Jak byly údaje získány.

Speciální pedagogika (bakalářské kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
PdF:SPK114 Logopedie – základy oboru • 100 %
PdF:SPK100 Metodologie 1 • 98 %
PdF:SPK109 Sociologie pro speciální pedagogy • 98 %
PdF:SPK111 Základy zdravotních nauk • 97 %
PdF:SZ6026 Úvod do pedagogiky a psychologie • 92 %
PdF:SPK116 Psychopedie – základy oboru • 91 %
PdF:JVK001 Vstupní test A2 - AJk • 86 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 14 %
2. semestr
PdF:SPK106 Patopsychologie 1 • 95 %
PdF:SPK118 Surdopedie – základy oboru • 95 %
PdF:SPK107 Pediatrie • 93 %
PdF:SPK101 Neurologie • 90 %
PdF:SPK115 Oftalmopedie – základy oboru • 87 %
PdF:SPK117 Somatopedie – základy oboru • 87 %
PdF:SZ6029 Teorie a metodika výchovy • 82 %
PdF:SZ6028 Vývojová psychologie • 80 %
PdF:JVK013 Angličtina pro speciální pedagogy I • 66 %
PdF:SPK120 Specializace: Psychopedie 1 • 49 %
PdF:SPK119 Specializace: Logopedie 1 • 39 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 15 %
2. ročník
3. semestr
PdF:SPK113 Etopedie – základy oboru • 97 %
PdF:SPK108 Psychiatrie • 96 %
PdF:SPK317 Specifické poruchy učení – základy oboru • 94 %
PdF:SPK124 Specializace: Surdopedie 1 • 47 %
PdF:SPK122 Specializace: Etopedie 1 • 31 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 25 %
PdF:SPK125 Specializace: Somatopedie 1 • 18 %
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 16 %
PdF:SPK003 Inclusive Education • 12 %
4. semestr
PdF:SZ6034 Sociální psychologie • 91 %
PdF:SPK316 Speciálněpedagogická praxe diagnostická • 89 %
PdF:SZ6035 Základy pedagogické diagnostiky • 89 %
PdF:SP_BPP Bakalářská práce - Projekt • 62 %
PdF:SPK321 Specializace: Psychopedie 2 • 50 %
PdF:SPK304 Specializace: Logopedie 2 • 44 %
PdF:SZ7MK_ALP1 Alternativní pedagogika • 18 %
PdF:JVK013 Angličtina pro speciální pedagogy I • 17 %
PdF:SPK105 Internacionalizace oboru speciální pedagogika • 17 %
PdF:SC4BK_SPS Školní psychologie • 15 %
PdF:SPK103 ORL – Foniatrie • 15 %
3. ročník
5. semestr
PdF:SZ6038 Pedagogická komunikace • 65 %
PdF:SPK102 Inkluzivní speciální pedagogika • 55 %
PdF:SPK112 Speciálně pedagogická diagnostika • 49 %
PdF:SP_BP Bakalářská práce • 44 %
PdF:SPK103 ORL – Foniatrie • 41 %
PdF:SP4BK_OFTA Oftalmologie • 35 %
PdF:SPK302 Metodika logopedické intervence u dětí s narušeným vývojem řeči • 31 %
PdF:SPK307 Specializace: Surdopedie 2 • 29 %
PdF:SP4BK_ORLF ORL, foniatrie • 28 %
PdF:SPK300 Aplikace metod sociální práce • 27 %
PdF:SP4BK_SPDG Speciálně pedagogická diagnostika • 27 %
PdF:BP_SP Bakalářská práce • 24 %
PdF:SP4BK_SP2F Specializace 2f Etopedie • 22 %
PdF:SPK305 Specializace: Etopedie 2 • 14 %
6. semestr
PdF:SPK315 Odborná praxe souvislá • 53 %
PdF:SP_BPD Bakalářská práce - Dokončení • 39 %
PdF:SP4BK_OPRS Odborná praxe souvislá • 32 %
PdF:BPD_SP Bakalářská práce - Dokončení • 21 %
PdF:STUD0001 Inkluzivní (speciální) pedagogika (SZZ) • 20 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 17 %
PdF:SP_PRST Případová studie • 14 %

Údaje byly předpočítány: 26. 9. 2020 11:37

Všechny obory fakulty