Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PAŘILOVÁ, Tereza. Determining Dyslexic User Model Membership Using Fuzzy Approach. In Antonio J. Tallón-Ballesteros, Kaicheng Li. Fuzzy Systems and Data Mining IV. 309. vyd. Amsterdam, Netherlands: IOS Press, 2018. s. 3-11. ISBN 978-1-61499-926-3. doi:10.3233/978-1-61499-927-0-3.
 2. PAŘILOVÁ, Tereza. DysHelper – The Dyslexia Assistive Approach User Study. In Miesenberger, K.; Kouroupetroglou, G. Computers Helping People with Special Needs:16th International Conference, ICCHP 2018. LNCS. Švýcarsko: Springer International Publishing, 2018. s. 478-485. ISBN 978-3-319-94276-6. doi:10.1007/978-3-319-94277-3_74.
 3. PAŘILOVÁ, Tereza a Romana REMŠÍKOVÁ. DysHelper – The Dyslexia Assistive User Experience. In ACM. W4A 15th International Cross-Disciplinary Conference on Web Accessibility. New York: ACM New York, USA, 2018. s. 1-2. ISBN 978-1-4503-5651-0. doi:10.1145/3192714.3196320.
 4. 2017

 5. PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Pavel ŘÍHA. Designing Fuzzy Apparatus to Model Dyslexic Individual Symptoms for Clinical Use. In The 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery. 2017.
 6. PAŘILOVÁ, Tereza, Eva HLADKÁ a Pavel ŘÍHA. Designing Fuzzy Apparatus to Model Dyslexic Individual Symptoms for Clinical Use. In Yong Liu, Liang Zhao, Guoyong Cai, Guoqing Xiao, Kenli Li, and Lipo Wang. 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD). New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2017. s. 973-977. ISBN 978-1-5386-2165-3. doi:10.1109/FSKD.2017.8393410.
 7. 2016

 8. BUČKOVÁ, Hana, Hana NOSKOVÁ, Romana BORSKÁ, Kamila RÉBLOVÁ, B. PINKOVÁ, Eva ZAPLETALOVÁ, L. KOPEČKOVÁ, Ondřej HORKÝ, Jitka NĚMEČKOVÁ, Renata GAILLYOVÁ, Z. NAGY, Karel VESELÝ, Markéta HERMANOVÁ, Kristýna STEHLÍKOVÁ a Lenka FAJKUSOVÁ. Autosomal recessive congenital ichthyoses in the Czech Republic. British Journal of Dermatology. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2016, roč. 174, č. 2, s. 405-407. ISSN 0007-0963. doi:10.1111/bjd.13918.
 9. RYBECKÁ, Silvia, Karolína ŠTÍTKOVCOVÁ, Petra VYCHYTILOVÁ a Ondřej SLABÝ. Zapojení PIWI-interagujících RNA do procesů kancerogeneze prostřednictvím regulace genové exprese. Klinická onkologie. Brno: Česká Lékařská Společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 29, č. 6, s. 428-438. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2016428.
 10. 2015

 11. ŠMÍDA, Michal. Chimérický antigenní receptor T lymfocytů- genová terapie budoucnosti u nádorových onemocnění? Klinická onkologie: časopis České a Slovenské onkologické společnosti. Brno: C̆eská onkologická spolec̆nost Slovenská onkologicka spolecnost, 2015, roč. 28, č. 4, s. "4S44"- "4S47", 4 s. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko20154S44.
 12. ČEŠKOVÁ, Eva. Kombinace antidepresiv v léčbě deprese: Doporučení a klinická praxe. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Galén, spol. s r. o, 2015, roč. 111, č. 1, s. 33-36. ISSN 1212-0383.
 13. ŠULCOVÁ, Alexandra. Multimodální farmakologické působení trazodonu. Psychiatrie. Praha: Tigis s.r.o., 2015, roč. 19, č. 1, s. 49-52. ISSN 1211-7579.
 14. FOROUTANNEJAD, Cina, Jan VÍCHA, Radek MAREK, Michael PATZSCHKE a Michal STRAKA. Unwilling U-U bonding in U2@C80: cage-driven metal-metal bonds in di-uranium fullerenes. Physical Chemistry Chemical Physics. Royal Society of Chemistry, 2015, roč. 17, č. 37, s. 24182-24192. ISSN 1463-9076. doi:10.1039/C5CP04280A.
 15. KLEINOVÁ, Renata, Ondřej SLABÝ a Jiří ŠÁNA. Význam mikroRNA u glioblastomových kmenových buněk. Klinická onkologie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, Ambit Media a.s., 2015, roč. 28, č. 5, s. 338-344. ISSN 0862-495X. doi:10.14735/amko2015338.
 16. 2014

 17. MCHUGH, C.A., J. FONTANA, Daniel NĚMEČEK, N.Q. CHENG, A.A. AKSYUK, J.B. HEYMANN, D.C. WINKLER, A.S. LAM, J.S. WALL, A.C. STEVEN a E. HOICZYK. A virus capsid-like nanocompartment that stores iron and protects bacteria from oxidative stress. EMBO Journal. HOBOKEN: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 33, č. 17, s. 1896-1911. ISSN 0261-4189. doi:10.15252/embj.201488566.
 18. DOBISOVÁ, Tereza a Jan HEJÁTKO. Automated Microscopy in Forward Genetic Screening of Arabidopsis. In Žárský V. Plant Cell Morphogenesis: Methods and Protocols. New York: Humana Press, 2014. s. 53-66. ISBN 978-1-62703-642-9. doi:10.1007/978-1-62703-643-6_4.
 19. TERZIAN, Ana Luisa B., Vincenzo MICALE a Carsten T. WOTJAK. Cannabinoid receptor type 1 receptors on GABAergic vs. glutamatergic neurons differentially gate sex-dependent social interest in mice. European Journal of Neuroscience. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 40, č. 1, s. 2293-2298. ISSN 0953-816X. doi:10.1111/ejn.12561.
 20. FOROUTANNEJAD, Cina, Jan VÍCHA a Radek MAREK. Design of Stereoelectronically Promoted Super Lewis Acids and Unprecedented Chemistry of Their Complexes. Chemistry - A European Journal. Weinheim: Wiley, 2014, roč. 20, č. 36, s. 11584-11590. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.201402582.
 21. KŘÍŽ, Zdeněk, Jan ADAM, Jana MRÁZKOVÁ, Petros ZOTOS, Thomais CHATZIPAVLOU, Michaela WIMMEROVÁ a Jaroslav KOČA. Engineering the Pseudomonas aeruginosa II lectin: designing mutants with changed affinity and specificity. Journal of Computer-Aided Molecular Design. Dordrecht (Netherlands): Springer International Publishing, 2014, roč. 28, č. 9, s. 951-960. ISSN 0920-654X. doi:10.1007/s10822-014-9774-7.
 22. AMCHOVÁ, Petra, Jana KUČEROVÁ, Valentina GIUGLIANO, Zuzana BABINSKÁ, Mary T. ZANDA, Maria SCHERMA, Ladislav DUŠEK, Paola FADDA, Vincenzo MICALE, Alexandra ŠULCOVÁ, Walter FRATTA a Liana FATTORE. Enhanced self-administration of the CB1 receptor agonist WIN55,212-2 in olfactory bulbectomized rats: evaluation of possible serotonergic and dopaminergic underlying mechanisms. Frontiers in Pharmacology. Lausanne: Frontiers Media SA, 2014, roč. 5, March, s. "44-1"-"44-15", 15 s. ISSN 1663-9812. doi:10.3389/fphar.2014.00044.
 23. GOLLMER, Dominik A., Felicitas WALTER, Christopher LORCH, Jiří NOVÁK, Rupak BANERJEE, Johannes DIETERLE, Gonzalo SANTORO, Frank SCHREIBER, Dieter P. KERN a Monika FLEISCHER. Fabrication and characterization of combined metallic nanogratings and ITO electrodes for organic photovoltaic cells. Microelectronic Engineering. Amsterdam: Elsevier B.V., 2014, roč. 119, May, s. 122-126. ISSN 0167-9317. doi:10.1016/j.mee.2014.03.042.
 24. SHAIKH, Tanvir, A.S. YASSIN, Z.H. LU, D. BARNARD, X. MENG, T.M. LU, T. WAGENKNECHT a R. K. AGRAWAL. Initial bridges between two ribosomal subunits are formed within 9.4 milliseconds, as studied by time-resolved cryo-EM. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. WASHINGTON: NATL ACAD SCIENCES, 2014, roč. 111, č. 27, s. 9822-9827. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.1406744111.
 25. SVOBODOVÁ VAŘEKOVÁ, Radka, Deepti JAISWAL, David SEHNAL, Crina-Maria IONESCU, Stanislav GEIDL, Lukáš PRAVDA, Vladimír HORSKÝ, Michaela WIMMEROVÁ a Jaroslav KOČA. MotiveValidator: interactive web-based validation of ligand and residue structure in biomolecular complexes. Nucleic Acids Research. Oxford, UK: Oxford University Press, 2014, roč. 42, W1, s. "W227"-"W233", 7 s. ISSN 0305-1048. doi:10.1093/nar/gku426.
 26. ADAMOVÁ, Lenka, Lenka MALINOVSKÁ a Michaela WIMMEROVÁ. New sensitive detection method for lectin hemagglutination using microscopy. Microscopy research and technique. USA: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 77, č. 10, s. 841-849. ISSN 1059-910X. doi:10.1002/jemt.22407.
 27. RÁČIL, Zdeněk, Filip RÁZGA, Hana KLAMOVA, Jaroslava VOGLOVÁ, Petra BELOHLAVKOVA, Ludmila MALÁSKOVÁ, David POTĚŠIL, Jan MUŽÍK, Daniela ŽÁČKOVÁ, Katerina Machova POLAKOVA, Zbyněk ZDRÁHAL, Jana MALAKOVA, Jiri SUTTNAR, Jan DYR a Jiří MAYER. No clinical evidence for performing trough plasma and intracellular imatinib concentrations monitoring in patients with chronic myelogenous leukaemia. Hematological Oncology. Hoboken: WILEY-BLACKWELL, 2014, roč. 32, č. 2, s. 87-93. ISSN 0278-0232. doi:10.1002/hon.2091.
 28. ELIÁŠOVÁ, Ilona, Ľubomíra ANDERKOVÁ, Radek MAREČEK a Irena REKTOROVÁ. Non-invasive brain stimulation of the right inferior frontal gyrus may improve attention in early Alzheimer’s disease: A pilot study. Journal of the neurological sciences. Netherlands: Amsterdam : Elsevier, 2014, roč. 346, 1-2, s. 318-322. ISSN 0022-510X. doi:10.1016/j.jns.2014.08.036.
 29. KOVAŘÍKOVÁ, Alena, Renata HÉŽOVÁ, Josef SROVNAL, Martina LOJOVÁ a Ondřej SLABÝ. ROLE MIKRORNA V MOLEKULÁRNÍ PATOLOGII KARCINOMU JÍCNU A JEJICH POTENCIÁLNÍ VYUŽITÍ V KLINICKÉ ONKOLOGII. Klinická onkologie. Ambit Media a.s., 2014, roč. 27, č. 2, s. 87-96. ISSN 0862-495X.
 30. BAČÍKOVÁ, Veronika, Josef PASULKA, Karel KUBÍČEK a Richard ŠTEFL. Structure and semi-sequence-specific RNA binding of Nrd1. Nucleic Acids Research. United Kingdom: Oxford University Press, 2014, roč. 42, č. 12, s. 8024-8038. ISSN 0305-1048. doi:10.1093/nar/gku446.
 31. AULICKÁ, Štefánia, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Pavel DANIEL, Josef HALÁMEK, Marek BALÁŽ, Martina BOČKOVÁ, Jan CHRASTINA a Ivan REKTOR. Subthalamic nucleus involvement in executive functions with increased cognitive load: a subthalamic nucleus and anterior cingulate cortex depth recording study. Journal of Neural Transmission. Wien: SPRINGER WIEN, 2014, roč. 121, č. 10, s. 1287-1296. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1191-5.
 32. SBOTO-FRANKENSTEIN, Uta N., Tiffany LAZAR, Bruce R. BOLSTER, Sunny THIND, Patricia Dreessen DE GERVAI, Marco L.H. GRUWEL, Stephen D. SMITH a Boguslaw TOMANEK. Symmetry of the Fornix Using Diffusion Tensor Imaging. Journal of Magnetic Resonance Imaging. Hoboken (USA): Wiley- Blackwell, 2014, roč. 40, č. 4, s. 929-936. ISSN 1053-1807. doi:10.1002/jmri.24424.
 33. LANDA, Leoš, Karel ŠLAIS, Alena MÁCHALOVÁ a Alexandra ŠULCOVÁ. The effect of the cannabinoid CB1 receptor agonist arachidonylcyclopropylamide (ACPA) on behavioural sensitisation to methamphetamine in mice. Veterinární medicína. Praha: CZECH ACADEMY AGRICULTURAL SCIENCES, 2014, roč. 59, č. 2, s. 88-94. ISSN 0375-8427. doi:10.1016/j.ejphar.2014.02.028.
 34. KUČEROVÁ, Jana, Katarína TABIOVÁ, Filippo DRAGO a Vincenzo MICALE. Therapeutic Potential of Cannabinoids in Schizophrenia. Recent Patents on CNS Drug Discovery. Nizozemsko: Bentham Science Publishers B.V., 2014, roč. 9, č. 1, s. 13-25. ISSN 1574-8898. doi:10.2174/1574889809666140307115532.
 35. BEDNAŘÍK, Antonín, Iva TOMALOVÁ, Viktor KANICKÝ a Jan PREISLER. Thin-layer chromatography combined with diode laser thermal vaporization inductively coupled plasma mass spectrometry. Journal of Chromatography A. Amsterdam: Elsevier, 2014, roč. 1364, October, s. 271-275. ISSN 0021-9673. doi:10.1016/j.chroma.2014.08.069.
 36. STADLBAUER, Petr, Lukáš TRANTÍREK, Thomas E. CHEATHAM III., Jaroslav KOČA a Jiří ŠPONER. Triplex intermediates in folding of human telomeric quadruplexes probed by microsecond-scale molecular dynamics simulations. Biochimie. Paris: ELSEVIER FRANCE-EDITIONS SCIENTIFIQUES MEDICALES ELSEVIER, 2014, roč. 105c, October, s. 22-35. ISSN 0300-9084. doi:10.1016/j.biochi.2014.07.009.
 37. MLČOCHOVÁ, Hana, Renata HÉŽOVÁ, Michal STANÍK a Ondřej SLABÝ. Urine microRNAs as potential noninvasive biomarkers in urologic cancers? UROLOGIC ONCOLOGY-SEMINARS AND ORIGINAL INVESTIGATIONS. New York: ELSEVIER SCIENCE INC, 2014, roč. 32, č. 1, s. "41.e1"-"41.e9", 9 s. ISSN 1078-1439. doi:10.1016/j.urolonc.2013.04.011.
 38. BAJARD-EŠNER, Lola, L.G. MORELLI, S. ARES, J. PECREAUX, F. JULICHER a A.C. OATES. Wnt-regulated dynamics of positional information in zebrafish somitogenesis. Development. Cambridge: Company of Biologists, 2014, roč. 141, č. 6, s. 1381-1391. ISSN 0950-1991. doi:10.1242/dev.093435.
 39. DEMO, Gabriel, Veronika PAPOUŠKOVÁ, Jan KOMÁREK, Pavel KADEŘÁVEK, Olga OTRUSINOVÁ, Pavel SRB, Alzbeta RABATINOVA, Libor KRÁSNÝ, Lukáš ŽÍDEK, Vladimír SKLENÁŘ a Michaela WIMMEROVÁ. X-ray vs. NMR structure of N-terminal domain of delta-subunit of RNA polymerase. Journal of Structural Biology. San Diego: Academic Press, 2014, roč. 187, č. 2, s. 174-186. ISSN 1047-8477. doi:10.1016/j.jsb.2014.06.001.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 7. 2022 23:38