JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.

Program: PrF M-PPV Právo a právní věda, magisterský studijní program
Obor: PrF PR Právo, magisterské prezenční jednooborové

Úspěšné kredity, studijní průměr a percentil
Úspěšné kredity
413
Studijní průměr
1,66 (vážený, všechny pokusy)
Patří mezi
21 % nejlepších studentů programu.

podzim 2006
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP103Z Právní dějiny - seminář214. 12. 2006
PrF:MP103Zk Právní dějiny3zk 9. 1. 2007
PrF:MP104Z České a československé právní dějiny - seminář318. 12. 2006
PrF:MP104Zk České a československé právní dějiny3zk 15. 1. 2007
PrF:MP111Z Jazyk I.1. - angličtina pro právníky218. 12. 2006
PrF:MP113Z Teorie práva - seminář318. 12. 2006
PrF:MP113Zk Teorie práva4zk 20. 12. 2006
PrF:MP115Z Teorie práva - cvičení214. 12. 2006
PrF:MP121Zk Státověda4zk 5. 1. 2007
PrF:MV115K Ústavní vývoj českého státu319. 1. 2007
PrF:MV118Z Latina pro právníky I.1. - pro pokročilé218. 12. 2006
FSpS:p974 Tělesná výchova - Florbal118. 12. 2006
jaro 2007
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP203Z Římské právo II - seminář317. 5. 2007
PrF:MP203Zk Římské právo II5zk 29. 5. 2007
PrF:MP206Z Základy ekonomie I318. 5. 2007
PrF:MP210Z Jazyk I.2. - angličtina pro právníky218. 5. 2007
PrF:MP212Z Sociologie práva - seminář219. 5. 2007
PrF:MP212Zk Sociologie práva2zk 25. 5. 2007
PrF:MP213Z Ústavní právo I47. 5. 2007
PrF:MP214Z Občanské právo I418. 5. 2007
PrF:MP215Zk Evropské právo I3zk 16. 5. 2007
PrF:MP218Z Dějiny právního myšlení - seminář230. 4. 2007
PrF:MP218Zk Dějiny právního myšlení3zk 22. 5. 2007
PrF:MP219BZk Bloková zkouška A3BZk 5. 6. 2007
PrF:MV205K Logika pro právníky37. 6. 2007
PrF:MV213K Moderní právní dějiny315. 5. 2007
PrF:MV215K Latina pro právníky - pro pokročilé318. 5. 2007
PrF:MV217K Právní dějiny mimoevropských zemí330. 5. 2007
FSpS:p974 Tělesná výchova - Florbal115. 5. 2007
podzim 2007
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP301Z Základy ekonomie II - cvičení219. 12. 2007
PrF:MP301Zk Základy ekonomie II2zk 14. 1. 2008
PrF:MP302Z Management - cvičení220. 12. 2007
PrF:MP302Zk Management2zk 2. 1. 2008
PrF:MP309Z Jazyk I.3. - angličtina pro právníky219. 12. 2007
PrF:MP310Z Ústavní právo II - seminář211. 12. 2007
PrF:MP310Zk Ústavní právo II4zk 20. 12. 2007
PrF:MP311Z Občanské právo II523. 12. 2007
PrF:MP312K Cvičení z Právní informatiky37. 1. 2008
PrF:MV120K Rétorika317. 12. 2007
PrF:MV311Z Jazyk II.1. - němčina pro právníky210. 12. 2007
PrF:MV315K Dějiny soukromého práva318. 12. 2007
PrF:MV316K Církevní právo34. 1. 2008
PrF:MV317K Základy práce s PC33. 1. 2008
PrF:MV320K Právní informatika310. 1. 2008
jaro 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP404Z Pracovní právo I419. 5. 2008
PrF:MP405Z Obchodní právo I420. 5. 2008
PrF:MP409Zk Jazyk I.4. - angličtina pro právníky3zk 26. 5. 2008
PrF:MP410Z Občanské právo III - cvičení319. 5. 2008
PrF:MP410Zk Občanské právo III6zk 4. 6. 2008
PrF:MP411Z Psychologie pro právníky - seminář219. 5. 2008
PrF:MP411Zk Psychologie pro právníky3zk 13. 6. 2008
PrF:MP412Z Politologie - seminář213. 5. 2008
PrF:MP412Zk Politologie3zk 20. 5. 2008
PrF:MP413Z Občanské právo procesní I421. 5. 2008
PrF:MVV012468K Kritická právní teorie320. 5. 2008
PrF:MV413Zk Jazyk II.2. - němčina pro právníky3zk 10. 6. 2008
podzim 2008
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP502Z Pracovní právo II - cvičení318. 12. 2008
PrF:MP502Zk Pracovní právo II4zk 9. 1. 2009
PrF:MP504Z Mezinárodní právo soukromé I48. 12. 2008
PrF:MP505Zk Právo duševního vlastnictví4zk 16. 1. 2009
PrF:MP506Z Obchodní právo II415. 12. 2008
PrF:MP509Z Rodinné právo - seminář216. 12. 2008
PrF:MP509Zk Rodinné právo4zk 12. 1. 2009
PrF:MP510Z Občanské právo procesní II - seminář318. 12. 2008
PrF:MP510Zk Občanské právo procesní II4zk 5. 1. 2009
PrF:MP708Zk Vybrané problémy ústavního práva - ústavní systémy3zk 13. 1. 2009
PrF:MVV352K Deutsche Rechtsgeschichte317. 12. 2008
PrF:MV319Z Jazyk II.1. - francouzština pro právníky218. 12. 2008
PrF:MV508Z Jazyk II.3. - němčina pro právníky215. 12. 2008
jaro 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP601Z Mezinárodní právo soukromé II - cvičení212. 5. 2009
PrF:MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II4zk FD 16. 6. 2009
PrF:MP604Z Obchodní právo III - seminář321. 5. 2009
PrF:MP604Zk Obchodní právo III6zk 27. 5. 2009
PrF:MP605Z Trestní právo hmotné I414. 5. 2009
PrF:MP606Z Správní právo I418. 5. 2009
PrF:MP609Z Právo Evropské unie I425. 5. 2009
PrF:MP801Z Právo sociálního zabezpečení - cvičení214. 5. 2009
PrF:MP801Zk Právo sociálního zabezpečení3zk 4. 6. 2009
PrF:MP805Z Právo životního prostředí I419. 5. 2009
PrF:MV218K Právní dějiny na území Slovenska319. 5. 2009
PrF:MV418Zk Jazyk II.2. - francouzština pro právníky3zk 4. 6. 2009
PrF:MV613Zk Jazyk II.4. - němčina pro právníky3zk 9. 6. 2009
PrF:MV621K Vybrané problémy právní argumentace32. 6. 2009
podzim 2009
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MP701Z Správní právo procesní - seminář214. 12. 2009
PrF:MP701Zk Správní právo procesní3zk 6. 1. 2010
PrF:MP702Z Finanční právo I414. 12. 2009
PrF:MP703Z Trestní právo II - hmotné419. 12. 2009
PrF:MP705Z Pozemkové právo - seminář211. 12. 2009
PrF:MP705Zk Pozemkové právo3zk 4. 1. 2010
PrF:MP712Z Správní právo II310. 12. 2009
PrF:MP714Z Lidská práva a soudnictví - seminář28. 12. 2009
PrF:MP714Zk Lidská práva a soudnictví3zk 18. 12. 2009
PrF:MP724Z Právo mezinárodního obchodu - cvičení28. 12. 2009
PrF:MP724Zk Právo mezinárodního obchodu3zk 15. 12. 2009
PrF:MP726Z Právo Evropské unie II - seminář24. 1. 2010
PrF:MP726Zk Právo Evropské unie II3zk 13. 1. 2010
PrF:MP903Z Vybrané problémy teorie práva210. 12. 2009
PrF:MP904Z Právo životního prostředí II - seminář314. 12. 2009
PrF:MP904Zk Právo životního prostředí II3zk 11. 1. 2010
PrF:MVV30K International and European Union Law321. 12. 2009
PrF:MVV48K Letní škola Československé trestní právo v proměnách věků36. 11. 2009
PrF:MVV798K Právní úprava držení zbraní316. 12. 2009
PrF:MV516Z Jazyk II.3. - francouzština pro právníky215. 12. 2009
jaro 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
PrF:MPX12 Odborná praxe I – Justice13. 9. 2010
PrF:MPX22 Odborná praxe II – Justice13. 9. 2010
PrF:MPX32 Odborná praxe III – Justice13. 9. 2010
PrF:MPX42 Odborná praxe IV – Justice13. 9. 2010
PrF:MP802Z Finanční právo II324. 5. 2010
PrF:MP803Z Mezinárodní právo veřejné I429. 5. 2010
PrF:MP804Z Trestní právo III - procesní - seminář216. 5. 2010
PrF:MP804Zk Trestní právo III6zk 3. 6. 2010
PrF:MP808Z Správní právo III - seminář216. 5. 2010
PrF:MP808Zk Správní právo III6zk 28. 5. 2010
PrF:MVV1668K International Litigation324. 5. 2010
PrF:MVV33K Právo a umění328. 6. 2010
PrF:MVV34K Vybrané kapitoly z právních dějin meziválečného Československa317. 5. 2010
PrF:MVV35K České právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií319. 5. 2010
PrF:MVV36K Právní dějiny a film – manipulace s lidmi a historií312. 5. 2010
PrF:MVV42K Studentská vědecká a odborná činnost32. 6. 2010
PrF:MV616Zk Jazyk II.4. - francouzština pro právníky3zk 31. 5. 2010
PrF:MV834K Postavení a úloha advokacie v českých zemích328. 5. 2010
podzim 2010
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty34. 1. 2011
FF:ROMIJIBXP Přípravný jazykový seminář I36. 1. 2011
PrF:MP1003Z Diplomový seminář I14. 1. 2011
PrF:MP905Z Mezinárodní právo veřejné II - seminář317. 12. 2010
PrF:MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II3zk 4. 1. 2011
PrF:MP929Z Finanční právo III - seminář23. 1. 2011
PrF:MP929Zk Finanční právo III3zk 14. 12. 2010
PrF:MVV46K Přípravný kurz pro odbornou zkoušku ILEC (anglický jazyk) I310. 1. 2011
PrF:MVV57K Hauptströmungen der Rechtstheorie den Gegenwart: Die Brünner und Wiener Schule und ihre Kritiker321. 12. 2010
PrF:MV318Z Jazyk II.1. - Latina pro právníky - pro pokročilé217. 12. 2010
jaro 2011
PředmětKredityUkončeníHodnocení
FF:ROMIJIBXJ Přípravný jazykový seminář II4zk 24. 5. 2011
PrF:MP1004Z Diplomový seminář II128. 3. 2011
PrF:MP1005 Státní závěrečná zkouška15SZk 3. 6. 2011
PrF:MVV58K Přípravný kurz pro odbornou zkoušku ILEC (anglický jazyk) II310. 5. 2011
PrF:MVV75K Unlocking the English Legal System38. 5. 2011
PrF:MV417K Jazyk II.2. - latina pro právníky - pro pokročilé320. 5. 2011

JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D.