Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. MAREŠ, Miroslav. Ozbrojené subverzivní strategie. In GALATÍK, Vlastimil a Antonín KRÁSNÝ. Vojenská strategie. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany ČR - Prezentační a informační centrum, 2008. s. 232-245, 13 s. 1. verze. ISBN 978-80-7278-475-2.
 2. 2007

 3. KUBÁTOVÁ, Eva. Centralizace nákupu v podnicích v ČR. Brno: Centrum výzkumu konkurenční schopnosti Č, 2007.
 4. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT a moc před tabulí. In Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. 1. vyd. Praha: Portál, 2007. s. 260-286. ISBN 978-80-7367-313-0.
 5. VYSTOUPIL, Jiří, Martin ŠAUER, Andrea HOLEŠINSKÁ a Petra METELKOVÁ. Marketing cestovního ruchu. 2007. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2007. 134 s. ISBN 978-80-210-4240-7.
 6. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management a strategie. In Recenzovaný sborník Mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky ve Zlíně, UTB Zlín, 2007. s. 45-55. ISBN 978-80-7318-529-9.
 7. KULHAVÝ, Viktor. Strategicky na udržitelný rozvoj v podniku. Praha: Economia, 2007.
 8. SLABÝ, Jiří. Strategie tvorby e-learningových materiálů. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2007. s. 10-17. ISBN 978-80-7392-003-6.
 9. SLABÝ, Jiří. Strategie tvorby e-learningových materiálů. In Moderní technologie ve výuce. Brno: MSD, 2007. s. 10-17. ISBN 978-80-7392-003-6.
 10. VAŠEČKA, Michal, Elena GALLOVÁ KRIGLEROVÁ, Zuzana KERESTEŠOVÁ a Miroslav KOLLÁR. Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku. 1. vydání. Bratislava: UNDP, 2007. 61 s. UNDP Regional Bureau for Europe. ISBN 978-92-9504-275-9.
 11. 2006

 12. ŠUSTA, Marek a Milan PŮČEK. Aplikace metody Balaned Scorecard (BSC) ve veřejném sektoru. 1. vyd. Praha: Národní informační středisko pro podporu jakosti, 2006. 144 s. 63. publikace. ISBN 80-02-01861-3.
 13. KOPFOVÁ, Alena. Manažerské vzdělání ve veřejné správě. In EDMAN 06 "EDucation for MANagement": Proceeding - sborník referátů. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 99-106. ISBN 80-86596-80-X.
 14. KOPFOVÁ, Alena. Strategický management ve veřejné správě. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2006. 8 s. 2. díl. ISBN 80-245-1091-X.
 15. 2005

 16. ŠKAPA, Radoslav. Ekomarketingové strategie firem. Praha: Economia, 2005.
 17. ŘEZÁČ, František. Marketingová strategie pojišťovacího podniku. In Sborník z mezinárodní vědecké konference Firma a konkurenční prostředí 2005. Brno: MZLU Brno, 2005. 8 s. ISBN 80-7302-099-8.
 18. SUCHÁNEK, Petr a Petra DVOŘÁKOVÁ. Role marketingu v rozvoji malých a středních podniků. In Male i średnie przedsiebiorstwa wobec wspólczesnych wyzwań gospodarczych i spolecznych. 1. vyd. Katowice: Górnoślaska Wyźsza szkola handlowa im. Wojciecha Korfantego, 2005. s. 54-61. ISBN 83-88402-75-7.
 19. SUCHÝ, Petr. Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. 144 s. Monografie; 13. ISBN 8021038039.
 20. 2004

 21. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004. s. 53-53.
 22. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Ivan a kol. NOVÝ. Organizační kultura. Praha: Grada Publishing, 2004. 176 s. edice Expert, sv. 1. ISBN 80-247-0648-2.
 23. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizational Culture of Czech Manufacturing Companies: Strategic Aspects. In Knowledge and Culture - Organisational Intangibles and their Tangible Value. Abstracts from the Fourth International Conference on Knowledge, Culture and Change in Organisations. 2004. ISBN 1 86335 565 0.
 24. SUCHÝ, Petr. Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981 - 1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 283 s. Politologická řada, svazek 16. ISBN 80-7325-046-2.
 25. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Výzkum firemní kultury ve vztahu ke strategii firmy. Psychologie v ekonomické praxi. 2004, roč. 39, 3-4, s. 171-181. ISSN 0033-300X.
 26. 2003

 27. STEHLÍK, Antonín. Cesta z euforie. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 95-98. ISBN 80-210-3100-X.
 28. KLAPALOVÁ, Alena. Hodnototvorný řetězec. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 51-66, 15 s. ISBN 80-210-3100-X.
 29. POL, Milan, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 117-126. ISSN 1211-6971.
 30. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. K základům úspěchu v řízení škol - O práci ředitelů škol s vizí. Studia Paedagogica, Sborník Filozofické fakulty brněnské univerzity. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, U8, č. 1, s. 87-102, 15 s. ISSN 1211-6971.
 31. KLAPALOVÁ, Alena. Konkurenceschopnost českých firem před vstupem ČR do EU. In Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní. první. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2003.
 32. 2002

 33. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma před a po vstupu zahraničního partnera. 1. vydání. Praha: Economia Praha, 2002. 4 s. Moderní řízení 6/2002. ISBN 0026-8720.
 34. STEHLÍK, Antonín. Internet v marketingu a marketing na internetu. In Ekonomika firiem 2002. Košice: EU v Bratislave, 2002. s. 400-402. ISBN 80-225-1583-3.
 35. STEHLÍK, Antonín. Komplementární vztah k marketingu. In Implementácia marketingových terórií do hospodárskej praxe SR, CR a Polska. 1. vyd. Kosice: Vydavatelstvo Ekonóm, Bratislava, 2002. s. 22-27. ISBN 80-225-1555-8.
 36. ŠKAPA, Radoslav. Strategie zeleného marketingu. Praha: Economia, 2002. Moderní řízení.
 37. 2001

 38. VITURKA, Milan a Jiří VYSTOUPIL. IV. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: ESF MU, 2001. 251 s. ISBN 80-210-2748-7.
 39. 1999

 40. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 1. 2023 09:46