Počet výsledků: 233

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Ekologická a evoluční biologie: Ekologická a evoluční biologie
zahrnout jen obhájené práce

Kneysová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Monogenea parazitující na afrických rybách rodu Labeo (Cyprinidae): druhová diverzita a spektrum hostitelů

Kocourek, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Netopýři a silnice: přeletují netopýři silnice v bezpečných výškách?

Kolárová, Kristína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vegetace suchých pasených trávníků na Horehroní

Kolényová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Diverzita lignikolních hub na buku v NPR Žákova hora

Kopeček, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Aktuální rozšíření hlaváčovitých ryb v ČR.

Kopr, David

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2017

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vybrané čeledi saproxylických brouků dvou předržených pařezin v NP Podyjí

Kopřiva, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Molekulární analýza DNA sladkovodních plazivek (Copepoda: Harpacticoida)

Kotoučková, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Aktivita netopýrů v blízkosti úkrytů se zaměřením na období podzimních přeletů

Kotúč, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Koevoluce echolokačních signálů u netopýrů a antipredačního chování u motýlů

Koukalová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Drabčíkovití (Staphylinidae) tří předržených pařezin na jižní Moravě před obnovou výmladkového hospodaření a v prvních dvou letech po ní

Kousalová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Skladba rybího společenstva jezera Turkana (Keňa)

Koutná, Kamila

(udělen titul Bc.)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Střevní helmintofauna norníka rudého Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780) (Rodentia: Muridae)

Kozlová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Vážky (Odonata) vrchovištních jezírek na Šumavě

Králová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Agresivita a její význam v populační struktuře myši domácí

Kratochvílová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Helmintofauna vybraných myšic rodu Apodemus se zaměřením na hlístice myšice temnopásé (Apodemus agrarius)

Kratoš, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Sukcese vegetace na zrušených železničních tratích ve východní části České republiky

Kropáčová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Meiofauna vázaná na mechové nárosty

Krpal, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní plán: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Monogenea (Platyhelminthes) parazitující na severoamerických rybách řádu Cypriniformes: druhová diverzita, spektrum hostitelů a biogeografická distribuce

Kršáková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Teplota prostředí a hybridizace čolků

Kubová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, 2016

Studijní program: Ekologická a evoluční biologie
Studijní obor: Ekologická a evoluční biologie
Bakalářská práce: Frekvence samic v populacích gynodioecického druhu Cirsium heterophyllum (Asteraceae)