Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. MADECKI, Roman. Staré myšlenky o jazyce jako inspirace pro moderní lingvistiku. In STUDIA HUMANITATIS - ARS HERMENEUTICA. METODOLOGIE A THEURGIE HERMENEUTICKÉ INTERPRETACE II (STUDIA SLAVICA XIII - supplementum). Ostrava: Ostravská univerzita, 2009, s. 71-79, 8 s. ISBN 978-80-7368-528-7.

  2008

  1. MIESSLER, Jan. Lost in Translation? Comparing Media Discourses in Different Languages. In Communication in International R&D Projects: A Perspective from Social Sciences and Humanities. Brno: Barrister & Principal, 2008, s. 93-95. ISBN 978-80-87029-28-2.
  2. HOSKOVEC, Tomáš. Od významu v jazyce ke smyslu v textu. O dobrodružství strukturalistické cesty. Slovo a slovesnost. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i., 2008, roč. 69/2008, 1-2, s. 110-130. ISSN 0037-7031.
  3. HROCH, Jaroslav. Petr Pokorný: Hermeneutika jako teorie rozumění. Filosofický časopis. Praha: Filosofický ústav AV ČR, Praha, 2008, roč. 56, č. 4, s. 599-603. ISSN 0015-1831.
  4. ADAM, Martin. Secondary Religious Discourse: Sermon as a Distributional Macrofield. Discourse and Interaction. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 1, č. 2, s. 5-18. ISSN 1802-9930.
  5. KRČMOVÁ, Marie. Stylistické aspekty výstavby textu. In Současná stylistika. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Praha: NLN 2008. 381s. 4., doplněné. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 106-124, 18 s. none. ISBN 978-80-7106-961-4.
  6. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008, 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.
  7. SOJKA, Petr, Aleš HORÁK, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 11th International Conference TSD 2008, Brno, Czech Republic, September 8-11th, 2008. Edited by Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2008, 667 s. ISBN 978-3-540-87390-7.

  2007

  1. STEHLÍK, Petr. Observancia y violación de los principios de cortesía en los textos publicitarios. Études Romanes de Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2007, L28, č. 1, s. 235-241, 288 s. ISSN 0231-7532.

  2006

  1. MADECKI, Roman. Myślę, więc mówię. Tekst - Dyskurs - Szyftery - Gatunki mowy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 154 s. monografie. ISBN 80-210-3906-X.
  2. SOJKA, Petr, Key-Sun CHOI, Christiane FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Third International WordNet Conference, GWC 2006, Seogwipo, Korea, January 22-26, 2006. Edited by Sojka P., Choi K.-S., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2006, 362 s. ISBN 80-210-3915-9.
  3. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu. In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006, s. 65 - 70. ISBN 80-89058-221.
  4. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 9th International Conference TSD 2006, Brno, Czech Republic, September 11-15, 2006. Edited by Sojka P., Kopeček I., Pala K. prvni. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2006, 721 s. ISBN 3-540-39090-1.
  5. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. TSD - Ninth International Conference on TEXT, SPEECH and DIALOGUE. 2006.

  2005

  1. KRČMOVÁ, Marie. Od deskripce k poznání obecného ve stylistice. In Jazyk a komunikácia v súvislostiach. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005, s. 71-79, 10 s. ISBN 80-223-2023-4.

  2004

  1. ČERMÁK, Ivo. Kdo se bojí zmizelého autora? In Anonym, Pronásledování a umučení dr. Šaldy (Spáleni divadlem). Praha: Činohra Národního divadla, 2004, s. 9-20. ISBN 80-7258-164-3.
  2. SOJKA, Petr, Karel PALA, Pavel SMRŽ, Christine FELLBAUM a Piek VOSSEN. Proceedings of the Second International WordNet Conference, GWC 2004, Brno, Czech Republic, January 20-23, 2004. Edited by Sojka P., Pala K., Smrž P., Fellbaum Ch., Vossen P. prvni. Brno: Masaryk University, 2004, 370 s. GWC Proceedings. ISBN 80-210-3302-9.
  3. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Seventh International Conference on Text, Speech and Dialogue, TSD. 2004.
  4. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Situational Characteristics of the Discourse of International Governmental Organizations: UNESCO Resolutions and Declarations. Acta academica karviniensia. Karviná: Obchodně podnikatelská fakulta SU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 25-41. ISSN 1212-415X.
  5. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: 7th International Conference TSD 2004, Brno, Czech Republic, September 8-11, 2004. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2004, 667 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 3206. ISBN 3-540-23049-1.

  2003

  1. MALÁ, Jiřina. Stilistische Funktionen der Phraseolgismen in publizistischen Textsorten. In Königgratzer Linguistik- und Literaturtage. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, s. 307-312. ISBN 80-7041-162-7.

  2002

  1. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Fifth International Conference TSD 2002, Brno, Czech Republic, September 9-12, 2002. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2002, 481 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 2448. ISBN 3-540-44129-8.

  2000

  1. ADAM, Martin. Some Problems Concerning the Thematic and the Rhematic Layers in the Text. 2000. vyd. Brno: Faculty of Arts, Masaryk University, 2000, 65 s. An unpublished M.A. dissertation.
  2. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000, 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.
  3. SOJKA, Petr, Ivan KOPEČEK a Karel PALA. Text, Speech and Dialogue: Third International Workshop TSD 2000, Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Edited by Sojka P., Kopecek I., Pala K. prvni. Brno: Springer Verlag, 2000, 463 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1902. ISBN 3-540-41042-2.

  1999

  1. GAZDA, Jiří. Publicistický text jako indikátor i nástroj transformačních procesů ve východní a střední Evropě. In Integrovaná žánrová typologie (Komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 1999, s. 133-139. ISBN 80-210-2192-6.
  2. KRČMOVÁ, Marie. Rozbité zrcadlo. Nad textovou výstavbou současného popularizačního textu. In Dyskurs naukowy - tradycja i zmiana. Opole: Uniwersytet Opolski, 1999, s. 271-281. ISBN 8386881240.
  3. MATOUŠEK, Václav, Pavel MAUTNER, Jana OCELÍKOVÁ a Petr SOJKA. Text, Speech and Dialogue: Second International Workshop TSD '99, Plzeň, Czech Republic, September 13-17, 1999. Edited by Matoušek V., Mautner P., Ocelíková J., Sojka P. prvni. Plzen: Springer Verlag, 1999, 407 s. Lecture Notes in Computer Science Volume 1692. ISBN 3-540-66494-7.

  1998

  1. ŽÁČKOVÁ, Eva a Pavel SMRŽ. New Tools for Disambiguation of Czech Texts. Edit. P. Sojka, V. Matoušek, K. Pala, I. Kopeček. In Text, speech, dialogue : proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD '98, Brno, Czech Republic, September_23-26,_1998. 1st ed. Brno: Masaryk University, 1998, s. 129-134. ISBN 80-210-1900-X.
  2. SOJKA, Petr, Václav MATOUŠEK, Karel PALA a Ivan KOPEČEK. Text, Speech, Dialogue : Proceedings of the First Workshop on Text, Speech, Dialogue - TSD 1998, Brno, Czech Republic, September 23-26, 1998. Edited by Petr Sojka, Václav Matoušek, Karel Pala, Ivan Kopeček. Brno: Masaryk University in Brno, 1998, 460 s. ISBN 80-210-1900-X.

  1992

  1. PAVELKA, Jiří. Symbol a metafora jako výrazové prostředky textu. In Symbol v lidském vnímání, myšlení a vyjadřování. Praha: Filozofický ústav ČSAV, 1992, 302 s. Filozofický ústav ČSAV. ISBN 80-7007-033-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 5. 2024 21:54