA, Leszek RYK, Krystyna SUJAK-LESZ a Agnieszka LESZ. Predyspozycje fizykalne dzieci przed nauczaniem fizyki w szkole. Problemy studiow nauczycielskich. Krakow, Poland: Wyd. Naukowe WSP, 1999, roč. 1999, č. 20, s. 1-8. ISSN 0239-6769.
 50. TRNA, Josef. Žáci se ptají. Jak je možné jednoduše ukázat princip létání? Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 1999, roč. 9, č. 4, s. 246. ISSN 1210-1761.
 51. 1998

 52. TRNA, Josef, Eva TRNOVÁ a Leszek RYK. Alternativní postupy výuky v přípravě učitelů přírodovědných předmětů. In Přínos alternativních škol k optimálnímu rozvoji školské soustavy (sborník ze 7. konference o současných světových otázkách alternativního školství). Olomouc: Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 1998. s. 282-285. ISBN 80-7067-832-1.
 53. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Didaktický test: Útěk z pevnosti. Brno: CDVU při MU v Brně, 1998. 19 s. Obecná škola po čtvrtém roce ověřování.
 54. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Inovace role přírodovědné úlohy jako vzdělávacího prostředku. In Cesty k tvořivé škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1998. s. 387-390. ISBN 80-210-1938-7.
 55. TRNA, Josef. Tvořivost v praxi. In Tvořivá škola. Brno: PAIDO, 1998. s. 177-179. ISBN 80-85931-63-X.
 56. 1997

 57. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Aktuální problémy diagnostiky a evaluace v přírodovědě. In Sborník z 6. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: UP v Olomouci, 1997. s. 271-274. ISBN 80-7067-679-5.
 58. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Koordinace přírodovědných vzdělávacích cílů. In Education in the Changing World. Nitra, Slovakia: Univerzita K. Filozofa v Nitre, 1997. s. 424-427. ISBN 80-967339-9-0.
 59. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Zdravý způsob života a jeho motivační role v přírodovědné výuce. In Výchova dětí a mládeže ke zdravému způsobu života na konci XX. století. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1997. s. 259-262. ISBN 80-210-1654-X.
 60. 1996

 61. TRNA, Josef. Alternativní přírodovědné výukové postupy založené na aktuálních psychologických poznatcích. Brno: PAIDO, 1996. 14 s. Příprava učitelů.1. ISBN 80-85931-21-4.
 62. TRNA, Josef, Krystyna SUJAK-LESZ, Andrzej KRAJNA a Leszek RYK. Educational Plans of a Secondary School Students Report 1: Science-Oriented Classes. In 3rd European Conference of Research in Chemical Education. Lublin, Poland: University of M. Curie-Sklod., 1996. s. 296-299.
 63. TRNA, Josef. Explanační modely ve výuce fyziky. In Fyzika a didaktika fyziky 2. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 1996. s. 68-74. ISBN 80-210-1405-9.
 64. TRNA, Josef, Krystina SUJAK-LESZ a Leszek RYK. Klasy autorskie typu science. Wiesci zamkowe. Legnica, Poland, 1996, roč.3, č. 2, s. 7-11. ISSN 1426-0913.
 65. TRNA, Josef. Motivační složka zájmu žáka o fyziku. In Didfyz´94. Samostatné fyzikálne poznávanie žiakov. Nitra, Slovakia: PROTON a JSMF, 1996. s. 93-99.
 66. TRNA, Josef a Leszek RYK. Motywacja ucznia w nauczaniu przedmietow przyrodniczich. Wiesci zamkowe. Legnica, Poland, 1996, roč.3, č. 3, s. 40-41. ISSN 1426-0913.
 67. TRNA, Josef. Několik pokusů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. Praha: UK v Praze a ZČU v Plzni, 1996. s. 33-37.
 68. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Vzdělávací evaluační standardy v přírodovědě. In Pedagogická diagnostika ´95. Ostrava: Pedagogická fakulta OU, 1996. s. 88-93. ISBN 80-7042-106-1.
 69. 1993

 70. TRNA, Josef. Motivacionni těchnologii v obučenieto po fizika. Fizika. Sofia, Bulgaria, 1993, roč. 29, č. 3, s. 6-8. ISSN 0204-6946.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 12:37