Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. RAMBOUSEK, Adam, Miloš JAKUBÍČEK a Iztok KOSEM. New developments in Lexonomy. Online. In Kosem, I., Cukr, M., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S. & Tiberius, C. Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of the eLex 2021 conference. Brno: Lexical Computing CZ, s.r.o., 2021, s. 455-462. ISSN 2533-5626.

  2016

  1. RAMBOUSEK, Adam. Pre-processing Large Resources for Family Names Research. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016, s. 105-109. ISBN 978-80-263-1095-2.

  2009

  1. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. DEEP THOUGHT Web based System for Managing and Presentation of Research and Student Projects. In CSEDU 2009 - Proceedings of the first International Conference on Computer Supported Education. Lisboa, Portugal: INSTICC - Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Comunication, 2009, s. 443-447. ISBN 978-989-8111-82-1.
  2. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. E-learning a sémantika. In Sborník šestého ročníku konference o e-learningu - SCO 2009. Brno: vydavatelství Masarykovy univerzity v Brně, 2009, s. 214-219. ISBN 978-80-210-4878-2.
  3. KLIMEŠ, Daniel, Miroslav KUBÁSEK, Roman ŠMÍD a Ladislav DUŠEK. Internet-based system for anti-tumor chemotherapy evaluation. Computer Methods and Programs in Biomedicine. ELSEVIER, 2009, roč. 93/2009, č. 3, s. 292-296. ISSN 0169-2607.
  4. GREGAR, Tomáš a Tomáš PITNER. Lightweight Document Semantics Processing in E-learning. In Proceedings of I-KNOW ’09 9th International Conference on Knowledge Management and Knowledge Technologies. 1. vyd. Graz: Verlag der Technischen Universität Graz, 2009, s. 379-384. ISBN 978-3-85125-060-2.
  5. ŘEHÁK, Zdeněk, Aleš SMRČKA, Jan HOLEČEK, David ŠAFRÁNEK a Vojtěch ŘEHÁK. VHDL Design Verification Tools. 2009.

  2008

  1. HORÁK, Aleš, Karel PALA a Adam RAMBOUSEK. Handling Multilingual Lexical Resources with Web based tools. In Internet and modern society: Proceedings of the XI All-Russia Joint Conference. Petrohrad, Rusko: Faculty of Philology and Arts of St. Petersburg State University, 2008, s. 96-106. ISBN 978-5-8465-0871-2.
  2. HŘEBÍČEK, Jiří a Jana SOUKOPOVÁ. Informační podpora dobrovolného reportingu. In 5. letní škola aplikované informatiky. Indikátory účinnosti EMS podle odvětví. první. Brno: Masarykova Universita, 2008, s. 40-48. ISBN 978-80-210-4774-7.
  3. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. Správa více projektů a prezentace jejich výsledků. In Sborník semináře Technologie pro e-vzdělávání. 1. vyd. Praha, ČR: ČVUT v Praze, 2008, s. 30-37. ISBN 978-80-248-1704-0.
  4. GREGAR, Tomáš, Radka POSPÍŠILOVÁ a Tomáš PITNER. SPRÁVA VÍCE PROJEKTŮ A PREZENTACE JEJICH VÝSLEDKŮ. In Sborník X. ročníku mezinárodní konference MEKON 2008. 1. vyd. Ostrava, ČR: Ekonomická fakulta, VŠB –Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 1-7. ISBN 978-80-248-1704-0.
  5. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Miroslav KUBÁSEK, Jan NOVOTNÝ, Jindřich FÍNEK a Rostislav VYZULA. The structured storage of oncological chemoterapeutic regimens. In HEALTHINF 2008 – International conference on health informatics. Portugal: INSTICC Press, 2008, 6 s. ISBN 978-989-8111-16-6.

  2007

  1. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK a Jaroslav RÁČEK. Computation Library Arrow. In Sustainability accounting and reporting at micro-economic and macro-ecomomic levels. Pardubice: University of Pardubice, 2007, s. 67-70. ISBN 978-80-7194-971-8.
  2. KOVÁŘ, Vojtěch. Corpus Query System Bonito - Recent Development. In Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Masaryk University, 2007, s. 71-76. ISBN 978-80-210-4471-5.
  3. KLIMEŠ, Daniel, Ladislav DUŠEK, Jindřich FÍNEK, Miroslav KUBÁSEK, Jana KOPTÍKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ, Petr BRABEC, Jan NOVOTNÝ, Rostislav VYZULA, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Luboš PETRUŽELKA. Elektronická knihovna chemoterapeutických režimů a její portálové řešení. 1. vyd. Brno: IBA, 2007, 32 s. 1.0. ISBN 978-80-7392-002-9.
  4. KISZA, Karel a Jaroslav RÁČEK. Informační systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod. In Tvorba softwaru 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007, s. 45-50. ISBN 978-80-248-1427-8.
  5. RÁČEK, Jaroslav, Karel KISZA, Jan HODOVSKÝ a Petr BRABEC. Information System for Processing of Taxonomy Diversity Data. In Proceedings of the 3rd Internationl Summer School on Computational Biology. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2007, s. 195-200. ISBN 978-80-210-4370-1.
  6. KISZA, Karel, Matěj ŠTEFANÍK a Jaroslav RÁČEK. Výpočetní knihovna Arrow. In Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 84-87. ISBN 978-80-7194-970-1.

  2006

  1. PITNER, Tomáš a Pavel DRÁŠIL. An E-learning 2.0 Environment - Principles, Technology and Prototype. Journal of Universal Computer Science. Graz: Graz University of Technology, 2006, roč. 2006, I-KNOW, s. 543-550. ISSN 0948-6968.
  2. RAMBOUSEK, Adam a Martin KUDLEJ. DEBVisDic: Wordnet editor and browser based on DEB II platform. In First Central European Student Conference in Linguistics: Abstracts. Budapest, Hungary: Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, 2006, s. 29-30.
  3. PAVLOVIČ, Jan. Efektivní metody vedení závěrečných prací. In sborník Technologie pro e-vzdělávání. první. Praha: ČVUT Praha, 2006, s. 14-20, 90 s. ISBN 80-01-03512-3.
  4. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Pavel RYCHLÝ. New clients for dictionary writing on the DEB platform. In DWS 2006: Proceedings of the Fourth International Workshop on Dictionary Writings Systems. 2006. vyd. Torino, Italy: Lexical Computing Ltd., U.K., 2006, s. 17-23. ISBN 0-620-36890-X.
  5. KISZA, Karel a Matěj ŠTEFANÍK. Výpočetní knihovna pro systém hodnocení ekologického stavu povrchových vod. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 39-42. ISBN 80-210-4146-3.

  2005

  1. HORÁK, Aleš, Karel PALA, Adam RAMBOUSEK a Martin POVOLNÝ. DEBVisDic - First Version of New Client-Server Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Third International WordNet Conference - GWC 2006. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2005, s. 325-328. ISBN 978-80-210-3915-5.
  2. SOJKA, Petr. DVD 10@FI -- moderní forma šíření studijních materiálů. In Sborník 6. semináře eLearning a 5. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s. 371-373. ISBN 80-7041-595-9.
  3. PROCHÁZKA, Martin a Jan BLAŤÁK. Klasifikace XML dokumentů. In Znalosti 2005, sborník příspěvků. 1. vyd. Ostrava: VŠB--Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 282-289. ISBN 80-248-0755-6.
  4. KUBA, Martin. Tutoriál Web Services. XXVI. konference EurOpen.CZ. Monínec, 2005.

  2004

  1. PITNER, Tomáš a Jan PAVLOVIČ. DocBook a jeho využití. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2004, XIV, č. 5, s. 10-14. ISSN 1212-0901.
  2. PITNER, Tomáš. Moderní značkovací jazyky a jejich aplikace. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 110 s.
  3. HORÁK, Aleš a Pavel SMRŽ. New Features of Wordnet Editor VisDic. Romanian Journal of Information Science and Technology. Romanian Academy, 2004, roč. 7, 1-2, s. 201-214. ISSN 1453-8245.
  4. OCELKOVÁ, Šárka. Principy tvorby www prezentací na příkladě webu obecné konference. In Tvorba softwaru 2004. první. Ostrava: Tanger s.r.o Ostrava ve spolupráci s MARQ, 2004, s. 208-216. ISBN 80-85988-96-8.
  5. SOJKA, Petr. Technologie multimediálního publikování na DVD: zkušenosti z projektu 10@FI. In Sborník 5. semináře eLearning a 4. ročníku soutěže eLearning. první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004, s. 198-206. ISBN 80-7041-798-6.

  2003

  1. ADÁMEK, Petr. Efektivita signatur při navigaci v XML. In Datakon 2003. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 2003, s. 163-172. ISBN 80-210-3215-4.
  2. PAVLOVIČ, Jan a Tomáš PITNER. e-learning a DocBook. In Technologie pro e-vzdělávání. Praha: ČVUT FEL, 2003, s. 30-40, 79 s. ISBN 80-01-02761-9.
  3. PAVLOVIČ, Jan. Inteligentní dokumentace a DocBook. první. Ostrava: TANGER s.r.o., 2003, s. 95-97, 112 s. ISBN 80-85988-90-9.
  4. SMRŽ, Pavel. Lexical Semantic Databases in XML. In Seminar on Lexical Semantics without Stable Word Meaning. 2003. vyd. Bolzano, Italy: Mitteleuropa Foundation, 2003, s. 2-11.
  5. PITNER, Tomáš. Lightweight Personalization of XML E-learning Materials. In Proceedings of the Berliner XML Tage Conference. 1. vyd. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, 2003, s. 361-369. ISBN 3-88579-116-1.
  6. OCELKOVÁ, Šárka. Návrh a realizace WWW prezentace ČKR. In Tvorba softwaru 2003. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2003, s. 161-169. ISBN 80-85988-83-6.
  7. ŽABIČKA, Petr. OAI-PMH: Protokol pro metadatovou interoperabilitu. Online. In Automatizace knihovnických procesů. 1. vyd. Praha: ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2003, s. 42-50. ISBN 80-01-02738-4.
  8. KRAJÍČEK, Ondřej a Petr HOLUB. Portable and Efficient Replacement for Web Services Messaging Protocol. Budapest, Hungary: Microsoft Research, 2003. MSR Academic Conference.
  9. HORÁK, Aleš a Pavel SMRŽ. VisDic - Wordnet Browsing and Editing Tool. In Proceedings of the Second International WordNet Conference - GWC 2004. Brno, Czech Republic: Masaryk University, 2003, s. 136-141. ISBN 978-80-210-3302-3.
  10. KUBA, Martin. XML snadno a rychle. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. 2003, roč. 13, č. 3, s. 4-9. ISSN 1212-0901.

  2002

  1. PITNER, Tomáš. Building Complex XSLT Applications. In Proceedings of the IADIS International Conference WWW/Internet 2002. 1. vyd. Lisboa, Portugal: IADIS, 2002, s. 689-692. ISBN 972-9027-53-6.
  2. SMRŽ, Pavel. Lexical Databases in XML: A Case Study of Up-Translation of the Dictionary of Literary Czech Language. In Proceedings of the Tenth EURALEX International Congress. Copenhagen, Denmark: CST, Copenhagen, Denmark, 2002, s. 729-734. ISBN 87-90708-09-1.
  3. SMRŽ, Pavel. Storing and retrieving Wordnet database (and other structured dictionaries) in XML lexical database management system. In Proceedings of the First International Global WordNet Conference. Mysore, India: Central Institute of Indian Languages, Department of Secondary & Higher Education, Ministry of Human Resource Development, Government of India, 2002, s. 201-206.
  4. PITNER, Tomáš. Webové služby - co, proč, jak a za kolik. In Informační technologie pro praxi. 1. vyd. Ostrava: Tanger, s.r.o., 2002, s. 75-81. ISBN 80-85988-79-8.
  5. HOLUB, Petr. XML Router Configuration Specifications and Architecture Document. Praha: CESNET z.s.p.o., 2002.

  2001

  1. KVASNIČKA, Michal. ConTeXt. In SLT 2001 Sborník druhého ročníku semináře o Linuxu a TeXu SLT 2001. Konvoj, CSTUG, CZLUG, 2001, s. 99-109. ISBN 80-7302-009-2.
  2. PAZDZIORA, Jan. Converting Web Applications to Data Components: Design Methodology. In The Twenty-Fifth Annual International Computer Software & Applications Conference. Chicago, Illinois: IEEE Computer Society, 2001, s. 31-36. ISBN 0-7695-1372-7.
  3. SMRŽ, Pavel. Slovníková data ve formátu XML. In Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní. Bratislava, Slovenská republika: VEDA - vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied Bratislava, 2001, s. 168-180. ISBN 80-224-0692-9.
  4. PITNER, Tomáš. XML a informační systémy. In Sborník přednášek Tvorba software 2001. 1. vyd. Ostrava: Tanger s.r.o., 2001, s. 135-142. ISBN 80-85988-59-3.

  2000

  1. ŽABIČKA, Petr. Dublin Core - metadata pro popis elektronických dokumentů. In Datasem 2000, sborník konference. první. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, s. 193-201. Datasem 20. ISBN 80-210-2428-3.
  2. ŘEPIŠOVÁ, Zuzana. XML - příklady aplikací. Zpravodaj ÚVT MU : bulletin pro zájemce o výpočetní techniku na Masarykově univerzitě. Brno: Masarykova univerzita, 2000, roč. 10, č. 5, s. 3-6. ISSN 1212-0901.
  3. PITNER, Tomáš. XML: Nejen pro Internet. Connect. Brno: Computer Press, 2000, roč. 5, č. 3, s. 25-28. ISSN 1211-3085.
  4. PITNER, Tomáš. XML technologie pro elektronický obchod. In Informační technologie pro praxi. 1. vyd. Ostrava: TANGER, s.r.o., 2000, s. 107-112. ISBN 80-85988-85-6.

  1999

  1. PITNER, Tomáš. Nástroje pro zpracování XML a RDF dat. In Letní škola Informační systémy a jejich aplikace. 1. vyd. Brno: FAST VUT Brno, 1999, s. 144-150. ISBN 80-214-1397-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 19:46